English     فارسی
هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شأن مهندسي باشند

مديران کل راه و شهرسازي استان‌ها در گفت‌وگو با «صما»:

هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شأن مهندسي باشند/ تمام چانه‌زني نظام مهندسي، خروجي مادي براي اعضا است

در آستانه آغاز به کار هيئت مديره هشتم سازمان نظام مهندسي، طبيعي است که انتظاراتي از سوي جامعه و نهادهاي ذيربط درخصوص ايجاد تحولات و اصلاحات مثبت در سازمان هاي نظام مهندسي وجود دارد. هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شان مهندسي باشند/ تمام چانه‌زني نظام مهندسي، خروجي مادي براي اعضا استآنچه مسلم است، با توجه به انتقادات و هجمه هاي اخير درخصوص تبديل شدن اين سازمان ها به بنگاه هاي اقتصادي، لازم است در دوره جديد هيئت مديره ها قانون مداري را در مسير کاري خود در پيش بگيرند و پيش از منافع فردي و اقتصادي خود، به دنبال حقوق شهروندي و تحقق اهداف اين سازمان باشند.

خروج از رويکرد سنتي و توجه به شهروندمداري

در همين رابطه مديرکل راه و شهرسازي استان گيلان با بيان اينکه سازمان نظام مهندسي ساختمان، تشکلي است که نقش بسيار عظيمي در حوزه فني و اجرايي حداقل در صنعت ساختمان دارد، گفت: به لحاظ اينکه اعضاي اين سازمان در بسياري از تشکل ها و شوراي فني و شوراي مسکن عضو هستند، اين سازمان ها مي توانند جدا از صنعت ساختمان، در همه حوزه ها تاثير گذار باشند.

علي خاوري دانشور در گفت و گو با «صما» در خصوص انتظارات از هيئت مديره جديد سازمان نظام مهندسي ادامه داد: بر اين اساس از اعضاي هيئت مديره دوره هشتم انتظار مي رود که با توجه به پيشرفت علوم و نيازمندي هايي که جوامع و مردم در همه ابعاد زندگي دارند، همه جوانب کار را در نظر داشته باشند.

وي با بيان اينکه مردم حق حيات و آسايش دارند، گفت: حقوق مردم تنها برخورداري از يک واحد مسکوني نيست. سازمان نظام مهندسي بايد از آن نگاه هاي سنتي که تاکنون داشته و مهندسان يک ظرفيت مشخصي را اعلام و کار خود را پر مي کنند، بايد خارج شود و رويکرد شهروند مداري را در نظر بگيرند.

خاوري دانشور با انتقاد از نبود اين نگاه در بين مسئولان سازمان هاي نظام مهندسي عنوان کرد: متاسفانه مسئولان نظام مهندسي اين نگاه را ندارند و تاکنون اين اتفاق چه در دوره قبل و چه اکنون، نيفتاده که رييس سازمان نظام مهندسي در جلسات مرتبط از تخلفات نهادي مثل شهرداري اعتراض کند و به شهرداري نهيب بزند که چرا به حقوق شهروندي و طرح هاي تفصيلي توجه نمي کند.

مدارا با تخلفات شهرداري، خواسته مسئولان نظام مهندسي

وي ادامه داد: درواقع نه تنها اين نهيب را نمي زنند، بلکه خواستار مدارا با تخلفات شهرداري در جهت تراکم فروشي و ساخت و ساز در متراژ و طبقات بيشتر مي شوند و صرفا نگاه مادي بر نظامات مهندسي حاکم بوده است.

خاوري دانشور اين مسئله را نقطه ضعف سنگيني دانست و افزود: از اين جنبه ما چالش با سازمان هاي نظام مهندسي استان ها داريم و به نظر مي رسد که انتخابات جديد هيئت مديره هم رويکرد آنها را تغيير ندهد؛ چون مجددا همان افراد قبلي وارد هيئت مديره شده اند و همان منافع را دنبال مي کنند.

وي با تاکيد بر اينکه هيئت مديره جديد اگر نگاه خود را تغيير دهند، مي توانند به ارتقاي زندگي مردمي کمک کنند که در آن شهر سکونت دارند، اظهار داشت: سازمان هاي نظام مهندسي نبايد از فعاليت صنفي خود صرفا نگاه مادي داشته باشند؛ بلکه نگاه عامه و مردم مدارانه به شهر داشته باشند که متاسفانه اين نگاه را ندارند.

اين مسئول تاکيد کرد: متاسفانه نه تنها در استان ما، بلکه در سطح کشور شاهد چنين نگاهي نبوده ايم و تمام چانه زني هاي مسئولان اين سازمان از دوره هاي قبلي که احتمالا در دوره جديد هم ادامه خواهد يافت، اين است که بتوانند خروجي مادي براي اعضاي خود دريافت کنند و اعتراضات نسبت به از بين رفتن حقوق شهروندي کمتر از سوي آنها ديده شده است.

