English     فارسی
صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي اعلام کرد:

صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي گفت: بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد. صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

محمد شکرچي‌زاده رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، اعلام کرد: متأسفانه برخي تحقيقات و پژوهش هاي صورت گرفته از سوي اين مرکز در مراحل برنامه ريزي يا اجراي نوسازي بافت فرسوده شهرها مورد کم توجهي قرار مي گيرد و حضور کارشناسان اين مرکز در مراحل تصميم گيري اين طرح کم رنگ بوده است که اين نقص به ستاد وزارت راه و شهرسازي و نحوه ارتباط آن با مرکز باز مي گردد.

روزنامه اطلاعات از قول شکرچي‌زاده نوشت: تلاش هاي صورت گرفته براي ارتقاي نظام ساخت وساز در کشور و تدوين و اجراي مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه ۲۸۰۰ موجب مقاومت ساختمان هاي جديد در برابر مخاطرات محيطي شده است.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ادامه داد: در حالي که ۱۲ سال پيش زلزله ۲ر۶ ريشتري شهرستان بم دهها هزار کشته برجاي گذاشت، افزايش مقاومت ساختمان‌ها و ارتقاي ساخت و ساز به ويژه در مناطق روستايي موجب شد تا در زلزله ۳ر۷ ريشتري پارسال کرمانشاه تلفات بسيار کمتري داشته باشيم و خوشبختانه در زلزله پريشب قصر شيرين و سرپل ذهاب هيچ تلفات انساني نداشتيم.

وي افزود: از پارسال تاکنون حداقل ۳۰۰ پس لرزه شديد که بزرگاي برخي از آنها بيشتر از ۶ ريشتر است، در استان کرمانشاه به ثبت رسيده و حتي برخي بر اين نظرند که زلزله پريشب هم به گونه اي پس لرزه زلزله پارسال بوده است.

اين مقام مسئول، گفت: بيش از ۸۰ درصد از پهنه کشورما در نقاط زلزله خيز قرار دارد و ضروري است تا هنگام ساخت واحدهاي مسکوني، تجاري و خدماتي، راه ها و مجموعه هاي بزرگ تمامي ضوابط و دستورالعمل هاي ساخت و ساز را رعايت کنيم.

وي از ثبت شتاب ثقل ۴ر۰ در زلزله اخير سرپل ذهاب و همچنين ۱ر۰ در گيلانغرب توسط دستگاه‌هاي شتاب نگار مرکز تحقيقات در مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد و افزود:با توجه به اينکه حدود ۹۰ روستا با حدود ۱۵ هزار نفر جمعيت در مرکز کانوني زلزله قرار دارد، خوشبختانه خانه هاي روستايي که بازسازي شده‌اند، از زلزله آسيب جدي نديدند.

شکرچي زاده گفت: تحقيقات نشان مي دهد که برخي سازه هاي جديد در کلانشهرها و مراکز پرجمعيت بر اثر مکان يابي غلط استقرار، استفاده از مصالح نامرغوب يا عدم رعايت مقررات ساخت وساز داراي مقاومت کمي هستندکه بايد براي اين قبيل واحدها به سرعت تصميم گيري کرد.

وي ادامه داد: کارگروه تعيين اولويت هاي بخش مسکن در دوره مديريتي جديد وزارت راه و شهرسازي پيشنهادهايي از قبيل افزايش سقف تسهيلات مسکن براي کمک به خانه دار شدن مردم ارائه کرده که تصويب آن نيازمند موافقت بانک مسکن، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است.

به گفته رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، براي افزايش سقف تسهيلات مسکن ناگزير به افزايش سرمايه بانک مسکن هستيم.

وي در ادامه اين گفتگو با اشاره به مخاطرات محيطي براي طرح هاي شهرسازي و همچنين با تاکيد بر اينکه بر خلاف حرکات زلزله، پيش بيني فعاليت‌هاي آتشفشاني با استفاده از ابزارهاي علمي امکانپذير است، گفت: بر اين اساس لازم است تا با همکاري دستگاه‌هاي مختلف سامانه‌اي براي رصد آتشفشان دماوند ايجاد شود.

شکرچي زاده با تاکيد بر اينکه مخاطرات آتشفشان دماوند با استفاده از دانش و فناوري قابل اجرا است، گفت: با استفاده از ابزارهاي علمي مي‌توان تا حدودي مخاطرات فعاليت آتشفشان را کاهش داد.

وي با اشاره به مخاطرات ناشي از زلزله تاکيد کرد: در پيش نشانگرهاي زلزله هر چند که امروزه استفاده مي‌شود، ولي قابليت اطمينان کمي دارد. چرا که تنها تا چند ثانيه قبل از وقوع زلزله مي‌توان هشدار داد، ولي در مخاطرات آتشفشان اين امکان وجود دارد که هشدار به موقع صادر کرد.

به گفته رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، در صورتي‌که پايش مناسبي از فعاليت آتشفشان صورت گيرد، مي‌توان يکي دو روز قبل از فوران اصلي مردم را نسبت به مخاطرات آن آگاه کرد و تلفات ناشي از آن را کاهش داد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر دانش کافي و دستگاه‌هاي مورد نياز براي پايش آتشفشان دماوند در کشور وجود دارد، تاکيد کرد: از اين رو جفا است که نتوانيم ميان دستگاه‌هاي متولي هماهنگي ايجاد کنيم و از خسارات ناشي از آن بکاهيم.

دکتر شکرچي زاده با اشاره به برگزاري جلسات تخصصي پايش آتشفشان دماوند، اظهار داشت: در نشست قبلي مقرر شد تا دستورالعملي براي تصويب در کميسيون زيربنايي دولت تهيه شود و من هم در اين جلسه پيشنهاد مي‌کنم که براي پايش اين آتشفشان دو سناريو در پيش رو داريم.

وي سناريوي اول را استفاده از امکانات موجود براي پايش آتشفشان دماوند اعلام کرد و ادامه داد: دستگاه‌هاي مختلف بايد با استفاده از ابزارهاي رصدي موجود بتوانند ايستگاه‌هايي را براي پايش فعاليت‌هاي آتشفشان دماوند ايجاد کنند. بر اين اساس تلاش مي‌شود که تا پايان سال يک سامانه براي اين منظور مستقر شود.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي سناريوي دوم را همکاري از طريق کميسيون زيربنايي دولت خواند و گفت: بر اين اساس لازم است تا درخواست‌هاي همکاري در اين زمينه اعلام شود تا با مصوبه اين کميسيون برنامه‌هاي خود را در اين حوزه اجرايي کنيم.

وي در مورد فرجام واحدهاي مسکوني مهر گفت:طبق اهداف و برنامه هاي مشخص شده براي وزارت راه وشهرسازي، تا پايان برنامه ششم توسعه بايد ۴۰۰ هزار واحد باقي مانده مسکن مهر تعيين تکليف شده و اين پروژه به پايان برسد.

شکرچي زاده با اشاره به اينکه تمرکز بر بافت هاي ناکارآمد و اجراي طرح هاي مشخص شده در اين بخش بصورت سالانه از ديگر اهداف تعيين شده است، افزود: برخي از واحدهاي مسکن مهر داراي مشکل قضايي، اقتصادي، زيرساختي هستند يا درمحل نامناسبي ساخته شده است که همه آنها بايد در زمان مشخص تعيين تکليف شود.

وي رعايت استاندارهاي موجود در بخش مسکن را سبب طولاني شدن عمر ساختمان ها تا ۵۰ سال دانست و گفت: از مجموع ۲۲ استاندارد موجود در ساختمان هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد بخش ساختمان سازي و ۱۰ تا ۱۵ درصد استانداردهاي بخش بهينه سازي انرژي و صوت رعايت مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: ارزان بودن قيمت انرژي و ناآگاهي مهندسين از علم معماري سبب رعايت نشدن مبحث ۱۹ در بخش ساختمان شده است

دکتر غزال راهب معاون مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي هم به خبرنگاران گفت: در تحليل ارزيابي اجمالي که اخيراً پيرامون پرونده مسکن مهر صورت گرفت، به اين طرح به عنوان يک فرصت براي تأمين مسکن دهک هاي کم‌درآمد نگاه شد. اما متأسفانه در بخش شهرسازي و نحوه اجراي اين طرح شاهد عدم هماهنگي با طرح هاي بالادستي و نحوه قرارگيري طرح در خارج از محدوده هاي شهري هستيم.

به گفته وي، اجراي برخي از طرح هاي مسکن مهر منجر به توسعه خط شهر به سمت نواحي پيراموني شده و مشکلات ديگري را ايجاد کرده است. همچنين نحوه ساخت برخي از اين پروژه ها با استانداردهاي ساخت و ساز فاصله زيادي دارد که مشکلات ديگري براي تأمين مسکن قابل اطمينان دهک هاي کم درآمد به وجود آورده است.

دکتر راهب ادامه داد: حتي در ايجاد برخي تأسيسات روبنايي مسکن مهر مشکلاتي وجود دارد که با الگوهاي طراحي شده اوليه تفاوت دارد. به عنوان مثال شاهد تفاوت جدي ميان سرانه مراکز آموزشي، بهداشتي، انتظامي و درماني احداث شده در مسکن مهر با الگوهاي اوليه هستيم و به همين دليل طرح هاي به بهره برداري رسيده با کمبود شديد اين قبيل تأسيسات روبرو هستند.

وي افزود: در بخش شهرسازي هم شاهد مغايرت هاي متعدد طرح‌هاي در دست اجرا با طرح هاي جامع و تفصيلي برخي کلانشهرها هستيم که از طريق شوراي عالي معماري و شهرسازي گزارش اين قبيل مغايرت را براي دستگاه قضايي ارسال کرده ايم تا از ادامه ساخت برخي برج‌هاي بلندمرتبه و ابنيه مغاير با اصول شهرسازي جلوگيري شود.

معاون مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي تعدد اين مغايرت ها را ناشي از نهادينه نبودن نظام پايش و ارزيابي شهرسازي در کشور دانست و گفت: ناهنجاري هايي درزمينه عدم رعايت نقشه، طرح جامع و طرح تفصيلي ساختمان هاي بلندمرتبه کلانشهرها به چشم مي خورد که اغلب با استفاده از خلأهاي موجود در زمان تصويب طرح ها به وجود آمده اند.

 

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 


1397/9/8

يکشنبه 03 شهريور 1398

  جهت ورود به سيستم ثبت نام فرماييد

   لطفا قبل از تنظيم اولين گزارش بخش تذکرات بازبيني شود

   E-report
   شناسه کاربری
   کلمه عبور

    

      

      • در صورت نياز به مشاوره در خصوص تنظيم لايحه دفاعيه شوراي انتظامي با شماره 09121694716 در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد.
       • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد              دشواري
              تا از قلب دشواريها گذر نکني هرگز توان و قدرت نيابي
              «کولين مک کارتي»
              آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7760 مرتبه نمایش این صفحه: 8893 مرتبه