English     فارسی
انتظارات از شهردار جديد

حميد آذرمند؛ اقتصاددان

انتظارات از شهردار جديد

با وجود پيشرفت‌هايي در توسعه ‌شهر تهران، اين کلان‌شهر با مشکلات و معضلات پيچيده‌اي مانند بافت‌هاي فرسوده، آلودگي هوا، مشکلات ترافيکي، ضعف حمل‌و‌نقل عمومي، معماري نامانوس شهري، ساخت‌وساز غيرايمن و نظاير آن مواجه است. علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است. انتظارات از شهردار جديد

حال که مديريت شهري تهران بار ديگر در آستانه تغيير قرار گرفته است به‌نظر مي‌رسد تاکيد بر برخي انتظارات مهم از شهردار جديد، خالي از فايده نباشد.

اصلاح الگوي درآمدي

يکي از اولويت‌هاي اصلي شهرداري تهران، اصلاح الگوي درآمدي و اتکا بر درآمدهاي پايدار است. ساختار مالي سنتي شهرداري، منشأ عوارض و تبعات بسيار مخربي بوده است. بخش عمده‌اي از درآمدهاي شهرداري تهران به جاي اتکا بر درآمدهاي پايدار و عوارض پرداختي شهروندان، بر درآمدهاي ناپايدار مانند فروش تراکم و تغيير کاربري متکي است. طي دو دهه گذشته، شهرداري تهران فارغ از ملاحظاتي مانند محدوديت‌هاي حمل‌ونقل شهري، محدوديت امکانات امدادرساني، محدوديت تاسيسات شهري، طرح‌هاي جامع شهرسازي، ملاحظات محيط‌زيستي و نظاير آن، از طريق فروش تراکم و مجوز‌هاي ساخت و ساز، براي تامين مخارج خود درآمدزايي کرده است. اين رويه نادرست، تبعاتي مانند عدم‌شفافيت مالي، توسعه نامتوازن شهر، افزايش آسيب‌پذيري شهر در برابر حوادث طبيعي، دشواري امدادرساني و مديريت بحران در هنگام سوانح، گره‌‌هاي کور ترافيکي، تشديد آلودگي هوا و انواع تبعات اجتماعي و اقتصادي ديگر را به‌دنبال داشته است. جدا از آن، ورود شهرداري به مناسبات مالي فروش تراکم و تغيير کاربري، ناخواسته زمينه عدم‌شفافيت و برخي تعارض منافع را فراهم کرده و بر کيفيت ايفاي وظايف حاکميتي و نظارتي شهرداري‌ها تاثير گذاشته است. لازم است به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي مهم، الگوي مالي شهرداري تهران اصلاح شود و شهرداري مخارج خود را براساس درآمدهاي پايدار تنظيم کند. البته اين اقدام، نيازمند اصلاحاتي مانند حذف هزينه‌هاي غيرضرور، افزايش سلامت و شفافيت مالي و افزايش بهره‌وري و راندمان فرآيندها است.

افزايش شفافيت مالي

در دوره‌هاي اخير، گام‌هاي مقدماتي در جهت شفافيت مالي شهرداري تهران برداشته شده و برخي اطلاعات در مورد قراردادهاي کلان، عملکرد مالي و ‌اطلاعات مديران، انتشار عام يافته است که اقدامي در خور تحسين تلقي مي‌شود. با اين حال تا رسيدن به شفافيت کامل مالي، مسير بسيار طولاني باقي است.

مجموعه بزرگ شهرداري تهران و ده‌ها سازمان و شرکت زيرمجموعه با گردش مالي کلان و حجم بسيار گسترده انواع ‌قراردادها و مناسبات مالي، ناگزير در معرض سوءاستفاده و فساد احتمالي است. اين مساله زماني حساسيت بيشتر مي‌يابد که رويه‌هايي مانند ورود شهرداري به بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري‌هاي غيرضرور از گذشته رواج داشته است. يکي از اقدامات بسيار ضروري و مهم در دوره جديد، دستيابي به حداکثر شفافيت و حذف زمينه‌هاي فساد و رانت است. در اين زمينه لازم است اقداماتي مانند انتشار گزارش‌هاي مالي تفصيلي شهرداري و تمامي شرکت‌ها و سازمان‌هاي وابسته، شفاف‌سازي دارايي‌ها و بدهي‌هاي شهرداري، افشاي جزئيات تمامي قراردادها، افزايش شفافيت و رقابت در برگزاري مناقصات و واگذاري طرح‌هاي عمراني، اجتناب از فعاليت‌هاي تجاري و انتفاعي غيرضرور و نظاير آن به‌طور جدي پيگيري شود.

ارتقاي استانداردهاي زيست‌‌پذيري

بدون ترديد يکي از اصلي‌ترين ماموريت‌هاي شهرداري‌ها، ارتقاي استانداردهاي زيست‌پذيري و کيفيت زندگي محيط‌هاي شهري است. در اين زمينه اگرچه همواره اقدامات گسترده و متعددي در کلان‌شهر تهران انجام شده است، ولي همچنان اين کلان‌شهر با استانداردهاي مطلوب فاصله دارد. مشکلاتي مانند بافت‌هاي فرسوده، آلودگي شديد هوا، مشکلات ترافيکي، ضعف حمل‌و‌نقل عمومي، معماري ناهمگون شهري، ساخت‌وسازهاي غيرايمن و غيراستاندارد، احداث ساختمان‌هاي بلندمرتبه در معابر کم‌عرض و آسيب‌پذيري شهر در برابر سوانح، کيفيت و استاندارد زندگي در اين شهر را کاهش داده است.

بخش عمده‌اي از مشکلات تهران، در اثر سهل‌انگاري نسبت به رعايت استانداردهاي شهرسازي و اغماض نسبت به ساخت‌و‌سازهاي خلاف قاعده طي چندين سال گذشته به‌وجود آمده است. خروج از اين وضعيت، نيازمند اقدامات گسترده‌اي است که پيش‌نياز آن، تدوين راهبردهاي بلندمدت در برنامه‌ريزي و مديريت شهري است. در گام‌هاي بعدي لازم است شاخص‌هاي زيست‌پذيري مطابق با استانداردهاي جهاني تدوين شده و براي هر يک از آنها برنامه‌ريزي شود. البته بديهي است که جبران کاستي‌هاي چندين ساله، جدا از به‌کارگيري تمامي امکانات و مقدورات شهرداري، نيازمند مشارکت بخش خصوصي و حتي سرمايه‌گذاري خارجي، هم در تامين مالي و هم در اجراي پروژه‌ها است که البته آن نيز الزاماتي دارد.

هماهنگي در سياست‌هاي کلان شهرسازي

بخشي از معضلات و مشکلات پيچيده شهرسازي در تهران در اثر ناهماهنگي بين شوراي‌عالي شهرسازي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي شهر و شهرداري‌ تهران طي چندين سال گذشته شکل گرفته است. ناکارآمدي شوراي‌عالي شهرسازي و هماهنگ نبودن شهرداران با مراجع سياست‌گذاري کلان، کلان‌شهر تهران را دچار مشکلات عديده‌اي کرده است. لازم است بين شوراي‌عالي شهرسازي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي شهر و شهرداري‌ تهران حداکثر هماهنگي و هم‌افزايي شکل گيرد. در اين زمينه از يکسو لازم است کارآيي و اثربخشي شوراي‌عالي شهرسازي افزايش يابد و از سوي ديگر بايد جايگاه نظارتي شوراي شهر تقويت شود و شهرداري نيز نسبت به اسناد بالادستي و طرح‌هاي جامع شهرسازي، پاسخگو و مقيد باشد.

تمرکز بر ماموريت‌هاي اصلي

قلمرو شهرداري تهران طي دو دهه گذشته گسترش بي‌‌حد‌و‌حصري پيدا کرده است. فعاليت بسياري از ده‌ها شرکت و سازمان و موسسه بزرگ و کوچک زيرمجموعه شهرداري از قبيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، شرکت‌هاي ساختماني، شرکت‌هاي خدماتي، شرکت‌هاي بازرگاني، موسسات مالي، موسسات فرهنگي و نظاير آن، اساسا به عنوان بخشي از وظايف ذاتي و اصلي شهرداري محسوب نمي‌شود و اغلب آنها قابل واگذاري است. يکي از اقدامات ضروري شهردار جديد تهران، کاهش تصديگري شهرداري و واگذاري شرکت‌ها و موسسات غيرمرتبط با ماموريت‌هاي اصلي است. با اين اقدام، شهرداري مي‌تواند فارغ از گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي غيرضرور، بر وظايف اصلي خود تمرکز کند.

منبع: دنياي اقتصاد

 


1397/8/27

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه