English     فارسی
هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شأن مهندسي باشند

مديران کل راه و شهرسازي استان‌ها در گفت‌وگو با «صما»:

هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شأن مهندسي باشند/ تمام چانه‌زني نظام مهندسي، خروجي مادي براي اعضا است

در آستانه آغاز به کار هيئت مديره هشتم سازمان نظام مهندسي، طبيعي است که انتظاراتي از سوي جامعه و نهادهاي ذيربط درخصوص ايجاد تحولات و اصلاحات مثبت در سازمان هاي نظام مهندسي وجود دارد. هيئت مديره هشتم به‌جاي تجارت به فکر ارتقاي شان مهندسي باشند/ تمام چانه‌زني نظام مهندسي، خروجي مادي براي اعضا استآنچه مسلم است، با توجه به انتقادات و هجمه هاي اخير درخصوص تبديل شدن اين سازمان ها به بنگاه هاي اقتصادي، لازم است در دوره جديد هيئت مديره ها قانون مداري را در مسير کاري خود در پيش بگيرند و پيش از منافع فردي و اقتصادي خود، به دنبال حقوق شهروندي و تحقق اهداف اين سازمان باشند.

خروج از رويکرد سنتي و توجه به شهروندمداري

در همين رابطه مديرکل راه و شهرسازي استان گيلان با بيان اينکه سازمان نظام مهندسي ساختمان، تشکلي است که نقش بسيار عظيمي در حوزه فني و اجرايي حداقل در صنعت ساختمان دارد، گفت: به لحاظ اينکه اعضاي اين سازمان در بسياري از تشکل ها و شوراي فني و شوراي مسکن عضو هستند، اين سازمان ها مي توانند جدا از صنعت ساختمان، در همه حوزه ها تاثير گذار باشند.

علي خاوري دانشور در گفت و گو با «صما» در خصوص انتظارات از هيئت مديره جديد سازمان نظام مهندسي ادامه داد: بر اين اساس از اعضاي هيئت مديره دوره هشتم انتظار مي رود که با توجه به پيشرفت علوم و نيازمندي هايي که جوامع و مردم در همه ابعاد زندگي دارند، همه جوانب کار را در نظر داشته باشند.

وي با بيان اينکه مردم حق حيات و آسايش دارند، گفت: حقوق مردم تنها برخورداري از يک واحد مسکوني نيست. سازمان نظام مهندسي بايد از آن نگاه هاي سنتي که تاکنون داشته و مهندسان يک ظرفيت مشخصي را اعلام و کار خود را پر مي کنند، بايد خارج شود و رويکرد شهروند مداري را در نظر بگيرند.

خاوري دانشور با انتقاد از نبود اين نگاه در بين مسئولان سازمان هاي نظام مهندسي عنوان کرد: متاسفانه مسئولان نظام مهندسي اين نگاه را ندارند و تاکنون اين اتفاق چه در دوره قبل و چه اکنون، نيفتاده که رييس سازمان نظام مهندسي در جلسات مرتبط از تخلفات نهادي مثل شهرداري اعتراض کند و به شهرداري نهيب بزند که چرا به حقوق شهروندي و طرح هاي تفصيلي توجه نمي کند.

مدارا با تخلفات شهرداري، خواسته مسئولان نظام مهندسي

وي ادامه داد: درواقع نه تنها اين نهيب را نمي زنند، بلکه خواستار مدارا با تخلفات شهرداري در جهت تراکم فروشي و ساخت و ساز در متراژ و طبقات بيشتر مي شوند و صرفا نگاه مادي بر نظامات مهندسي حاکم بوده است.

خاوري دانشور اين مسئله را نقطه ضعف سنگيني دانست و افزود: از اين جنبه ما چالش با سازمان هاي نظام مهندسي استان ها داريم و به نظر مي رسد که انتخابات جديد هيئت مديره هم رويکرد آنها را تغيير ندهد؛ چون مجددا همان افراد قبلي وارد هيئت مديره شده اند و همان منافع را دنبال مي کنند.

وي با تاکيد بر اينکه هيئت مديره جديد اگر نگاه خود را تغيير دهند، مي توانند به ارتقاي زندگي مردمي کمک کنند که در آن شهر سکونت دارند، اظهار داشت: سازمان هاي نظام مهندسي نبايد از فعاليت صنفي خود صرفا نگاه مادي داشته باشند؛ بلکه نگاه عامه و مردم مدارانه به شهر داشته باشند که متاسفانه اين نگاه را ندارند.

اين مسئول تاکيد کرد: متاسفانه نه تنها در استان ما، بلکه در سطح کشور شاهد چنين نگاهي نبوده ايم و تمام چانه زني هاي مسئولان اين سازمان از دوره هاي قبلي که احتمالا در دوره جديد هم ادامه خواهد يافت، اين است که بتوانند خروجي مادي براي اعضاي خود دريافت کنند و اعتراضات نسبت به از بين رفتن حقوق شهروندي کمتر از سوي آنها ديده شده است.

انتظار جامعه، شفاف سازي و سلامت است

همچنين مديرکل راه و شهرسازي استان تهران دراين باره گفت: آنچه که در حال حاضر جامعه ما از تمامي مسئولان در حوزه هاي مختلف کاري و اداري ازجمله دولت، مجلس، قوه قضاييه، نهادهاي عمومي و غيردولتي و شهرداري ها انتظار دارند، شفاف سازي و سلامت است.

نادر محمدزاده در گفت و گو با «صما» با اشاره به ضرورت انجام چند اقدام مهم در سازمان نظام مهندسي ادامه داد: مهمترين مسئله اين است که اعضاي هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي کاملا شفاف عمل کرده و بدون حاشيه حرکت کنند. موضوع دوم اين است که به شرايط اقتصادي اعضاي خود توجه داشته باشند و بتوانند تا جاي ممکن مسائل آنها را حل کرده و هماهنگي امور آنها را انجام دهند.

وي با تاکيد بر ضرورت تنظيم ارتباطات سازمان هاي نظام مهندسي با نهادهاي بالادستي از سوي هيئت مديره ها اظهار کرد: در سازمان هاي نظام مهندسي هر حوزه اي اختيارات مستقل خود را دارد و هيئت مديره ها يکسري موضوعات هم از نهاد بالادستي خود دريافت مي کنند که بايد حتما اين موارد را تنظيم کنند.

محمدزاده يادآور شد: تنش ها و اختلافاتي که در اين حوزه ايجاد مي شود، قطعا به صلاح حرفه نيست و سازمان هاي نظام مهندسي بايد جايگاه خود را کاملا شناسايي کنند و روي فضاي همگرايي مهندسان بيشتر کار کنند تا بتوانند در اين فضا که در شرايط کاري و اقتصادي مهندسان تنش هايي ايجاد شده؛ دوباره همگرايي لازم را ايجاد کنند.

تصويب مجامع نظام مهندسي با مشارکت نيم درصدي اعضا

وي اضافه کرد: موضوع ديگري که سازمان نظام مهندسي بايد خود را به آن تجهيز کند، اين است که از لحاظ نرم افزاري خود را با شرايط روز تطبيق دهد. به طوري که مشارکت مهندسان حداکثري شود و در يک نقطه راي گيري از مهندسان درخصوص مصوبات مجامع انجام گيرد.

محمدزاده با انتقاد از اينکه مصوبات مجامع با مشارکت تنها 500 نفر از مهندسان انجام مي شود، گفت: معمولا جلسات مجامع با دو هزار عضو آغاز مي شود و تا انتهاي جلسات بيش از 500 نفر در مجامع حضور ندارند که تنها با حضور اين تعداد اندک از مهندسان موضوعات تصويب مي شود که اين مشارکت حداقلي به معني مشارکت نيم درصد از اعضا است.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با تاکيد بر اينکه در دوره هشتم هيئت مديره ها بايد بر افزايش مشارکت مهندسان در مجامع تمرکز کنند، تصريح کرد: قانون و آيين نامه نظام مهندسي و نوع اداره سازمان نظام مهندسي نياز به بازنگري و احياي مجدد دارند.

وي افزود: در اين راستا وزارت راه و شهرسازي خود پيشگام است و اميدواريم نظامات مهندسي که بهره مند اصلي هستند، همراهي خود را بيشتر کنند تا بتوانند اين سازمان را به جايگاه واقعي خود برسانند.

ارتقاي شان مهندسان و کيفيت ساختمان ها

در همين حال مدير کل راه و شهرسازي استان خوزستان در خصوص انتظارات از هيئت مديره جديد سازمان نظام مهندسي گفت: انتظارات ما خارج از انتظارات وزارت راه و شهرسازي به عنوان مقام تعيين کننده شرايط سازمان نظام مهندسي نيست.

عباس پورسلان در گفت و گو با «صما» با تاکيد بر ضرورت ارتقاي شان مهندسان در جامعه گفت: خواسته ما از هيئت مديره هشتم اين است که شان مهندسي را در استان خود ارتقا دهند و رسالت خود را که ارتقاي کيفيت ساختمان ها است، با رعايت امانت، پيگيري کنند.

وي همچنين با تاکيد بر ضرورت توجه به سيما و منظر شهري بيان کرد: اعضاي هيئت مديره در خلال دوره فعاليت خود بايد به اين موضوع توجه کنند و در عين حال به موضوعاتي که در شيوه نامه از طرف وزارتخانه ابلاغ شده، دقت کنند.

مدير کل راه و شهرسازي استان خوزستان ادامه داد: اعضاي هيئت مديره به جاي اينکه مجموعه نظام مهندسي را تبديل به يک بنگاه اقتصادي کنند و به دنبال کسب درآمد و تجارت باشند، بايد به فکر اين باشند که شان مهندسي را در حوزه ساخت و ساز و در سطح جامعه ارتقا دهند.

 


1397/7/26

پنجشنبه 28 شهريور 1398

قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا ...بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي ...با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد ...ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس ...علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري ...اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ ...الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده ...
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7208 مرتبه نمایش این صفحه: 7665 مرتبه