سه شنبه 29 آبان 1397
   English     فارسی

 عضويت دربانک اطلاعات ناظران   

  • شناسه  کاربري را کد ملي خودتان و کلمه عبور عددي 6 رقمي باشد که فراموشتان نگردد 
  •  شماره تلفن همراه بدون خط تيره وارد شود
  • قبل از وارد کردن شناسه کاربري و کلمه عبور انتخابي آنها را يادداشت و در مکاني مناسب حفظ نماييد
  • فقط نام و نام خانوادگي به فارسي نگارش شود و در بقيه حالات، صفحه کليد در حالت انگليسي باشد. 
  • (با alt+shift صفحه فارسي يا انگليسي مي شود)
  • دقت کنيد کليد Caps Lock روشن نباشد
  • شرکت ها و دفاتر حقوقي در قسمت نام و نام خانوادگي اسم شرکت خود را به فارسي درج نمايند
  • در برخي از شهرها در مرحله امکان سنجي و ظرفيت سازي است. 
  • ثبت نام بيش از يک بار موجب بروز اخطار کاربري ميگردد
کاغذ مچالهشهرداري ها بايد جلوگيريمزاياي سيستمثبت نام کنيدداشتن ارتباطات موثرکمتر از 3 هفتهکپي برداري ممنوعمهندسان و عوامل شهرداري بايد بتوانندافزايش امنيت حقوقيبنر اوليه ناظراناسپانسر مي پذيرداگر نمي توانيد وارد شويدبنرهاي کار و هشدار و عکسخبرهاي نظام مهندسيهشدارهاي ناظران حاضرانشهروند الکترونيکالکامپ2010اول ايمنيعکس ذره بين