دو شنبه 04 مهر 1401
   English     فارسی

گزارش مراحل اجرای ساختمان(سازه) SAME E-report -
کد رهگیری :
مرجع محترم بدینوسیله گزارش تقدیم میگردد.
مرجع دریافت:
مشخصات ملک
کد نوسازی:
پلاک ثبتی:
شماره پروانه ساختمانی:
مالک/وکيل قانوني:
آدرس ملک:
مشخصات مهندس:
نام و نام خانوادگی:
تاريخ ارسال:
شماره پروانه اشتغال:
ایمیل :
ردیف خلاصه وضعیت شرح
1 وضعيت استحکام بنا
2 مطابقت با پروانه ساختماني
3 ميزان پيشروي ملک
4 پارکينگ مطابق نقشه مي باشد؟
5 کد کف رعايت شده است؟
6 وضعيت مجاور شرق
7 وضعيت مجاور غرب
8 نصب نرده هاي حفاظتي
9 موارد ايمني
10 وضعيت ادامه اجرا
متن گزارش:
با احترام مرحله گزارش و موارد زیر در مورد پلاک فوق گزارش می گردد.


محل درج دستور:
بایگانی جهت درج در پرونده ملکی:
پلیس ساختمان جهت اقدام لازم:
مهندس ناظر جهت اطلاع:
سایر:
تاریخ ورود به مرجع دریافت ملاک است.
صفحه ارسال:

    شهرداري هايي که بخواهند گزارشها بصورت فايل الکترونيکي دريافت شود ، با شماره 09121694716 تماس حاصل فرمايند

    • بدون نياز به اتوماسيون، سريع و مطمئن
    • بدون نياز به رفت و آمد
    • Paperless
      • لطفا قبل از تنظيم اولين گزارش بخش تذکرات بازبيني شود

                  
              • ناظران آماده همکاري با مهندسان گرامي ، شرکت هاي دانش بنيان و تشکل هاي مهندسي در بهبود اجرايي امور در حوزه مديريت شهري مي باشد
              •  

                • مرجع دريافت : شهرداري منطقه مورد نظر 
                • مطابق بند 2-5-3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ها، ناظران بايد گزارش پايان هر يک از مراحل اصلي کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمايند.

                  • پرينت گزارش پس از مهر و امضاي مهندس با در دست داشتن کارت شناسايي معتبرتحويل دبيرخانه مراجع دريافت گردد و شماره ثبت دبيرخانه را در نسخه دوم خود يادداشت فرماييد
                  • براي پرينت کليد ctrl+p  را بزنيد و صفحه 1 را چاپ نماييد.
                    • از نگارش مطالب حاشيه اي که به شهرداري يا ساير مراجع ارتباطي ندارد خودداري فرماييد
                    • در صورت کپي از word براي متن گزارش ،اندازه فونت 10 و نوع فونت tahoma باشد
                    • از مرورگر هاي قديمي استفاده نفرماييد