English     فارسی
کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند

عضو نظام مهندسي ساختمان کشور:

کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند/ ناديده گرفتن مهار سيلاب در طرح‌هاي بالادستي توسعه شيراز

طاهره نصر گفت: علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است. کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند/ ناديده گرفتن مهار سيلاب در طرح‌هاي بالادستي توسعه شيراز

طاهره نصر، رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در خصوص سيل شيراز گفت: به طور کلي سيل شهر شيراز را مي توان از چند منظر مختلف مورد بررسي قرار داد.

 

رودخانه خشک مؤلفه اي در هويت کالبدي شهر شيراز

وي پيرامون هويت شهري و عوامل شکل گيري آن خاطرنشان کرد: به طور کلي در شکل گيري هويت کالبدي هر شهر، مؤلفه هاي طبيعي نقشي منحصربفرد دارند که اين مؤلفه ها شامل جايگاه کلي طبيعي و مؤلفه هاي ساختاري جغرافيايي، مؤلفه هاي ساختاري طبيعي (رود و دره ها)، مؤلفه هاي حوزه اي و ساختي طبيعي (تنوع خاک و پوشش گياهي و سرريز حوضه ها)، مؤلفه هاي نقطه اي (چشمه ها و تپه ها) و مؤلفه هاي نقطه اي خطي (مسير آب و ...) مي باشد.

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز درمورد هويت شهر شيراز عنوان کرد: براي پيکر شهر شيراز نيز مي توان مؤلفه هاي طبيعي را برشمرد که در شکل گيري هويت کالبدي شهر نقشي بسزا دارند.

وي با تاکيد بر مؤلفه ساختار طبيعي شيراز تشريح کرد: گسترش شهر شيراز در امتداد رودخانه خشک از شمال غرب به جنوب شرق مي باشد پس بنابراين رودخانه خشک به عنوان مؤلفه نقطه اي خطي در هويت کالبدي شهر شيراز مطرح شده است.

دکتر نصر با اشاره به ارتفاعات شهر شيراز تصريح کرد: از سوي ديگر ارتفاعات شهر شيراز هستند که به عنوان مؤلفه هاي نقطه اي در هويت کالبدي شهر نقش دارند؛ ارتفاعات بمو (در شمال شيراز)، رشته کوه دراک (در غرب شيراز)، کوه هاي قبله و سبزپوشان (در جنوب غربي و جنوب شيراز) و مهارلو (در شرق شيراز).

وي همچنين گفت: در متون تاريخي، شهر شيراز به صورت دشتي توصيف شده که از شکاف کوه نمايان است.

 

ناديده گرفتن مهار سيلاب در طرح‌هاي بالادستي توسعه شيراز

رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در اشاره به عمده مشکلات ايجاد شده در سيل شيراز اظهار داشت: شايد بتوان عمده مشکلات ايجاد شده را در ضعف هاي اساسي طرح هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب ها در مطالعات جامع دانست.

وي افزود: همچنين چاه هاي جذبي که مي تواند به عنوان راهکاري براي مديريت منابع آبي باشد که امروزه ناديده گرفته مي شود.

اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينکه مکان يابي در بحث هاي شهرسازي و ساخت و ساز شهري، مطلبي بسيار حائز اهميت است، خاطرنشان کرد: مکان يابي در بحث هاي شهرسازي و ساخت و ساز شهري در توسعه هاي شهري به دست فراموشي سپرده شده است همان گونه که در شيراز کوه هاي جبل دراک و تپه هاي چوگيا فداي توسعه شهر و تيرآهن گرديد.

وي در اشاره به علل سيل اخير شيراز گفت: متأسفانه از علل سيل اخير شيراز نيز پر شدن سطح مسيل با خاک است که براي احداث خيابان بوده است و آنچه قابل توجه است اينکه در حاشيه رودخانه خشک و در کف مسيل نيز ساخت و ساز انجام شده که در زمان بحران هاي بعدي مي تواند حادثه ساز شود.

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز اضافه کرد: همچنين پوشش سبز و جنگل ها و مراتعي که مي تواند به عنوان سد در برابر سيل عمل مي کنند، فداي توسعه نابجاي شهر مي شود.

وي با تشريح اينکه لايروبي مسيرهاي دفع آب هاي سطحي از مواردي است که در مديريت شهري بايد مدنظر قرار گيرد و بنظر مي رسد براي کانال منتهي به دروازه قرآن صورت نگرفته، تصريح کرد: همچنين نظارت صحيح بر کليه عملياتي که منجر به ساخت و ساز و يا ناشي از ساخت و ساز مي باشد حائز اهميت است، اعم از مکان يابي ساخت و ساز و يا مکان يابي دفع ضايعات ساخت و ساز.

 

کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند

دکتر نصر در ادامه از منظر حقوقي به بررسي قضيه پرداخت و تشريح کرد: از منظر حقوقي چند مورد قابل ذکر است و همانطور که بارها نيز گفته ام، متأسفانه کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 برهم زننده نظم شهري هستند.

وي به توضيح بيشتر پيرامون کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 پرداخت و عنوان کرد: انضباط در شهرسازي فداي کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 شده، در کميسيون هاي ماده 5، مجوز تغيير کاربري داده شده و به عواقب اين تغيير کاربري انديشيده نمي شود و از سويي از آنجا که براي شهرداري ها، درآمد پايدار تعريف نشده، کميسون ماده 100 به عنوان کميسيون درآمدزا براي شهرداري به حساب مي آيد و آنچه مسلم است اينکه از ابتدا نبايد مجوز خلاف پروژه داده شود که اين مورد بايد در شهرداري ها آسيب شناسي شود.

رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور درخصوص دخل و تصرف در بستر رودخانه ها متذکر شد: در تبصره 3 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، ايجاد هر نوع اعيان و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و نهرها و کانال هاي طبيعي و مسيل و مرداب و برکه و ... ممنوع اعلام شده و فقط با اجازه وزارت نيرو مجاز مي باشد. بنابراين تصرفي که توسط شهرداري در بستر رودخانه صورت گرفته است قطعا تخلف بوده است که در دراز مدت موجب خسارت جاني و مادي به مردم شده است.

وي همچنين اذعان کرد: بنابراين به نظر مي رسد هماهنگي ارگان هاي مختلف به دست فراموشي سپرده شده که اينچنين شهرها فداي توسعه بي حد مي شود و اينچنين خسارات بر مردم تحميل مي گردد.

 

در مقررات ملي ساختمان سرفصل مديريت بحران تهيه و تدوين شود

اين استاد دانشگاه با يادآوري پيشنهادي مبني بر تهيه و تدوين مديريت بحران در مقررات ملي ساختمان بيان داشت: حدود دو سال قبل پيشنهادي را به وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان مطرح نمودم که باز بر آن تأکيد مي کنم، بايد در مقررات ملي ساختمان مبحثي با عنوان «مديريت بحران» تدوين گردد که قطعا اين مبحث مي تواند با پشتوانه علمي مهندسان هفت رشته ساختماني، بحران را مديريت کند.

وي در ادامه عنوان کرد: مديريت بحران فقط به زمان بعد از حادثه اختصاص نداشته بلکه به پيشگيري از بحران نيز اختصاص دارد و بنابراين تمام رشته هاي ساختماني به ويژه شهرسازي و معماري در آن داراي جايگاه مي باشد.

دکتر طاهره نصر با اشاره به مبحث 22 مقررات ملي ساختمان ابراز کرد: همانطور که قبلا نيز تأکيد کرده ام و به وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور نيز پيشنهاد داده ام، بايد مبحث 22 مقررات ملي ساختمان که به بحث تعمير و نگهداري ساختمان مي پردازد نگاهي فراتر از ساختمان داشته و در آن به بافت شهري نيز پرداخته شود و همانطور که اين روزها بحث بازآفريني شهري نيز مطرح است به جاست که اين مبحث براي بافت نيز مورد بازنگري قرار گيرد.

پدافند غيرعامل در ساخت و سازهاي شهري مدنظر قرار گيرد

وي با بيان اينکه به جد بايد پدافند غيرعامل را در ساخت و سازهاي شهري مدنظر قرار داد، خاطرنشان کرد: پدافند غيرعامل به معناي اصولي پيشگيرانه است که کاهش آسيب پذيري در هنگام بحران را با بهره گيري از فعاليت هاي غير نظامي و فني و مديريتي به دنبال دارد و از وارد شدن خسارات مادي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل مي رساند.

رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در پايان گفت: اينکه فقط کميته اي به نام پدافند غيرعامل تشکيل شود کارساز نيست. بايستي در ساخت و سازها مسأله پدافند غير عامل در شهرسازي به خصوص در مکان يابي ها مدنظر قرار گيرد.

شيرازه

 


1398/1/14

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه