English     فارسی
دستور وزير راه به معناي تقليل دوره تعليق است نه بازگشت سمت‌هاي قبلي

بهرام غفاري مطرح کرد:

دستور وزير راه به معناي تقليل دوره تعليق است نه بازگشت سمت‌هاي قبلي

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان با اشاره به دستور تقليل دوره تعليق پروانه اشتغال فرج الله رجبي توسط وزير جديد راه و شهرسازي، گفت: سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد.

دستور وزير راه به معناي تقليل دوره تعليق است نه بازگشت سمت هاي قبليبهرام غفاري ، با اشاره به مکاتبه وزير راه و شهرسازي با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه در خصوص توصيه همکاري، هم افزايي و انضباط مالي خواستار رفع تعليق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبي اظهار کرد:اجراي اين دستور محدود به اين مي شود که پروانه اشتغال به کاري وي مجددا داراي اعتبار شود.

 

وي توضيح داد: برخي اجراي اين دستور را به معناي يعني بازگرداندن سمت سابق رجبي به وي تلقي و تصور کردند که با لغو تعليق نامبرده ايشان مجددا به رياست شوراي مرکزي بازمي گردد اين درحالي است که از اين نامه چنين استنباطي نمي شود.

 

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان يادآور شد: وزير سابق راه و شهرسازي بر اساس ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان داري اختيار تعليق موقت اعتبار پروانه اشتغال به کارمهندسي هر دارنده اين پروانه که مشمول شرايط ذکر شده در آن ماده شود، است.

 

وي با بيان اين که درباره رجبي از اين اختيار قانوني خود استفاده کرده به همين جهت وزير جانشين وي در نامه اخير خود متعرض اقدام قانوني وزير قبلي نشده و خواستار رفع تعليق شده که اثر آن از اين به بعد خواهد بود و قابل عطف به گذشته نيست، ادامه داد: اما از آنجا که قانون و آئين نامه اختيار رفع تعليق را به هيچ مرجعي حتي وزير صادر کننده دستور تعليق موقت نداده بايستي دستور رفع تعليق وزير جديد را به منزله تقليل دوره تعليق از يکسال به زمان حاضر تلقي کرد اما در مورد دوره تعليق مدتي که سپري شده اقدامي نمي توان به عمل آورد.

 

 

رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي تهران تاکيد کرد: تقليل دوره يکساله يا حتي صدور پروانه اشتغال به کار جديد براي رئيس پيشين شوراي مرکزي در هرحال به مفهوم اين نيست که وي مجدداً به تمام مناصبي که به موجب پروانه اشتغال به کار قبلي داشته باز مي گردد.

 

غفاري گفت: تبصره 4 ماده 59 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مي گويد داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر در تمام دوره عضويت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان الزامي است و هرگاه عضو هيئت مديره شرايط مذکور را از دست دهد علاوه براز دست دان عضويت هيئت مديره از تمام سمت هايي هم که به اعتبار اين عضويت احراز کرده، از جمله از عضويت در شوراي مرکزي و تصدي رياست آن نيز ساقط مي شود.

 

وي گفت: بنابراين چون درماده 11 قانون داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر جز شروط عضويت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان است به اين ترتيب اگر پروانه اشتغال به کار شخصي به حالت تعليق دربيايد براساس آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي اصلاحيه سال 94 ،عضويتش در هيئت مديره نيز لغو مي شود، در همان زمان نيز ازعضويت درشوراي مرکزي نظام مهندسي و به تبع آن عضويت در رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز ساقط مي شود.

 

غفاري افزود: اين سقوط دومينو وار سمت ها ،نيازمند هيچ تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در همان لحظه اي که پروانه اشتغال به کار به حالت تعليق در بيايد اتفاق مي افتد.

 

وي گفت: بنابراين هرگاه ادامه تعليق پروانه به وسيله وزير وقت کان لم يکن شود اين امر به منزله اعطاي پروانه جديد به شخص است و بازگشت به مناصب بعدي که به واسطه پروانه قبلي داراي آن بوده است مستلزم طي مسير تمام تشريفات قانوني براي تصدي هريک از آن مناصب است.

 

وي افزود: درتبصره ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي تاکيد شده در مواردي که کسي اعتبار پروانه اش معلق شود مي تواند تحت شرايط خاصي مسووليتهاي سابقش را ادامه بدهد ولي اين مصوبه مربوط به سال 75 است ومصوبه اي که مي گويد ازهمه سمت ها ساقط ميشود مربوط به سال 94 است و تبصره سال 75 را نسخ ضمني کرده است.

 

وي تاکيد کرد: البته در اجراي احکام شوراي انتظامي پيش بيني شده که اگر حکم محکوميت انتظامي عليه کسي صادر شود که مجازات تبعي آن خلع شدن از سمتي باشد که به وسيله وزير يا رئيس جمهور به شخصي اعطا شده براي اجراي آن بايد آن مقام موافقت کند. اين شرط نيز منحصر به اجراي احکام شوراي انتظامي است و در مورد تعليق پروانه توسط وزير فاقد کاربرد است.

 

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان اظهار کرد: ملاحظه مي شود که وزير محترم نيز با وقوف به غير قانوني و امکان ناپذير بودن بازگرداندن مناصبي که قبل از تعليق پروانه داشته اند به ايشان دستور خود را منحصر به خاتمه ادامه تعليق کرده اند و مطلقاً به مناصب ديگر نپرداخته اند و دستور خود را از قرار گرفتن در معرض ابطال توسط مراجع قضائي مصون نگه داشته اند.

منبع: تسنيم

 


1397/8/27

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه