English     فارسی
بکارگيري فولاد و ميلگردهاي غيراستاندارد يکي ازچالش‌هاي اصلي صنعت ساختمان

«صما»گزارش مي‌دهد:

بکارگيري فولاد و ميلگرد غيراستاندارد به مرز هشدار رسيد/ کوتاهي مهندسان ناظر از انجام آزمايش مصالح ساختماني

صما- اخيرا رئيس مرکز تحقيقات مسکن و شهرسازي با بيان اينکه بعد از افزايش قيمت‌ها فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد در ساخت و سازها استفاده بيشتري مي‌شود، تاکيد کرده است که سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند. بکارگيري فولاد و ميلگرد غيراستاندارد به مرز هشدار رسيد/ کوتاهي مهندسان ناظر از انجام آزمايش مصالح ساختمانيمحمد شکرچي‌زاده سازه با بيان اينکه تعداد زلزله‌هاي کشور نسبت به گذشته به دلايل زمين‌شناسي به طرز قابل توجهي افزايش يافته است، گفت: در حال حاضر يکي از نگراني‌هاي ما وجود فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد بعد از افزايش قيمت‌ها بوده است چرا که اين مصالح غير استاندارد تأثير بسزايي در پايين آمدن کيفيت و عمر ساخت و سازمان‌ها خواهد بود بايد به طور جدي به اين موضوع بپردازيم.

به گزارش خبرنگار «صما» بکارگيري فولاد و ميلگردهاي غيراستاندارد يکي ازچالش‌هاي اصلي صنعت ساختمان است که ازسال‌هاي پيش گريبانگير اين صنعت شده است.

ورود حجم انبوهي از مصالح غيراستاندارد از مبادي غيررسمي

در اين زمينه ايرج رهبر- عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران- در واکنش به اظهارات رييس مرکز تحقيقات مسکن وشهرسازي در گفت وگو با «صما» گفت: درحالي اين مقام مسئول خواستار مداخله سازمان ملي استاندارد براي پايان بخشيدن به استفاده از فولاد و ميلگردهاي غيراستاندارد شده است که اين سازمان صرفا مي تواند درباره ميلگردهايي که از مبادي رسمي وارد شده اند مداخله کند و آزمايش‌هاي لازم را براي تشخيص استانداردهاي آنها انجام دهد.

وي با تاکيد بر اينکه ساليان است که حجم انبوهاي ميلگرد و فولاد غير استاندارد از مبادي غير رسمي وارد کشور مي شوند که هيچ نوع کنترلي ازسوي دستگاه هاي نظارتي بر روي واردات آنها صورت نمي گيرد تاکيد کرد: بنابراين مي توان گفت که بخش عمده اي از مسئوليت کنترل فولاد وميلگرد متوجه گمرک و وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت است.

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکيد براينکه در حال حاضر سازمان گمرک براي کنترل کالاهاي قاچاق اقدامات مضاعفي انجام داده اما مي بايست تدابير نظارتي بيشتري را انجام دهد تاکيد کرد: سازمان گمرک مي بايست سخت گيري هاي بيشتري انجام دهد و مانع از ورود کالاهاي قاچاق و از جمله ميلگرد و فولاد قاچاق شود.

رهبر با يادآوري اين موضوع که علت اصلي رواج ميلگرد وفولاد غيراستاندارد در پروژه هاي ساختماني کوتاهي سازمان گمرک در کنترل مبادي ورودي است تاکيد کرد: بنابراين با اين رويکرد مي توان گفت که سازمان استاندارد نمي تواند به تنهايي درکنترل کيفيت مصالح استاندارد وارداتي نقش آفرين باشد واين امردر گرو همکاري همه جانبه دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.

امکان آزمايش مصالح ساختماني در ساخت و سازهاي شهري مهيا نيست

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران در پاسخ به اين سوال که نقش شهرداري ها و سازمان‌هاي نظام مهندسي در عدم بکارگيري مصالح غيراستاندارد در ساخت و ساز چيست؛ پاسخ داد: با توجه به اينکه اساسا در ساخت وسازهاي شهري، ناظر مقيم وجود ندارد و نظارت به صورت مرحله اي انجام مي‌شود بنابراين امکان آزمايش کردن مصالح ساختماني نظير ميلگرد و فولاد درمحل صورت نمي گيرد.

وي گفت: بنابراين با توجه به اين فرآيند مي‌توان گفت که اساسا درساخت و سازهاي شهري اين امکان مهيا نيست که مصالح ساختماني مورد آزمايش قرار بگيرد؛ البته درپروژه هاي عمراني و يا پروژه هاي شهري بسيارخاص که مالک خود اصرار دارد پروژه اش به صورت کيفي انجام شود، ممکن است که استاندارد مصالح ساختماني مورد آزمايش قرار بگيرد.

رهبر گفت: اما در هر صورت دستگاه هاي مربوطه مي‌باست با يکديگر اجماع داشته باشند تا قادر شوند نسبت به کنترل استاندارهاي مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران همچنين درباره عوارض بکارگيري ميلگرد و فولاد غيراستاندارد در ساخت وسازها گفت: برخلاف آنچه که تصور مي‌شود، بکارگيري فولاد غيراستاندارد صرفا در زمان زلزله خطرآفرين نيست بلکه اين خطر هميشه درکمين بهره‌برداران ساختماني است و بر اين اساس لازم است که حتما دستگاه هاي مربوطه در اين زمينه وارد عمل شوند و مانع از رواج بکارگيري اين نوع مصالح غيراستاندارد در ساخت وسازها شوند.

کنترل استاندارد مصالح ساختماني از وظايف مهندس ناظر است

اما در همين زمينه مهيار فرنيا عضوهيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه اساسا وقتي کالايي گران مي شود، شاهد افت کيفيت آن و رواج نمونه‌هاي غيرکيفي آن در بازار هستيم و مصالح ساختماني نيز از اين رويه مستثني نيستند تاکيد کرد: وزارت راه وشهرسازي اقدام به ارائه مجوز به شرکت‌هايي کرده است که وظيفه آنها کنترل آزمايش‌هاي بتن، جوش و ژئوتکنيک است. بر اين اساس اين امکان وجود دارد که ناظر درخواست آزمايش محصولات ساختماني را ارايه دهد و سپس براي انجام آزمايش‌هاي لازم آنها را به اين شرکت‌ها که داراي مجوز هستند ارسال کنند.

وي با بيان اينکه کنترل استاندارد مصالح ساختماني ازجمله وظايف مهندس ناظراست و مطابق قانون او ملزم است که اين تکليف قانوني خود را اجرايي کند گفت: نمي توان گفت که اين تکليف قانوني به صورت فراگير انجام مي شود اما در عين حال در بسياري از پروژه هاي شهري اين آزمايش‌ها انجام مي‌شود و به طورکلي با زمينه اي فراهم شود که مهندسان ناظر به اين تکليف قانوني خود عمل کنند.

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه درحال حاضر بکارگيري ميلگردهاي ترد که از ضايعات ساختماني تهيه مي شوند در ساخت وسازها رواج پيدا کرده است درعين حال تاکيد کرد: اين درحالي است که اين نوع ميلگردهاي ترد حتي در برابر کوچکترين وخفيف ترين ضربه ها نيز نامقاوم هستند.

وي در پاسخ به اين سوال که نقش شهردارهاي در اين زمينه چيست گفت: اساسا براساس قانون، شهرداري مي بايست در زمان صدورپايان کار ساختماني نسبت از مالکان، برگه هاي آزمايشگاهي تست مصالح را مطالبه کند، اما در عمل اين دستگاه در اين زمينه غفلت مي‌کند.

دليل گرايش سازنندگان به مصالح غير استاندارد

همچنين در اين زمينه يک کارشناس مسکن با بيان اينکه تا زماني که بالابودن قيمت زمين باعث مي شود که سازندگان براي جبران هزينه هاي ساخت نسبت به بکارگيري مصالح غيراستاندارد گرايش پيدا کنند گفت: متاسفانه سودجويي ومنفعت طلبي سازندگاني که از تخصص ساخت وساز برخوردار نيستند باعث شده است که آنها اساسا اولويتشان کاهش هزينه‌هاي ساخت به قيمت بازي با جان مردم باشد.

علي شاه‌مرادي درگفت وگو با «صما» تاکيد کرد: تا زماني که نظارت هاي جدي وسخت گيرانه اي وجود نداشته باشد اين رويه کماکان ادامه خواهد داشت و نمي توان اميداور بود که اين مشکل حل شود چرا که در نبود ساز وکارهاي نظارتي، سازندگان سودجود صرفا به فکر کاهش هزينه هاي خود هستند.

وي گفت: اميدواريم که سازوکارجدي و سخت گيرانه اي دراين زمينه اتخاد شود و با افراد متخلف برخورد جدي شود تا ازاين پس متخلفان جرات بکارگيري مصالح غيراستاندارد که سبب بازي با جان ومال مرم مي شوند را نداشته باشند.

انتهاي پيام/

کدخبر:

 


1397/9/25

يکشنبه 03 شهريور 1398

  جهت ورود به سيستم ثبت نام فرماييد

   لطفا قبل از تنظيم اولين گزارش بخش تذکرات بازبيني شود

   E-report
   شناسه کاربری
   کلمه عبور

    

      

      • در صورت نياز به مشاوره در خصوص تنظيم لايحه دفاعيه شوراي انتظامي با شماره 09121694716 در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد.
       • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد              دشواري
              تا از قلب دشواريها گذر نکني هرگز توان و قدرت نيابي
              «کولين مک کارتي»
              آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7760 مرتبه نمایش این صفحه: 8893 مرتبه