English     فارسی
ساختمان‎هاي معيوب در نبود خدمات مهندسي يکپارچه

«صما» بررسي مي‌کند:

ساختمان‎هاي معيوب در نبود خدمات مهندسي يکپارچه/ خروج نظام مهندسي از مسير اهداف عاليه قانون

سازمان هاي نظام مهندسي، امروز مورد اتهامات زيادي قرار گرفته اند؛ از فساد مالي گرفته تا امتيازطلبي و رانت خواري و تبديل شدن به بنگاه هاي فربه اقتصادي. به عبارتي هم اکنون سازمان ها به وضعيتي دچار شده اند که در اهداف قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، به هيچ وجه چنين مواردي براي اين سازمان‎ها پيش بيني نشده است. ساختمان‎هاي معيوب در نبود خدمات مهندسي يکپارچه/ خروج نظام مهندسي از مسير اهداف عاليه قانون

سازمان هاي نظام مهندسي، امروز مورد اتهامات زيادي قرار گرفته اند؛ از فساد مالي گرفته تا امتيازطلبي و رانت خواري و تبديل شدن به بنگاه هاي فربه اقتصادي. به عبارتي هم اکنون سازمان ها به وضعيتي دچار شده اند که در اهداف قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، به هيچ وجه چنين مواردي براي اين سازمان‎ها پيش بيني نشده است.

غفلت نظامات مهندسي از اهداف عاليه قانون

به گزارش «صما» کارشناسان در ريشه يابي دلايل وضعيت کنوني سازمان هاي نظام مهندسي معتقدند: از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شيوه هاي اجراشده براي اجراي اين قانون، خود زمينه ساز بسياري از معضلات امروز است. چراکه سازمان‌هاي نظام مهندسي و در راس آنها سازمان نظام مهندسي تهران، اهداف عاليه قانون را در فعاليت هاي خود مدنظر قرار نداده اند.

برپايه اين گزارش قرار بر اين بود که سازمان‌ها عمدتا روي محور تنسيق امور مهندسي ساختمان و نيز ترفيع و ارتقاي کيفيت ساخت و سازها و مشارکت تمامي حرفه مندان اعم از مهندسان عضو سازمان و ساير صنوف و تشکل‌هايي فعاليت کنند که به صورت حلقه هاي به هم پيوسته در بخش ساخت و ساز مشارکت دارند، اما در حال حاضر چنين رويه اي در فعاليت اين سازمان ها ديده نمي شود.

تشريفات امضا و تاييد در جريان ارائه خدمات مهندسي

به گفته صاحب نظران، امروز کار به جايي رسيده در بخش خدمات مهندسي، به جاي اينکه خدمات مهندسي ساختمان به صورت يکپارچه و تجميع شده به متقاضيان ارائه شود، شاهد هستيم که سال به سال خدمات مهندسي را ريزتر کرده اند. به گونه اي که تعداد کثيري از مهندسان بالغ بر بيش از 30 مهندس در يک پروژه ساختماني به تناسب حضور پيدا مي کنند و در اين فرآيند بيشتر تشريفات امضا و تاييد در جريان است.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر تخصص هاي مختلفي در زمينه ساخت و ساز مشارکت دارند که حتي بعضي از اين رشته هاي تخصصي در قانون پيش بيني نشده اند.

کارشناسان در چنين شرايطي تجميع خدمات مهندسي را يک الزام مي دانند. چرا که در حال حاضر خدمات مهندسي که در رشته هاي معماري، محاسبات سازه يا عمران، تاسيسات برقي، تاسيسات مکانيکي و ساير رشته ها، که درواقع مکمل خدمات مهندسي هستند، به صورت مجزا از هم ارائه مي شود. در نتيجه محصولي که در پي اين فرآيند به دست مي آيد، محصول معيوبي است.

تبعات خدمات صوري براي ساختمان‎ها و بهره برداران

در اين بين براساس اظهارات برخي از اعضاي سازمان نظام مهندسي، تعدادي از مهندسان در اين شرايط خدمات واقعي ارائه نمي کنند و خدمات جنبه صوري پيدا کرده است. به اين ترتيب اين خدمات صوري منجر به دو نتيجه شاخص شده است. اول اينکه به طور قطع در نبود خدمات مهندسي واقعي، کيفيت ساخت و سازها ارتقا پيدا نمي کند. از سوي ديگر، به دليل اينکه در اين فرآيند، سرمايه گذار نيز به دنبال منافع مادي خود است، درنهايت کساني که از اين ساختمان ها استفاده و بهره برداري مي کنند، آسيب مي بينند.

اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد که امروز سازمان‌هاي نظام مهندسي به روزمرگي دچار و به حيطه امور اجرايي وارد شده اند که اين قبيل موضوعات، اصلا هدف قانونگذار از تاسيس اين سازمان‌ها نبوده است.

بر همين اساس، امروز شاهديم که از سال 74 و با گذشت 23 سال از تصويب قانون نظام مهندسي، بستر اجراي بسياري از مواد قانون فراهم نشده و درنتيجه از 42 ماده اين قانون، بسياري از موارد روي زمين مانده است. آنچه مسلم است، سازمان نظام مهندسي نتوانسته درجهت اهداف عاليه قانون قدم بردارد تا از اين طريق، گوشه اي از نيت قانونگذار و محتواي قانون نيز محقق شود.

 

 

نقش هيئت مديره جديد در ارتقاي مهندسي

به گزارش «صما» اساسا بايد ساختمان را به عنوان محصولي در نظر بگيريم که برآيند فعاليت هاي متنوعي است. هرچند که قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، بخش ساخت و سازهاي شهري و ساختمان هاي غيردولتي و غيرعمراني را در بر مي گيرد، اما متاسفانه نگرش بسياري از افراد اين است که به اين محصول به عنوان سرمايه ملي نگاه نمي کنند.

نتيجه اين روند آن شده که امروز در شرايطي که عمر مفيد ساختمان ها را در ايران بيش از 30 سال نمي شناسند، به همين نسبت اين عمر مفيد در کشورهاي ديگر به مراتب بالاتر است. درنتيجه در کشور ما سرمايه هاي ملي به سرعت مستهلک مي شود و درنهايت، اين دورريز سرمايه ملي به اقتصاد کلان مملکت آسيب مي زند.

حال که در آستانه آغاز به کار هشتمين دوره از هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قرار داريم، آنچه عموم جامعه و مهندسان از هيئت مديره اين سازمان ها انتظار دارند اين است که به دور از هرگونه امور حاشيه اي و منفعت طلبي شخصي و اختلافات داخلي، تنها به پيشبرد رسالت اصلي اين سازمان بپردازند تا اعتبار از دست رفته نظامات مهندسي به اين سازمان ها برگردد و در عين حال شاهد ارتقاي شان و جايگاه مهندسين و نه بي اعتمادي جامعه نسبت به آنها باشيم.

انتهاي پيام/

 


1397/7/12

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه