English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

... ساعات زيادي را پشت ميز کارتان بگذرانيد، احتمال اينکه در پايان روز در ناحيه پشت و گردن احساس گرفتگي يا درد داشته باشيد زياد خواهد بودرضايت داشتن کافي از يک خواب خوب شبانه مي تواند انرژي يک روز را کامل کندچرا وضعيت قرارگيري خوب بدن براي سلامتي مهم استاضطراب و فکر کردن همزمان به موارد مختلف از جمله دلايل کاهش تمرکز هستند تا در نتيجه آن ذهن کار خود را به خوبي انجام ندهد و فرد در يادآوري مشکل داشته باشدمصرف دو فنجان قهوه بيشتر در روز، با کاهش قابل توجه خطر بروز التهاب کبدي رابطه دارد.اثر ضد پيري يک ترکيب ارگانيک به نام «فيستين» (Fisetin) را کشف کرده اندذا‌هاي ناسالم و شيوه نادرست زندگي، ممکن است رگ‌ها و شريان‌هاي قلب مسدود شده و اين مساله به بيماري‌هاي جدي قلبي و فشارخون بالا منجرخواهد شدانرژي، نيرويي خارق العاده است که ما را احاطه کرده و واي به روزي که اين نيرو سياه و يا منفي شود، آن زمان است که گويي دور و اطرافتان يک هاله‌اي سياه پديدار گشته و نمي‌گذارد به‌خوبي نفس بکشيد، اما چطور مي‌توانيم از اين هاله سياه بيرون آمده و يا آن را از بين ببريم؟تغييرات کوچکي وجود دارد که هم اکنون مي‌توانيم آن‌ها را ايجاد کنيم که به ما کمک مي‌کند تا بهتر احساس کردن و بهتر ديدن در طول يک هفته را شروع کنيمبه دليل فيبر و آمينو اسيد موجود در آنها، براي متابوليسم، ايده آل هستندسه شنبه 25 تير 1398