English     فارسی
۳۶ گلوگاه فساد در شهرداري

 

در يک پژوهش شناسايي شد

۳۶ گلوگاه فساد در شهرداري

اقتصادنيوز : يک پژوهش در مديريت شهري تهران درباره سرچشمه‌هاي فساد، منجر به شناسايي ۳۶ منشأ بروز فساد در شهرداري تهران شد. اين پژوهش که مبناي تدوين سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري قرار گرفته است، نشان مي‌دهد توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است. نتايج اين بررسي تاکيد مي‌کند، شفافيت در شهرداري و انتشار عمومي اطلاعات مربوط به مجوزها و معاملات در شهرداري مي‌تواند به کاهش فساد بينجامد.

به گزارش اقتصادنيوز نتايج يک پژوهش در مديريت شهري که به شناسايي و اولويت‌بندي ۳۶ چشمه فساد در شهرداري تهران انجاميده، به کميته شفافيت پارلمان شهري ارائه شد. کميته شفافيت از جمله ساختارهاي تشکيلاتي جديد شوراي شهر پنجم است که به دليل ضرورت مقابله با فساد، با وجود کاهش تعداد اعضاي شورا در دوره جديد، به ساختار پارلمان شهري پايتخت اضافه شده است. تشکيل اين کميته در راستاي تحقق شعار «شهرداري تمام شيشه‌اي» در دستور کار قرار گرفت و از ابتداي شوراي پنجم تاکنون نتايجي از قبيل انتشار کامل قراردادهاي بالاي يک ميليارد تومان شهرداري براي عموم، معرفي رزومه مديران، انتشار عمومي اسامي دريافت‌کنندگان طرح ترافيک و گزارش عملکرد مالي شهردار تهران در دوره‌هاي شش ماهه داشته است. با اين وجود اين اقدامات گام‌هاي اوليه براي تحقق شفافيت در شهرداري تهران بوده و گام‌هاي اساسي ديگري بايد پيموده شود که يک به يک در دستور کار کميته شفافيت قرار خواهد گرفت. مديريت شهري تهران در اين دوره و در آستانه تصويب برنامه پنج‌ساله سوم شهرداري تهران به دنبال تدوين يک پشتيبان براي اين برنامه موسوم به «سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري تهران» به منظور ارتقاي شفافيت است. در همين راستا پژوهش جامعي براي شناسايي گلوگاه‌هاي فسادزا در شهرداري انجام شده که در آخرين جلسه کميته شفافيت در هفته جاري، اداره کل ارزيابي عملکرد و بهبود مديريت شهرداري تهران نتايج آن را با طرح ۳۶ گلوگاه فسادزا در شهرداري و اولويت‌بندي آنها، ارائه کرد. روح‌الله شهيدي‌پور، مديرکل ارزيابي عملکرد و بهبود مديريت شهرداري تهران که به همراه تيم کارشناسي تدوين «سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري تهران» در جلسه کميته شفافيت شرکت داشت، ضمن تاکيد بر اينکه مبارزه با فساد در حيطه وظايف اداره کل ارزيابي عملکرد قرار نمي‌گيرد و بخش‌هاي مختلف ديگري در شهرداري تهران متولي اين امر هستند، خاطرنشان کرد: ورود اداره کل ارزيابي عملکرد به اين موضوع از اين جهت بوده که با انجام يک بررسي جامع و ارائه يک اولويت‌بندي از فرآيندها و گلوگاه‌هاي فسادزا در شهرداري تهران، به فعاليت‌هاي پراکنده بخش‌هاي ديگر نظم و جهت داده شود.

بنابر نتايج اين پژوهش، ۳۶ فرآيند و گلوگاه اولويت‌دار از حيث «فسادزا بودن» شناسايي شده‌اند که به ترتيب اولويت عبارتند از: فرآيند تصميم‌گيري در شوراي معماري مناطق؛ فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون ماده پنج؛ خدمات‌رساني دفاتر خدمات الکترونيک؛ فرآيند تهاتر (هولوگرام، تراکم سيار و شرکت کارگزاري)؛ فرآيند انتخاب و انتصاب مديران؛ رسيدگي و تاييد صورت‌وضعيت پروژه‌ها به لحاظ حجم و کيفيت؛ فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون توافقات شهرداري مناطق؛ فرآيند نظارت بر قراردادهاي نگهداشت (نگهداري فضاي سبز و رفت و روب)؛ فرآيند تخصيص نقدينگي به قسمت‌ها و طلبکاران؛ تعيين تراکم و تعداد طبقات در پروانه ساختماني؛ واگذاري قرارداد از طريق شرکت‌هاي وابسته و دولتي؛ فرآيند صدور آراي تخلفات در کميسيون ماده ۱۰۰؛ فرآيند اجراي آراي کميسيون ماده ۱۰۰ در مناطق؛ جذب نيروي انساني در شهرداري؛ فرآيند رفع سد معبر؛ اجراي بند ۲۰ ناظر بر اجراي پلمب و انتقال مشاغل مزاحم؛ فرآيند قيمت‌گذاري املاک؛ فرآيند صدور و تحويل چک مطالبات؛ انعقاد قراردادهاي متوسط؛ فرآيند تاييد اجراي ضوابط در صدور پايان کار؛ فرآيند مديريت سراهاي محلات؛ معاملات خرد و فاکتوري در شهرداري؛ فرآيند ارتقاي نيروي انساني؛ حسابرسي شهرداري در مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها؛ برگزاري مراسم فرهنگي ورزشي در مناطق و محلات؛ واگذاري پروژه‌هاي مشارکتي به بخش خصوصي؛ فرآيند برگزاري مزايده‌ها و مناقصات؛ فرآيند تعامل شهرداري و شوراياري و نظارت بر آنها؛ تعريف پروژه؛ فرآيند تامين و تخصيص بودجه و اعتبار؛ تقسيط و بخشودگي عوارض و جريمه‌ها؛ فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون ماده هفت باغات و فضاي سبز؛ تخصيص مزاياي رفاهي به کارکنان و مديران؛ ايجاد شغل مديريتي و کارشناسي خارج از پست‌هاي مصوب؛ ارزيابي و کنترل پروژه و در نهايت واگذاري طرح ترافيک به ذي‌نفعان.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، موضوع انتشار مفاد پروانه‌هاي ساختماني نيز يکي از راهکارهاي ارتقاي شفافيت است که از چندي پيش در مديريت شهري مطرح شده و شوراي شهر تهران طرحي با اين محوريت نيز تدوين کرده که همچنان در مرحله بررسي قرار دارد. با وجود اين به نظر مي‌رسد مقاومت‌هايي در برابر تحقق شفافيت در بدنه مديريت شهري وجود دارد که از سرعت به ثمر رسيدن تصميمات کميته شفافيت و شوراي شهر تهران در اين حوزه کاسته است. در صورتي که اين برنامه محقق شود، مسير فسادخيز در دست‌کم پنج گلوگاه مهم شناسايي شده شامل فرآيند تصميم‌گيري در شوراي معماري مناطق، فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون ماده پنج، خدمات‌رساني دفاتر خدمات الکترونيک، فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون توافقات شهرداري مناطق و نيز تعيين تراکم و تعداد طبقات در پروانه ساختماني مسدود خواهد شد. در عين حال شورا و شهرداري مي‌توانند از ابزارهاي متنوع قانوني براي انسداد گلوگاه‌هاي فسادزا در شهرداري تهران استفاده کنند. در اين زمينه راهکارها و سياست‌هاي متناظر با هر فرآيند يا گلوگاه شناسايي شده بايد طراحي شود که مواردي مانند ارتقاي شفافيت، ايجاد حساسيت اجتماعي درباره فساد در شهر، کارآمدسازي سامانه‌هاي مربوط به فرآيندها، استانداردسازي فرآيندها، مقررات‌زدايي، رقابتي کردن بهره‌گيري از فرصت‌ها، حمايت از مقابله‌کنندگان با فساد، کارآمدسازي رويه‌هاي برخورد با متخلفان و اصلاح زمينه‌هاي فسادزا در ساختار درآمدي و هزينه‌اي شهرداري را نيز در بر مي‌گيرد. در آخرين جلسه کارشناسان کميته شفافيت، گام ضروري بعدي در اين زمينه تدوين شاخص‌هايي سنجش‌پذير براي اندازه‌گيري فساد ناشي از هر يک از اين گلوگاه‌ها عنوان  شد.

 


1397/9/22

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه