چهار شنبه 31 شهريور 1400
   English     فارسی

گزارش مراحل مختلف اجرای ساختمان(معماری) SAME E-report/mun
کد رهگیری :
مرجع محترم بدینوسیله گزارش تقدیم میگردد.
مرجع دریافت:
مشخصات ملک
کد نوسازی:
پلاک ثبتی:
مالک/وکيل قانوني:
آدرس ملک:
مشخصات مهندس:
نام و نام خانوادگی:
تاريخ ارسال:
شماره پروانه اشتغال:
ایمیل :
ردیف خلاصه وضعیت شرح
1 حريم مجاور شرق
2 حريم غرب
3 مطابقت اجرا
4 رعايت تناسب بين ابعاد و اندازه ها
5 نورگيري فضاهاي اصلي
6 ارتفاع و تعداد پله ها
7 نماي ساختمان
8 اظهار نظر کلي معماري
متن گزارش:
با احترام موارد زیر در مورد پلاک فوق گزارش می گردد.


محل درج دستور:
بایگانی جهت درج در پرونده ملکی:
پلیس ساختمان جهت اقدام لازم:
مهندس ناظر جهت اطلاع:
سایر:
تاریخ ورود به مرجع دریافت ملاک است.
صفحه ارسال: