دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
  • ويژه شرکت هاي حقوقي و مهندسان حقيقي رشته هاي عمران ، معماري ، تاسيسات مکانيکي ، تاسيسات برقي ، نقشه برداري
  • فرم شناسه کاربري دانلود و تا زمانيکه فراخوان شود نزد خودتان نگهداريد
  • فرض ما اين است که مهندسان ثبت اطلاعات کاربري مي نمايند
  • مي توانيد با ترکيب دکمه هاي Alt+Shift صفحه کليد را فارسي يا انگليسي نماييد
  • شناسه کاربري(کد ملي) و کلمه عبور ( 6 کاراکتر يا بيشتر )
  •  تصوير امنيتي انگليسي و نام شخص يا شرکت فارسي نگارش شود
  • شرکت هاي حقوقي به جاي نام و نام و خانوادگي : نام شرکت و به جاي شناسه کاربري : کد ملي مدير عامل وارد شود)
  • اگر ايميل نداريد طبق فرمت روبرو عمل شود: myname@iran.ir
فرم ثبت نام در بانک اطلاعات ناظران
 

اطلاعات تکميلي را وارد و دکمه ارسال کليک شود

دانلود فرم شناسه کاربري

ويژه مهندسان و شرکت هاي حقوقي

فرم شناسه کاربري را تکميل و نزد خود نگه داريد 

    • در صورتيکه هنوز مهندسي خود را به اتمام نرسانده و تمايل به دريافت اطلاعات ناظران و همکاري با دپارتمانهاي مختلف داريد از طريق صفحه تماس با ما پيام بگذاريد.