English     فارسی
ضعف عملکرد شوراي مرکزي معيشت مهندسان را به خطر انداخت

روساي نظام مهندسي استان‎ها در گفت و گو با «صما»:

ضعف عملکرد شوراي مرکزي معيشت مهندسان را به خطر انداخت/ نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود

بنا به گفته مسئولان سازمان نظام مهندسي، دوره هفتم شوراي مرکزي دوره اي بود که اين سازمان به جاي پرداختن به اهداف مهم و وظايف ذاتي خود، از مسير اصلي خود دور و منحرف شد. به طوري که شواهد امر نشان مي دهد که در طي چند سال اخير اين سازمان به جاي پيشرفت در امر ارتقاي کيفيت ساخت و سازها و نيز ارتقاي جايگاه مهندسان، با عقبگرد در اين حوزه ها رو به رو بوده است. ضعف عملکرد شوراي مرکزي معيشت مهندسان را به خطر انداخت/ نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رودبه گزارش «صما» در آستانه برگزاري انتخابات شوراي مرکزي دوره جديد در تيرماه، فرصتي فراهم شده که با انتخاب افراد بانفوذ و کارآمد براي تصدي جايگاه شوراي مرکزي، شرح وظايف و ماموريت هاي جديدي براي اعضاي منتخب تعريف شود که منتخبان بتوانند با استفاده از ظرفيت و صلاحيت خود، اعتبار و شان اين سازمان را احيا کنند.

حال سوال اين است که در دوره جديد شوراي مرکزي، چه اولويت ها و برنامه هايي بايد در دستور کار اعضاي منتخب اين شورا قرار گيرد؟

ايجاد وحدت رويه و حل مسائل بين سازمان هاي نظام مهندسي

در همين رابطه رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي با تاکيد بر اينکه وظيفه اصلي شوراي مرکزي، ساماندهي و ايجاد وحدت رويه و حل مسائل بين سازمان هاي نظام مهندسي استان ها است، گفت: در عين حال تهيه برخي دستور العمل ها و ضوابط و آيين نامه ها بايد در اولويت کاري شوراي مرکزي باشد.

علي طوماري در گفت و گو «صما» با بيان مطلب فوق تصريح کرد: شوراي مرکزي در بسياري از موارد نتوانسته در کشور و در استان هاي مختلف وحدت رويه ايجاد کند و بانک اطلاعاتي خوبي از استان ها وجود ندارد.

وي افزود: يعني ممکن است در هر استاني براي حل يک مسئله تجارب و راهکارهاي خوبي وجود داشته باشد، اما استان هاي ديگر از آن تجارب و راهکارها اطلاعي ندارند. بنابراين لازم است که شوراي مرکزي در اين زمينه فعال شود و دستورالعمل هاي لازم را براي يکسان سازي و ايجاد وحدت رويه و انتقال تجربيات هر استاني به استان هاي ديگر فراهم کند.

طوماري با بيان اينکه اين مهم مي تواند از وظايف شوراي مرکزي در دوره جديد باشد، ادامه داد: چرا که به احتمال زياد يک سازمان استاني به تنهايي نمي تواند با 30 استان ديگر اين هماهنگي و تعامل را به وجود بياورد و در اين راستا انتظار مي رود که شوراي مرکزي فعلي و شوراي مرکزي دوره جديد گام هاي بلندي را در اين زمينه بردارند.

جديت در توسعه صدور خدمات فني و مهندسي

وي همچنين با تاکيد بر اينکه در دوره جديد شوراي مرکزي، بايد بحث صدور خدمات فني و مهندسي به کشورهاي ديگر با جديت بيشتري دنبال شود، بيان کرد: در شوراي مرکزي کميسيوني را براي صدور خدمات فني و مهندسي تشکيل داده اند و جلساتي را با حضور افرادي که در اين زمينه تجربياتي دارند، برپا کرده اند؛ اما اين اقدام کافي نيست و بايد گام هاي جدي تري در اين مسير برداشته شود.

طوماري با اشاره به چالش هاي روز مهندسان عنوان کرد: امروز مهندسان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي کشور هستند که کشور نيز براي آنها هزينه هايي را صرف مي کند. با اين حال بازار کار براي آنها موجود نيست و مهندسان در عرصه ساخت و ساز به کار گرفته نمي شوند. بنابراين هم خود آنها دچار مشکل مي شوند و هم سرمايه هاي کشور به هدر مي رود.

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ادامه داد: بنابراين با توجه به پتانسيل موجود در کشورهاي همسايه، اين امکان وجود دارد که بتوانيم با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، وزارت کار، وزارت امور خارجه و ساير ارگان هاي ذيربط در اين حوزه، به طور جدي اين موضوع را پيگيري کنيم و هر مسئولي که دلسوز جامعه مهندسان کشور است، بايد اين مسئله را جزو اولويت هاي اصلي خود قرار دهد.

شوراي مرکزي هفتم به به انحراف کشيده شد

در همين حال رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کرمانشاه نيز با انتقاد از عملکرد شوراي مرکزي در دوره کنوني گفت: در دوره اخير شوراي مرکزي مسير خوبي را در پيش نگرفت و به دليل چالش هايي که بين شوراي مرکزي و وزارت راه و شهرسازي اتفاق افتاد، اين شورا تاحدودي به انحراف کشيده شد.

حسن شرفي در گفت و گو با «صما» تاکيد کرد: در جريان بروز اين چالش ها، مهندسان بيشترين لطمات و ضررها را متحمل شدند و جايگاه سازمان نظام مهندسي نيز تضعيف شد. پس رويکرد شوراي مرکزي در دوره جديد بايد به اين سمت و سو پيش برود که اعتمادي را به وجود بياورد و شان و جايگاه اين سازمان را به جايگاه اوليه و برتر خود بازگرداند.

وي با بيان اينکه مهندسان همواره دغدغه حل مشکلات کشور را دارند و در طول تاريخ اين امر را به اثبات کرده اند، افزود: مهندسان چه در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي و چه در دوران بعد از انقلاب و دفاع مقدس و حتي بعد از جنگ، همواره نقش سازنده اي داشته اند؛ اما متاسفانه به دليل عدم مديريت صحيح در شوراي مرکزي، ما نتوانسته ايم آن را اصلي را معين و مشخص کنيم و در مسير توسعه مهندسي و رسيدن به آن شان والاي مهندسي حرکت کنيم.

اولويت شوراي مرکزي، احياي نقش مهندسان در سازندگي کشور است

اين مسئول افزود: بر اين اساس مهمترين اولويت شوراي مرکزي مي تواند برگرداندن نقش مهندسان در ساخت جامعه باشد؛ به اين صورت که مهندسان بيشترين تاثير را در اين زمينه داشته باشند و سازمان نظام مهندسي نيز بيشترين تاثير و نقش آفريني را در اجراي پروژه هاي عمراني داشته باشد.

وي تاکيد کرد: منتهي بايد آن دسته از مهندساني که واقعا نخبه و توانمند هستند و پتانسيل بالايي دارند، در راس شوراي مرکزي قرار بگيرند و بتوانند هدايت و مديريت صحيحي را به اجرا بگذارند. چون اگر منتخبان جزو افراد نالايق باشند، طبعا نمي توانند برنامه مشخص و مدوني را براي جامعه 500 هزار نفري مهندسان کشور تبيين کنند.

وضعيت معيشت مهندسان به خطر افتاده است

شرفي با بيان اينکه اگر اعضاي شوراي مرکزي به عنوان مغز متفکر سازمان نظام مهندسي از قدرت بالايي برخوردار باشند، مي توانند برنامه هاي راهبردي را براي کل مهندسان کشور انجام دهند، افزود: در حال حاضر وضعيت معيشت مهندسان به خطر افتاده و اين مسئله به دليل عدم سياست گزاري درست و صحيح در شوراي مرکزي و نيز نداشتن ارتباط صحيح با مسئولان چه در مجلس شوراي اسلامي و چه در دولت بوده است.

اين مدرس دانشگاه يادآور شد: به هر حال شوراي مرکزي زبان گوياي 500 هزار نفر مهندس است و اين شورا اگر بتواند به خوبي برنامه ريزي کند، مي تواند مطالبات به حق مهندسان را پيگيري کند و به درستي به مرحله انجام برساند.

وي با بيان اينکه موارد مذکور مي تواند عمده فعاليت هاي شوراي مرکزي در دوره جديد باشد، افزود: ضمن اينکه شوراي مرکزي بايد يکسري امور صنفي را نيز انجام دهد و وحدت رويه مناسبي را در کل کشور ايجاد کند.

استفاده از فناوري هاي نوين و ارتقاي کيفيت ساخت

به گفته شرفي، دستيابي به ساخت و سازهاي مهندسي، استفاده از فناوري هاي نوين و ارتقاي کيفيت ساخت و ساز مي تواند بخش ديگري از فعاليت ها و وظايف ذاتي شوراي مرکزي باشد که براي تحقق آنها بايد اعضاي شوراي مرکزي در دوره جديد به طور صحيح انتخاب شوند.

وي با اشاره به نقش مهم رسانه ها در انتخاب افراد اصلح گفت: صما مي تواند افکار کانديداها را به درستي رصد کرده و منعکس کند و از اين طريق به انتخاب افراد قوي کمک کند که منتخبان بتوانند پرچم مهندسان را بالا بياورند و جايگاه مهندسان را ارتقا ببخشند.

شرفي با تاکيد بر اينکه تنها افراد اصلح و قوي مي توانند اين جايگاه را حفظ کنند، گفت: در غير اين صورت اگر افراد شايسته و قوي انتخاب نشوند، سازمان نظام مهندسي به قهقرا خواهد رفت و در مسير خود عقبگرد خواهد داشت.

وي در پايان يادآور شد: ما بايد تلاش کنيم تا جايگاه سازمان نظام مهندسي را به جايگاه چند سال قبل بازگردانيم؛ چرا که در طول چند سال اخير، ما به جاي پيشرفت، شاهد عقبگرد در اين سازمان بوده ايم.

انتهاي پيام/

 


1398/1/29

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه