پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
   English     فارسی

 عضويت دربانک اطلاعات ناظران

از صفحه عضويت در منوي سمت راست - زير صفحه اصلي ؛استان و شهر مورد نظر را انتخاب و حسب رشته ؛ طبق ملاحظات زير ثبت اطلاعات کاربري فرماييد.

 • شناسه  کاربري را کد ملي خودتان و کلمه عبور عددي باشد که فراموشتان نگردد 
 •  شماره تلفن همراه بدون خط تيره وارد شود
 • قبل از وارد کردن شناسه کاربري و کلمه عبور انتخابي آنها را يادداشت و در مکاني مناسب حفظ نماييد
 • فقط نام و نام خانوادگي به فارسي نگارش شود و در بقيه حالات، صفحه کليد در حالت انگليسي باشد. 
 • (با alt+shift صفحه فارسي يا انگليسي مي شود)
 • دقت کنيد کليد Caps Lock روشن نباشد
 • شرکت ها و دفاتر حقوقي در قسمت نام و نام خانوادگي اسم شرکت خود را به فارسي درج نمايند
 • پس از ثبت نام از طريق پيامک سايت يا ايميل موارد به استحضار خواهد رسيد
 • در برخي از شهرها در مرحله امکان سنجي و ظرفيت سازي است. 
 • ثبت نام بيش از يک بار موجب بروز اخطار کاربري ميگردد
 • مهندسان داراي محکوميت هاي انتظامي لطفا ثبت نام نفرمايند