چهار شنبه 31 شهريور 1400
   English     فارسی

گزارش مراحل اجرای ساختمان(تاسیسات مکانیکی) SAME E-report - کدرهگیری:
مرجع محترم بدینوسیله گزارش تقدیم میگردد.
مرجع دریافت: *
مشخصات ملک
کد نوسازی:
پلاک ثبتی: *
:
آدرس ملک *
مشخصات مهندس:
نام و نام خانوادگی: *
تاريخ :
شماره پروانه اشتغال: *
ایمیل :
ردیف خلاصه وضعیت شرح
1 کانال کشي - اجراي لوله آب سرد و گرم-فاضلاب *
2 مسير صحيح تاسيسات *
3 اجراي اتصلات *
4 عايق بندي-درز گيري *
5 تست تاسيسات (آب بندي و مکش و ...) *
6 رعايت صرفه جويي انرژي *
7 رعايت مسائل ايمني *
8 لوله کشي گاز *
9 آسانسور *
10 چاه *
11 موتورخانه *
متن گزارش:
با احترام موارد زیر در مورد پلاک فوق گزارش می گردد.
*

                     

محل درج دستور:
بایگانی جهت درج در پرونده ملکی:
مهندس ناظر جهت اطلاع:
سایر:
 
تاریخ ورود به مرجع دریافت ملاک است.
صفحه ارسال: