English     فارسی
بکارگيري فولاد و ميلگردهاي غيراستاندارد يکي ازچالش‌هاي اصلي صنعت ساختمان

«صما»گزارش مي‌دهد:

بکارگيري فولاد و ميلگرد غيراستاندارد به مرز هشدار رسيد/ کوتاهي مهندسان ناظر از انجام آزمايش مصالح ساختماني

صما- اخيرا رئيس مرکز تحقيقات مسکن و شهرسازي با بيان اينکه بعد از افزايش قيمت‌ها فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد در ساخت و سازها استفاده بيشتري مي‌شود، تاکيد کرده است که سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند. بکارگيري فولاد و ميلگرد غيراستاندارد به مرز هشدار رسيد/ کوتاهي مهندسان ناظر از انجام آزمايش مصالح ساختمانيمحمد شکرچي‌زاده سازه با بيان اينکه تعداد زلزله‌هاي کشور نسبت به گذشته به دلايل زمين‌شناسي به طرز قابل توجهي افزايش يافته است، گفت: در حال حاضر يکي از نگراني‌هاي ما وجود فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد بعد از افزايش قيمت‌ها بوده است چرا که اين مصالح غير استاندارد تأثير بسزايي در پايين آمدن کيفيت و عمر ساخت و سازمان‌ها خواهد بود بايد به طور جدي به اين موضوع بپردازيم.

به گزارش خبرنگار «صما» بکارگيري فولاد و ميلگردهاي غيراستاندارد يکي ازچالش‌هاي اصلي صنعت ساختمان است که ازسال‌هاي پيش گريبانگير اين صنعت شده است.

ورود حجم انبوهي از مصالح غيراستاندارد از مبادي غيررسمي

در اين زمينه ايرج رهبر- عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران- در واکنش به اظهارات رييس مرکز تحقيقات مسکن وشهرسازي در گفت وگو با «صما» گفت: درحالي اين مقام مسئول خواستار مداخله سازمان ملي استاندارد براي پايان بخشيدن به استفاده از فولاد و ميلگردهاي غيراستاندارد شده است که اين سازمان صرفا مي تواند درباره ميلگردهايي که از مبادي رسمي وارد شده اند مداخله کند و آزمايش‌هاي لازم را براي تشخيص استانداردهاي آنها انجام دهد.

وي با تاکيد بر اينکه ساليان است که حجم انبوهاي ميلگرد و فولاد غير استاندارد از مبادي غير رسمي وارد کشور مي شوند که هيچ نوع کنترلي ازسوي دستگاه هاي نظارتي بر روي واردات آنها صورت نمي گيرد تاکيد کرد: بنابراين مي توان گفت که بخش عمده اي از مسئوليت کنترل فولاد وميلگرد متوجه گمرک و وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت است.

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکيد براينکه در حال حاضر سازمان گمرک براي کنترل کالاهاي قاچاق اقدامات مضاعفي انجام داده اما مي بايست تدابير نظارتي بيشتري را انجام دهد تاکيد کرد: سازمان گمرک مي بايست سخت گيري هاي بيشتري انجام دهد و مانع از ورود کالاهاي قاچاق و از جمله ميلگرد و فولاد قاچاق شود.

رهبر با يادآوري اين موضوع که علت اصلي رواج ميلگرد وفولاد غيراستاندارد در پروژه هاي ساختماني کوتاهي سازمان گمرک در کنترل مبادي ورودي است تاکيد کرد: بنابراين با اين رويکرد مي توان گفت که سازمان استاندارد نمي تواند به تنهايي درکنترل کيفيت مصالح استاندارد وارداتي نقش آفرين باشد واين امردر گرو همکاري همه جانبه دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.

امکان آزمايش مصالح ساختماني در ساخت و سازهاي شهري مهيا نيست

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران در پاسخ به اين سوال که نقش شهرداري ها و سازمان‌هاي نظام مهندسي در عدم بکارگيري مصالح غيراستاندارد در ساخت و ساز چيست؛ پاسخ داد: با توجه به اينکه اساسا در ساخت وسازهاي شهري، ناظر مقيم وجود ندارد و نظارت به صورت مرحله اي انجام مي‌شود بنابراين امکان آزمايش کردن مصالح ساختماني نظير ميلگرد و فولاد درمحل صورت نمي گيرد.

وي گفت: بنابراين با توجه به اين فرآيند مي‌توان گفت که اساسا درساخت و سازهاي شهري اين امکان مهيا نيست که مصالح ساختماني مورد آزمايش قرار بگيرد؛ البته درپروژه هاي عمراني و يا پروژه هاي شهري بسيارخاص که مالک خود اصرار دارد پروژه اش به صورت کيفي انجام شود، ممکن است که استاندارد مصالح ساختماني مورد آزمايش قرار بگيرد.

رهبر گفت: اما در هر صورت دستگاه هاي مربوطه مي‌باست با يکديگر اجماع داشته باشند تا قادر شوند نسبت به کنترل استاندارهاي مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران همچنين درباره عوارض بکارگيري ميلگرد و فولاد غيراستاندارد در ساخت وسازها گفت: برخلاف آنچه که تصور مي‌شود، بکارگيري فولاد غيراستاندارد صرفا در زمان زلزله خطرآفرين نيست بلکه اين خطر هميشه درکمين بهره‌برداران ساختماني است و بر اين اساس لازم است که حتما دستگاه هاي مربوطه در اين زمينه وارد عمل شوند و مانع از رواج بکارگيري اين نوع مصالح غيراستاندارد در ساخت وسازها شوند.

کنترل استاندارد مصالح ساختماني از وظايف مهندس ناظر است

اما در همين زمينه مهيار فرنيا عضوهيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه اساسا وقتي کالايي گران مي شود، شاهد افت کيفيت آن و رواج نمونه‌هاي غيرکيفي آن در بازار هستيم و مصالح ساختماني نيز از اين رويه مستثني نيستند تاکيد کرد: وزارت راه وشهرسازي اقدام به ارائه مجوز به شرکت‌هايي کرده است که وظيفه آنها کنترل آزمايش‌هاي بتن، جوش و ژئوتکنيک است. بر اين اساس اين امکان وجود دارد که ناظر درخواست آزمايش محصولات ساختماني را ارايه دهد و سپس براي انجام آزمايش‌هاي لازم آنها را به اين شرکت‌ها که داراي مجوز هستند ارسال کنند.

وي با بيان اينکه کنترل استاندارد مصالح ساختماني ازجمله وظايف مهندس ناظراست و مطابق قانون او ملزم است که اين تکليف قانوني خود را اجرايي کند گفت: نمي توان گفت که اين تکليف قانوني به صورت فراگير انجام مي شود اما در عين حال در بسياري از پروژه هاي شهري اين آزمايش‌ها انجام مي‌شود و به طورکلي با زمينه اي فراهم شود که مهندسان ناظر به اين تکليف قانوني خود عمل کنند.

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه درحال حاضر بکارگيري ميلگردهاي ترد که از ضايعات ساختماني تهيه مي شوند در ساخت وسازها رواج پيدا کرده است درعين حال تاکيد کرد: اين درحالي است که اين نوع ميلگردهاي ترد حتي در برابر کوچکترين وخفيف ترين ضربه ها نيز نامقاوم هستند.

وي در پاسخ به اين سوال که نقش شهردارهاي در اين زمينه چيست گفت: اساسا براساس قانون، شهرداري مي بايست در زمان صدورپايان کار ساختماني نسبت از مالکان، برگه هاي آزمايشگاهي تست مصالح را مطالبه کند، اما در عمل اين دستگاه در اين زمينه غفلت مي‌کند.

دليل گرايش سازنندگان به مصالح غير استاندارد

همچنين در اين زمينه يک کارشناس مسکن با بيان اينکه تا زماني که بالابودن قيمت زمين باعث مي شود که سازندگان براي جبران هزينه هاي ساخت نسبت به بکارگيري مصالح غيراستاندارد گرايش پيدا کنند گفت: متاسفانه سودجويي ومنفعت طلبي سازندگاني که از تخصص ساخت وساز برخوردار نيستند باعث شده است که آنها اساسا اولويتشان کاهش هزينه‌هاي ساخت به قيمت بازي با جان مردم باشد.

علي شاه‌مرادي درگفت وگو با «صما» تاکيد کرد: تا زماني که نظارت هاي جدي وسخت گيرانه اي وجود نداشته باشد اين رويه کماکان ادامه خواهد داشت و نمي توان اميداور بود که اين مشکل حل شود چرا که در نبود ساز وکارهاي نظارتي، سازندگان سودجود صرفا به فکر کاهش هزينه هاي خود هستند.

وي گفت: اميدواريم که سازوکارجدي و سخت گيرانه اي دراين زمينه اتخاد شود و با افراد متخلف برخورد جدي شود تا ازاين پس متخلفان جرات بکارگيري مصالح غيراستاندارد که سبب بازي با جان ومال مرم مي شوند را نداشته باشند.

انتهاي پيام/

کدخبر:

 


1397/9/25

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه