English     فارسی
پيروزخان چه مي‌خواهد به ما بگويد؟ فرمان ايست به هيولا

حميدرضا ابک؛ روزنامه‌نگار

پيروزخان چه مي‌خواهد به ما بگويد؟ فرمان ايست به هيولا

دوچرخه‌سواري پيروزخان حناچي، سرخط خبرها و تحليل‌هاي اين چند روز شده است. مخالفان به نقدش نشسته‌اند و موافقان تحسينش مي‌کنند. اما به‌راستي هياهو بر سر چيست؟ پيروزخان چه مي‌خواهد به ما بگويد؟ فرمان ايست به هيولاگروه اول منتقدان، کارشناساني‌اند که نگران وضعيت تاسف‌بار ترافيک و آلودگي هواي پايتختند. کساني که معتقدند دوچرخه‌سواري نه تنها راه‌حل اين مشکلات نيست بلکه آدرسي نادرست است که اگر از سر ناآگاهي باشد ره به ناکجا مي‌برد و اگر از سر آگاهي، نتيجه‌اش مي‌شود همين که وضع امروز ماست. براي مثال معتقدند وقتي کيفيت خودروهاي ساخت داخل تا اين حد نازل است و هنوز در عرضه بنزين استاندارد مشکل داريم، دوچرخه‌سواري شهردار چيزي نيست جز نواختن سرنا از طرف گشادش.

اين نگاه به موضوع نقد ديگري نيز پديد آورده است. بر مبناي اين نقد وقتي حناچي، با اين همه دانش و سوابق در عرصه اداره شهر، چنين رويکردي اتخاذ مي‌کند پس احتمالا بايد سومين شهردار يک‌سال اخير را نيز در رده همان پوپوليست‌هايي ارزيابي کنيم که آمده‌اند تا از شهرداري سکوي پرتاب بسازند و در مدرسه سياست يک‌سال، دو کلاس کنند.

مقدمه نقد مي‌تواند درست باشد. احتمالا هدف اين منتقدان هم ضرورت توجه بنيادي به رويکردهاي علمي و پژوهش‌محور است. اما آيا هر اقدامي ازين دست را مي‌توان پوپوليزم ناميد؟ اگر تعريف متعارف از پوپوليزم در کشور ما ملاک باشد، قطعا اين نقد به حناچي وارد است؛ به شرطي که استراتژي‌اش براي حل معضلات در همين سطح متروسواري و دوچرخه‌سواري باقي بماند. اما اگر او واقعا دريافته باشد براي انجام هر اقدامي بايد توجه و همدلي عمومي را به موضوع برانگيزد و بتواند ازين سوخت اجتماعي براي تصميم‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت بهره ببرد چه؟ اتفاقا همين توجه عمومي و کارشناسي است که مي‌تواند اين مطالبه را در ميان شهروندان برانگيزد و به شهردار منتخب اجازه بدهد با تکيه بر همين مطالبه، برود سروقت همان‌هايي که از منظر اين منتقدان منشا مشکل‌اند. پوپوليزم آنجا رخ مي‌دهد که شعارهاي ما منجر به هيچ اقدام شايسته‌اي نشوند يا اينکه رفتار و عملکردمان نسبتي با آن شعار نداشته باشد؛ بماند که بر مبناي تعريف اصلي و فلسفي مفهوم، نمي‌توان به اين رفتار حناچي نام پوپوليزم داد.

بايد به اين دسته از منتقدان حق داد؛ چراکه در اين همه سال، نمونه‌هاي عوام‌فريبانه بسياري را در رفتار و سخن برخي مسئولان ديده‌اند. اما شايد بتوان کمي خوش‌بين‌تر بود و ازين زاويه نگريست که به تعبير متخصصان تبليغات، حناچي از استراتژي ستاره قطبي بهره برده است. ستاره‌اي که قرار است راه را به ما بنمايد و مسير را برايمان روشن کند. به هرحال درين مورد بايد منتظر اقدامات بعدي آقاي شهردار بمانيم. ضمن اينکه فراموش نکنيم تاکيد حناچي در اين دو هفته بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومي بوده است و دوچرخه، آن هم دوچرخه نيمه‌برقي، صرفا به عنوان ابزاري مکمل در ايده‌هايش مطرح شده.

گروه دوم منتقدان اما بحث پوپوليزم را از منظري ديگر پيش کشيده‌اند. آنها معتقدند بهتر است شهردار در روزهاي سه‌شنبه دو ساعت زودتر به دفترش برود و به «کار»هايش برسد و مترو بسازد و اقدامات عاجل انجام دهد. سرشناس‌ترين منتقد اين عرصه که چندي پيش سخن از از اولويت «توسعه» بر همه چيز حتي نان شب گفته بود، اين اقدام شهردار را نپسنديده و افسوس خورده چرا حناچي سه‌شنبه صبح زودتر به دفترش نرفته تا تکليف «واگن‌هاي معطل مانده» مترو را روشن کند. اما آيا شهردار خوب شهرداري است که آفتاب نزده به دفترش مي‌رود، سالي يک‌بار هم نمي‌تواند با خانواده‌اش به سفر برود، هيچ عکسي از او منتشر نمي‌شود و مثل يک ربات کار مي‌کند و کار مي‌کند و کار؟

رويکردهاي توسعه‌گراي ايراني، مخصوصا روايتي که اين منتقد ارجمند از آن حمايت مي‌کند، همواره در تحليل‌هايشان يک غايب اساسي داشته‌اند: «انسان». در اين رويکردها، که نزديک به دودهه شاهد حاکميت‌شان بر تهران بوده‌ايم، شهر چيزي نيست جز سازه‌هايي که به هوا مي‌روند و اتوبان‌هايي که کشيده مي‌شوند تا اين طرفش را به آن طرفش و بالايش را به پايينش بدوزند. ماهيت اقتدارگراي اين رويکرد هم هرگز اجازه نداده يک بار از خودشان بپرسند «خب که چي؟».

بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود تا مثلا سفير مالزي در جلسه‌اي به يکي از مديران شهري بگويد: «به به؛ بابا ايوالله چه کرديد». نظر مردم چه بوده؟ مردم؟ مردم کجاي اين بازي‌اند؟ ما خودمان آنقدر عقل داريم که ساعت ۵ صبح در دفترمان بنشينيم و جلسه بگذاريم و دستور بدهيم و تا يازده شب بکوب کار کنيم و يک‌تنه به رتق‌و‌فتق امور بپردازيم. رعايا هم مي‌توانند هرچقدر دلشان خواست به ما افتخار کنند و برايمان هورا بکشند.

انصاف بايد داد اين رويکرد و تلاش‌هاي صاحبشان، در نوع خودش ثمرات بسياري هم داشته‌ است؛

مخصوصا در سال‌هاي پس از جنگ. اما اين همه ناراحتي و اظهار تاسف چرا؟ هنوز که اتفاقي نيفتاده. اين بار کسي آمده که مي‌خواهد آرام و بي‌صدا، به هيولاي توسعه‌اي که شما ساخته‌ايد فرمان ايست بدهد. يک نفر مي‌خواهد يادآوري کند شهر مال آدم‌هاست نه ماشين‌ها و ساختمان‌ها؛ آن هم مال تمام آدم‌هايي که در آن زندگي مي‌کنند. بد مي‌گويد؟ اشتباه مي‌کند؟ او که هنوز سرجمع دو ساعت هم حرف نزده. نمي‌خواهيد به او فرصت بدهيد؟ نمي‌خواهيد سخنش را بشنويد؟ کارهايش را دوست نداريد؟ چون شبيه کارهاي شما نيست؟ باور کنيد کله‌سحر سر کار رفتن‌هاي شما را هم ديده‌ايم. سال‌هاست زبانمان تاول زده از آشي که هر روز، ساعت ۵ صبح، براي تهران مي‌پختيد. راستي نمي‌خواهيد توضيح بدهيد داستان آن «واگن‌هاي معطل مانده» دقيقا چيست؟

اتفاقا بايد گفت حناچي، به شرط آنکه براي توسعه منطقي و علمي ايده‌هايش برنامه و استراتژي داشته باشد، ازين منظر هم راه درستي پيش گرفته. اگر او سخني متفاوت از شهرداران قبلي دارد، اگر واقعا به شهر انساني مي‌انديشد، اگر مشارکت‌محوري و شهروندمحوري شعار اصلي اوست، پس قاعدتا تصويري که در همين روزهاي نخست در افکار عمومي از خود مي‌سازد هم بايد متفاوت از آنان باشد. شهردار متفاوت، «پرسونال برندينگ» متفاوت مي‌طلبد وگرنه که او هم مي‌شود يکي از همان بوروکرات‌هاي توسعه‌گرايي که وقتي دست ياري به سوي مردم دراز کردند، کسي تحويلشان نگرفت.

ضمن اينکه نبايد فراموش کرد شهردار رئيس اداره آب و فاضلاب يا مدير سازمان ثبت احوال نيست. بخشي از هويت يک شهردار در نسبتش با شهر، با مردم و از همه مهم‌تر با زندگي تعريف مي‌شود. همين نکته است که شهردار را از ساير مديران دولتي متمايز مي‌کند. براي همين است که معمولا در همه جاي جهان مردم شهردارشان را مي‌بينند.

از سوي ديگر دوچرخه‌سواري و متروسواري، مي‌تواند محملي بسيار مناسب براي درک معضلات جزئي شهر باشد. جزئياتي که همواره فراموش شده‌اند و همواره از هر کليتي مهم‌تر بوده‌اند. اشتباه نکنيد. معناي اين توصيه بي‌توجهي به تحقيقات و نظرات کارشناسي نيست. بديهي است کسي با دو ساعت دوچرخه‌سواري نمي‌تواند کارشناس مسائل شهري شود. اما اين اتفاق مي‌تواند امتداد نگاهي باشد که شهر را براي زيستن مي‌پسندد نه براي قپي آمدن و پز دادن.

آينده پيروزخان، نسبت مستقيمي دارد با اراده و شجاعتش براي تغيير اين اسطوره مسلط. قاعدتا راه دشواري در پيش خواهد داشت و حواسش را اگر جمع نکند، سال نشده به خودش مي‌آيد و مي‌بيند يکي شده مثل همان قبلي‌ها؛ بي هيچ تفاوت و تمايزي. آنگاه است که همين منتقدان دلسوز و کارشناس هم ديگر نقدش نمي‌کنند. رهايش مي‌کنند تا خودش بماند و شهري که سال‌هاست ساکنانش را فراموش کرده. اگر اين «نمايش» شهردار، اعلاني باشد براي مخالفت، نه با اشخاص که با انديشه‌هايي که انسان جايي در چارچوب‌هايش نداشته، يقينا نتيجه‌اي به بار خواهد آورد که لبخند را بر لب منتقدانش نيز خواهد نشاند. علي‌الحساب بايد منتظر بمانيم؛ همدل ولي منتقدانه.

منبع : صما


1397/9/24

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه