English     فارسی
ضعف بازرسي و نظارت بر عملکرد مسئولان سازمان‌هاي نظام مهندسي

«صما» گزارش مي‌دهد:

الزامات ارتقاي بازرسي در ساخت‏‌وساز و نظام‌مهندسي/ بازرسان در سيستم فعلي به مديران نان مي‌دهند

صما- طي سال‌هاي اخير تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند. الزامات ارتقاي بازرسي در ساخت‏‌وساز و نظام‌مهندسي/ بازرسان در سيستم فعلي به مديران نان مي‌دهند

علي‌رغم اينکه طبق قانون، سازمان هاي نظام مهندسي بايد از مسائل مالي و اقتصادي فاصله بگيرند و به وظايف قانوني خود يعني ارتقاي جايگاه مهندسي بپردازند؛ اما به گفته صاحب نظران، در سال هاي گذشته نظامات مهندسي به امور خارج از وظايف خود پرداخته اند و در اين پروسه تنها منافع عده خاصي تامين شده است. اين رويکرد‌ خود موجب بروز مشکلات متعددي در اين سازمان‌ها شده و لازمه رفع آنها، اصلاح اين ساختار است.

در اين بين يکي از عوامل مهم در بروز اين مسائل، ضعف بازرسي و نظارت بر عملکرد مسئولان سازمان‌هاي نظام مهندسي است. به طوري که فقدان سيستم‌ بازرسي دقيق در اين سازمان‌ها منجربه افزايش تخلفات در آنها شده و نمونه بازر آن در اختلاس هاي اخير قابل مشاهده است.

به گزارش «صما» برخي بر اين باورند که با توجه به ناکارآمدي شوراي مرکزي و بازرسان در نظارت بر عملکرد هيات مديره‌ها، بايد يک سيستم نظارتي دقيق، فراتر از آنچه که اکنون در اين سازمان‌ها به عنوان سيستم بازرسي وجود دارد، تعريف شود تا به طور دقيق بر اين سازمان‌ها اعمال نظارت و کنترل کند؛ سيستمي که در آن تمامي اقدامات و سازوکارهاي مالي به صورت شفاف و مشخص در اختيار اعضاي سازمان و جامعه مهندسان قرار گيرد و در عين حال با متخلفان برخورد شود.

در سيستم فعلي، بازرسان به مديران نان مي‌دهند

در همين راستا رييس کميسيون حقوقي انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اينکه در همه نهادها و Ngo ها مسئله اي به نام بازرسي مطرح است، گفت: بازرسي به معناي جايگاهي است که بايد به طور دقيق عملکردها و به خصوص مسائل مالي را کنترل کند.

محمد علي رباني در گفت و گو با «صما» با اشاره به ضعف هاي موجود در اين زمينه بيان کرد: متاسفانه در بازرسي هايي که انجام مي شود، بازرسان به مديران نان مي دهند. چرا که مي دانند اگر بخواهند با مديران در بيفتند، درواقع شرايطي از سوي مديران براي آنها ايجاد مي شود که در آينده ديگر نمي توانند از اين سمت برخوردار باشند.

ضرورت پيش بيني ساختار مستقل براي بخش بازرسي

وي ادامه داد: از همين رو عيب و ايراد در اين حوزه مربوط به بخش بازرسي است و براي رفع اين ضعف ها بايد استقلالي براي بخش بازرسي قائل شوند تا به واسطه اين استقلال، افرادي که وظيفه بازرسي را برعهده مي گيرند، امکان کنترل و نظارت بر عملکرد مديران را داشته باشند و طبق قانون تجارت، تخلفات انجام شده را گزارش دهند.

رييس کميسيون حقوقي انجمن انبوه سازان استان تهران با ابراز تاسف از اينکه تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است، تصريح کرد: در دوره هشتم يکي از مهمترين اهداف اعضاي هيئت مديره بايد شفافيت مالي باشد و اين مهم به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

وي خاطر نشان کرد: شفاف سازي مالي در سازمان هاي نظام مهندسي نيز در گروي بازرسي دقيق انجام مي پذيرد.

شفاف سازي امور حرفه اي، گام مهم در ارتقاي بازرسي

در همين حال رييس سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان درخصوص راهکارهاي ارتقاي بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي گفت: وضعيت بازرسي و کنترل در سازمان ها از يک استان به استان ديگر متفاوت است و براي آسيب شناسي در اين حوزه بايد مفهوم کنترل و بازرسي در شوراي مرکزي و سازمان هاي نظام مهندسي را به طور جداگانه بررسي کنيم.

مهدي رضايي در گفت و گو با «صما» با بيان اين مطلب افزود: در برخي از موارد، ضعف بازرسي، مربوط به شوراي مرکزي است و در مواردي نيز استان هاي خاصي را در برمي گيرد.

وي ادامه داد: اما به طور کلي در برخي از استان ها اقدامات مناسبي را انجام داده اند که مي تواند به عنوان الگو در ساير استان ها هم مورد استفاده قرار بگيرد.

رضايي در تشريح اين اقدامات بيان کرد: به طور مثال در بحث بازرسي و کنترل، بسياري از استان ها به اين سمت و سو رفته اند که اين بازرسي و کنترل را چه در امور اداري و چه در امور حرفه اي سازمان، به سمت شفافتر شدن و در معرض ديد قرارگرفتن ببرند و حتي مراجع مختلف در آن دخيل شده اند.

طراحي نرم افزاري براي بازرسي دقيق در ساخت و ساز

وي همچنين در تشريح الزامات بهبود بازرسي در امر ساخت و ساز ادامه داد: به عنوان نمونه اگر يک نرم افزاري طراحي شود که عوامل دخيل در ساخت و ساز اعم از مالک، ناظر، سازمان نظام مهندسي و راه و شهرسازي به صورت همزمان درخصوص وضعيت نظارت، بازرسي و کنترل فعاليت هاي ساختماني در جريان قرار بگيرند، عملا مي توان بهترين بازرسي و کنترل را روي فعاليت هاي حرفه اي انجام داد.

رضايي با بيان اينکه اين گونه فعاليت ها در برخي سازمان هاي نظام مهندسي استان ها انجام شده است، افزود: استان هرمزگان به دنبال استفاده از اين تجربيات است و به طور قطع استان هاي ديگر نيز به فکر استفاده از چنين اقداماتي هستند و اگر اين گونه اقدامات شکل منسجمي پيدا کند، کفايت خواهد کرد.

جايگاه بازرسي در ساخت و ساز و عملکرد هيئت مديره ها

رييس سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان اضافه کرد: مگر اينکه به طور مثال اين بحث بازرسي را برمبناي آن بازرسي تعريف کنند که در شيوه نامه ابلاغي وزارت راه و شهرسازي به آن اشاره شده و در اين صورت بايد به بحث بازرسي به عنوان يک مقوله جديد يا بازار جديد بايد نگاه کنيم.

وي ادامه داد: اما اگر منظور اين نباشد و بازرسي به معني کنترل بر فعاليت هايي باشد که اعضاي هيئت مديره انجام مي دهند، هر کدام مقوله متفاوتي است که بحث جداگانه اي مي طلبد. اما به هر جهت در بخش کنترل که بازرسان بايد بر روي فعاليت اعضاي هيئت مديره نظارت داشته باشند، ضعف هايي مشاهده مي شود که اين ضعف ها شايد به اعضا مربوط نباشد و بيشتر به ساختار قانوني يا فعاليت بازرسان يا نوع عملکرد آنها باز مي گردد.

لزوم تغيير در نحوه انتخاب بازرسان

به گزارش «صما» اين موضوعات در حالي مطرح مي شود که به عقيده بسياري از صاحب نظران، انتخاب بازرسان از سوي هيئت مديره ها خود عاملي است که موجب مي شود تا بازرسان امکان برخورد جدي با عملکردهاي مغاير با قانون هيئت مديره ها و تخلفات آنها را نداشته باشند.

رضايي در اين خصوص معتقد است: در بسياري از جاها نوع انتخاباتي که در سازمان وجود دارد، مي تواند به نحوه ديگري انجام پذيرد تا بتواند موثرتر باشد. ازجمله اين موضوعات شوراي انتظامي است. حتي در ساختار شوراي مرکزي نيز بعضا انتخاب هايي صورت مي گيرد که اگر به شيوه کنوني انجام نگيرد، شايد بتواند تاثيرگذاري بيشتري به همراه داشته باشد.

ايراد در انتخاب بازرسان و اعضاي شوراي مرکزي

وي تاکيد کرد: همين مسائلي که در انتخاب بازرسان در سازمان هاي نظام مهندسي وجود دارد، در شوراي مرکزي و يا انتخاب خود اعضاي شوراي مرکزي نيز وجود دارد. اين موارد دست به دست هم مي دهد تا آن اثربخشي که هر کدام از آنها مي توانند داشته باشند، کمرنگتر شود.

رضايي يادآور شد: اين اشکالات به قانون برمي گردد و بايد براي اصلاح آنها به سراغ اصلاح قانون برويم. تعجيل در اصلاح قانون و يا ناديده گرفتن هر يک از بخش ها در اصلاح قانون، آن قانون را ناکارآمد مي کند.

وي خاطرنشان کرد: براي بهبود وضعيت بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي بايد تمامي عوامل حضور موثر و محکم و قوي داشته باشند تا نتيجه خوبي از آن حاصل شود.

انتهاي پيام/

کد خبر:

 


1397/9/25

پنجشنبه 28 شهريور 1398

قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا ...بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي ...با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد ...ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس ...علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري ...اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ ...الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده ...
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7208 مرتبه نمایش این صفحه: 7665 مرتبه