English     فارسی
صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي اعلام کرد:

صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي گفت: بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد. صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

محمد شکرچي‌زاده رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، اعلام کرد: متأسفانه برخي تحقيقات و پژوهش هاي صورت گرفته از سوي اين مرکز در مراحل برنامه ريزي يا اجراي نوسازي بافت فرسوده شهرها مورد کم توجهي قرار مي گيرد و حضور کارشناسان اين مرکز در مراحل تصميم گيري اين طرح کم رنگ بوده است که اين نقص به ستاد وزارت راه و شهرسازي و نحوه ارتباط آن با مرکز باز مي گردد.

روزنامه اطلاعات از قول شکرچي‌زاده نوشت: تلاش هاي صورت گرفته براي ارتقاي نظام ساخت وساز در کشور و تدوين و اجراي مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه ۲۸۰۰ موجب مقاومت ساختمان هاي جديد در برابر مخاطرات محيطي شده است.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ادامه داد: در حالي که ۱۲ سال پيش زلزله ۲ر۶ ريشتري شهرستان بم دهها هزار کشته برجاي گذاشت، افزايش مقاومت ساختمان‌ها و ارتقاي ساخت و ساز به ويژه در مناطق روستايي موجب شد تا در زلزله ۳ر۷ ريشتري پارسال کرمانشاه تلفات بسيار کمتري داشته باشيم و خوشبختانه در زلزله پريشب قصر شيرين و سرپل ذهاب هيچ تلفات انساني نداشتيم.

وي افزود: از پارسال تاکنون حداقل ۳۰۰ پس لرزه شديد که بزرگاي برخي از آنها بيشتر از ۶ ريشتر است، در استان کرمانشاه به ثبت رسيده و حتي برخي بر اين نظرند که زلزله پريشب هم به گونه اي پس لرزه زلزله پارسال بوده است.

اين مقام مسئول، گفت: بيش از ۸۰ درصد از پهنه کشورما در نقاط زلزله خيز قرار دارد و ضروري است تا هنگام ساخت واحدهاي مسکوني، تجاري و خدماتي، راه ها و مجموعه هاي بزرگ تمامي ضوابط و دستورالعمل هاي ساخت و ساز را رعايت کنيم.

وي از ثبت شتاب ثقل ۴ر۰ در زلزله اخير سرپل ذهاب و همچنين ۱ر۰ در گيلانغرب توسط دستگاه‌هاي شتاب نگار مرکز تحقيقات در مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد و افزود:با توجه به اينکه حدود ۹۰ روستا با حدود ۱۵ هزار نفر جمعيت در مرکز کانوني زلزله قرار دارد، خوشبختانه خانه هاي روستايي که بازسازي شده‌اند، از زلزله آسيب جدي نديدند.

شکرچي زاده گفت: تحقيقات نشان مي دهد که برخي سازه هاي جديد در کلانشهرها و مراکز پرجمعيت بر اثر مکان يابي غلط استقرار، استفاده از مصالح نامرغوب يا عدم رعايت مقررات ساخت وساز داراي مقاومت کمي هستندکه بايد براي اين قبيل واحدها به سرعت تصميم گيري کرد.

وي ادامه داد: کارگروه تعيين اولويت هاي بخش مسکن در دوره مديريتي جديد وزارت راه و شهرسازي پيشنهادهايي از قبيل افزايش سقف تسهيلات مسکن براي کمک به خانه دار شدن مردم ارائه کرده که تصويب آن نيازمند موافقت بانک مسکن، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است.

به گفته رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، براي افزايش سقف تسهيلات مسکن ناگزير به افزايش سرمايه بانک مسکن هستيم.

وي در ادامه اين گفتگو با اشاره به مخاطرات محيطي براي طرح هاي شهرسازي و همچنين با تاکيد بر اينکه بر خلاف حرکات زلزله، پيش بيني فعاليت‌هاي آتشفشاني با استفاده از ابزارهاي علمي امکانپذير است، گفت: بر اين اساس لازم است تا با همکاري دستگاه‌هاي مختلف سامانه‌اي براي رصد آتشفشان دماوند ايجاد شود.

شکرچي زاده با تاکيد بر اينکه مخاطرات آتشفشان دماوند با استفاده از دانش و فناوري قابل اجرا است، گفت: با استفاده از ابزارهاي علمي مي‌توان تا حدودي مخاطرات فعاليت آتشفشان را کاهش داد.

وي با اشاره به مخاطرات ناشي از زلزله تاکيد کرد: در پيش نشانگرهاي زلزله هر چند که امروزه استفاده مي‌شود، ولي قابليت اطمينان کمي دارد. چرا که تنها تا چند ثانيه قبل از وقوع زلزله مي‌توان هشدار داد، ولي در مخاطرات آتشفشان اين امکان وجود دارد که هشدار به موقع صادر کرد.

به گفته رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، در صورتي‌که پايش مناسبي از فعاليت آتشفشان صورت گيرد، مي‌توان يکي دو روز قبل از فوران اصلي مردم را نسبت به مخاطرات آن آگاه کرد و تلفات ناشي از آن را کاهش داد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر دانش کافي و دستگاه‌هاي مورد نياز براي پايش آتشفشان دماوند در کشور وجود دارد، تاکيد کرد: از اين رو جفا است که نتوانيم ميان دستگاه‌هاي متولي هماهنگي ايجاد کنيم و از خسارات ناشي از آن بکاهيم.

دکتر شکرچي زاده با اشاره به برگزاري جلسات تخصصي پايش آتشفشان دماوند، اظهار داشت: در نشست قبلي مقرر شد تا دستورالعملي براي تصويب در کميسيون زيربنايي دولت تهيه شود و من هم در اين جلسه پيشنهاد مي‌کنم که براي پايش اين آتشفشان دو سناريو در پيش رو داريم.

وي سناريوي اول را استفاده از امکانات موجود براي پايش آتشفشان دماوند اعلام کرد و ادامه داد: دستگاه‌هاي مختلف بايد با استفاده از ابزارهاي رصدي موجود بتوانند ايستگاه‌هايي را براي پايش فعاليت‌هاي آتشفشان دماوند ايجاد کنند. بر اين اساس تلاش مي‌شود که تا پايان سال يک سامانه براي اين منظور مستقر شود.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي سناريوي دوم را همکاري از طريق کميسيون زيربنايي دولت خواند و گفت: بر اين اساس لازم است تا درخواست‌هاي همکاري در اين زمينه اعلام شود تا با مصوبه اين کميسيون برنامه‌هاي خود را در اين حوزه اجرايي کنيم.

وي در مورد فرجام واحدهاي مسکوني مهر گفت:طبق اهداف و برنامه هاي مشخص شده براي وزارت راه وشهرسازي، تا پايان برنامه ششم توسعه بايد ۴۰۰ هزار واحد باقي مانده مسکن مهر تعيين تکليف شده و اين پروژه به پايان برسد.

شکرچي زاده با اشاره به اينکه تمرکز بر بافت هاي ناکارآمد و اجراي طرح هاي مشخص شده در اين بخش بصورت سالانه از ديگر اهداف تعيين شده است، افزود: برخي از واحدهاي مسکن مهر داراي مشکل قضايي، اقتصادي، زيرساختي هستند يا درمحل نامناسبي ساخته شده است که همه آنها بايد در زمان مشخص تعيين تکليف شود.

وي رعايت استاندارهاي موجود در بخش مسکن را سبب طولاني شدن عمر ساختمان ها تا ۵۰ سال دانست و گفت: از مجموع ۲۲ استاندارد موجود در ساختمان هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد بخش ساختمان سازي و ۱۰ تا ۱۵ درصد استانداردهاي بخش بهينه سازي انرژي و صوت رعايت مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: ارزان بودن قيمت انرژي و ناآگاهي مهندسين از علم معماري سبب رعايت نشدن مبحث ۱۹ در بخش ساختمان شده است

دکتر غزال راهب معاون مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي هم به خبرنگاران گفت: در تحليل ارزيابي اجمالي که اخيراً پيرامون پرونده مسکن مهر صورت گرفت، به اين طرح به عنوان يک فرصت براي تأمين مسکن دهک هاي کم‌درآمد نگاه شد. اما متأسفانه در بخش شهرسازي و نحوه اجراي اين طرح شاهد عدم هماهنگي با طرح هاي بالادستي و نحوه قرارگيري طرح در خارج از محدوده هاي شهري هستيم.

به گفته وي، اجراي برخي از طرح هاي مسکن مهر منجر به توسعه خط شهر به سمت نواحي پيراموني شده و مشکلات ديگري را ايجاد کرده است. همچنين نحوه ساخت برخي از اين پروژه ها با استانداردهاي ساخت و ساز فاصله زيادي دارد که مشکلات ديگري براي تأمين مسکن قابل اطمينان دهک هاي کم درآمد به وجود آورده است.

دکتر راهب ادامه داد: حتي در ايجاد برخي تأسيسات روبنايي مسکن مهر مشکلاتي وجود دارد که با الگوهاي طراحي شده اوليه تفاوت دارد. به عنوان مثال شاهد تفاوت جدي ميان سرانه مراکز آموزشي، بهداشتي، انتظامي و درماني احداث شده در مسکن مهر با الگوهاي اوليه هستيم و به همين دليل طرح هاي به بهره برداري رسيده با کمبود شديد اين قبيل تأسيسات روبرو هستند.

وي افزود: در بخش شهرسازي هم شاهد مغايرت هاي متعدد طرح‌هاي در دست اجرا با طرح هاي جامع و تفصيلي برخي کلانشهرها هستيم که از طريق شوراي عالي معماري و شهرسازي گزارش اين قبيل مغايرت را براي دستگاه قضايي ارسال کرده ايم تا از ادامه ساخت برخي برج‌هاي بلندمرتبه و ابنيه مغاير با اصول شهرسازي جلوگيري شود.

معاون مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي تعدد اين مغايرت ها را ناشي از نهادينه نبودن نظام پايش و ارزيابي شهرسازي در کشور دانست و گفت: ناهنجاري هايي درزمينه عدم رعايت نقشه، طرح جامع و طرح تفصيلي ساختمان هاي بلندمرتبه کلانشهرها به چشم مي خورد که اغلب با استفاده از خلأهاي موجود در زمان تصويب طرح ها به وجود آمده اند.

 

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 


1397/9/8

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه