English     فارسی
۳۶ گلوگاه فساد در شهرداري

 

در يک پژوهش شناسايي شد

۳۶ گلوگاه فساد در شهرداري

اقتصادنيوز : يک پژوهش در مديريت شهري تهران درباره سرچشمه‌هاي فساد، منجر به شناسايي ۳۶ منشأ بروز فساد در شهرداري تهران شد. اين پژوهش که مبناي تدوين سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري قرار گرفته است، نشان مي‌دهد توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است. نتايج اين بررسي تاکيد مي‌کند، شفافيت در شهرداري و انتشار عمومي اطلاعات مربوط به مجوزها و معاملات در شهرداري مي‌تواند به کاهش فساد بينجامد.

به گزارش اقتصادنيوز نتايج يک پژوهش در مديريت شهري که به شناسايي و اولويت‌بندي ۳۶ چشمه فساد در شهرداري تهران انجاميده، به کميته شفافيت پارلمان شهري ارائه شد. کميته شفافيت از جمله ساختارهاي تشکيلاتي جديد شوراي شهر پنجم است که به دليل ضرورت مقابله با فساد، با وجود کاهش تعداد اعضاي شورا در دوره جديد، به ساختار پارلمان شهري پايتخت اضافه شده است. تشکيل اين کميته در راستاي تحقق شعار «شهرداري تمام شيشه‌اي» در دستور کار قرار گرفت و از ابتداي شوراي پنجم تاکنون نتايجي از قبيل انتشار کامل قراردادهاي بالاي يک ميليارد تومان شهرداري براي عموم، معرفي رزومه مديران، انتشار عمومي اسامي دريافت‌کنندگان طرح ترافيک و گزارش عملکرد مالي شهردار تهران در دوره‌هاي شش ماهه داشته است. با اين وجود اين اقدامات گام‌هاي اوليه براي تحقق شفافيت در شهرداري تهران بوده و گام‌هاي اساسي ديگري بايد پيموده شود که يک به يک در دستور کار کميته شفافيت قرار خواهد گرفت. مديريت شهري تهران در اين دوره و در آستانه تصويب برنامه پنج‌ساله سوم شهرداري تهران به دنبال تدوين يک پشتيبان براي اين برنامه موسوم به «سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري تهران» به منظور ارتقاي شفافيت است. در همين راستا پژوهش جامعي براي شناسايي گلوگاه‌هاي فسادزا در شهرداري انجام شده که در آخرين جلسه کميته شفافيت در هفته جاري، اداره کل ارزيابي عملکرد و بهبود مديريت شهرداري تهران نتايج آن را با طرح ۳۶ گلوگاه فسادزا در شهرداري و اولويت‌بندي آنها، ارائه کرد. روح‌الله شهيدي‌پور، مديرکل ارزيابي عملکرد و بهبود مديريت شهرداري تهران که به همراه تيم کارشناسي تدوين «سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري تهران» در جلسه کميته شفافيت شرکت داشت، ضمن تاکيد بر اينکه مبارزه با فساد در حيطه وظايف اداره کل ارزيابي عملکرد قرار نمي‌گيرد و بخش‌هاي مختلف ديگري در شهرداري تهران متولي اين امر هستند، خاطرنشان کرد: ورود اداره کل ارزيابي عملکرد به اين موضوع از اين جهت بوده که با انجام يک بررسي جامع و ارائه يک اولويت‌بندي از فرآيندها و گلوگاه‌هاي فسادزا در شهرداري تهران، به فعاليت‌هاي پراکنده بخش‌هاي ديگر نظم و جهت داده شود.

بنابر نتايج اين پژوهش، ۳۶ فرآيند و گلوگاه اولويت‌دار از حيث «فسادزا بودن» شناسايي شده‌اند که به ترتيب اولويت عبارتند از: فرآيند تصميم‌گيري در شوراي معماري مناطق؛ فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون ماده پنج؛ خدمات‌رساني دفاتر خدمات الکترونيک؛ فرآيند تهاتر (هولوگرام، تراکم سيار و شرکت کارگزاري)؛ فرآيند انتخاب و انتصاب مديران؛ رسيدگي و تاييد صورت‌وضعيت پروژه‌ها به لحاظ حجم و کيفيت؛ فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون توافقات شهرداري مناطق؛ فرآيند نظارت بر قراردادهاي نگهداشت (نگهداري فضاي سبز و رفت و روب)؛ فرآيند تخصيص نقدينگي به قسمت‌ها و طلبکاران؛ تعيين تراکم و تعداد طبقات در پروانه ساختماني؛ واگذاري قرارداد از طريق شرکت‌هاي وابسته و دولتي؛ فرآيند صدور آراي تخلفات در کميسيون ماده ۱۰۰؛ فرآيند اجراي آراي کميسيون ماده ۱۰۰ در مناطق؛ جذب نيروي انساني در شهرداري؛ فرآيند رفع سد معبر؛ اجراي بند ۲۰ ناظر بر اجراي پلمب و انتقال مشاغل مزاحم؛ فرآيند قيمت‌گذاري املاک؛ فرآيند صدور و تحويل چک مطالبات؛ انعقاد قراردادهاي متوسط؛ فرآيند تاييد اجراي ضوابط در صدور پايان کار؛ فرآيند مديريت سراهاي محلات؛ معاملات خرد و فاکتوري در شهرداري؛ فرآيند ارتقاي نيروي انساني؛ حسابرسي شهرداري در مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها؛ برگزاري مراسم فرهنگي ورزشي در مناطق و محلات؛ واگذاري پروژه‌هاي مشارکتي به بخش خصوصي؛ فرآيند برگزاري مزايده‌ها و مناقصات؛ فرآيند تعامل شهرداري و شوراياري و نظارت بر آنها؛ تعريف پروژه؛ فرآيند تامين و تخصيص بودجه و اعتبار؛ تقسيط و بخشودگي عوارض و جريمه‌ها؛ فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون ماده هفت باغات و فضاي سبز؛ تخصيص مزاياي رفاهي به کارکنان و مديران؛ ايجاد شغل مديريتي و کارشناسي خارج از پست‌هاي مصوب؛ ارزيابي و کنترل پروژه و در نهايت واگذاري طرح ترافيک به ذي‌نفعان.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، موضوع انتشار مفاد پروانه‌هاي ساختماني نيز يکي از راهکارهاي ارتقاي شفافيت است که از چندي پيش در مديريت شهري مطرح شده و شوراي شهر تهران طرحي با اين محوريت نيز تدوين کرده که همچنان در مرحله بررسي قرار دارد. با وجود اين به نظر مي‌رسد مقاومت‌هايي در برابر تحقق شفافيت در بدنه مديريت شهري وجود دارد که از سرعت به ثمر رسيدن تصميمات کميته شفافيت و شوراي شهر تهران در اين حوزه کاسته است. در صورتي که اين برنامه محقق شود، مسير فسادخيز در دست‌کم پنج گلوگاه مهم شناسايي شده شامل فرآيند تصميم‌گيري در شوراي معماري مناطق، فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون ماده پنج، خدمات‌رساني دفاتر خدمات الکترونيک، فرآيند تصميم‌گيري در کميسيون توافقات شهرداري مناطق و نيز تعيين تراکم و تعداد طبقات در پروانه ساختماني مسدود خواهد شد. در عين حال شورا و شهرداري مي‌توانند از ابزارهاي متنوع قانوني براي انسداد گلوگاه‌هاي فسادزا در شهرداري تهران استفاده کنند. در اين زمينه راهکارها و سياست‌هاي متناظر با هر فرآيند يا گلوگاه شناسايي شده بايد طراحي شود که مواردي مانند ارتقاي شفافيت، ايجاد حساسيت اجتماعي درباره فساد در شهر، کارآمدسازي سامانه‌هاي مربوط به فرآيندها، استانداردسازي فرآيندها، مقررات‌زدايي، رقابتي کردن بهره‌گيري از فرصت‌ها، حمايت از مقابله‌کنندگان با فساد، کارآمدسازي رويه‌هاي برخورد با متخلفان و اصلاح زمينه‌هاي فسادزا در ساختار درآمدي و هزينه‌اي شهرداري را نيز در بر مي‌گيرد. در آخرين جلسه کارشناسان کميته شفافيت، گام ضروري بعدي در اين زمينه تدوين شاخص‌هايي سنجش‌پذير براي اندازه‌گيري فساد ناشي از هر يک از اين گلوگاه‌ها عنوان  شد.

 


1397/9/22

يکشنبه 03 شهريور 1398

  جهت ورود به سيستم ثبت نام فرماييد

   لطفا قبل از تنظيم اولين گزارش بخش تذکرات بازبيني شود

   E-report
   شناسه کاربری
   کلمه عبور

    

      

      • در صورت نياز به مشاوره در خصوص تنظيم لايحه دفاعيه شوراي انتظامي با شماره 09121694716 در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد.
       • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد              دشواري
              تا از قلب دشواريها گذر نکني هرگز توان و قدرت نيابي
              «کولين مک کارتي»
              آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7760 مرتبه نمایش این صفحه: 8893 مرتبه