دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
همايش راهکارهاي تخلفات و حوادث شهري

در همايش راهکارهاي تخلفات و حوادث شهري مطرح شد:
آموزش اصلي ترين راه کاهش تخلفات شهري /توزيع متناسب امکانات راهکار کاهش تخلفات

عصر روز گذشته با حضور دادستان عمومي و انقلاب کرج، رئيس شوراي اسلامي شهر و تني چند از نمايندگان مردم در پارلمان شهري اين کلانشهر، همايش "راهکارهاي کاهش حوادث و تخلفات شهري" در کرج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري مديريت شهري کرج، همايش "راهکارهاي کاهش حوادث و تخلفات شهري" عصر ديروز 18 آبان ماه سال جاري با همت اداره کل پيشگيري و رفع تخلفات شهرداري کرج در کانون شهيد فهميده برگزار شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر کرج در اين همايش اظهار داشت: آموزش ها و اطلاع رساني هاي لازم در زمينه شناخت تخلف و متخلف به شهروندان از جمله اقداماتي است که بايد از سوي نهادهاي ذيربط شهرداري اين کلانشهر با همکاري دادستاني و نيروي انتظامي استان البرز صورت پذيرد تا به اين وسيله از ميزان تخلفات شهري کاسته شود.

محمود دادگو بيان کرد: تمامي اقدامات در زمينه جلوگيري و کاهش تخلفات شهري بايد زيربنايي باشد و با ترويج فرهنگ مناسب در حوزه مذکور، زيرساخت هاي لازم جهت مرتفع ساختن اين معضلات فراهم شود؛ اين مسئول ادامه داد: فعاليت هاي اداره کل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري کرج با همياري ساير ارگانهاي مرتبط بايد به گونه اي باشد تا بصورت مستمر ادامه داشته باشد و مقطعي اجرا نشود.

وي خاطر نشان کرد: همايش "راهکارهاي کاهش حوادث و تخلفات شهري" مي تواند مبناي کار مديريت شهري کرج و ساير نهادها براي مقابله با تخلفات شهري باشد و با برگزاري اينگونه هاي همايش ها به ريشه يابي و ارائه راهکارهاي لازم اين معضلات دست پيدا کنيم و بحرانهاي شهري نظير ساخت و سازهاي غير مجاز را مديريت نماييم.

رئيس شوراي اسلامي شهر کرج در پايان سخنان خود تاکيد کرد: توجه به طرح تفصيلي در ساخت و سازهاي شهري، نطارت هر چه بيشتر بر آراء صادر از کميسيو هاي مرتبط با سازه هاي سطح شهر از جمله راهکارهايي است که با عملياتي کردن آنها مي توانيم مانع رسيدن به اهداف اقتصادي متخلفان شويم و امنيت رواني و جاني شهروندان را تامين کنيم.

دادستان عمومي و انقلاب کرج نيز در همايش مذکور عنوان کرد: توجه به مرتفع ساختن تخلفات شهري در نقاط کم برخوردار سطح شهر از جمله اقداماتي است که موجب کاهش آسيب هاي اجتماعي و تخلفات مي شود.

حاجي‌رضا شاکرمي ادامه داد: توجه به توزيع متناسب امکانات در نقاط مختلف شهري توسط نهادها و دستگاههاي مختلف نقش چشمگيري در کاهش تخلفات شهري دارد و با تامين سرانه هاي خدماتي، درماني، آموزشي و ... مي توانيم از افزايش ساخت و سازهاي غير مجاز، دست فروشي در معابر بکاهيم.

همايش راهکارهاي کاهش حوادث و تخلفات شهري با حضور مسئولان ارشد استاني و شهري در کانون شهيد فهميده کرج برگزار شد.عکس از امير سرشته

 


1395/8/19

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load