سه شنبه 29 آبان 1397
   English     فارسی
متاسفم فردي با مدرک جعلي رييس سازمان نظام مهندسي شد

خرم:
از آخوندي حمايت مي‌کنيم/ متاسفم فردي با مدرک جعلي رييس سازمان نظام مهندسي شد
رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اينکه از اقدامات آقاي آخوندي در راستاي مبارزه با فساد حمايت مي‌کنيم،‌ گفت: متاسفم که آقاي «مهدي هاشمي» با مدرک جعلي در دولت نهم و دهم سرپرست وزارت راه وشهرسازي بوده و رياست کميسيون عمران را در مجلس نهم بر عهده داشت.
از آخوندي حمايت مي‌کنيم/ متاسفم فردي با مدرک جعلي رييس سازمان نظام مهندسي شد

احمد خرم درباره اقدام اخير وزير راه و شهرسازي مبني بر تعليق پروانه اشتغال به کار مهندسي «مهدي هاشمي»رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و رئيس کميسيون عمران مجلس در دوره نهم،‌ تاکيد کرد: با دانشگاه امام حسين مکاتبه‌اي داشتيم و متاسفانه مدرک ليسانس آقاي هاشمي جعلي است و به تبع آن مدارک فوق ليسانس و دکتراي وي هم جعلي بوده است.

وي افزود: متاسفم فردي با مدرک جعلي در دولت نهم و دهم حتي سرپرست وزارت راه و شهرسازي بوده و رياست کميسيون عمران مجلس را در دوره نهم برعهده داشته و رييس سازمان نظام مهندسي هم بوده است.

رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اينکه مديران دولت نهم و دهم امروز بايد پاسخگو باشند که چرا يک فرد با مدرک جعلي چنين سمت‌هايي را بر عهده داشته است، اظهار داشت: مراجع قضايي بايد با شدت با اين افراد برخورد کنند تا شاهد بروز دوباره اين تخلفات نباشيم.

خرم تاکيد کرد: اگر امروز با اين افراد متخلف به طور جدي برخورد نشود احتمال تکرار اين تخلفات در آينده وجود دارد و فساد بايد با برخوردهاي جدي با مفسيدن ريشه کن شود.

وي با بيان اينکه از آقاي آخوندي بابت افشاگري هايي که درباره مفسدان دارد، حمايت مي‌کنم، ادامه داد: اين اقدامات مي‌تواند به پيشگيري از فساد و تبعيض کمک کند اما به طور قطع تنها يک مورد نمي‌تواند آغازگر يک حرکت بنيادين براي ريشه کردن فساد در نظام مهندسي باشد.

رييس سازمان نظام مهندسي با بيان اينکه فساد در تمام بخش‌هاي کشور در اقتصاد،‌سياست، بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي اپيدمي شده است، گفت: فسادهاي قابل توجهي تنها در بخش شهرداري رخ داده است به طوري که مجوز ساخت 127 برج بر روي گسل زلزله داده شده است که تبعات بسيار منفي براي ساکنان تهران خواهد داشت.

خرم تاکيد کرد: مشکل جدي اين است که متاسفانه با مفسدان برخورد جدي نمي‌شود و تا زماني که اميال سايسي و اقتصادي افراد حاکم باشد و قانون و مقرارت، شايستگي‌ها ملاک انتخاب مديران نباشد و باند بازي و منافع شخصي در کار باشد، فساد در تمام بخش‌ها پابرجا خواهد بود.

وي با اشاره به راهکارهاي علمي براي برخورد با فساد اظهار داشت: الکترونيکي کردن پروسه و اموراداري، سرعت بخشيدن به اين امور و عدم دخالت عامل انساني در اين پروسه‌ها مي‌تواند راهکار علمي پيشگري با فساد باشد. وقتي پروسه انجام امور اداري چند روزه باشد و با دخالت عامل انساني انجام شود، طبيعي است که انتظار وقوع فساد در آن نهاد و سازمان باشيم.

رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران ادامه داد: بايد نيروي انساني سالم و مقيد به قوانين در پست‌هاي حساس مديريتي و کارشناسي قرار بگيرند و معيشت آنها تامين باشد وگرنه بايد شاهد فساد و تبعيض باشيم و مهم تر از آنها موضوع برخورد با مفسدان است و تا زماني که برخوردها جدي و شديد نباشد فساد ادامه خواهد داشت.

خرم همچنين درباره افرادي در مجلس و برخي از نهادها که مخالف اقدامات وزير راه و شهرسازي در راستاي شفاف سازي‌ها هستند و تلاش بر حذف آخوندي را دارند، گفت: مجلس مستثني از اين موضوعاتي که مطرح کردم نيست. در تمام بخش‌هاي کشور شاهد تبعيض هستيم. متاسفانه قوانين کشور با يکديگر تعارض عميقي دارند و مجلس هم در زماني که بايد قانون را اصلاح مي‌کرد نسبت به اين کار اقدام نکرد و به موقع نسبت به اتفاقات نظارت نداشت.

وي ادامه داد: متاسفانه هر کسي به دنبال منافع خود است و همين باعث ايجاد ياس و نااميدي در کشور شده است و اين مشکلات عميق هم با گفتار درماني حل نمي‌شود.

 


1397/7/10

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت

 


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتدعلاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده استاز سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کردمحورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک استانتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خوردبالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اندزلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانندضرورت تقويت توجه جامعه مهندسي به سرنوشت سازمانسازمان نظام مهندسي بايد از آن نگاه هاي سنتي که تاکنون داشته و مهندسان يک ظرفيت مشخصي را اعلام و کار خود را پر مي کنند، بايد خارج شود و رويکرد شهروند مداري را در نظر بگيرنداين هفته اختلاس نظام مهندسي تهران به يکي از شايعات داغ فضاي مجازي تبديل شدضعف بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، موضوعي است که همواره به آن اشاره و بر ضرورت رفع آن تاکيد شده استاين روزها از محافل مختلف اخبار ضد و نقيضي از پشت پرده استيضاح وزير راه و شهرسازي شنيده مي‌شودشفافيت سازمان يک ضرورت است که بايد براي آن برنامه داشت و دائما آن را پايش کردسازمان هاي نظام مهندسي، امروز مورد اتهامات زيادي قرار گرفته اند؛ از فساد مالي گرفته تا امتيازطلبي و رانت خواري و تبديل شدن به بنگاه هاي فربه اقتصاديمي توان افراد مؤثر و پاکدست و داراي صداقت حرفه اي را انتخاب کردگروه‌هايي هماهنگ که به صورت قبيله اي در انتخابات نظام مهندسي ظاهر مي‌شوند و اقدام به ارائه ليست مي‌کنند مي توانند مجوزي براي فعاليت‌هاي غير شفاف و درون گروهي باشندرفتارهاي واکنشي و بگيروببندها بين وزارت راه و سازمان نظام مهندسي، سازمان به جايي نخواهد رسيداقدامات وزير راه و شهرسازي در مبارزه با فسادي که دامان سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور را گرفته تازه آغاز راه مبارزه با فساد در اين سازمان استمراجع قضايي بايد با شدت با اين افراد برخورد کنند تا شاهد بروز دوباره اين تخلفات نباشيممعاون مسکن و ساختمان از تعليق پروانه فرج الله رجبي به دليل استنکاف از قانون خبر دادخانه پدري فروغ فرخزاد در محله اميريه، کوچه خادم آزاد واقع شده استتعارض منافع ريشه‌ي بي‌اخلاقي و فساد استوظيفه کنترل ساخت و ساز شهري بر عهده شهرداري هاست که به اشتباه آن را به نظام مهندسي ساختمان واگذار کرده اندتحميل مهندس به سرمايه‌گذار اشتباه استسازمان‌ها در موافقت با شهرداري‌ها مسئوليت ظاهري امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هيچ‌گاه اين ماموريت را انجام ندادند و زير بار تعهد‌هاي سنگين ناشي از اين پذيرش مسئوليت نرفتنداساسا نهادي بايد مسئوليت نظارت و بازرسي از ساختمان ها را بر عهده بگيرد که خود مرتکب هيچ گونه تخلف و خطايي نمي شودآيا اين سازمان نيز براي پزشکان کار ارجاع مي‌دهد و به بيماران، پزشک معرفي مي‌کند؟تحقق شفاف‌سازي در سازمان با تغيير شيوه انتخاب بازرسانبايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌استنياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستندهيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده استدرواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتدبلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداريتقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني استهزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروزشهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختندهفت ميليارد به حساب سازمان بازگشتتجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده استضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر


ثروت-شهامت
آنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است
<<سروانتس>>
آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 21567 مرتبه نمایش این صفحه: 22173 مرتبه
logo-samandehi