شنبه 02 خرداد 1394
   English     فارسی
  • کليد CapsLock حروف بزرگ و کوچک را کنترل مي کند
  • زبان صفحه کليد حالتEnglish باشد
E-report
شناسه کاربری
کلمه عبور

 

  •   Forgot your password   فراموشي کلمه عبور 

در صورتيکه به ايميل خود دسترسي نداشته باشيد و يا رمز آن را هم فراموش کرده ايد ،  از طريق صفحه تماس با ما کلمه "فراموشي " در متن پيام قيد شود تا بازيابي انجام شود و از روش زير استفاده نفرماييد.

اگر اطمينان داريد که به ايميل ثبت نامي دسترسي داريد و کارتابل شما داراي اعتبار زماني است و منقضي نشده است ، طبق توضيح زير عمل فرماييد.

شناسه کاربري را وارد،سپس ايميل خود را کنترل نماييد