انتظار جامعه، شفاف سازي و سلامت است

همچنين مديرکل راه و شهرسازي استان تهران دراين باره گفت: آنچه که در حال حاضر جامعه ما از تمامي مسئولان در حوزه هاي مختلف کاري و اداري ازجمله دولت، مجلس، قوه قضاييه، نهادهاي عمومي و غيردولتي و شهرداري ها انتظار دارند، شفاف سازي و سلامت است.

نادر محمدزاده در گفت و گو با «صما» با اشاره به ضرورت انجام چند اقدام مهم در سازمان نظام مهندسي ادامه داد: مهمترين مسئله اين است که اعضاي هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي کاملا شفاف عمل کرده و بدون حاشيه حرکت کنند. موضوع دوم اين است که به شرايط اقتصادي اعضاي خود توجه داشته باشند و بتوانند تا جاي ممکن مسائل آنها را حل کرده و هماهنگي امور آنها را انجام دهند.

وي با تاکيد بر ضرورت تنظيم ارتباطات سازمان هاي نظام مهندسي با نهادهاي بالادستي از سوي هيئت مديره ها اظهار کرد: در سازمان هاي نظام مهندسي هر حوزه اي اختيارات مستقل خود را دارد و هيئت مديره ها يکسري موضوعات هم از نهاد بالادستي خود دريافت مي کنند که بايد حتما اين موارد را تنظيم کنند.

محمدزاده يادآور شد: تنش ها و اختلافاتي که در اين حوزه ايجاد مي شود، قطعا به صلاح حرفه نيست و سازمان هاي نظام مهندسي بايد جايگاه خود را کاملا شناسايي کنند و روي فضاي همگرايي مهندسان بيشتر کار کنند تا بتوانند در اين فضا که در شرايط کاري و اقتصادي مهندسان تنش هايي ايجاد شده؛ دوباره همگرايي لازم را ايجاد کنند.

تصويب مجامع نظام مهندسي با مشارکت نيم درصدي اعضا

وي اضافه کرد: موضوع ديگري که سازمان نظام مهندسي بايد خود را به آن تجهيز کند، اين است که از لحاظ نرم افزاري خود را با شرايط روز تطبيق دهد. به طوري که مشارکت مهندسان حداکثري شود و در يک نقطه راي گيري از مهندسان درخصوص مصوبات مجامع انجام گيرد.

محمدزاده با انتقاد از اينکه مصوبات مجامع با مشارکت تنها 500 نفر از مهندسان انجام مي شود، گفت: معمولا جلسات مجامع با دو هزار عضو آغاز مي شود و تا انتهاي جلسات بيش از 500 نفر در مجامع حضور ندارند که تنها با حضور اين تعداد اندک از مهندسان موضوعات تصويب مي شود که اين مشارکت حداقلي به معني مشارکت نيم درصد از اعضا است.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با تاکيد بر اينکه در دوره هشتم هيئت مديره ها بايد بر افزايش مشارکت مهندسان در مجامع تمرکز کنند، تصريح کرد: قانون و آيين نامه نظام مهندسي و نوع اداره سازمان نظام مهندسي نياز به بازنگري و احياي مجدد دارند.

وي افزود: در اين راستا وزارت راه و شهرسازي خود پيشگام است و اميدواريم نظامات مهندسي که بهره مند اصلي هستند، همراهي خود را بيشتر کنند تا بتوانند اين سازمان را به جايگاه واقعي خود برسانند.

ارتقاي شان مهندسان و کيفيت ساختمان ها

در همين حال مدير کل راه و شهرسازي استان خوزستان در خصوص انتظارات از هيئت مديره جديد سازمان نظام مهندسي گفت: انتظارات ما خارج از انتظارات وزارت راه و شهرسازي به عنوان مقام تعيين کننده شرايط سازمان نظام مهندسي نيست.

عباس پورسلان در گفت و گو با «صما» با تاکيد بر ضرورت ارتقاي شان مهندسان در جامعه گفت: خواسته ما از هيئت مديره هشتم اين است که شان مهندسي را در استان خود ارتقا دهند و رسالت خود را که ارتقاي کيفيت ساختمان ها است، با رعايت امانت، پيگيري کنند.

وي همچنين با تاکيد بر ضرورت توجه به سيما و منظر شهري بيان کرد: اعضاي هيئت مديره در خلال دوره فعاليت خود بايد به اين موضوع توجه کنند و در عين حال به موضوعاتي که در شيوه نامه از طرف وزارتخانه ابلاغ شده، دقت کنند.

مدير کل راه و شهرسازي استان خوزستان ادامه داد: اعضاي هيئت مديره به جاي اينکه مجموعه نظام مهندسي را تبديل به يک بنگاه اقتصادي کنند و به دنبال کسب درآمد و تجارت باشند، بايد به فکر اين باشند که شان مهندسي را در حوزه ساخت و ساز و در سطح جامعه ارتقا دهند.

 


1397/7/26

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه