English     فارسی
سازمان نيازمند شفافيت عملکرد است

«صما» بررسي مي‌کند:

منتخبان هيات‌مديره هشتم نظام‌مهندسي! امروز 30 مهرماه است

انتخابات سازمان نظام‌مهندسي ساختمان براي معرفي اعضاي هيات‌مديره دوره هشتم استان‌ها به پايان رسيد و علي‌رغم همه فرازو فرودها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها، شکايت بردن‌ها و نامه‌نگاري‌ها، همه 365 نفري که از صندوق راي بيرون آمده‌اند تا سه سال آينده سکان‌دار سازمان در استان خود و به‌تبع آن در کشور خواهند بود. منتخبان هيات‌مديره هشتم نظام‌مهندسي! امروز 30 مهرماه است

به گزارش «صما» تجربه نشان داده است که عموما برندگان اين انتخابات تا چند روز نخست مشغول نوشتن و پاسخ دادن به پيام‌هاي تبريک دوستان، همکاران و حاميان خود هستند اما هدف از اين نوشتار توجه دادن منتخبان محترم به چند نکته است که غفلت از آن‌ها مي‌تواند به ناکارآمدي سازمان بينجامد:

امروز 30 مهرماه 1397 است: هيات‌مديره‌هاي منتخب دوره هشتم با خود فرض کنيد که امروز 30 مهرماه است و طبق برنامه در 29 مهرماه اعتبارنامه‌هاي خود را دريافت کرده‌ايد و بر کرسي هيات‌مديره سازمان استان خود نشسته‌ايد؛ چه برنامه‌اي براي سازمان داريد؟

آيا قرار است در اولين گام چند نفر به کارمندان سازمان به‌عنوان منشي و مشاور و مسئول دفتر اضافه کنيد؟ آيا قرار است وزن‌کشي کشيد و براي گرفتن کرسي‌هاي هيات رئيسه به امتيازدهي و امتياز گرفتن و توسل به آبستراکسيون و از رسميت انداختن جلسات از اکثريت بپردازيد؟ آيا همان‌گونه که در شعارهاي انتخاباتي موج مي‌زد همچنان اعضاي سازمان را صاحبان اصلي سازمان و خود را نمايندگان اعضا براي انتظام امور حرفه مي‌دانيد؟

همه پرسش‌هاي فوق و بسياري موضوعات ديگر، ارزش آن را دارد که در اين دو هفته باقي‌مانده تا دريافت اعتبارنامه خود به آن بينديشيد.

سازمان نيازمند شفافيت عملکرد است: سازماني که در هزار توي خود گرفتار شده باشد، تصميمات پشت درهاي بسته گرفته شود، اجازه نفوذ و ورود اعضا براي اطلاع از تصميم‌گيري‌ها و فرايندهاي سازماني وجود نداشته باشد، بازرسان سازمان در فرايندي قانونمند و مستقل شکل نگيرد، فعاليت‌هاي سازمان و اعضاي هيات‌مديره در معرض ديد اعضا نباشد و مجامع عمومي و گزارش تراز و بودجه سازمان در مسيري غير شفاف انجام شود، نمي‌توان به عملکرد و آينده آن اميد بست.

اتاق شيشه‌اي سازمان فقط يک شعار انتخاباتي نيست که با انتخاب هيات‌مديره تاريخ‌مصرف آن به پايان برسد. شفافيت سازمان يک ضرورت است که بايد براي آن برنامه داشت و دائما آن را پايش کرد که ايجاد و راه‌اندازي سامانه حرفه‌اي مهندسان مي‌تواند گامي کوچک اما مهم در اين زمينه باشد.

سازمان بايد پيش‌بيني پذير باشد: سازماني که رفتار و فعاليت آن پيش‌بيني پذير نباشد به‌شدت مستعد ايجاد فساد است. اگر عملکردهاي سازمان بر اساس قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مدون استوار باشد يعني سازماني پيش‌بيني پذير وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اگر روساي دفاتر نمايندگي سازمان در شهرستان‌هاي استان بر اساس يک روال مشخص انتخاب شوند که اين روال کاملا شفاف و ضابطه‌مند باشد.

مطمئنا در انتخاب آنها و نحوه فعاليت آنها هيچ‌گونه اعمال سليقه شخصي و يا رانتي به وجود نخواهد آمد؛ چون طبق فرايندي که مشخص است کاملا قابل پيش‌بيني خواهد بود که چه کساني صلاحيت اين جايگاه‌ها را دارند. اين پيش‌بيني پذير بودن سازمان در همه شئون آن قابل تسري است از نحوه استخدام براي پست‌هاي سازماني گرفته تا چگونگي هزينه کردهاي سازمان، پرداخت حقوق و حق جلسات اعضا، نحوه برخورد با موضوع کارهاي انتخابي و کارهاي ارجاعي و هر آنچه که جزو وظايف سازمان و هيات‌مديره است؛ اگر پيش‌بيني پذير باشد که باعث سلامت سازمان خواهد بود اما اگر فعاليت‌هاي سازماني قابل پيش‌بيني بر اساس قوانين و فرايندهاي مشخص نباشد بدون شک فضايي براي ايجاد فساد، رانت و تصميمات سليقه‌اي خواهد بود.

اعضاي هيات‌مديره جايگاه حقوقي يافته‌اند: هر يک از کانديداها به‌عنوان يک شخص حقيقي اگر هر اعمال و رفتاري داشته‌اند در آينه شخص حقيقي خودشان سنجيده مي‌شده است اما از امروز تا سه سال آينده با راي اعضاي سازمان صاحب يک شخصيت حقوقي نيز شده‌اند يعني هيات‌مديره سازمان استان محسوب مي‌شوند.

آنها در ويترين نظام‌مهندسي استان هستند و هر رفتار و منش و نحوه برخورد آنها با موضوعات در قاب و جايگاه حقوقي آنها ديده مي‌شود و مورد قضاوت قرار مي‌گيرد و توجه داشته باشند که اين جايگاه هيات‌مديره به‌طور امانت و به مدت سه سال در اختيارشان قرار داده شده است. امانت‌داري؛ بسيار سخت، حساس و خطير است به اين جايگاهي که امانت گرفته‌ايد اعتبار بيشتر ببخشيد، از اين جايگاه اماني براي شخص خود اعتبار نخريد.

هيات‌مديره‌هاي محترم و منتخب دوره هشتم با خود فرض کنيد که امروز 30 مهرماه سال 1400 است و طبق برنامه، سه سال دوره شما به پايان رسيده است و بايد کرسي را به هيات‌مديره‌هاي دوره نهم واگذار کنيد پس اين فرصت کوتاه سه‌ساله را غنيمت شمرده و در اولين روز تشکيل هيات‌مديره دوره هشتم با هم سوگند ياد کنيد که جز به منافع سازمان، اعضا و مردم نينديشيد و به وظايف و اختيارات هيات‌مديره که در قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مشخص شده است وفادار باشيد.

 


1397/7/15

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه