English     فارسی
ضعف بازرسي و نظارت بر عملکرد مسئولان سازمان‌هاي نظام مهندسي

«صما» گزارش مي‌دهد:

الزامات ارتقاي بازرسي در ساخت‏‌وساز و نظام‌مهندسي/ بازرسان در سيستم فعلي به مديران نان مي‌دهند

صما- طي سال‌هاي اخير تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند. الزامات ارتقاي بازرسي در ساخت‏‌وساز و نظام‌مهندسي/ بازرسان در سيستم فعلي به مديران نان مي‌دهند

علي‌رغم اينکه طبق قانون، سازمان هاي نظام مهندسي بايد از مسائل مالي و اقتصادي فاصله بگيرند و به وظايف قانوني خود يعني ارتقاي جايگاه مهندسي بپردازند؛ اما به گفته صاحب نظران، در سال هاي گذشته نظامات مهندسي به امور خارج از وظايف خود پرداخته اند و در اين پروسه تنها منافع عده خاصي تامين شده است. اين رويکرد‌ خود موجب بروز مشکلات متعددي در اين سازمان‌ها شده و لازمه رفع آنها، اصلاح اين ساختار است.

در اين بين يکي از عوامل مهم در بروز اين مسائل، ضعف بازرسي و نظارت بر عملکرد مسئولان سازمان‌هاي نظام مهندسي است. به طوري که فقدان سيستم‌ بازرسي دقيق در اين سازمان‌ها منجربه افزايش تخلفات در آنها شده و نمونه بازر آن در اختلاس هاي اخير قابل مشاهده است.

به گزارش «صما» برخي بر اين باورند که با توجه به ناکارآمدي شوراي مرکزي و بازرسان در نظارت بر عملکرد هيات مديره‌ها، بايد يک سيستم نظارتي دقيق، فراتر از آنچه که اکنون در اين سازمان‌ها به عنوان سيستم بازرسي وجود دارد، تعريف شود تا به طور دقيق بر اين سازمان‌ها اعمال نظارت و کنترل کند؛ سيستمي که در آن تمامي اقدامات و سازوکارهاي مالي به صورت شفاف و مشخص در اختيار اعضاي سازمان و جامعه مهندسان قرار گيرد و در عين حال با متخلفان برخورد شود.

در سيستم فعلي، بازرسان به مديران نان مي‌دهند

در همين راستا رييس کميسيون حقوقي انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اينکه در همه نهادها و Ngo ها مسئله اي به نام بازرسي مطرح است، گفت: بازرسي به معناي جايگاهي است که بايد به طور دقيق عملکردها و به خصوص مسائل مالي را کنترل کند.

محمد علي رباني در گفت و گو با «صما» با اشاره به ضعف هاي موجود در اين زمينه بيان کرد: متاسفانه در بازرسي هايي که انجام مي شود، بازرسان به مديران نان مي دهند. چرا که مي دانند اگر بخواهند با مديران در بيفتند، درواقع شرايطي از سوي مديران براي آنها ايجاد مي شود که در آينده ديگر نمي توانند از اين سمت برخوردار باشند.

ضرورت پيش بيني ساختار مستقل براي بخش بازرسي

وي ادامه داد: از همين رو عيب و ايراد در اين حوزه مربوط به بخش بازرسي است و براي رفع اين ضعف ها بايد استقلالي براي بخش بازرسي قائل شوند تا به واسطه اين استقلال، افرادي که وظيفه بازرسي را برعهده مي گيرند، امکان کنترل و نظارت بر عملکرد مديران را داشته باشند و طبق قانون تجارت، تخلفات انجام شده را گزارش دهند.

رييس کميسيون حقوقي انجمن انبوه سازان استان تهران با ابراز تاسف از اينکه تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است، تصريح کرد: در دوره هشتم يکي از مهمترين اهداف اعضاي هيئت مديره بايد شفافيت مالي باشد و اين مهم به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

وي خاطر نشان کرد: شفاف سازي مالي در سازمان هاي نظام مهندسي نيز در گروي بازرسي دقيق انجام مي پذيرد.

شفاف سازي امور حرفه اي، گام مهم در ارتقاي بازرسي

در همين حال رييس سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان درخصوص راهکارهاي ارتقاي بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي گفت: وضعيت بازرسي و کنترل در سازمان ها از يک استان به استان ديگر متفاوت است و براي آسيب شناسي در اين حوزه بايد مفهوم کنترل و بازرسي در شوراي مرکزي و سازمان هاي نظام مهندسي را به طور جداگانه بررسي کنيم.

مهدي رضايي در گفت و گو با «صما» با بيان اين مطلب افزود: در برخي از موارد، ضعف بازرسي، مربوط به شوراي مرکزي است و در مواردي نيز استان هاي خاصي را در برمي گيرد.

وي ادامه داد: اما به طور کلي در برخي از استان ها اقدامات مناسبي را انجام داده اند که مي تواند به عنوان الگو در ساير استان ها هم مورد استفاده قرار بگيرد.

رضايي در تشريح اين اقدامات بيان کرد: به طور مثال در بحث بازرسي و کنترل، بسياري از استان ها به اين سمت و سو رفته اند که اين بازرسي و کنترل را چه در امور اداري و چه در امور حرفه اي سازمان، به سمت شفافتر شدن و در معرض ديد قرارگرفتن ببرند و حتي مراجع مختلف در آن دخيل شده اند.

طراحي نرم افزاري براي بازرسي دقيق در ساخت و ساز

وي همچنين در تشريح الزامات بهبود بازرسي در امر ساخت و ساز ادامه داد: به عنوان نمونه اگر يک نرم افزاري طراحي شود که عوامل دخيل در ساخت و ساز اعم از مالک، ناظر، سازمان نظام مهندسي و راه و شهرسازي به صورت همزمان درخصوص وضعيت نظارت، بازرسي و کنترل فعاليت هاي ساختماني در جريان قرار بگيرند، عملا مي توان بهترين بازرسي و کنترل را روي فعاليت هاي حرفه اي انجام داد.

رضايي با بيان اينکه اين گونه فعاليت ها در برخي سازمان هاي نظام مهندسي استان ها انجام شده است، افزود: استان هرمزگان به دنبال استفاده از اين تجربيات است و به طور قطع استان هاي ديگر نيز به فکر استفاده از چنين اقداماتي هستند و اگر اين گونه اقدامات شکل منسجمي پيدا کند، کفايت خواهد کرد.

جايگاه بازرسي در ساخت و ساز و عملکرد هيئت مديره ها

رييس سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان اضافه کرد: مگر اينکه به طور مثال اين بحث بازرسي را برمبناي آن بازرسي تعريف کنند که در شيوه نامه ابلاغي وزارت راه و شهرسازي به آن اشاره شده و در اين صورت بايد به بحث بازرسي به عنوان يک مقوله جديد يا بازار جديد بايد نگاه کنيم.

وي ادامه داد: اما اگر منظور اين نباشد و بازرسي به معني کنترل بر فعاليت هايي باشد که اعضاي هيئت مديره انجام مي دهند، هر کدام مقوله متفاوتي است که بحث جداگانه اي مي طلبد. اما به هر جهت در بخش کنترل که بازرسان بايد بر روي فعاليت اعضاي هيئت مديره نظارت داشته باشند، ضعف هايي مشاهده مي شود که اين ضعف ها شايد به اعضا مربوط نباشد و بيشتر به ساختار قانوني يا فعاليت بازرسان يا نوع عملکرد آنها باز مي گردد.

لزوم تغيير در نحوه انتخاب بازرسان

به گزارش «صما» اين موضوعات در حالي مطرح مي شود که به عقيده بسياري از صاحب نظران، انتخاب بازرسان از سوي هيئت مديره ها خود عاملي است که موجب مي شود تا بازرسان امکان برخورد جدي با عملکردهاي مغاير با قانون هيئت مديره ها و تخلفات آنها را نداشته باشند.

رضايي در اين خصوص معتقد است: در بسياري از جاها نوع انتخاباتي که در سازمان وجود دارد، مي تواند به نحوه ديگري انجام پذيرد تا بتواند موثرتر باشد. ازجمله اين موضوعات شوراي انتظامي است. حتي در ساختار شوراي مرکزي نيز بعضا انتخاب هايي صورت مي گيرد که اگر به شيوه کنوني انجام نگيرد، شايد بتواند تاثيرگذاري بيشتري به همراه داشته باشد.

ايراد در انتخاب بازرسان و اعضاي شوراي مرکزي

وي تاکيد کرد: همين مسائلي که در انتخاب بازرسان در سازمان هاي نظام مهندسي وجود دارد، در شوراي مرکزي و يا انتخاب خود اعضاي شوراي مرکزي نيز وجود دارد. اين موارد دست به دست هم مي دهد تا آن اثربخشي که هر کدام از آنها مي توانند داشته باشند، کمرنگتر شود.

رضايي يادآور شد: اين اشکالات به قانون برمي گردد و بايد براي اصلاح آنها به سراغ اصلاح قانون برويم. تعجيل در اصلاح قانون و يا ناديده گرفتن هر يک از بخش ها در اصلاح قانون، آن قانون را ناکارآمد مي کند.

وي خاطرنشان کرد: براي بهبود وضعيت بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي بايد تمامي عوامل حضور موثر و محکم و قوي داشته باشند تا نتيجه خوبي از آن حاصل شود.

انتهاي پيام/

کد خبر:

 


1397/9/25

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه