سه شنبه 29 آبان 1397
   English     فارسی
سازمان نيازمند شفافيت عملکرد است

«صما» بررسي مي‌کند:

منتخبان هيات‌مديره هشتم نظام‌مهندسي! امروز 30 مهرماه است

انتخابات سازمان نظام‌مهندسي ساختمان براي معرفي اعضاي هيات‌مديره دوره هشتم استان‌ها به پايان رسيد و علي‌رغم همه فرازو فرودها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها، شکايت بردن‌ها و نامه‌نگاري‌ها، همه 365 نفري که از صندوق راي بيرون آمده‌اند تا سه سال آينده سکان‌دار سازمان در استان خود و به‌تبع آن در کشور خواهند بود. منتخبان هيات‌مديره هشتم نظام‌مهندسي! امروز 30 مهرماه است

به گزارش «صما» تجربه نشان داده است که عموما برندگان اين انتخابات تا چند روز نخست مشغول نوشتن و پاسخ دادن به پيام‌هاي تبريک دوستان، همکاران و حاميان خود هستند اما هدف از اين نوشتار توجه دادن منتخبان محترم به چند نکته است که غفلت از آن‌ها مي‌تواند به ناکارآمدي سازمان بينجامد:

امروز 30 مهرماه 1397 است: هيات‌مديره‌هاي منتخب دوره هشتم با خود فرض کنيد که امروز 30 مهرماه است و طبق برنامه در 29 مهرماه اعتبارنامه‌هاي خود را دريافت کرده‌ايد و بر کرسي هيات‌مديره سازمان استان خود نشسته‌ايد؛ چه برنامه‌اي براي سازمان داريد؟

آيا قرار است در اولين گام چند نفر به کارمندان سازمان به‌عنوان منشي و مشاور و مسئول دفتر اضافه کنيد؟ آيا قرار است وزن‌کشي کشيد و براي گرفتن کرسي‌هاي هيات رئيسه به امتيازدهي و امتياز گرفتن و توسل به آبستراکسيون و از رسميت انداختن جلسات از اکثريت بپردازيد؟ آيا همان‌گونه که در شعارهاي انتخاباتي موج مي‌زد همچنان اعضاي سازمان را صاحبان اصلي سازمان و خود را نمايندگان اعضا براي انتظام امور حرفه مي‌دانيد؟

همه پرسش‌هاي فوق و بسياري موضوعات ديگر، ارزش آن را دارد که در اين دو هفته باقي‌مانده تا دريافت اعتبارنامه خود به آن بينديشيد.

سازمان نيازمند شفافيت عملکرد است: سازماني که در هزار توي خود گرفتار شده باشد، تصميمات پشت درهاي بسته گرفته شود، اجازه نفوذ و ورود اعضا براي اطلاع از تصميم‌گيري‌ها و فرايندهاي سازماني وجود نداشته باشد، بازرسان سازمان در فرايندي قانونمند و مستقل شکل نگيرد، فعاليت‌هاي سازمان و اعضاي هيات‌مديره در معرض ديد اعضا نباشد و مجامع عمومي و گزارش تراز و بودجه سازمان در مسيري غير شفاف انجام شود، نمي‌توان به عملکرد و آينده آن اميد بست.

اتاق شيشه‌اي سازمان فقط يک شعار انتخاباتي نيست که با انتخاب هيات‌مديره تاريخ‌مصرف آن به پايان برسد. شفافيت سازمان يک ضرورت است که بايد براي آن برنامه داشت و دائما آن را پايش کرد که ايجاد و راه‌اندازي سامانه حرفه‌اي مهندسان مي‌تواند گامي کوچک اما مهم در اين زمينه باشد.

سازمان بايد پيش‌بيني پذير باشد: سازماني که رفتار و فعاليت آن پيش‌بيني پذير نباشد به‌شدت مستعد ايجاد فساد است. اگر عملکردهاي سازمان بر اساس قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مدون استوار باشد يعني سازماني پيش‌بيني پذير وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اگر روساي دفاتر نمايندگي سازمان در شهرستان‌هاي استان بر اساس يک روال مشخص انتخاب شوند که اين روال کاملا شفاف و ضابطه‌مند باشد.

مطمئنا در انتخاب آنها و نحوه فعاليت آنها هيچ‌گونه اعمال سليقه شخصي و يا رانتي به وجود نخواهد آمد؛ چون طبق فرايندي که مشخص است کاملا قابل پيش‌بيني خواهد بود که چه کساني صلاحيت اين جايگاه‌ها را دارند. اين پيش‌بيني پذير بودن سازمان در همه شئون آن قابل تسري است از نحوه استخدام براي پست‌هاي سازماني گرفته تا چگونگي هزينه کردهاي سازمان، پرداخت حقوق و حق جلسات اعضا، نحوه برخورد با موضوع کارهاي انتخابي و کارهاي ارجاعي و هر آنچه که جزو وظايف سازمان و هيات‌مديره است؛ اگر پيش‌بيني پذير باشد که باعث سلامت سازمان خواهد بود اما اگر فعاليت‌هاي سازماني قابل پيش‌بيني بر اساس قوانين و فرايندهاي مشخص نباشد بدون شک فضايي براي ايجاد فساد، رانت و تصميمات سليقه‌اي خواهد بود.

اعضاي هيات‌مديره جايگاه حقوقي يافته‌اند: هر يک از کانديداها به‌عنوان يک شخص حقيقي اگر هر اعمال و رفتاري داشته‌اند در آينه شخص حقيقي خودشان سنجيده مي‌شده است اما از امروز تا سه سال آينده با راي اعضاي سازمان صاحب يک شخصيت حقوقي نيز شده‌اند يعني هيات‌مديره سازمان استان محسوب مي‌شوند.

آنها در ويترين نظام‌مهندسي استان هستند و هر رفتار و منش و نحوه برخورد آنها با موضوعات در قاب و جايگاه حقوقي آنها ديده مي‌شود و مورد قضاوت قرار مي‌گيرد و توجه داشته باشند که اين جايگاه هيات‌مديره به‌طور امانت و به مدت سه سال در اختيارشان قرار داده شده است. امانت‌داري؛ بسيار سخت، حساس و خطير است به اين جايگاهي که امانت گرفته‌ايد اعتبار بيشتر ببخشيد، از اين جايگاه اماني براي شخص خود اعتبار نخريد.

هيات‌مديره‌هاي محترم و منتخب دوره هشتم با خود فرض کنيد که امروز 30 مهرماه سال 1400 است و طبق برنامه، سه سال دوره شما به پايان رسيده است و بايد کرسي را به هيات‌مديره‌هاي دوره نهم واگذار کنيد پس اين فرصت کوتاه سه‌ساله را غنيمت شمرده و در اولين روز تشکيل هيات‌مديره دوره هشتم با هم سوگند ياد کنيد که جز به منافع سازمان، اعضا و مردم نينديشيد و به وظايف و اختيارات هيات‌مديره که در قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مشخص شده است وفادار باشيد.

 


1397/7/15

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت

 


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتدعلاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده استاز سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کردمحورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک استانتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خوردبالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اندزلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانندضرورت تقويت توجه جامعه مهندسي به سرنوشت سازمانسازمان نظام مهندسي بايد از آن نگاه هاي سنتي که تاکنون داشته و مهندسان يک ظرفيت مشخصي را اعلام و کار خود را پر مي کنند، بايد خارج شود و رويکرد شهروند مداري را در نظر بگيرنداين هفته اختلاس نظام مهندسي تهران به يکي از شايعات داغ فضاي مجازي تبديل شدضعف بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، موضوعي است که همواره به آن اشاره و بر ضرورت رفع آن تاکيد شده استاين روزها از محافل مختلف اخبار ضد و نقيضي از پشت پرده استيضاح وزير راه و شهرسازي شنيده مي‌شودشفافيت سازمان يک ضرورت است که بايد براي آن برنامه داشت و دائما آن را پايش کردسازمان هاي نظام مهندسي، امروز مورد اتهامات زيادي قرار گرفته اند؛ از فساد مالي گرفته تا امتيازطلبي و رانت خواري و تبديل شدن به بنگاه هاي فربه اقتصاديمي توان افراد مؤثر و پاکدست و داراي صداقت حرفه اي را انتخاب کردگروه‌هايي هماهنگ که به صورت قبيله اي در انتخابات نظام مهندسي ظاهر مي‌شوند و اقدام به ارائه ليست مي‌کنند مي توانند مجوزي براي فعاليت‌هاي غير شفاف و درون گروهي باشندرفتارهاي واکنشي و بگيروببندها بين وزارت راه و سازمان نظام مهندسي، سازمان به جايي نخواهد رسيداقدامات وزير راه و شهرسازي در مبارزه با فسادي که دامان سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور را گرفته تازه آغاز راه مبارزه با فساد در اين سازمان استمراجع قضايي بايد با شدت با اين افراد برخورد کنند تا شاهد بروز دوباره اين تخلفات نباشيممعاون مسکن و ساختمان از تعليق پروانه فرج الله رجبي به دليل استنکاف از قانون خبر دادخانه پدري فروغ فرخزاد در محله اميريه، کوچه خادم آزاد واقع شده استتعارض منافع ريشه‌ي بي‌اخلاقي و فساد استوظيفه کنترل ساخت و ساز شهري بر عهده شهرداري هاست که به اشتباه آن را به نظام مهندسي ساختمان واگذار کرده اندتحميل مهندس به سرمايه‌گذار اشتباه استسازمان‌ها در موافقت با شهرداري‌ها مسئوليت ظاهري امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هيچ‌گاه اين ماموريت را انجام ندادند و زير بار تعهد‌هاي سنگين ناشي از اين پذيرش مسئوليت نرفتنداساسا نهادي بايد مسئوليت نظارت و بازرسي از ساختمان ها را بر عهده بگيرد که خود مرتکب هيچ گونه تخلف و خطايي نمي شودآيا اين سازمان نيز براي پزشکان کار ارجاع مي‌دهد و به بيماران، پزشک معرفي مي‌کند؟تحقق شفاف‌سازي در سازمان با تغيير شيوه انتخاب بازرسانبايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌استنياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستندهيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده استدرواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتدبلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداريتقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني استهزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروزشهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختندهفت ميليارد به حساب سازمان بازگشتتجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده استضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر


ثروت-شهامت
آنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است
<<سروانتس>>
آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 21567 مرتبه نمایش این صفحه: 22173 مرتبه
logo-samandehi