English     فارسی
واکاوي جدال وکيل و وزير

«صما» تحليل مي‌کند:

واکاوي جدال وکيل و وزير

صما- اين روزها از محافل مختلف اخبار ضد و نقيضي از پشت پرده استيضاح وزير راه و شهرسازي شنيده مي‌شود و حتي يک جريان سياسي قصد دارد عباس آخوندي را به استعفا مجبور کند. واکاوي جدال وکيل و وزير

به گزارش «صما»، عباس آخوندي طي اين سال ها به يکي از دولتمردان خبرساز دولت روحاني تبديل شده که به نظر مي‌رسد اين خبرسازي بيشتر از آن‌که ناشي از نقش کليدي وي در وزارتخانه راه و شهرسازي باشد به شخصيت وي بازمي‌گردد.

اخيرا اما موضوع تعليق پروانه رياست شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان وزير راه را در ميان جامعه مهندسي بسيار خبرساز کرده است. از همين رو درنوشتار زير به طور کلي دلايل جدال و اختلاف نظرهاي وزير راه وشهرسازي و فرج الله رجبي که سبب تعليق پروانه وي شد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

واقعيت اين است که اگر از نقطه نظرات صريح و جنجالي عباس اخوندي درباره مسکن مهر که سبب ايجاد حواشي بسياري براي او و موضع گيري هاي سازمان يافته اي از سوي جناح سياسي رقيب عليه او شد بگذريم اما به نظرمي رسد که دردسرها و چالش‌هاي عباس آخوندي از تلاش او براي تغيير فرآيند اداري ساخت وساز شهري که محور آن فساد ستيزي در نظام مهندسي بود آغازشد، چرا که اين تغييرات که هدف آن مبارزه با فسادهاي مالي در سازمان‌هاي نظام مهندسي بود، منافع بسياري از منفعت طلبات را به خطر مي‌انداخت و در عين حال مسووليت سنگيني در حوزه ساخت و ساز براي مديريت شهري ايجاد مي‌کرد و از همين رو صف آرايي سازمان يافته و گسترده اي بر عليه عباس آخوندي صورت گرفت.

ماجراي کليد خوردن اين تغييرات به سال 94 باز مي‌گردد و تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي موسوم به آيين‌نامه کنترل ساختمان مسير پر از سنگلاخي را پيش پاي جاده پر پيچ خم وزارت راه و شهرسازي با مديريت عباس آخوندي قرارداد.

در همان سال‌ها به دليل اينکه اکبر ترکان رياست شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور را بر عهده داشت از مخالفان سرسخت اين آيين‌نامه بود و بدين ترتيب از نفوذ خود در دولت استفاده کرد و با تشکيل مثلثي درون حاکميتي متشکل از نظام مهندسي، وزارت کشور و شهرداري تلاش کرد که در مسير اين آيين نامه دست انداز ايجاد کند. و البته موضع گيري هاي صريح و تند اکبر ترکان و نسبت دادن القابي نظير مستبد و زوگو به وزير راه از جمله مصاديق بارز اختلاف ترکان و آخوندي است.

در اين بين اما همزمان با اين تلاش‌ها، در فضاهاي مجازي نيز گروه‌هاي مختلفي راه‌اندازي شد و حجم کشمکش‌ها بالا رفت. پس از آن با تغيير رياست شوراي مرکزي و قرار گرفتن فرج‌الله رجبي در اين سمت که همزمان عضو کميسيون عمران مجلس بود، کماکان راه ترکان با قدرت بيشتر ادامه پيدا کرد و رجبي با مقاومت در برابر تصويب اين آيين نامه سعي کرد به مقابله با عباس آخوندي برخيزد و حتي علنا گفت من لباس جنگ پوشيده‌ام!

