English     فارسی
مداخله دولت در حوزه مسکن نادرست است

آخوندي در هفدهمين همايش توسعه مسكن:

مداخله دولت در حوزه مسکن نادرست است/ مسکن موتور محرک اقتصاد کشور نيست/ توانستيم جلوي سوداگري در مسکن را بگيريم

وزير راه و شهرسازي بابيان اينکه مسکن موتور محرک کشور نيست و مداخله دولت در حوزه مسکن نادرست است درعين‌حال تاکيد کرد: مهم‌ترين موضوع مسکن، اجماع است و اگر در سياست‌گذاري به اجماع نرسيم نمي‌توانيم به اهداف موردنظر در اين حوزه دست پيدا کنيم. به گزارش خبرنگار «صما» عباس آخوندي ضمن بيان مطلب فوق در هفدهمين همايش توسعه مسکن گفت:سال‌هاي 86 تا 92 ازجمله سال‌هاي است که مي‌توان از آن به‌عنوان دوران بزرگترين مداخله دولت در بخش مسکن نام برد.

وي با بيان اينکه تأکيد بنده اين است که جهت سياست‌گذاري‌هاي صحيح در بخش مسکن و برنامه‌ريزي در خصوص آن مي‌بايست در سطح ملي به يک درک واحد برسيم اظهار داشت : قطعا بايد بپذيريم که در مکانيزم و ساختارهاي سکونت شهري يکسري تحولاتي رخ‌داده است اما علي‌رغم اين ما متاسفانه هنوز به يک درک صحيح و درست از اين موضوع نرسيده‌ايم.

وزير راه و شهرسازي در ادامه ضمن بيان اين مطلب که در حوزه جمعيت شهري به يک ثبات و تعادل جمعيتي نسبي رسيده‌ايم و اين همان پيام اصلي است که اگر اين را قبول کنيم، درعين‌حال بر لزوم تغيير در ساختار سياست‌گذاري‌ها تاکيد و خاطرنشان ساخت: واژه‌هايي نظير مهاجرت روستاييان به شهرها، جمعيت روستايي، جمعيت شهري اساسا واژه‌هايي تكراري هستند كه درباره آنها به‌کرات سخن گفته‌شده اما پس از شنيدن اين واژه‌ها آنچه در ذهن نقش مي‌بندد اين است كه اين روند با شتاب در گذشته وجود داشته است اما واقعيت جامعه بيانگر تغيير ساختار سكونتي شهري و جمعيتي ايران است.

وزير راه و شهرسازي در ادامه اظهارات خود به جمعيت تهران اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه جمعيت حدود ۳ ميليون نفري تهران در حال حاضر به ۸.۷ ميليون نفر رسيده است درعين‌حال تغيير و تحولات جمعيتي سال ۹۰ تا ۹۵ در کلان‌شهرها را بيانگر لزوم تجديدنظر اساسي در سياست‌گذاري بخش مسكن دانست.

آخوندي با تاکيد بر اينکه از سال‌هاي ۸۹ تا ۹۱ براي ۷۶۰ هزار واحد مسكوني پروانه صادرشده است که اين امر در پايتخت مسبوق به سابقه نبوده است همچنين اظهار داشت: جمعيت شهر تهران در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۱ به‌طور كل ۴۰۰ هزار نفر رشد كرد و اين امر نمايانگر آن است که اگرچه تهران پايتخت است اما جهش جمعيتي دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ قابل تكرار در پايتخت نيست.

وزير راه همچنين به جمعيت‌پذيري شهر تهران اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه اين آمار حدود ۱۰.۵ ميليون نفر است خاطرنشان ساخت: کلان‌شهر تهران در حال حاضر ۸.۷ ميليون نفر جمعيت دارد و ازاين‌رو بسيار اهميت دارد که ما درباره ادامه سياست‌هايمان تامل کنيم.

به گفته آخوندي تغيير و تحولات ساختاري در ترکيب جمعيت حاکي از آن است که اساسا سياست‌گذاري‌هاي دوره‌هاي قبلي نبايد تداوم داشته باشد.

وزير راه و شهرسازي درعين‌حال توجه به آمارهاي سال 90 تا 95 در حوزه مسکن را شاخص بسيار مناسبي براي هر نوع برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در حوزه مسکن ارزيابي کرد و گفت: به‌طورکلي وقتي صعود جمعيت روند نزولي پيدا مي‌کند اين امر بيان‌گر آن است که ما نه داراي رشد جمعيت دهه 60 و 70 هستيم و اين جابجايي جمعيت، مسير خود را طي کرده است، پس تأکيد مي‌کنم تحول جمعيتي در تهران مراحل نهايي خود را طي کرده است.

 

 

وزير راه و شهرسازي در ادامه اظهارات خود همچنين رسيدن به يک اجماع در برنامه‌ريزي در حوزه مسکن را امري بسيار ضروري دانست و گفت: با توجه به ميانگين نرخ رشد جمعيت، در يک برهه‌اي يک حجم انبوهي مسکن در قالب انبوه‌سازي در شهرهاي جديد و يا پروژه‌هايي مثل پروژه اکباتان عملياتي شد و اين امر در حالي است که چنين ساخت‌وساز انبوهي ديگر تکرار نخواهد شد چراکه اساسا بازاري براي آن وجود ندارد.

آخوندي بازار سازي در قالب روش‌هاي انقباضي و به‌زور را غيرممکن ارزيابي کرد و گفت: نمي‌توان به ضرب زور بازار سازي کرد و اگر موضوع را به‌صورت اجتماعي بنگريم مي‌بايست به دامنه تقاضاها يکسري اطلاعات جامع کسب کنيم و معضل اصلي که در حوزه مسکن وجود دارد اين است که هنوز تصور و پيش‌فرض‌هايي که از بخش مسکن در ذهن ما سياست‌گذارهاست، تصورات قديمي دهه 60 و 70 است.

وي موضوع ارتقاي کيفيت را يکي از بخش‌هاي مهم واصلي حوزه مسکن دانست و با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي مساله کيفيت سکونت و زندگي و اختلاف طبقاتي در پايين‌شهر و بالاي شهر وجود دارد همچنين به وجود اختلاف فاحش قيمت در بالاي شهر و پايين‌شهر اشاره کرد و گفت: اعلام آمارهاي خالي از سکنه حاکي از وجود يک اتفاق خاص در جامعه است و نشان مي‌دهد که عدم شناخت صحيح از واقعيت بازار باعث شده است که چنين معضلي تحت عنوان خانه‌هاي خالي از سکنه شکل بگيرد.

وي با ذکر مثالي گفت: به‌عنوان‌مثال وقتي گفته مي‌شود در منطقه يک تهران 35 هزار واحد مسکوني نوساز آماده عرضه بدون مشتري وجود دارد، مفهوم آن از جهت اقتصادي و شهرسازي جاي تامل دارد و با اين اوصاف بايد گفت که هر نوع سياست‌گذاري در بخش مسکن نيازمند مديريت صحيح تحولات و شناخت صحيح از اين حوزه است تا مجددا به بيراهه نرويم.

آخوندي هر نوع سياست‌گذاري و علامت‌گذاري نادرست در حوزه مسکن را سبب به بي‌راهه رفتن دانست و درعين‌حال به مداخلات دولت در حوزه مسکن در دولت‌هاي قبل اشاره کرد و گفت: بالاترين مداخلات دولت در بخش مسکن مربوط به سنوات 84 تا 92 است، به‌طوري‌که در همين دوره 2 ميليون واحد مسکوني يعني 8 درصد موجودي مسکن ساخت‌وساز صورت گرفت که اين مهم در تاريخ ايران بي‌سابقه است.

وي با تاکيد بر اينکه مداخله عظيم دولت و بيشترين آمار شهرفروشي مربوط به همين دوره است درعين‌حال تاکيد کرد: در سال‌هاي 84 تا 92 که اوج ساخت‌وساز را تجربه کرديم بايد قيمت مسکن به پايين‌ترين حد خود مي‌رسيد، قيمت زمين 8.6 برابر يعني 760درصد رشد داشته است، اما در دوره 92 تا 95 رشد قيمت زمين تنها 0.2 درصد بود.

وي درعين‌حال هر نوع تحرک بخشي به حوزه مسکن از طريق اعتبار را نادرست ارزيابي کرد و گفت: اگر تصور کنيد که با يک تزريق پول و يک مداخله،مسکن و اقتصاد را راه بيندازيد، همان اشتباه دوره 84 تا 92 را خواهد داشت و زندگي مردم مختل و بدتر خواهد شد.

آخوندي همچنين با تاکيد بر اينکه در دولت قبل مي‌خواستند از طريق مسکن مهر به مردم کمک کنند و آنها را صاحب‌خانه کنند اما نتيجه اين مداخله به ضرر مردم تمام شد تاکيد کرد: رشد 760 درصدي قيمت زمين و 500 درصدي قيمت مسکن ماحصل اين مداخله بود.

وزير راه همچنين تاکيد کرد:به‌صورت مستمر اعلام مي‌شود که آيا اساسا نياز به ساخت مسکن نيست اما پاسخ من اين است اگر مي‌خواهيم مسکن توليد کنيم لازمه آن ايجاد ساخت‌وسازي‌هايي است که بتواند جايگزين بد مسکني شود تا اختلاف فقير و غني و شمال شهر و جنوب شهر کاهش يابد.

 

وي همچنين گفت: با ممانعت از سوداگري و بورس‌بازي زمين توانستيم جلوي رشد نجومي مسکن را بگيريم و رشد سالانه 2.5 درصد قيمت مسکن مي‌تواند مناسب باشد و بازهم مي‌گويم که ساختن مسکن در بيابان به ضرر مردم خواهد بود، پس ساختن مسکن در بافت فرسوده بسيار بهتر از ساخت مسکن در بيابان خواهد بود.

