English     فارسی
هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شأن مهندسي باشند

مديران کل راه و شهرسازي استان‌ها در گفت‌وگو با «صما»:

هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شأن مهندسي باشند/ تمام چانه‌زني نظام مهندسي، خروجي مادي براي اعضا است

در آستانه آغاز به کار هيئت مديره هشتم سازمان نظام مهندسي، طبيعي است که انتظاراتي از سوي جامعه و نهادهاي ذيربط درخصوص ايجاد تحولات و اصلاحات مثبت در سازمان هاي نظام مهندسي وجود دارد. هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شان مهندسي باشند/ تمام چانه‌زني نظام مهندسي، خروجي مادي براي اعضا استآنچه مسلم است، با توجه به انتقادات و هجمه هاي اخير درخصوص تبديل شدن اين سازمان ها به بنگاه هاي اقتصادي، لازم است در دوره جديد هيئت مديره ها قانون مداري را در مسير کاري خود در پيش بگيرند و پيش از منافع فردي و اقتصادي خود، به دنبال حقوق شهروندي و تحقق اهداف اين سازمان باشند.

خروج از رويکرد سنتي و توجه به شهروندمداري

در همين رابطه مديرکل راه و شهرسازي استان گيلان با بيان اينکه سازمان نظام مهندسي ساختمان، تشکلي است که نقش بسيار عظيمي در حوزه فني و اجرايي حداقل در صنعت ساختمان دارد، گفت: به لحاظ اينکه اعضاي اين سازمان در بسياري از تشکل ها و شوراي فني و شوراي مسکن عضو هستند، اين سازمان ها مي توانند جدا از صنعت ساختمان، در همه حوزه ها تاثير گذار باشند.

علي خاوري دانشور در گفت و گو با «صما» در خصوص انتظارات از هيئت مديره جديد سازمان نظام مهندسي ادامه داد: بر اين اساس از اعضاي هيئت مديره دوره هشتم انتظار مي رود که با توجه به پيشرفت علوم و نيازمندي هايي که جوامع و مردم در همه ابعاد زندگي دارند، همه جوانب کار را در نظر داشته باشند.

وي با بيان اينکه مردم حق حيات و آسايش دارند، گفت: حقوق مردم تنها برخورداري از يک واحد مسکوني نيست. سازمان نظام مهندسي بايد از آن نگاه هاي سنتي که تاکنون داشته و مهندسان يک ظرفيت مشخصي را اعلام و کار خود را پر مي کنند، بايد خارج شود و رويکرد شهروند مداري را در نظر بگيرند.

خاوري دانشور با انتقاد از نبود اين نگاه در بين مسئولان سازمان هاي نظام مهندسي عنوان کرد: متاسفانه مسئولان نظام مهندسي اين نگاه را ندارند و تاکنون اين اتفاق چه در دوره قبل و چه اکنون، نيفتاده که رييس سازمان نظام مهندسي در جلسات مرتبط از تخلفات نهادي مثل شهرداري اعتراض کند و به شهرداري نهيب بزند که چرا به حقوق شهروندي و طرح هاي تفصيلي توجه نمي کند.

مدارا با تخلفات شهرداري، خواسته مسئولان نظام مهندسي

وي ادامه داد: درواقع نه تنها اين نهيب را نمي زنند، بلکه خواستار مدارا با تخلفات شهرداري در جهت تراکم فروشي و ساخت و ساز در متراژ و طبقات بيشتر مي شوند و صرفا نگاه مادي بر نظامات مهندسي حاکم بوده است.

خاوري دانشور اين مسئله را نقطه ضعف سنگيني دانست و افزود: از اين جنبه ما چالش با سازمان هاي نظام مهندسي استان ها داريم و به نظر مي رسد که انتخابات جديد هيئت مديره هم رويکرد آنها را تغيير ندهد؛ چون مجددا همان افراد قبلي وارد هيئت مديره شده اند و همان منافع را دنبال مي کنند.

وي با تاکيد بر اينکه هيئت مديره جديد اگر نگاه خود را تغيير دهند، مي توانند به ارتقاي زندگي مردمي کمک کنند که در آن شهر سکونت دارند، اظهار داشت: سازمان هاي نظام مهندسي نبايد از فعاليت صنفي خود صرفا نگاه مادي داشته باشند؛ بلکه نگاه عامه و مردم مدارانه به شهر داشته باشند که متاسفانه اين نگاه را ندارند.

اين مسئول تاکيد کرد: متاسفانه نه تنها در استان ما، بلکه در سطح کشور شاهد چنين نگاهي نبوده ايم و تمام چانه زني هاي مسئولان اين سازمان از دوره هاي قبلي که احتمالا در دوره جديد هم ادامه خواهد يافت، اين است که بتوانند خروجي مادي براي اعضاي خود دريافت کنند و اعتراضات نسبت به از بين رفتن حقوق شهروندي کمتر از سوي آنها ديده شده است.