در اين کش وقوس اما عباس آخوندي وقتي دريافت که کارش در دولت پيش نمي رود و تصويب آيين نامه کنترل ساختمان با دست انداز مواجه شده است از در ديگري وارد شد و تلاش کرد که برخي از مفاد اصلي آيين‌نامه کنترل ساختمان را از طريق بخش نامه ها ابلاغ کند و در واقع ابلاغ بخش نامه ها ازسوي وزيرراه عکس العمل او به مقاوتها در برابر تصويب ايين نامه کنترل ساختمان بود.

بدين ترتيب او ابتدا در يک فقره شش بخش نامه ابلاغ کرد.اما در فاز بعدي ابلاغ دو بخش نامه از سوي او که شامل حذف ارجاع نظارت کار از نظام مهندسي و منع گرفتن پول از مالکان توسط نظام مهندسي با حواشي بسياري همراه شد چرا که اين بخشنامه‌ها دو مجراي ورود وجوهات به سازمانهاي نظام مهندسي را مسدود مي‌کردند.

ادله عباس آخوندي درباره ضرورتهاي حذف پول از سازمان نظام مهندسي و اختياري شدن انتخاب مهندس ناظر از حوصله اين گفتار خارج است اما به هر روي جنگ عريان و لفظي تندي بين وزير و رياست شوراي مرکزي در گرفت به طوري که علنا فرج الله رجبي روساي سازمانهاي نظام مهندسي را به سرپيچي از دستور وزير راه و شهرسازي فراخواند و اين کشمکش‌ها به حدي ادامه ادامه يافت که در نهايت وزير راه در آستانه انتخابات نظام مهندسي، پروانه اشتغال به کار رياست شوراي مرکزي سازمان را معلق کرد.

بدين ترتيب جدال و اختلاف نظر وزيرراه و شهرسازي ابعاد جدي تري به خود گرفت به گونه اي که فرج الله رجبي نامه بسيار تندي خطاب به وزير راه وشهرسازي نوشت و ضمن اينکه تاکيد کرد که از نظر حقوقي لغو پروانه وي وجاهت قانوني ندارد در عين حال با لحن تمسخرآميزي عنوان کرد که وزير راه دير يا زود بايد از وزارتخانه راه وشهرسازي برود.

به موازات اين مساله ،فرج الله رجبي از کرسي نمايندگي مجلس نيز استفاده کرد و بالغ بر پنجاه نماينده مجلس را بسيج کرد تا با رييس جمهوري مکاتبه کنند و پيگير لغو تعليق پروانه وي ازکانال رياست جمهوري باشند و البته پاسخ رياست جمهوري نيز دو پهلو و مبهم بود به گونه اي که بيشتر از آنکه دستوري خطاب به وزير راه در آن گنجانده باشد باشد، توصيه اي با مضمون اينکه از اقدام شتاب زده پرهيز شود در آن َمندرج شده بود.

به هر حال جدال فرج الله رجبي و وزيرراه وشهرسازي که ريشه آن از آيين نامه کنترل ساختمان نشات مي گيرد وارد فازي شد که به گفته بسياري به نظر مي‌رسد شائبه شخصي بودن از آن برداشت مي‌شود، چه اينکه بسياري بر اين باورند که وزير راه و شهرسازي از روي عصبانيت و انتقام گيري پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبي را تعليق کرد و در مقابل به گفته برخي نيز فرج الله رجبي کارگرداني استيضاح عباس َآخوندي را در مجلس عهده دار شده است.

به‌هر روي در حال حاضر اخبار ضد و نقيضي از ابقاء يا رفتن وزير راه و شهرسازي به گوش مي‌رسد اما در نهايت مي‌توان گفت که مشکلات متعدد سازمان‌هاي نظام مهندسي که سبب ايجاد مشکلات عميق بين رجبي و آخوندي شد همچنان به قوت خويش باقي است و چه وزير راه بماند و چه برود کماکان بايد انرژي زيادي مصروف بازگرداندن سازمان نظام مهندسي به مسير حرفه‌اي شود.

 


1397/7/17

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه