پنجشنبه 26 مهر 1397
   English     فارسی
لايحه قانون نظام مهندسي ساختمان کشور

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي منتشر کرد:

متن کامل لايحه قانون نظام مهندسي/ تاکيد بر بازنگري در نظام مهندسي ساختمان و نظام فني اجرايي کشور

با توجه به ضرورت بازنگري قانون نظام مهندسي ساختمان و در راستاي تاکيد وزير راه و شهرسازي بر لزوم بازنگري در نظام مهندسي ساختمان و سيستم نظام فني اجرايي کشور و تلاش براي يک پارچگي نظام مهندسي ساختمان کشور، لايحه قانون نظام مهندسي ساختمان کشور براي نظرخواهي کارشناسان منتشر مي شود. متن کامل لايحه قانون نظام مهندسي/ تاکيد بر بازنگري در نظام مهندسي ساختمان و نظام فني اجرايي کشور

با توجه به گذشت دو دهه از تصويب قانون نظام مهندسي ساختمان و درخواست کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون و در راستاي تاکيد وزير راه و شهرسازي به ناکارآمدي سيستم مهندسي کشور، لايحه قانون نظام مهندسي ساختمان از سوي معاونت مسکن و ساختمان مورد آسيب شناسي قرار گرفت و با درس آموزي از تجربه هاي جهاني و انجام مطالعات تطبيقي و پس از طي کردن فرايند پژوهشي دو ساله و ارائه لايحه آن به دولت، اکنون براي نظرخواهي جامعه مهندسي کشور ، اساتيد و ساير فعالين حوزه صنعت ساختمان کشور منتشر مي شود.

براي آشنايي با لايحه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان کشور کليک کنيد

 

در ضرورت و اهميت تهيه لايحه قانون جديد نظام مهندسي ساختمان کشور بايد گفت ؛ شکل گيري و تحول قوانين در هر جامعه بازتاب نيازمندي هاي آن در ايجاد چهارچوب هاي مشخص براي انتظام بخشي زندگي مردم در حوزه هاي مختلف است. در واقع هدف از وضع اين قوانين، تبيين معيارهايي است که رابطه حقوقي تضمين شده اي را ميان افراد جامعه از يک سو و نظارت بر تحقق آن توسط حاکميت را، از سوي ديگر تعريف نمايد.

 

لذا مهمترين شاخصه هاي ماندگاري قوانين را مي توان در بسط عدالت اجتماعي، صيانت از حقوق شهروندي، انعطاف و انطباق پذيري آن با شرايط جامعه در طول زمان، تضمين منافع ملي، عدم مغايرت با قوانين ديگر، و نهايتا"جامع و مانع بودن آن دانست، حال با توجه به انتقادهاي وزير راه و شهرسازي به دو سيستم نظام فني و اجرايي کشور و ساختار نظام مهندسي ساختمان و نيز نقد مسوولان و مديران در خصوص روند ساخت و ساز کشور ، طي سال هاي اخير معاونت مسکن و ساختمان اقدام به تهيه لايحه اصلاح قانون نظام مهندسي و آيين نامه کنترل ساختمان کرده تا بدين وسيله گامي براي اصلاح برداشته شود.

 


1396/10/10

 • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
 • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

  دزدي افکار= عقيم شدن فکر


  پدر
  دستانت بوسيدني است به حرمت شرافتت مي ايستم و تعظيم مي کنم چه بيدار چه خفته چه آرام گرفته در خاک
  net
  logo-samandehi