English     فارسی
کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند

عضو نظام مهندسي ساختمان کشور:

کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند/ ناديده گرفتن مهار سيلاب در طرح‌هاي بالادستي توسعه شيراز

طاهره نصر گفت: علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است. کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند/ ناديده گرفتن مهار سيلاب در طرح‌هاي بالادستي توسعه شيراز

طاهره نصر، رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در خصوص سيل شيراز گفت: به طور کلي سيل شهر شيراز را مي توان از چند منظر مختلف مورد بررسي قرار داد.

 

رودخانه خشک مؤلفه اي در هويت کالبدي شهر شيراز

وي پيرامون هويت شهري و عوامل شکل گيري آن خاطرنشان کرد: به طور کلي در شکل گيري هويت کالبدي هر شهر، مؤلفه هاي طبيعي نقشي منحصربفرد دارند که اين مؤلفه ها شامل جايگاه کلي طبيعي و مؤلفه هاي ساختاري جغرافيايي، مؤلفه هاي ساختاري طبيعي (رود و دره ها)، مؤلفه هاي حوزه اي و ساختي طبيعي (تنوع خاک و پوشش گياهي و سرريز حوضه ها)، مؤلفه هاي نقطه اي (چشمه ها و تپه ها) و مؤلفه هاي نقطه اي خطي (مسير آب و ...) مي باشد.

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز درمورد هويت شهر شيراز عنوان کرد: براي پيکر شهر شيراز نيز مي توان مؤلفه هاي طبيعي را برشمرد که در شکل گيري هويت کالبدي شهر نقشي بسزا دارند.

وي با تاکيد بر مؤلفه ساختار طبيعي شيراز تشريح کرد: گسترش شهر شيراز در امتداد رودخانه خشک از شمال غرب به جنوب شرق مي باشد پس بنابراين رودخانه خشک به عنوان مؤلفه نقطه اي خطي در هويت کالبدي شهر شيراز مطرح شده است.

دکتر نصر با اشاره به ارتفاعات شهر شيراز تصريح کرد: از سوي ديگر ارتفاعات شهر شيراز هستند که به عنوان مؤلفه هاي نقطه اي در هويت کالبدي شهر نقش دارند؛ ارتفاعات بمو (در شمال شيراز)، رشته کوه دراک (در غرب شيراز)، کوه هاي قبله و سبزپوشان (در جنوب غربي و جنوب شيراز) و مهارلو (در شرق شيراز).

وي همچنين گفت: در متون تاريخي، شهر شيراز به صورت دشتي توصيف شده که از شکاف کوه نمايان است.

 

ناديده گرفتن مهار سيلاب در طرح‌هاي بالادستي توسعه شيراز

رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در اشاره به عمده مشکلات ايجاد شده در سيل شيراز اظهار داشت: شايد بتوان عمده مشکلات ايجاد شده را در ضعف هاي اساسي طرح هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب ها در مطالعات جامع دانست.

وي افزود: همچنين چاه هاي جذبي که مي تواند به عنوان راهکاري براي مديريت منابع آبي باشد که امروزه ناديده گرفته مي شود.

اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينکه مکان يابي در بحث هاي شهرسازي و ساخت و ساز شهري، مطلبي بسيار حائز اهميت است، خاطرنشان کرد: مکان يابي در بحث هاي شهرسازي و ساخت و ساز شهري در توسعه هاي شهري به دست فراموشي سپرده شده است همان گونه که در شيراز کوه هاي جبل دراک و تپه هاي چوگيا فداي توسعه شهر و تيرآهن گرديد.

وي در اشاره به علل سيل اخير شيراز گفت: متأسفانه از علل سيل اخير شيراز نيز پر شدن سطح مسيل با خاک است که براي احداث خيابان بوده است و آنچه قابل توجه است اينکه در حاشيه رودخانه خشک و در کف مسيل نيز ساخت و ساز انجام شده که در زمان بحران هاي بعدي مي تواند حادثه ساز شود.

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز اضافه کرد: همچنين پوشش سبز و جنگل ها و مراتعي که مي تواند به عنوان سد در برابر سيل عمل مي کنند، فداي توسعه نابجاي شهر مي شود.

وي با تشريح اينکه لايروبي مسيرهاي دفع آب هاي سطحي از مواردي است که در مديريت شهري بايد مدنظر قرار گيرد و بنظر مي رسد براي کانال منتهي به دروازه قرآن صورت نگرفته، تصريح کرد: همچنين نظارت صحيح بر کليه عملياتي که منجر به ساخت و ساز و يا ناشي از ساخت و ساز مي باشد حائز اهميت است، اعم از مکان يابي ساخت و ساز و يا مکان يابي دفع ضايعات ساخت و ساز.

 

کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند

دکتر نصر در ادامه از منظر حقوقي به بررسي قضيه پرداخت و تشريح کرد: از منظر حقوقي چند مورد قابل ذکر است و همانطور که بارها نيز گفته ام، متأسفانه کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند.

وي به توضيح بيشتر پيرامون کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 پرداخت و عنوان کرد: انضباط در شهرسازي فداي کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 شده، در کميسيون هاي ماده 5، مجوز تغيير کاربري داده شده و به عواقب اين تغيير کاربري انديشيده نمي شود و از سويي از آنجا که براي شهرداري ها، درآمد پايدار تعريف نشده، کميسون ماده 100 به عنوان کميسيون درآمدزا براي شهرداري به حساب مي آيد و آنچه مسلم است اينکه از ابتدا نبايد مجوز خلاف پروژه داده شود که اين مورد بايد در شهرداري ها آسيب شناسي شود.

رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور درخصوص دخل و تصرف در بستر رودخانه ها متذکر شد: در تبصره 3 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، ايجاد هر نوع اعيان و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و نهرها و کانال هاي طبيعي و مسيل و مرداب و برکه و ... ممنوع اعلام شده و فقط با اجازه وزارت نيرو مجاز مي باشد. بنابراين تصرفي که توسط شهرداري در بستر رودخانه صورت گرفته است قطعا تخلف بوده است که در دراز مدت موجب خسارت جاني و مادي به مردم شده است.

وي همچنين اذعان کرد: بنابراين به نظر مي رسد هماهنگي ارگان هاي مختلف به دست فراموشي سپرده شده که اينچنين شهرها فداي توسعه بي حد مي شود و اينچنين خسارات بر مردم تحميل مي گردد.

 

در مقررات ملي ساختمان سرفصل مديريت بحران تهيه و تدوين شود

اين استاد دانشگاه با يادآوري پيشنهادي مبني بر تهيه و تدوين مديريت بحران در مقررات ملي ساختمان بيان داشت: حدود دو سال قبل پيشنهادي را به وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان مطرح نمودم که باز بر آن تأکيد مي کنم، بايد در مقررات ملي ساختمان مبحثي با عنوان «مديريت بحران» تدوين گردد که قطعا اين مبحث مي تواند با پشتوانه علمي مهندسان هفت رشته ساختماني، بحران را مديريت کند.

وي در ادامه عنوان کرد: مديريت بحران فقط به زمان بعد از حادثه اختصاص نداشته بلکه به پيشگيري از بحران نيز اختصاص دارد و بنابراين تمام رشته هاي ساختماني به ويژه شهرسازي و معماري در آن داراي جايگاه مي باشد.

دکتر طاهره نصر با اشاره به مبحث 22 مقررات ملي ساختمان ابراز کرد: همانطور که قبلا نيز تأکيد کرده ام و به وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور نيز پيشنهاد داده ام، بايد مبحث 22 مقررات ملي ساختمان که به بحث تعمير و نگهداري ساختمان مي پردازد نگاهي فراتر از ساختمان داشته و در آن به بافت شهري نيز پرداخته شود و همانطور که اين روزها بحث بازآفريني شهري نيز مطرح است به جاست که اين مبحث براي بافت نيز مورد بازنگري قرار گيرد.

پدافند غيرعامل در ساخت و سازهاي شهري مدنظر قرار گيرد

وي با بيان اينکه به جد بايد پدافند غيرعامل را در ساخت و سازهاي شهري مدنظر قرار داد، خاطرنشان کرد: پدافند غيرعامل به معناي اصولي پيشگيرانه است که کاهش آسيب پذيري در هنگام بحران را با بهره گيري از فعاليت هاي غير نظامي و فني و مديريتي به دنبال دارد و از وارد شدن خسارات مادي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل مي رساند.

رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در پايان گفت: اينکه فقط کميته اي به نام پدافند غيرعامل تشکيل شود کارساز نيست. بايستي در ساخت و سازها مسأله پدافند غير عامل در شهرسازي به خصوص در مکان يابي ها مدنظر قرار گيرد.

شيرازه

 


1398/1/14

دو شنبه 29 مهر 1398

  ابتدا ثبت نام فرماييد

   قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

   E-report
   شناسه کاربری
   کلمه عبور

    

    

   انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

    

    

    


   حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

    


   وظايف سازمان نظام مهندسي ارتقاي دانش و پايه مهندسان، تعيين صلاحيت مهندسان و تعريف بسته خدمت براي مهندسان است و بنگاه پولي مالي ...   آموزش، اقدام مهم در بخش بهينه سازي مصرف ...   درآمد نظارت به جاي سازمان، بايد به حساب مهندسان واريز ...   (Zaha Hadid) طراح برجسته که فرودگاه را به شکل ستاره دريايي طراحي ...   از اصرار وزارت راه تا انکار ...   مواد مربوط به سازمان نظام‌مهندسي بايد از قانون حذف ...   امکان مقاوم سازي نماها و ديوارها و ديگر بخش هاي غيرسازه اي ساختمان نيز لحاظ شده ...   مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...   انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...   طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...   کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...   امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...   ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...   همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...   آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7013 مرتبه نمایش این صفحه: 7664 مرتبه