دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
خدشه اي به نماد سفيد تهران وارد نشده است

قائم مقام شهردار منطقه 9 با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص وضعيت برج آزادي در هفته هاي اخير و همچنين نم گرفتگي آن گفت: برج آزادي به هيچ وجه ترک خوردگي نداشته و بر اساس توهم ديگران در وضعيت هشدار قرار ندارد و خدشه اي به نماي سفيد تهران وارد نشده است.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 9 ، غلامرضا احمدي بيداخويدي با تکذيب اخبار منتشره از قول وي با خبرگزاري ايرنا اظهار داشت: متاسفانه در چند هفته اخير ، هر کسي به خود جرات کارشناسي درباره وضعيت برج آزادي مي دهد و نکته جالب اينکه حتي نمي دانند در مورد کدام برج نظرمي دهند و آن را سوژه محافل خبري کرده اند.
وي تصريح کرد: بحث نم ديدگي برج آزادي به سالهاي قبل مربوط مي شود و تا به حال نظر قطعي کارشناسي در مورد علت اصلي آن داده نشده است.
احمدي افزود: متولي برج آزادي ، بنياد رودکي تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي است و نگهداشت فضاي سبز بيروني و محوطه برج آزادي به عهده شهرداري منطقه بوده و به شيوه هوشمند آبياري مي شود.
قائم مقام شهردار منطقه 9 ادامه داد: در فضاي سبز محوطه برج آزادي از شيوه آبياري غرقابي و سنتي رايج در باغ هاي قديمي استفاده نمي شود بلکه سيستم هوشمند براي آن در نظر گرفته شده است.
احمدي با بيان اينکه چندي پيش کميته اي با حضور نمايندگان اين شهرداري ، ميراث فرهنگي و بنياد رودکي تشکيل شد اظهار داشت: در اين کميته براساس مشکلات و معضلات بوجود آمده براي برج آزادي ، تصميم گيري و با مصوباتي همراه شد.
وي افزود: در همين راستا مقرر شد تا پس از کارشناسي ، در صورتيکه نفوذ آب به دليل کف پوشهاي موجود است ، اين شهرداري با استفاده از کف پوش مناسب و مستحکم که آن هم در گذشته با توجه به سوابق يا انتخاب سازمان ميراث فرهنگي تهيه شده در پيرامون فضاي سبز و محوطه برج آزادي که مشرف به فضاي اداري ، فرهنگي و موزه برج آزادي است را به گونه اي اقدام کند تا از نفوذ آب جلوگيري شود.
قائم مقام شهردار منطقه 9 ادامه داد: بنياد رودکي نيز جهت جلوگيري از نفوذ بيشتر آب به بدنه ، عايق کاري سقف و طبقات برج بام را در دستور کار قرار داد تا در فصل زمستان ، برف و باران به قسمت فوقاني برج آسيب نرساند و بلافاصله طرح مرمت و بازسازي گنبد و کاشي هاي برج با تامين اعتبار و مشارکت سازمان ميراث فرهنگي آغاز شود.
احمدي با بيان اينکه برج آزادي از سال 52 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده ، گفت: هرگونه مرمت و بازسازي در برج آزادي بايد براساس آيين نامه هاي مصوب سازمان ميراث فرهنگي انجام شود و بر همين اساس مقرر شد تا کليه عمليات تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي صورت گيرد.
وي خاطر نشان کرد: در حال حاضر ، عمليات بندکشي و سنگ هاي اطراف برج در دستور کار قرارگرفته و به دليل فرارسيدن ايام الله دهه فجر و مراسم باشکوه 22 بهمن و همچنين با توجه به فصل زمستان ، اقدامات گسترده تاييد شده توسط کارشناسان در خصوص مرمت و بازسازي برج به اوايل سال آينده موکول شده است.
قائم مقام شهردار منطقه 9 در پايان با تاکيد دوباره بر اينکه برج آزادي در وضعيت هشدار و بحران قرار ندارد، افزود: اميدواريم با خرد جمعي تمامي مسئولان و کارشناسان ذيربط در راستاي حفظ و نگهداري اين بناي ملي راهکارهاي اصولي و اساسي و تصميم گيري مناسب را اتخاذ کرده و همواره صحت در گفتار و رفتار صادقانه را رعايت کنيم و به نوعي تيشه به ريشه اين نماد ملي نزنيم.

 

 


1391/10/6

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load