انتظار جامعه، شفاف سازي و سلامت است

همچنين مديرکل راه و شهرسازي استان تهران دراين باره گفت: آنچه که در حال حاضر جامعه ما از تمامي مسئولان در حوزه هاي مختلف کاري و اداري ازجمله دولت، مجلس، قوه قضاييه، نهادهاي عمومي و غيردولتي و شهرداري ها انتظار دارند، شفاف سازي و سلامت است.

نادر محمدزاده در گفت و گو با «صما» با اشاره به ضرورت انجام چند اقدام مهم در سازمان نظام مهندسي ادامه داد: مهمترين مسئله اين است که اعضاي هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي کاملا شفاف عمل کرده و بدون حاشيه حرکت کنند. موضوع دوم اين است که به شرايط اقتصادي اعضاي خود توجه داشته باشند و بتوانند تا جاي ممکن مسائل آنها را حل کرده و هماهنگي امور آنها را انجام دهند.

وي با تاکيد بر ضرورت تنظيم ارتباطات سازمان هاي نظام مهندسي با نهادهاي بالادستي از سوي هيئت مديره ها اظهار کرد: در سازمان هاي نظام مهندسي هر حوزه اي اختيارات مستقل خود را دارد و هيئت مديره ها يکسري موضوعات هم از نهاد بالادستي خود دريافت مي کنند که بايد حتما اين موارد را تنظيم کنند.

محمدزاده يادآور شد: تنش ها و اختلافاتي که در اين حوزه ايجاد مي شود، قطعا به صلاح حرفه نيست و سازمان هاي نظام مهندسي بايد جايگاه خود را کاملا شناسايي کنند و روي فضاي همگرايي مهندسان بيشتر کار کنند تا بتوانند در اين فضا که در شرايط کاري و اقتصادي مهندسان تنش هايي ايجاد شده؛ دوباره همگرايي لازم را ايجاد کنند.

تصويب مجامع نظام مهندسي با مشارکت نيم درصدي اعضا

وي اضافه کرد: موضوع ديگري که سازمان نظام مهندسي بايد خود را به آن تجهيز کند، اين است که از لحاظ نرم افزاري خود را با شرايط روز تطبيق دهد. به طوري که مشارکت مهندسان حداکثري شود و در يک نقطه راي گيري از مهندسان درخصوص مصوبات مجامع انجام گيرد.

محمدزاده با انتقاد از اينکه مصوبات مجامع با مشارکت تنها 500 نفر از مهندسان انجام مي شود، گفت: معمولا جلسات مجامع با دو هزار عضو آغاز مي شود و تا انتهاي جلسات بيش از 500 نفر در مجامع حضور ندارند که تنها با حضور اين تعداد اندک از مهندسان موضوعات تصويب مي شود که اين مشارکت حداقلي به معني مشارکت نيم درصد از اعضا است.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با تاکيد بر اينکه در دوره هشتم هيئت مديره ها بايد بر افزايش مشارکت مهندسان در مجامع تمرکز کنند، تصريح کرد: قانون و آيين نامه نظام مهندسي و نوع اداره سازمان نظام مهندسي نياز به بازنگري و احياي مجدد دارند.

وي افزود: در اين راستا وزارت راه و شهرسازي خود پيشگام است و اميدواريم نظامات مهندسي که بهره مند اصلي هستند، همراهي خود را بيشتر کنند تا بتوانند اين سازمان را به جايگاه واقعي خود برسانند.

ارتقاي شان مهندسان و کيفيت ساختمان ها

در همين حال مدير کل راه و شهرسازي استان خوزستان در خصوص انتظارات از هيئت مديره جديد سازمان نظام مهندسي گفت: انتظارات ما خارج از انتظارات وزارت راه و شهرسازي به عنوان مقام تعيين کننده شرايط سازمان نظام مهندسي نيست.

عباس پورسلان در گفت و گو با «صما» با تاکيد بر ضرورت ارتقاي شان مهندسان در جامعه گفت: خواسته ما از هيئت مديره هشتم اين است که شان مهندسي را در استان خود ارتقا دهند و رسالت خود را که ارتقاي کيفيت ساختمان ها است، با رعايت امانت، پيگيري کنند.

وي همچنين با تاکيد بر ضرورت توجه به سيما و منظر شهري بيان کرد: اعضاي هيئت مديره در خلال دوره فعاليت خود بايد به اين موضوع توجه کنند و در عين حال به موضوعاتي که در شيوه نامه از طرف وزارتخانه ابلاغ شده، دقت کنند.

مدير کل راه و شهرسازي استان خوزستان ادامه داد: اعضاي هيئت مديره به جاي اينکه مجموعه نظام مهندسي را تبديل به يک بنگاه اقتصادي کنند و به دنبال کسب درآمد و تجارت باشند، بايد به فکر اين باشند که شان مهندسي را در حوزه ساخت و ساز و در سطح جامعه ارتقا دهند.

 


1397/7/26

دو شنبه 01 بهمن 1397


 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6726 مرتبه نمایش این صفحه: 7396 مرتبه