English     فارسی
مشکلات يک تفاهم نامه غير قانوني

نطق انتقادي سارا دشتگرد در خصوص مشکل چند نقشه اي بودن ساخت و ساز شهري

رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شوراي اسلامي شهر کرج، سارا دشتگرد در صد و بيست و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر کرج  با طرح اين سوالات که آيا سازندگان و سرمايه گذاران نبايد ساختمان بسازند؟ آيا بايد آنها را به ناچار به کوچ اجباري کنيم؟ آيا نبايد بپذيريم وقوع پديده تخلفات ساختماني و روش چند نقشه اي مولود سياست هاي اشتباه گذشته و امروز در شهرداري است؟ عنوان کرد: طرح تفصيلي شهر کرج ساختار اداري و فرهنگي و سياسي ما در کنار فقدان اراده کافي و برنامه ريزي لازم براي ايجاد نگرش جديد در ساختار فعلي اداره شهر و شهرسازي مهمترين دليل مشکلات در حوزه شهرسازي نيست؟

وي اظهار کرد: امروز همه اعم از سرمايه گذار و بهره بردار و متصرف و شهروند و مهندس ناظر و طراح از روند حاکم در ساخت و ساز شهري ما و سياست هاي آن در رنج و عذاب هستند.

دشتگرد اضافه کرد: مگر جز اين است که در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شهرداري ها به عنوان مرجع صدور پروانه و مرجع کنترل ساختمان، از ابتداي تعريف پروژه تا اتمام ساخت آن، مهمترين و اصلي ترين نقش را عهده دار هستند؟ حال چه شده است که شهرداري کرج بخشي از مهمترين وظيفه خود که همان نقش کنترلي در فرآيند ساخت و ساز است را ناديده گرفته است و به دنبال عوامل ديگري همچون ناظر و طراح مي گردد تا مسئوليت اصلي خود را بر گردن آنها بياندازد؟ در حالي که وظيفه و ابراز قانوني اين فرآيند به شهرداري ها واگذار شده است در همين راستا موضوع عدم حضور سازندگان صاحب صلاحيت در پروژه هاي ساختماني هم سال هاست محل مناقشه است؟

وي افزود: حالا معاونت معماري و شهرسازي به جاي حل منطقي مشکل به دنبال تفاهم با سازمان نظام مهندسي البرز براي تثبيت روش چند نقشه اي است؟ به راستي جان و مال و حيثيت بهره برداران و سرمايه گذاران و مهندسان به پاي تکليف انجام شده توسط مديريت شهري کرج به قربانگاه چنين تفاهماتي گسيل مي شود؟

دشتگرد با تاکيد بر اين که آيا نمي توانيم يکبار براي هميشه تکليف روش چند نقشه اي را با ايجاد تغيير در نگاه مديريتي خود با استفاده از ظرفيت هاي قانوني حل کنيم، عنوان کرد: در اين صورت هم تکليف سازنده و بهره بردار مشخص مي شود و هم تکليف طراح و مجري و ناظر و شهرداري يکسره مي شود.

اين عضو شورا تصريح کرد: چرا معاونت معماري و شهرسازي شهرداري کرج به جاي انجام وظايف و تکاليف ذاتي و قانوني خود دايما به دنبال اخذ تاييد و تعهد از ديگران سازندگان و مهندسان با هدف فرار از بايسته هاي قانوني اعم از مواد 55 و 100 قانون شهرداريها و فصل چهارم از قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است؟

وي با بيان اينکه اگر از زمان صدور دستور نقشه به گونه اي عمل شود تا تکليف سازنده بر اساس نقشه ها و جزئيات اجرايي ارايه شده طراحان ساختمان يکسره شود و عوارض ساخت ساختمان آنچه وي مي تواند در ظرف قابل ساخت زمين خود بسازد با نرخي عادلانه از وي دريافت گردد، گفت: در اين صورت وي با ميل و رغبت بر اساس محاسبات عددي و ريالي با در نظر گرفتن نقدينگي و شرايط اقتصادي خود بدون تحمل هزينه هاي مازاد ناشي از فقدان مديريت معماري و شهرسازي مطلوب از تهيه مجدد طرح گرفته تا جرايم کميسيون ماده صد مطابق همان نقشه اي که به تاييد طراح و شهرداري رسيده ساختمان خود را بسازد.

دشتگرد ادامه داد: اگر با اين شرايط سازنده اي پيدا شد که خواست با آبروي ساير سازندگان متعهد بازي کند ساختماني ساخت که مطابق آن نقشه ها نبود شهرداري هم به وظايف قانوني خود وفق ماده 100 قانونن شهرداري ها عمل نمايد و از ادامه کار وي جلوگيري کند (در حالي که اين قسمت از قانون، يعني بروز تخلفات به طور غير رسمي به روال عادي در ساخت و ساز شهري ما تبديل شده است و رويه متفاوت از آن پديده اي غير عادي تلقي مي گردد).

وي افزود: چنانچه مشخص شد اين اقدام مالک ناشي از فقدان تعهد مهندس ناظر يا عوامل اجرايي خود يا هر دو بوده وفق تبصره 7 همين ماده متخلفان اعم از عوامل خود يا مهندس ناظر را تحت پيگرد قانوني قرار دهد در ادامه نيز عينا مطابق قانون عمل کند و صدور گواهي پايان کار ساختماني را منوط به انطباق عمليات اجرايي ساختمان با مفاد پروانه ساتماني و نقشه هاي مصوب و ضمائم مربوط نمايد مالکان را ملزم به اين انطباق ناظران را ملزم به نظارت بر اين انطباق و عوامل خود را مکلف به کنترل عملکرد مالک و ناظر نمايد تا حقوق بهره برداران در کنار حقوق مالکانه سرمايه گذاران و حقوق حرفه اي مهندسان ناظر رعايت شود. تا بتوانيم مدعي باشيم شهرداري به عنوان يک دولت محلي به وظايف خود عمل نموده است و همه به وظايف خود عمل نموده اند.

اين عضو شورا اظهار کرد: اينجانب به عنوان عضو اصلي شوراي شهر کرج و فردي که در همين شهر شلوغ در ساختماني که توسط سرمايه گذاران اين شهر تحت نظارت همکارانم ساخته شده زندگي مي کنم شما هم همين طور سرمايه گذاران و ناظران و طراحان و پرسنل شهرداري هم همينطور آيا بهتر نيست با اصلاح چرخه معيوب حاضر در عرصه ساخت ساختمان ها در کلان شهر کرج به سمت رضايت نسبي عوامل دخيل در آن از سرمايه گذار و بهره بردار گرفته تا ناظر و طراح و شهرداري حرکت کنيم.

دشتگرد افزود: بر اين اساس ضمن تقبيح تفاهمنامه اخير شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز مخالفت خود را با هر نوع سياست مورد توافق طرفين به شرح تثبيت روش چند نقشه اي در کرج اعلام مي نمايم. وي در پايان گفت: رسماً از شهردار کرج درخواست مي کنم به سرعت اقدامات لازم جهت جلوگيري از انجام اين تفاهمات را به انجام رسانند و نيروهاي تحت امر خود در حوزه معاونت معماري و شهرسازي و ساير معاونت هاي ذيربط را ملزم به انجام تکاليف و وظايف قانوني خود به شرح اصلاح صحيح ساختار فعلي و معيوب ساختمان سازي در شهر کرج نمايند.
   


1397/11/29

دو شنبه 29 مهر 1398

  ابتدا ثبت نام فرماييد

   قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

   E-report
   شناسه کاربری
   کلمه عبور

    

    

   انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

    

    

    


   حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

    


   وظايف سازمان نظام مهندسي ارتقاي دانش و پايه مهندسان، تعيين صلاحيت مهندسان و تعريف بسته خدمت براي مهندسان است و بنگاه پولي مالي ...   آموزش، اقدام مهم در بخش بهينه سازي مصرف ...   درآمد نظارت به جاي سازمان، بايد به حساب مهندسان واريز ...   (Zaha Hadid) طراح برجسته که فرودگاه را به شکل ستاره دريايي طراحي ...   از اصرار وزارت راه تا انکار ...   مواد مربوط به سازمان نظام‌مهندسي بايد از قانون حذف ...   امکان مقاوم سازي نماها و ديوارها و ديگر بخش هاي غيرسازه اي ساختمان نيز لحاظ شده ...   مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...   انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...   طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...   کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...   امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...   ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...   همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...   آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7013 مرتبه نمایش این صفحه: 7664 مرتبه