دو شنبه 23 تير 1399
   English     فارسی

                       

  • مسئولين شهرداري هايي که گزارشها را بصورت فايل الکترونيکي بخواهند ،با شماره 09121694716 تماس حاصل فرمايند. 
  • توجه: ناظران از سال 2007 در حال اجرا و مبتکر گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر مي باشد 
  • آدرس سايت اورجينال بدون پيشوند و پسوند مي باشد و هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني دارد.    nazeran.com


    گزيده اي از اخبار
    ابتکاريگزارشهاي الکترونيکيکلاه عمرانکلاه معماريمکانيکبرقنقشه برداريشهرداريها بايدمهندسان بايددقت نظراين مهم رادفاتر فنيتبصره 7دزدي فکرارتباط انلاينبودجهاتکا به خودنيازمند همياريدپارتمانها