دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
مدير کل دفتر فني استانداري البرز از برگزاري همايش شهر قانون خبر داد

مديرکل دفترفني عمراني استانداري البرز از برگزاري اولين همايش دفتر فني عمراني استانداري البرز در مجتمع ميلاد شهرداري کرج واقع در شهر نشتارود خبر داد.

در اين گردهمايي برخي از مسئولين اجرايي فرمانداريها ،شهرداري ها و استانداري البرز شرکت کردند.


به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني استانداري البرز، غلامرضا احمدي بيداخويدي با اعلام اين خبر افزود: اين دوره آموزشي براي نخستين بار در کشور و با ايده و طرح استان البرز و شعار " شهر قانون" برگزار شده است.

وي آموزش را يکي از دلايل موفقيت مديران اعلام کرد و گفت: نيروي انساني سرمايه هر سازمان مي باشد که با آموزش مي توان اين نيروها را به مديراني موفق تبديل کرد.

از مهمترين مباحث اين دوره آموزشي بررسي و بازخواني مواد 99 و 100 قانون شهرداري و قانون 101 تفکيک ارضي ماده 110 ، ساماندهي املاک رها شده ، ماده 77 حل مشکلات في مابين شهرداريها و موديان ، بند 1الي 24 ماده 55 قاون شهرداري ها و بند 10 تا 20 ماده 55 قانون شهرداري ها و قانون نوسازي و لزوم قيد مدت زمان اتمام ساختمان و پروانه ها ، ماده 14 قانون زمين شهري، قانون تعيين تکليف املاک واقع در طرح هاي دولتي و خدماتي وقانون نحوه تقويم ابنيه املاک و اراضي مورد نياز شهرداري ها و موارد مرتبط با صدور پروانه و تعاريف مربوطه پرداختند.

آرشيو: 

نقش آموزشها و تبادل نظرها در محيط هاي غير اداري بسيار اثر بخش است

 موضوع آموزش و تبادل نظر و رفع ابهامات در دستگاه هاي اجرايي بسيار حائز اهميت است و مديراني که به اين مباحث اهميت مي دهند در حقيقت به منابع انساني که مهمترين سرمايه هاي هر سازماني است توجه لازم مي کنند.

در صورتيکه مباحث مطروحه به افراد حوزه به درستي انتقال پيدا کند ضمن ايجاد وحدت رويه و پاسخ يکسان از جنوبي ترين شهرداري استان تا شمالي ترين شهرداري مي توان رضايت مندي شهروندان را بهمراه داشته باشد.

گفتني است بنا به اظهار سرکار خانم عوض زاده و سرکار خانم قدوسي از اعضاي هيئت اجرايي همايش مذکور مقرر است مستندات و خروجي هاي همايش فوق بهمراه مهمترين مباحث و قوانين پرکاربرد در حوزه مديريت شهري جمع بندي و در اختيار علاقمندان به موضوع مديريت شهري قرار گيرد.

مهندس شمس سريزدي رياست محترم اداره تدوين ضوابط شهرداري کرج نيز در اين همايش بيان داشتند که شهرداري کرج آماده است تجارب خود را در زمينه هاي مختلف در اختيار ساير شهرداري هاي استان قرار دهد و از اين اقدام شايسته جناب مهندس احمدي بيداخويدي و همکاران ايشان در استانداري البرز قدرداني نمودند.

در اين دوره آموزشي و پژوهشي که به همت معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري البرز و با همکاري شهرداري کرج با حضور معاونين هماهنگي امور عمراني و روساي دفاتر فني فرمانداريهاي تابعه استان، شهرداران، و معاونين فني وشهرسازي شهرداريهاي تابعه استان البرز وتعدادي از مديران استانداري  مازندران در مجتمع ميلاد شهرداري کرج واقع در شهر نشتارود مازندران برگزارشد

 

 

 


1393/3/31

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load