آخوندي درعين‌حال سياست توانمندسازي مردم را موفق ارزيابي کرد و گفت: ميانگين سپرده‌گذاران در صندوق مسکن يکم بر اساس آخرين آمار به 282 هزار نفر با ميانگين 20 ميليون تومان رسيده است و اين امر بيانگر آن است که به موفقيت‌هاي خوبي در اين زمينه رسيده‌ايم.

وزير راه و شهرسازي همچنين مساله تغيير رويکرد توليدکننده انبوه مسکن را امري بسيار ضروري دانست و گفت: کار توليدکننده الان اين نيست که در بيابان‌ها اقدام به ساخت‌وساز کنند بلکه آنها بايد در بافت‌هاي فرسوده براي مردم خانه بسازند و نسبت به توليد مجموعه‌هاي کوچک اقدام کنند.

 


1396/7/19

پنجشنبه 02 فروردين 1397

 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


نگاهي لطيف و رندانه به برخي از رخدادهاي حوزه ساختمان با عنوان «ترين‌هاي صنعت ...دستور ابلاغ به کليه شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ...مسکن يک بخش فرابخشي است و در اين حوزه بايد استانداردها به روز رساني ...وزارت راه و شهرسازي در تلاش است ساختار موجود سازمان مهندسي ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسي اصلاح کند و صدور دو ابلاغيه اخير آخوندي نيز در اين ...تفکيک نظارت از بازرسي نه تنها مسئوليت هاي حين ساخت شفاف مي شود، بلکه مي توان پيش بيني کرد مهندسان بيشتري تا دوبرابر وضع کنوني به کار گمارده ...قانون، منافع مردم و طرح تفصيلي اهميت ...هنوز براي واگذاري امر بازرسي و کنترل به شهرداري زود ...نمايندگان با 152 رأي مخالف استيضاح،‌ به ادامه فعاليت عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در دولت دوازدهم رأي مثبت ...به عنوان بالاترين مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهي مي ...استيضاح اختياري قانوني است که قانون اساسي به نمايندگان مجلس داده است و با ١٠ امضا رسميت مي‌يابد. اين اختيار و حق قانوني، تشکيک‌پذير نيست؛ ...متأسفانه ساخت‌وسازهاي ما در بحث مجري ذي‌صلاح جدي گرفته نمي‌شود و اين مبحث داراي ضعف قوانين گسترده ...کميسيون ماده 100 شهرداري‌ها موفق عمل ...غفلت از مقررات ملي در صدور پايان کار ساختمان ...سازمان‌هاي نظام مهندسي به مسئوليت اصلي خود که اعتلاي مهندسي و تنسيق امور مهندسان است بپردازند و از توزيع کار دست ...بازرس توسط شهرداري و ناظر توسط مالک انتخاب ...سرپرست معاونت امور حقوقي دولت طي نامه اي ۴ بندي، به وزير راه و شهرسازي، تکليف محدوده اختيار و تکليف شهرداري ها در موضوع کنترل ساختمان را تعيين ...استاندارد بودن ساختمان‌ در فرهنگ خريداران ايراني جايگاهي ...نظام‌مهندسي به يک سازمان مالي بزرگ تبديل ...بحث عدم تعارض منافع مقدمه اي بر رعايت ايمن سازي ساختمان‌ها ...اجراي اين مبحث تحت تاثير تلقي هزينه‌اي از آن به فراموشي سپرده شده ...خارج کردن کارمندان وزارتخانه‌هاي مختلف از چرخه ساخت‌وساز، ظلم به کارمندان و فعاليت حرفه‌اي آنها ...منع به کارگيري افراد دو يا چندشغله در سازمان هاي نظام مهندسي تا چه حد در کاهش فساد و رانت هاي احتمالي در بخش مهندسي موثر ...مجمع مي‌تواند تا 20درصد هم از حق‌الزحمه مهندسان ناظر برداشت ...حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي با نموداري به موضوع موفقيت ها و عدم موفقيت هاي پس از انقلاب اسلامي در زمينه شاخصه هاي فرهنگي پرداخته ...لغو کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان،‌درخواست ۵ ساله مهندسان ...کسر 5درصد از دستمزد مهندسان براي ارائه خدماتي نظير آموزش، رويکرد صحيحي ...شهرداران يزد، اردبيل و اروميه با اشاره به ضروت توجه به موضوع احياي بافت‌هاي فرسوده، بر ضرورت همراهي مردم و مسئولان جهت احياي اين بافت‌ها و تحقق مناسب ...امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسي ساختمان ديگر برکسي پوشيده ...چنانچه اولين بار است که مديريت يک سازمان را بر عهده گرفته‌ايد به اين نکته توجه کنيد که فرصت مديريت محدود است و تا مي‌توانيد خدمتگزاري ...گواهينامه واکنش در برابر آتش براي نماي ...
ترديد و پيروزي
ترديدها به ما خيانت مي كنند، ما را از تلاش به دور مي سازند و از پيروزي هايي كه به احتمال زياد نصيب ما خواهد شد محروم مي سازند
((ويليام شكسپير))
آمار: بازدید این صفحه: 12854 مرتبه نمایش این صفحه: 13863 مرتبه