پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی

 عضويت دربانک اطلاعات ناظران   

  • شناسه  کاربري را کد ملي خودتان و کلمه عبور عددي 6 رقمي باشد که فراموشتان نگردد 
  •  شماره تلفن همراه بدون خط تيره وارد شود
  • قبل از وارد کردن شناسه کاربري و کلمه عبور انتخابي آنها را يادداشت و در مکاني مناسب حفظ نماييد
  • فقط نام و نام خانوادگي به فارسي نگارش شود و در بقيه حالات، صفحه کليد در حالت انگليسي باشد. 
  • (با alt+shift صفحه فارسي يا انگليسي مي شود)
  • دقت کنيد کليد Caps Lock روشن نباشد
  • شرکت ها و دفاتر حقوقي در قسمت نام و نام خانوادگي اسم شرکت خود را به فارسي درج نمايند
  • در برخي از شهرها در مرحله امکان سنجي و ظرفيت سازي است. 
  • ثبت نام بيش از يک بار موجب بروز اخطار کاربري ميگردد
کاغذ مچالهمهندسان بايد گزارش دهندبستر الکترونيکيثبت نام کنيدکاهش سفرهاي شهريابتکاري بي نظيرگزارشها کلاه هاي ايمنيارتباط سهرداري شوراقابل توجه مسئولانراه اندازي سيستمخبرهاي نظام مهندسياسپانسر مي پذيردبنر1 اصلي ناظرانگزارشهاي ناظرانمهندسان حق دارندلايحه انتظاميمحل تبليغاتسريعترين روش جلوگيريبررسي وضعيت کاربريبنرهاي کار و هشدار و عکسعشق بي توقعالکامپ2010شهروند الکترونيکهشدارهاي ناظران حاضرانبابايي - هشدارهاي ناظران ereportاول ايمنيعکس ذره بينکپي برداري ممنوعبنر اوليه ناظران