سه شنبه 05 بهمن 1400
   English     فارسی
مخالفان گزارشهاي الکترونيکي با نامه پراکني ،لابي و توليد شايعه چه هدفي دارند؟

چندي پيش تعدادي سئوال از هيئت مديره جديد کانون شد که تا کنون بي پاسخ مانده و همچنان اصرار به اجراي روشهاي منسوخ و نخ نماي خود دارند و تاسف از اينکه خود را در هيچ مقامي پاسخگو نمي بينند

اصرار بر ثبت سنتي گزارشها و ثبت دستي سهميه ها در کانون مهندسان بر ما مفهوم نيست.(روالهاي غلط و بي منطق محکوم به تغيير هستند)

آيا جايگاه حقوقي و قانوني در مهر کردن گزارشها توسط کانون وجود دارد؟

آيا تا کنون کسي به اين پرسش به صراحت پاسخ داده که وقتي مرجع صدور پروانه گزارشهاي مهندسان را به شيوه الکترونيکي مي پذيرد شما چه جايگاهي داريد که به مهندسان اطلاعات غلط ارائه مي کنيد و هر بار حرفي تازه را مطرح مي کنيد که جز فرافکني هدفي ديگر بر آن متصور نيست؟

 • (صرف نظر از بخشنامه شهرداري کرج که مهر کانون در هيچيک از مراحل صدور پروانه الزامي نبوده و به مناطق ابلاغ شده است.)
 • (بخشنامه ديگري فراتر رفته و مهر نظام مهندسي را نيز قبل از ارائه به شهرداري بر روي گزارشها لازم ندانسته است)
 • مهر کانون بر گزارشها، جز مخدوش کردن و اتلاف وقت چه اثر مثبتي دارد؟
 • گفتني است مکاتبه فوق در پاسخ به مکاتبه اي که اساس آن را گروه هاي مخالف شفاف سازي شکل داده و قصد تخريب روش نو و بديع سيستم الکترونيکي را داشتند تنظيم گرديد
 • درايت رياست وقت سازمان نظام مهندسي و پايداري مسئولين شهرداري در بهبود روشها تا به آنجا بود که توافقي شکل گرفت و منجر به مکاتبه بعدي گرديد ،در مکاتبه مورد نظر اشاره شده که الزامي جهت ممهور نمودن گزارشها در نظام مهندسي قبل ار ارائه به شهرداري  وجود ندارد

 

 •  آيا گزارشهاي فاقد خلاف فقط بصورت الکترونيکي ارسال مي شود يا بايستي گزارشهاي خلافدار به کانون ارجاع گردد؟(شايعه جديد در کانون)

منبع اين اخبار که در راهروهاي کانون پخش مي شود و مهندسان در تماس با ناظران مطرح مي کنند ،چه کساني هستند؟ و چرا پايان نمي دهند به اين همه مقابله و جوسازي؟ (از بي توجهي کانون در اطلاع رساني صحيح اخبار به اعضاء خود و مکاتبات مربوطه بدون توضيح اضافه گذر مي کنيم )

 • چندي پيش تفويض اختيار تا سقف 5000 متر مربع جهت صدور پروانه به مناطق شهرداري ابلاغ شد تا در رسيدگي هاي مناطق تسريع بعمل آيد و روند  صدور پروانه سهل تر گردد و از ارسال پرونده ها به ستاد مرکز جلوگيري شود و متاسفانه در بين مهندسان شايعه کردند که 5000 متر مربع به هر يک از مديران و کارشناسان شهرداري خارج از سهميه نظارتي کار ارجاع شده و ...
 • شنيدن کلمه 5000 متر مربع و توليد چنين دروغ بزرگي نهايت بي شرمي است.
 • حرفهاي بي ربط ديگري نيز مطرح شده که نشان از توهم ذهني بيمار مي نمايد و قابل انتشار عمومي نيست.

اظهار مي کنند همه مهندسان ناراحت هستند!

 • اگر ليست ناراحت ها را بدهند ليست آنها را به معاونت محترم شهرسازي ارائه و تقاضا خواهيم کرد که اين افراد بتوانند همانند گذشته به مناطق مراجعه نمايند و شخصا" گزارش دستي خود را تحويل فرمايند و مناطق هم بپذيرند.
 • افراد ناراحت از سيستم کجايند؟
 • کدام مهندس است که به خاطر اشتراک 15000 تومان بخواهد به فرمانداري و شهرداري و ... شکايت کند و دليل آن براستي چيست؟
 • چرا به دريافت ميليونها تومان در کانون به خاطر حق ثبت يک دستور نقشه بدون ارائه خدماتي در خور مهندسان و شهروندان اعتراض نمي شود؟
 • در صورت محاسبه وقت با ارزش يک مهندس و جلوگيري از اتلاف وقت و ... در مقايسه با  تعرفه هاي خدمات مهندسي ،آيا واقعا به خاطر 15000 تومان فرياد وامصيبت مي زنند؟
 • چرا  به اين موضوع توجه نمي کنند که دوره زد و بند با مالکان و ايجاد ضررهاي جبران ناپذير به شهر و شهروند گذشته است
 • تا به کي مهندسان را عده اي بساز و بفروش ازخدا بي خبر ، با شرط محاسبه سبک و دير رد کردن گزارش و ... به کار گيرند و آنهايي که اين موضوع  را بر نمي تابند منزوي گردند؟
 • به اندازه کافي بر اساس تصميمات مالکانه ،شهرسازي به فنا رفته است ، بايد ارتباط مالک و مهندس حداقل در ارسال گزارش قطع شود
 • مهندسان ساده دلي که دل به ارائه گزارش توسط مالکان يا برخي دلال ها خوش کرد ها ند انتظار شوراي انتظامي کابوس نخواهد بود!
 • چرا در همايش ها و جلسات همه به تعريف و تمجيد مي پردازند و قول مساعدت و همکاري و ... مطرح مي شود ولي در عمل حتي به رسالت اطلاع رساني صحيح به اعضاء خود کوتاهي نموده و بعضا" اظهارات مغرضانه و شايعه پراکني رواج دارد؟
 • ناگفته هاي گزارشهاي الکترونيکي و مستندات جمع آوري شده طي سه سال اخير و مروري بر اتفاقات کانون و نظام مهندسي ،بسياري از واقعيت ها را نمايان خواهد کرد
 • رفتار عده قليلي که مشکلات خاص خود را دارند، نبايد به نام خيل مهندسان شريف و آگاه تمام شود
 • اگر قرار باشد عده کمي که تعداد انها به 20 نفر هم نمي رسد خود را 3000 نفر معرفي نمايند راه خطايي را پيموده اند.
 • کدام مهندس است که از ارسال گزارش توسط تلفن خود از محل کارگاه به شهرداري و دريافت رسيد بدون مراجعه به شهرداري خرسند نباشد؟
 • آيا مشکل فعلي مهندسان تخفيف 20 درصدي از مهد کودک ها و ... است که تحت عنوان خدمتي ديگر پيامک انبوه ارسال مي کنند و ...
 • آيا تصور مي کنند بدليل مخالفت با يک فرد، اساس تفاهم نامه همکاري با شهرداري ،اين بزرگترين دستاورد کانون طي ساليان گذشته، را بر هم زدن هنرمي باشد؟
 • اگر اين سخن ها ،خطاست ، درست را شما بگوييد.
 • اميد است اين تعداد اندک متنبه شوند و بيش از اين به جوسازي و پخش شايعه هايي که جز بدنامي خودشان اثر ديگري نخواهد داشت مبادرت نورزند
 • بديهي است اگر اصرار به ادامه وضعيت اسفبار فعلي دارند که حسب اطلاع به هيچ عنوان مورد پذيرش مسئولين نيست ، با دليل و برهان مطرح فرمايند.
 • پرسشهاي بسيار ديگري وجود دارد که از حوصله اين مقوله خارج است و ناظران پس از 10 سال تحقيق و مطالعه و حدود 3 سال اجراي آزمايشي و رسمي سيستم گزارشهاي الکترونيکي نياز به ثابت نمودن خود ندارد و مستقل از کانون و نظام مهندسي بدون واسطه و به طور مستقيم از طريق مهندسان در حال ارائه خدمات نوين و در شان مهندسان به مجموعه شهري است و 20 ماه از بهره برداري رسمي اين روش در شهرداري کرج (بدون يک ريال پرداخت از سوي کانون و نظام مهندسي و شهرداري)، دستاوردهاي شگرفي که دور از انتظار بوده را تحصيل نموده است.

حذف سفرهاي درون شهري غير ضرور و امکان کنترل بهنگام ساخت و ساز غير مجاز به فاصله چند دقيقه دستاورد ارزشمندي است که بسياري از مسئولين و کارشناسان بر آن باور دارند و بنظر مي رسد توسعه اين بحث مهمتر از پرداختن به اين حاشيه ها باشد.

 

وقت است که به خود آييم !(نقل از باشگاه مهندسان البرز)    بيشتر


1390/7/13

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load