English     فارسی
مشکلات يک تفاهم نامه غير قانوني

نطق انتقادي سارا دشتگرد در خصوص مشکل چند نقشه اي بودن ساخت و ساز شهري

رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شوراي اسلامي شهر کرج، سارا دشتگرد در صد و بيست و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر کرج  با طرح اين سوالات که آيا سازندگان و سرمايه گذاران نبايد ساختمان بسازند؟ آيا بايد آنها را به ناچار به کوچ اجباري کنيم؟ آيا نبايد بپذيريم وقوع پديده تخلفات ساختماني و روش چند نقشه اي مولود سياست هاي اشتباه گذشته و امروز در شهرداري است؟ عنوان کرد: طرح تفصيلي شهر کرج ساختار اداري و فرهنگي و سياسي ما در کنار فقدان اراده کافي و برنامه ريزي لازم براي ايجاد نگرش جديد در ساختار فعلي اداره شهر و شهرسازي مهمترين دليل مشکلات در حوزه شهرسازي نيست؟

وي اظهار کرد: امروز همه اعم از سرمايه گذار و بهره بردار و متصرف و شهروند و مهندس ناظر و طراح از روند حاکم در ساخت و ساز شهري ما و سياست هاي آن در رنج و عذاب هستند.

دشتگرد اضافه کرد: مگر جز اين است که در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شهرداري ها به عنوان مرجع صدور پروانه و مرجع کنترل ساختمان، از ابتداي تعريف پروژه تا اتمام ساخت آن، مهمترين و اصلي ترين نقش را عهده دار هستند؟ حال چه شده است که شهرداري کرج بخشي از مهمترين وظيفه خود که همان نقش کنترلي در فرآيند ساخت و ساز است را ناديده گرفته است و به دنبال عوامل ديگري همچون ناظر و طراح مي گردد تا مسئوليت اصلي خود را بر گردن آنها بياندازد؟ در حالي که وظيفه و ابراز قانوني اين فرآيند به شهرداري ها واگذار شده است در همين راستا موضوع عدم حضور سازندگان صاحب صلاحيت در پروژه هاي ساختماني هم سال هاست محل مناقشه است؟

وي افزود: حالا معاونت معماري و شهرسازي به جاي حل منطقي مشکل به دنبال تفاهم با سازمان نظام مهندسي البرز براي تثبيت روش چند نقشه اي است؟ به راستي جان و مال و حيثيت بهره برداران و سرمايه گذاران و مهندسان به پاي تکليف انجام شده توسط مديريت شهري کرج به قربانگاه چنين تفاهماتي گسيل مي شود؟

دشتگرد با تاکيد بر اين که آيا نمي توانيم يکبار براي هميشه تکليف روش چند نقشه اي را با ايجاد تغيير در نگاه مديريتي خود با استفاده از ظرفيت هاي قانوني حل کنيم، عنوان کرد: در اين صورت هم تکليف سازنده و بهره بردار مشخص مي شود و هم تکليف طراح و مجري و ناظر و شهرداري يکسره مي شود.

اين عضو شورا تصريح کرد: چرا معاونت معماري و شهرسازي شهرداري کرج به جاي انجام وظايف و تکاليف ذاتي و قانوني خود دايما به دنبال اخذ تاييد و تعهد از ديگران سازندگان و مهندسان با هدف فرار از بايسته هاي قانوني اعم از مواد 55 و 100 قانون شهرداريها و فصل چهارم از قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است؟

وي با بيان اينکه اگر از زمان صدور دستور نقشه به گونه اي عمل شود تا تکليف سازنده بر اساس نقشه ها و جزئيات اجرايي ارايه شده طراحان ساختمان يکسره شود و عوارض ساخت ساختمان آنچه وي مي تواند در ظرف قابل ساخت زمين خود بسازد با نرخي عادلانه از وي دريافت گردد، گفت: در اين صورت وي با ميل و رغبت بر اساس محاسبات عددي و ريالي با در نظر گرفتن نقدينگي و شرايط اقتصادي خود بدون تحمل هزينه هاي مازاد ناشي از فقدان مديريت معماري و شهرسازي مطلوب از تهيه مجدد طرح گرفته تا جرايم کميسيون ماده صد مطابق همان نقشه اي که به تاييد طراح و شهرداري رسيده ساختمان خود را بسازد.

دشتگرد ادامه داد: اگر با اين شرايط سازنده اي پيدا شد که خواست با آبروي ساير سازندگان متعهد بازي کند ساختماني ساخت که مطابق آن نقشه ها نبود شهرداري هم به وظايف قانوني خود وفق ماده 100 قانونن شهرداري ها عمل نمايد و از ادامه کار وي جلوگيري کند (در حالي که اين قسمت از قانون، يعني بروز تخلفات به طور غير رسمي به روال عادي در ساخت و ساز شهري ما تبديل شده است و رويه متفاوت از آن پديده اي غير عادي تلقي مي گردد).

وي افزود: چنانچه مشخص شد اين اقدام مالک ناشي از فقدان تعهد مهندس ناظر يا عوامل اجرايي خود يا هر دو بوده وفق تبصره 7 همين ماده متخلفان اعم از عوامل خود يا مهندس ناظر را تحت پيگرد قانوني قرار دهد در ادامه نيز عينا مطابق قانون عمل کند و صدور گواهي پايان کار ساختماني را منوط به انطباق عمليات اجرايي ساختمان با مفاد پروانه ساتماني و نقشه هاي مصوب و ضمائم مربوط نمايد مالکان را ملزم به اين انطباق ناظران را ملزم به نظارت بر اين انطباق و عوامل خود را مکلف به کنترل عملکرد مالک و ناظر نمايد تا حقوق بهره برداران در کنار حقوق مالکانه سرمايه گذاران و حقوق حرفه اي مهندسان ناظر رعايت شود. تا بتوانيم مدعي باشيم شهرداري به عنوان يک دولت محلي به وظايف خود عمل نموده است و همه به وظايف خود عمل نموده اند.

اين عضو شورا اظهار کرد: اينجانب به عنوان عضو اصلي شوراي شهر کرج و فردي که در همين شهر شلوغ در ساختماني که توسط سرمايه گذاران اين شهر تحت نظارت همکارانم ساخته شده زندگي مي کنم شما هم همين طور سرمايه گذاران و ناظران و طراحان و پرسنل شهرداري هم همينطور آيا بهتر نيست با اصلاح چرخه معيوب حاضر در عرصه ساخت ساختمان ها در کلان شهر کرج به سمت رضايت نسبي عوامل دخيل در آن از سرمايه گذار و بهره بردار گرفته تا ناظر و طراح و شهرداري حرکت کنيم.

دشتگرد افزود: بر اين اساس ضمن تقبيح تفاهمنامه اخير شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز مخالفت خود را با هر نوع سياست مورد توافق طرفين به شرح تثبيت روش چند نقشه اي در کرج اعلام مي نمايم. وي در پايان گفت: رسماً از شهردار کرج درخواست مي کنم به سرعت اقدامات لازم جهت جلوگيري از انجام اين تفاهمات را به انجام رسانند و نيروهاي تحت امر خود در حوزه معاونت معماري و شهرسازي و ساير معاونت هاي ذيربط را ملزم به انجام تکاليف و وظايف قانوني خود به شرح اصلاح صحيح ساختار فعلي و معيوب ساختمان سازي در شهر کرج نمايند.
   


1397/11/29

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه