English     فارسی
ضعف عملکرد شوراي مرکزي معيشت مهندسان را به خطر انداخت

روساي نظام مهندسي استان‎ها در گفت و گو با «صما»:

ضعف عملکرد شوراي مرکزي معيشت مهندسان را به خطر انداخت/ نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود

بنا به گفته مسئولان سازمان نظام مهندسي، دوره هفتم شوراي مرکزي دوره اي بود که اين سازمان به جاي پرداختن به اهداف مهم و وظايف ذاتي خود، از مسير اصلي خود دور و منحرف شد. به طوري که شواهد امر نشان مي دهد که در طي چند سال اخير اين سازمان به جاي پيشرفت در امر ارتقاي کيفيت ساخت و سازها و نيز ارتقاي جايگاه مهندسان، با عقبگرد در اين حوزه ها رو به رو بوده است. ضعف عملکرد شوراي مرکزي معيشت مهندسان را به خطر انداخت/ نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رودبه گزارش «صما» در آستانه برگزاري انتخابات شوراي مرکزي دوره جديد در تيرماه، فرصتي فراهم شده که با انتخاب افراد بانفوذ و کارآمد براي تصدي جايگاه شوراي مرکزي، شرح وظايف و ماموريت هاي جديدي براي اعضاي منتخب تعريف شود که منتخبان بتوانند با استفاده از ظرفيت و صلاحيت خود، اعتبار و شان اين سازمان را احيا کنند.

حال سوال اين است که در دوره جديد شوراي مرکزي، چه اولويت ها و برنامه هايي بايد در دستور کار اعضاي منتخب اين شورا قرار گيرد؟

ايجاد وحدت رويه و حل مسائل بين سازمان هاي نظام مهندسي

در همين رابطه رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي با تاکيد بر اينکه وظيفه اصلي شوراي مرکزي، ساماندهي و ايجاد وحدت رويه و حل مسائل بين سازمان هاي نظام مهندسي استان ها است، گفت: در عين حال تهيه برخي دستور العمل ها و ضوابط و آيين نامه ها بايد در اولويت کاري شوراي مرکزي باشد.

علي طوماري در گفت و گو «صما» با بيان مطلب فوق تصريح کرد: شوراي مرکزي در بسياري از موارد نتوانسته در کشور و در استان هاي مختلف وحدت رويه ايجاد کند و بانک اطلاعاتي خوبي از استان ها وجود ندارد.

وي افزود: يعني ممکن است در هر استاني براي حل يک مسئله تجارب و راهکارهاي خوبي وجود داشته باشد، اما استان هاي ديگر از آن تجارب و راهکارها اطلاعي ندارند. بنابراين لازم است که شوراي مرکزي در اين زمينه فعال شود و دستورالعمل هاي لازم را براي يکسان سازي و ايجاد وحدت رويه و انتقال تجربيات هر استاني به استان هاي ديگر فراهم کند.

طوماري با بيان اينکه اين مهم مي تواند از وظايف شوراي مرکزي در دوره جديد باشد، ادامه داد: چرا که به احتمال زياد يک سازمان استاني به تنهايي نمي تواند با 30 استان ديگر اين هماهنگي و تعامل را به وجود بياورد و در اين راستا انتظار مي رود که شوراي مرکزي فعلي و شوراي مرکزي دوره جديد گام هاي بلندي را در اين زمينه بردارند.

جديت در توسعه صدور خدمات فني و مهندسي

وي همچنين با تاکيد بر اينکه در دوره جديد شوراي مرکزي، بايد بحث صدور خدمات فني و مهندسي به کشورهاي ديگر با جديت بيشتري دنبال شود، بيان کرد: در شوراي مرکزي کميسيوني را براي صدور خدمات فني و مهندسي تشکيل داده اند و جلساتي را با حضور افرادي که در اين زمينه تجربياتي دارند، برپا کرده اند؛ اما اين اقدام کافي نيست و بايد گام هاي جدي تري در اين مسير برداشته شود.

طوماري با اشاره به چالش هاي روز مهندسان عنوان کرد: امروز مهندسان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي کشور هستند که کشور نيز براي آنها هزينه هايي را صرف مي کند. با اين حال بازار کار براي آنها موجود نيست و مهندسان در عرصه ساخت و ساز به کار گرفته نمي شوند. بنابراين هم خود آنها دچار مشکل مي شوند و هم سرمايه هاي کشور به هدر مي رود.

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ادامه داد: بنابراين با توجه به پتانسيل موجود در کشورهاي همسايه، اين امکان وجود دارد که بتوانيم با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، وزارت کار، وزارت امور خارجه و ساير ارگان هاي ذيربط در اين حوزه، به طور جدي اين موضوع را پيگيري کنيم و هر مسئولي که دلسوز جامعه مهندسان کشور است، بايد اين مسئله را جزو اولويت هاي اصلي خود قرار دهد.

شوراي مرکزي هفتم به به انحراف کشيده شد

در همين حال رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کرمانشاه نيز با انتقاد از عملکرد شوراي مرکزي در دوره کنوني گفت: در دوره اخير شوراي مرکزي مسير خوبي را در پيش نگرفت و به دليل چالش هايي که بين شوراي مرکزي و وزارت راه و شهرسازي اتفاق افتاد، اين شورا تاحدودي به انحراف کشيده شد.

حسن شرفي در گفت و گو با «صما» تاکيد کرد: در جريان بروز اين چالش ها، مهندسان بيشترين لطمات و ضررها را متحمل شدند و جايگاه سازمان نظام مهندسي نيز تضعيف شد. پس رويکرد شوراي مرکزي در دوره جديد بايد به اين سمت و سو پيش برود که اعتمادي را به وجود بياورد و شان و جايگاه اين سازمان را به جايگاه اوليه و برتر خود بازگرداند.

وي با بيان اينکه مهندسان همواره دغدغه حل مشکلات کشور را دارند و در طول تاريخ اين امر را به اثبات کرده اند، افزود: مهندسان چه در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي و چه در دوران بعد از انقلاب و دفاع مقدس و حتي بعد از جنگ، همواره نقش سازنده اي داشته اند؛ اما متاسفانه به دليل عدم مديريت صحيح در شوراي مرکزي، ما نتوانسته ايم آن را اصلي را معين و مشخص کنيم و در مسير توسعه مهندسي و رسيدن به آن شان والاي مهندسي حرکت کنيم.

اولويت شوراي مرکزي، احياي نقش مهندسان در سازندگي کشور است

اين مسئول افزود: بر اين اساس مهمترين اولويت شوراي مرکزي مي تواند برگرداندن نقش مهندسان در ساخت جامعه باشد؛ به اين صورت که مهندسان بيشترين تاثير را در اين زمينه داشته باشند و سازمان نظام مهندسي نيز بيشترين تاثير و نقش آفريني را در اجراي پروژه هاي عمراني داشته باشد.

وي تاکيد کرد: منتهي بايد آن دسته از مهندساني که واقعا نخبه و توانمند هستند و پتانسيل بالايي دارند، در راس شوراي مرکزي قرار بگيرند و بتوانند هدايت و مديريت صحيحي را به اجرا بگذارند. چون اگر منتخبان جزو افراد نالايق باشند، طبعا نمي توانند برنامه مشخص و مدوني را براي جامعه 500 هزار نفري مهندسان کشور تبيين کنند.

وضعيت معيشت مهندسان به خطر افتاده است

شرفي با بيان اينکه اگر اعضاي شوراي مرکزي به عنوان مغز متفکر سازمان نظام مهندسي از قدرت بالايي برخوردار باشند، مي توانند برنامه هاي راهبردي را براي کل مهندسان کشور انجام دهند، افزود: در حال حاضر وضعيت معيشت مهندسان به خطر افتاده و اين مسئله به دليل عدم سياست گزاري درست و صحيح در شوراي مرکزي و نيز نداشتن ارتباط صحيح با مسئولان چه در مجلس شوراي اسلامي و چه در دولت بوده است.

اين مدرس دانشگاه يادآور شد: به هر حال شوراي مرکزي زبان گوياي 500 هزار نفر مهندس است و اين شورا اگر بتواند به خوبي برنامه ريزي کند، مي تواند مطالبات به حق مهندسان را پيگيري کند و به درستي به مرحله انجام برساند.

وي با بيان اينکه موارد مذکور مي تواند عمده فعاليت هاي شوراي مرکزي در دوره جديد باشد، افزود: ضمن اينکه شوراي مرکزي بايد يکسري امور صنفي را نيز انجام دهد و وحدت رويه مناسبي را در کل کشور ايجاد کند.

استفاده از فناوري هاي نوين و ارتقاي کيفيت ساخت

به گفته شرفي، دستيابي به ساخت و سازهاي مهندسي، استفاده از فناوري هاي نوين و ارتقاي کيفيت ساخت و ساز مي تواند بخش ديگري از فعاليت ها و وظايف ذاتي شوراي مرکزي باشد که براي تحقق آنها بايد اعضاي شوراي مرکزي در دوره جديد به طور صحيح انتخاب شوند.

وي با اشاره به نقش مهم رسانه ها در انتخاب افراد اصلح گفت: صما مي تواند افکار کانديداها را به درستي رصد کرده و منعکس کند و از اين طريق به انتخاب افراد قوي کمک کند که منتخبان بتوانند پرچم مهندسان را بالا بياورند و جايگاه مهندسان را ارتقا ببخشند.

شرفي با تاکيد بر اينکه تنها افراد اصلح و قوي مي توانند اين جايگاه را حفظ کنند، گفت: در غير اين صورت اگر افراد شايسته و قوي انتخاب نشوند، سازمان نظام مهندسي به قهقرا خواهد رفت و در مسير خود عقبگرد خواهد داشت.

وي در پايان يادآور شد: ما بايد تلاش کنيم تا جايگاه سازمان نظام مهندسي را به جايگاه چند سال قبل بازگردانيم؛ چرا که در طول چند سال اخير، ما به جاي پيشرفت، شاهد عقبگرد در اين سازمان بوده ايم.

انتهاي پيام/

 


1398/1/29

يکشنبه 03 شهريور 1398

  جهت ورود به سيستم ثبت نام فرماييد

   لطفا قبل از تنظيم اولين گزارش بخش تذکرات بازبيني شود

   E-report
   شناسه کاربری
   کلمه عبور

    

      

      • در صورت نياز به مشاوره در خصوص تنظيم لايحه دفاعيه شوراي انتظامي با شماره 09121694716 در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد.
       • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد              دشواري
              تا از قلب دشواريها گذر نکني هرگز توان و قدرت نيابي
              «کولين مک کارتي»
              آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7760 مرتبه نمایش این صفحه: 8893 مرتبه