دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
گفتگو با جناب آقاي مهندس احمدي بيداخويدي

مهندس بيداخويدى كه اينك در سمت معاونت شهرسازى شهردارى كرج به انجام وظيفه مشغول است، از مهندسان صاحب تجربه كرجى است. او با كوله بارى از تجارب ادارى كه از ره توشه هاى وى در شهردارى پايتخت است بر اين مسند تكيه زده و نظرات وى و نيز برنامه هاى اجراييش ميتواند در راستاى تنسيق امور مهندسى در شهر كرج تاثيرگذار باشد.

از انجا كه با تشكيل هيات چهار نفره استان و حضور او از طرف شهردارى مركز استان در اين هيات ميتواند تاثير استانى نيز داشته باشد، بنا بر اين اشنايى با نظرات وى اهميت بيشترى مى يابد.

به نظر ميرسد كه با توجه به روحيات مهندس بيداخويدى و علاق ايشان به اطلاع از نظرات مهندسان عضو سازمان، اظهار نظر اعضاى مجرب و صاحبنظر پس از مطالعه اين مصاحبه بتواند بازخورد مناسبى براى مهندس بيداخويدى بوده در شكل دادن نهايى به مباحث نظرى و سياست هاى اجرايى مورد نظر ايشان موثر واقع شود.


مهندس گلستان آرا:

شهرداري در جريان برقراري تفاهم نامه اي با کانون مهندسان کرج بود که متاسفانه به سرانجام نرسيد. در پي اين مساله ظاهراً جلسه اي با نظام مهندسي برگزار شده که در حال پيگيري است به نظر من اين تفاهم نامه از محتواي خوب و مناسبي برخوردار است و شما باجديت به دنبال اين هستيد که فساد موجود از عرصه خدمات مهندسي در کرج رخت بربندد. لطفاً پيرامون اين موضوع توضيحات کامل را بيان فرماييد.

مهندس بيداخويدي:

به نظر من هر چه نشستهاي بيشتري با حضور مهندسان شهر و معاونت شهرسازي شهرداري برگزار شود قطعاً خدمات بهتر وارزنده تري ارائه خواهيم داد. زيرا يک دست هيچ گاه صدا ندارد و همراهي و همکاري ما مي تواند به خدمات شايسته تري منجر شود.

از سوي ديگر از زمان حضور آقاي دادگو در شهرداري کرج، از من درخواست شد که به کرج بيايم که محقق نشد و پس از آن نيز باز به دلايلي حضور من محقق نشد که دليل آن اين بود که شهرداري تهران اين اجازه را نداد که از حوزه شهرداري تهران خارج شوم. به هرحال در مقطعي آقاي آقازاده شهرداري کرج درخواست کردند که اين درخواست بدون آنکه بدست مهندس معصومي معاون شهرسازي برسد ابلاغ من صادر شد. البته من از سال 51 در کرج ساکن و عضو کانون مهندسان هم هستم و از مسايل شهر کرج به خوبي اطلاع دارم. از سوي ديگر در برخي جلساتي که در تهران داشتيم و اتهاماتي به مهندسين ناظر وارد مي کردند بسيار ناراحت مي شدم و معتقدم که فرد يا نبايد مسئول باشد و اگر مسئوليتي بر عهده گرفت بايد براي دفاع از حيثيت خود و همکارانش تلاش کند ودر مقابل اتهامات وارده بايستد. حتي يکبار وزير کشور بحث برگه فروشي را مطرح کرد که اعتراض کردم. از زماني هم که در شهرداري کرج مشغول خدمت شدم اولين گامي که برداشتم اين بود که سيستم مهندسان شهر را نظام مند وقانون مند کنيم واز پتانسيل بيش از 3000 مهندس به خوبي استفاده کنيم . واعلام کردم که تشکيل کانون مهندسان را قبول دارم و همواره از آن به عنوان تشکلي که حرف اول را مي تواند در ايران بزند. کما اينکه در انتخابات نظام مهندسي استان تهران هم حرف اول را زد. به طور کلي سکان نظام مهندسي استان تهران در دست مهندسان کرجي بود. براي حفظ اين موقعيت وقتي به کرج آمدم پيشنهاد کرديم که تفاهم نامه اي با مهندسان کرج تحت عنوان کانون مهندسان بنويسيم و با هم همفکري کنيم جمع مهندسان را به همکاري بطلبيم براي ارتقاي سطح دانش مهندسان و سطح خدمات مهندسي. و از سوي ديگر بتوانيم حقوق مهندسان را حفظ کنيم. بسياري از مهندسان گله مند هستند از اينکه نمي توانند کار بگيرند. ما تفاهم نامه را تنظيم کرديم وبه امضا رسيد و چند ين جلسه تشکيل شد . در کانون هم جلساتي داشتيم. واعلام کرديم که مي خواهيم تفاهم نامه وارد مرحله تخصصي و اجرايي شود. يعني کارگروههاي تخصصي تشکيل دهيم و براي شهر کرج که به عنوان مرکز استان البرز جايگاهي دارد دردامنه البرز، تعريفي بکنيم براي معابر،خيابان ها و ... نمادي براي شهر تعريف کنيم و ساز و کاري را طراحي کنيم و ارايه دهيم که هم شرايط بومي در آن حفظ شده باشد و هم نماد البرز را در خود داشته باشد. متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و با مقابله دوستان اکيپ جديد در کانون مواجه شديم و جوابي به معناي اعلام همکاري دريافت نکرديم. از اين رو مجبور شديم تفاهم را با توجه به دليل عدم استقبال کان لم يکن اعلام کنيم.

سپس اعلام کرديم که بايد بانک اطلاعات مهندسان را تهيه کنيم تا بتوانيم آمار خوبي در مورد اينکه مهندسان چه تعداد کار در اختيار دارند، چند متر مربع نظارت گرفته، چقدر سهميه دارند و آنها که تا کنون نتوانسته اند استفاده کنند، به دست آوريم.

ما 2.5 ميليون متر مربع پروانه در سال 89 صادر کرديم که قاعدتاً بايد تمام مهندسان شهر از اين ميزان منتفع شوند اما مشاهده مي شود که برخي 10 برابر سهميه خود استفاده کرده اند و برخي هيچ استفاده اي نکرده اند.

ما يک سال است که امور مهندسان ناظر را راه اندازي کرده ايم که نمي خواهيم دخالتي در سيستم نظام مهندسي بکنيم يا در مقابل مهندسان بايستيم.

ما بايد چيزي را بدعت بگذاريم که آگر فردا روزي از اين سيستم خارج شديم و خواستيم مثل ساير مهندسان در ساخت و ساز فعاليت داشته باشيم متضرر نشويم. هر آمدني رفتني دارد و اين ميز تا ابد به يک نفر تعلق ندارد. به اين ترتيب گفتيم بايد بانک اطلاعات مهندسان تشکيل شود و به هر مهندس يک کد تعلق گيرد و روي مهر آنها درج شود. وجود اين بانک اطلاعات مهندسان کرج در شهرداري ضروري است و همانطور که همه ضوابط و مقررات و طرح تفصيلي را روي سايت شهرداري کرج قرار داديم تا مردم اطلاع داشته باشند و حقي از آنها ضايع نشود اين بانک اطلاعاتي نيز ضروري است. تا حقوق همه صيانت شود و حقي ضايع نشود.

انشاءالله اين اجرايي خواهد شد. تا آبان ماه فرصت هست و بعد از آن هيچ خدمات مهندسي بدون کد شهرداري ارائه نخواهد شد و سيستم مکانيزه به طور اتوماتيک خطا نشان خواهد داد (درصورت تخلف). پس بايد مهندسان ناظر هرچه سريعتر نسبت به عضويت در اين سيستم و دريافت کد اقدام نمايند.

مهندس گلستان آرا:

آيا براي تفاوت بين حقيقي و حقوقي، تعريفي در اين سيستم انجام شده است؟

مهندس بيداخويدي:

الان هيچ محدوديتي قايل نشده ايم و هيچ چيزي را تعريف نکرده ايم. الان به مهندسان حقوقي جدا و حقيقي جدا يک کد مي دهيم.

شرکت حقوقي يک کد شهرداري دريافت مي کند که مهندسان زير مجموعه آن کاملاً مشخص شده است. هر زمان اين مهندسان از سيستم حقوقي خارج شوند و به صورت فردي کار کنند مجدداً به سيستم شهرداري مراجعه کرده و کد فردي دريافت مي کنند. ما تابع قانون هستيم و دوست داريم با نظام مهندسي استان البرز همکاري کنيم. بايد مهرها عوض شود و کد شهرداري در کنار کد نظام مهندسي بر روي مهرهاي جديد درج شود. نظام استان البرز هم بايد پروانه ها را تغيير دهد و کدهاي مربوط را درج کند. در اين راستا تفاهم نامه اي درحال تهيه است تا همکاري مناسبي با نظام مهندسي استان البرز داشته باشيم. ما بايد در کنار هم باشيم. نه مثل تهران که شهرداري و نظام مهندسي در مقابل يکديگر هستند. براي ارائه خدمات به طور مطلوب بايد بستر و زمينه مناسب فراهم شود و ساز و کار لازم لحاظ شود. بايد منافع شخصي را فداي منافع عمومي و جمعي کنيم.

ما آمادگي تهيه بانک اطلاعات مهندسان را داريم و بايد آنها همکاري کنند تا طرح به انجام برسد. مخالفتهاي موجود با توجه به اين گذار از روش سنتي به مدرن تا حدي طبيعي است ولي از تعدادي از مهندسان که روشنفکر و امروزي اند و به کشورهاي ديگر رفت و آمد مي کنند و شاهد اوضاع آنجا هستند انتظار مقابله نداريم. ما بايد در کرج قدم به قدم به سمتي برويم که مردم کمتر وارد ادارات شهرداري شوند.

مهندس کامراني:

مهندسان نگراني دارند که رسيدي که الان در دست دارند وقتي کارها از طريق کامپيوتر انجام شود مدرک و رسيدي نخواهد داشت تا پيگيري کنند. با اين نگراني چه کنيم؟

 

مهندس بيداخويدي:

من خود از دهه فجر 88 اين کار را آغاز کرده ام و شماره دبيرخانه را از سيستم پرينت گرفته و به عنوان رسيد نزد خود نگهداري مي کنم.

مهندس رضي پور:

ايرادي که وارد است اينکه سايت خصوصي است و بايد اشتراک سالانه داشته باشد. بهتر است نرم افزار اين کار تحت نظارت شهرداري يا نظام مهندسي باشد.

مهندس بيداخويدي:

اميدواريم با همکاري نظام مهندسي و با توافق آنها اين سايت در حوزه نظام مهندسي قرار مي گيرد که پذيرفتند و با اين کار اين دغدغه مهندسان هم از بين خواهد رفت.

مهندس بيات ماکو:

هدف شما از اين کارها انجام اقدامات شکلي براي يک کار محتوايي است و کار محتوايي که هدف ما و همه کساني است که دلشان براي شهر مي سوزد و آن يک ساختمان سالم و بهره ده و عملي شدن محتواي ماده 33 است. در عين حال اتفاقاتي مي افتد که بعضي تلاش ها را خنثي مي کند. براي مساله مجريان، شما چه فکري براي آنها داريد که خدمات واقعي ارائه شود. مثلاً آيا قرار است بيمه مسئوليت الزامي شود؟

مهندس بيداخويدي:

در گذشته لايحه اي از طرف اعضاي شوراي شهر مصوب شده که براي بالاي 750 متر مجري الزامي است که اجرايي شد و مشکلاتي نيز ايجاد شد. انتخاب صوري مجريان يا عدم انجام نظارت از مشکلات پيش رو بود. براي حل اين مساله لايحه اي پيشنهاد شد که تا 3000 متر مجري نياز ندارد و مصوبه گرفتند، تاييديه فرمانداري صادر شد و به شهرداري نيز ابلاغ شد.

کاري که کردم اينکه گفتم اجراي ساختمان تا مرحله سفت کاري يا اتمام سقف طبقات بسيار اهميت دارد. مرحله تيغه بندي و دکوراسيون داخلي هر شخصي به سليقه خود مي تواند اقدام کند. بر اين اساس لايحه اي به شوراي شهر برديم که طبق آن ساختمان هاي بالاي هزار مترمربع به مجريان سپرده مي شد. 3 جلسه با انجمن مجريان برگزار کرديم و قرار شد در کميسيون عمران شورا مطرح شودکه يکبار مطرح شد و دوباره در دستور کار است که بتوانيم ساختمان هاي 1000 مترمربع به بالا را به دست مجريان بسپاريم مشروط به اينکه نظام مهندسي سه يا چهار اکيپ کنترل مضاعف در نظر گيرد تعدادي مهندس براي اين کار استخدام کنيم. مهندس مجري اکيپ اجرا شامل آرماتور بند، قالب بند، بتن ريز و ... را دور هم جمع کند. پس از پايان سقف طبقات پايان کار صادر شود و از سهميه مهندسي کسر شود. بهترين شکل اين نمونه کار در قزوين انجام شده است. ما در قزوين مهندس بيکار نداريم. ما مي خواهيم در کرج هم همينطور باشد.

مهندس نيکزاد:

مسئوليت خلاف متراژ به عهده کيست؟

مهندس بيداخويدي:

ما مهندسي مجري را به تخلف ارتباط نمي دهيم. بلکه تخلفات مربوط به مهندس ناظر است. در ثاني به گونه اي براي تبصره 11 مصوبه گرفتيم که بعيد مي دانم کسي تخلف کند. طبقه اضافه به هيچ عنوان نخواهيم داشت. چون از نظر اقتصادي به صرفه نيست. الان راه هر نوع تخلفي را بسته ايم و کسي مجبور به خلاف نيست و به آنچه تا کنون مردم را وادار به خلاف مي کرده اکنون پروانه داده مي شود.

مهندس کامراني:

آيا دفاتر خدمات الکترونيک از نظر خدمات مانند تهران است يعني دلالي ها در جريان است؟

مهندس بيداخويدي:

اين دفاتر در دوره گذار هستند و يک سري مفاسدي در اين زمينه وجود دارد. همانطور که دفاتر اسناد رسمي نماينده قوه قضائيه است، دفاتر خدمات الکترونيک هم نماينده نظام مهندسي است. البته يک سري مسايل وجود دارد. آيين نامه اجرايي براي اين دفاتر تهيه کرديم که مهندساني که خوشنام هستند وارد شوند و يک سري تعهدات و ضمانت هاي محکمي گرفته شود. کنترل دفاتر نيز وظيفه ما در شهرداري است. در هر حال تا زماني که تک تک مردم خودشان را اصلاح نکنند اين مفاسد اجتناب ناپذير است. به محض تکميل بانک اطلاعات مهندسان و آرشيو الکترونيکي شهرداري فراخوان دفاتر الکترونيک انجام خواهد شد.

مهندس کامراني:

در ارتباط با مبحث ماده 33 همانطورکه مي دانيد 4 شاکله اصلي دارد: 1- معرفي ناظر توسط سازمان 2- بحث مجريان 3- شناسنامه 4- کنترل توسط سازمان . در بسياري از استان ها کنترل هاي شهرداري يکپارچه شده و نماينده شهرداري در سازمان نظام مهندسي مستقر است. مهندس گلستان آرا هم توضيحات اضافه مي کنند.

مهندس گلستان آرا:

شناسنامه فني ملکي اکنون به يک چالش تبديل شده است. حتي مقالاتي در روزنامه ها به اين موضوع پرداخته اند و در آنها شهرداري ها مقصر دانسته و مورد اتهام قرار گرفته اند. فکر مي کنم اگر عملياتي شود به رفع بسياري از معضلات و مشکلات موجود در بخش ساخت و ساز کمک خواهد کرد. در صورتي که به طور صحيح و مدون تنظيم شود و شهرداري مصرانه آن را پيگيري نمايد. آيا در سيستم شهرداري براي شناسنامه فني ملکي فکري شده است؟ ضمن اينکه همانطور که مستحضر هستيد که نظام مهندسي و قانون آن براي نظارت بر مجموعه پياده سازي طرح جامع و طرح تفصيلي طراحي شده است به همين دليل است که شهر ساز،نقشه بردار، ترافيک يعني هفت رشته مهندسي وارد قضيه شده اند. عمدتاً بحث ما در مورد واحدهاي ساختماني بود. آيا براي حوزه هاي ديگر مهندسي هم در سيستم تعريفي شده و پيش بيني هايي انجام شده و آيا به اين سمت حرکت کرده ايم يا خير؟

مهندس بيداخويدي:

در مورد بحث ناظران قرار است از اين به بعد مهندس ناظر از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان معرفي شود. در مورد بحث مجريان گفتيم که در موردساختمان هاي بالاي 1000 متردر حال اجرا است. در مورد بحث شناسنامه فني ساختمان وظيفه نظام مهندسي است که تهيه و پيگيري کند وظيفه شهرداري نيست و تنها بايد توسط سازمان نظام مهندسي صادر شود. در حال حاضر مسايل مهمي در اولويت است که با همکاري شهرداري و نظام مهندسي اجرا مي شود به محض انجام اين ولويت ها در زمينه شناسنامه فني نيز شهرداري تا حدي وارد خواهد شد.

در مورد بحث کنترل به مسئولان نظام مهندسي گفته ام که اگر دفاتر نظام مهندسي را تقويت کنيد و بتوانيد تعداد اين دفاتر را در مناطق مختلف افزايش دهيد ما آمادگي داريم که تمام نقشه هاي شهرداري ها توسط نظام مهندسي کنترل شود و به همه مناطق بخشنامه کنيم که پس از مهر نظام مهندسي حق ورود و کنترل نقشه نخواهد داشت و بايد پروانه صادر کنيد همچنين طي مصوبه اي به تمام مناطق شهرداري ابلاغ کرده ايم که مکلف هستند فقط با نقشه معماري پروانه صادر کنند و نيازي به نقشه محاسبات، برق، مکانيک و ... نداريم ما بر اساس نقشه معماري که به تصويب سازمان نظام مهندسي و شهرداري برسد پروانه ساختماني صادر مي کنيم ودر پروانه قيد مي کنيم که شروع عمليات ساختماني منوط به ارايه نقشه هاي محاسباتي توسط مهندس محاسب ودر مرحله سفت کاري نقشه هاي برق و مکانيک توسط مهندس برق و مکانيک است. ولي برگه هاي مهندسان که مشخص مي کند مهندس ناظر، طراح، معمار، برق، مکانيک و مجري چه کسي است بايد همزمان ارايه شود ودر پروانه قيد شود.

(من سيستم کانون را که مدافع آن هستم با اين سبک و سياق قبول ندارم. اينکه مغرور شويم و فکر کنيم در اينجا حاکم هستيم و باعث گرفتاري مردم و درگيري مهندسان شويم را قبول ندارم.)

مهندس رضي پور :

آيا شرايط پليس ساختمان تغيير کرده؟ در مورد ساختمان هاي خلاف دار که متراژ آنها از يک حدي بيشتر شده است آيا نظام مهندسي نقشه هاي مربوط به آنها را مي تواند دوباره تأييد کند؟ در برخي استان ها مثل قزوين اين کار انجام مي شود. آيا در کرج راهکاري براي اين مسأله انديشيده شده است؟

مهندس بيداخويدي :

در مورد ساختمان هايي که در محدوده 2+60 در حال ساخت است اين موضوع را قبول داريم و وارد آن نمي شويم. همچنين پليس ساختمان در ساختمان هايي که پروانه ساختماني دارند حق ورود ندارد. ولي مسئوليت مهندسي ناظر بسيار سنگين مي شود. در آينده نزديک با برگزاري سميناري در اين زمينه در کرج سعي مي کنيم مهندسان ناظر را متوجه اين مسئوليت خطير کنيم. و اگر تخلفي صورت گيرد مکلف هستند در دادگاه پاسخگو باشيد .البته خلاف هاي جزيي در حد 10 درصد مطرح نيست. اکنون مصوبه اي دوباره در شوراي شهر مطرح شده که اگر تخلف ساختماني حادث شود و مالک بر خلاف نقشه هاي مصوب شروع به کارکند و ساختماني را بسازد و مهندس ناظر استحکام بنا را تأييد کند به عنوان تباني در جرم مهندس ناظر به دادگاه معرفي خواهد شد . پس آگاه سازي مهندسان از اهميت و ضرورت بالايي برخوردار است . نظام مهندسي هم در اين زمينه کوتاهي کرده است . نمي خواهم بحث به هيچ وجه سياسي شود فقط هدف رفع چالشهاي مهندسي شهر و مهندسان است.الان نظام مهندسي همکاري خوبي ندارد ما خواهش کرديم که جلساتي داشته باشيم با نظام تا به آنها بگوييم چه مي گذرد و چه بايد بکنيم اما استقبالي نشد و آنها نسخه هايي براي مهندسان مي پيچند که بعداً باعث گرفتاري مهندسان مي شود نظام مهندسي وظيفه اطلاع رساني به مهندسان را در اين موارد به خوبي انجام نمي دهد.

مهندس بيات ماکو:

در محدود مديريت شما آيا مسکن مهر اجرا مي شود؟ مسايل نگران کننده وجود دارد در هشتگرد که مسکن مهر با کيفيت ساخته نمي شود. آيا بدون نظارت مهندسان مي توان ساختمان مناسبي ساخت از نظر فني و بنيادي ؟ زيرا نظارت جدي روي مسکن مهر صورت نمي گيرد.

مهندس بيداخويدي:

تنها يک مورد داريم. مسکن مهر در محدوده شهرها و کلان شهرها ممنوع است . بحثي در اين رابطه در حريم شهر کرج مطرح شد که ديديم فضاي خاص خودش را دارد و ما حق ورود نداريم. نظارت بر ساختمان ها الزامي است . مخصوصاً مسکن مهر مربوط به اقشار ضعيف جامعه است . اما با توجه به مسايل پيش آمده ورود نکنيم بهتر است .

منبع: صداي نظام مهندسي البرز

 دوشنبه 11 مهر ماه 1390


1390/9/10

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load