English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

گونه جديدي از فناوري باتري که توسط دانشمندان دانشگاه Penn State University توسعه يافته استشما تنها مي‌توانيد با بررسي تعداد فالوورها از کاسته‌شدن آن‌ها اطلاع پيدا کنيد اما نخواهيد فهميد چه کساني شما را آنفالو کرده‌انددر سالگرد تأسيس شرکت گوگل، شما را از چند واقعيت آگاه مي کنيمتصوير زنده (Live View) نقشه گوگل، قابليت جديدي است که در آن از فناوري واقعيت افزوده و دوربين تلفن همراه کاربر براي نشان دادن مسير استفاده مي شودتميز کردن کيس لپ‌تاپپيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژيشرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کندپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات در حال طراحي نرم افزار تشابه ياب براي پيگيري سرقتهاي علمي استتشريح دليل کاهش سرعت اينترنت براي کاربران ايرانيتلفيق دو برنامه مجله گوگل و گوگل کارنتصفحه بعد

| 1 / 26 |

صفحه قبل

دو شنبه 20 آبان 1398