جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
بايد تا دير نشده وضعيت سازه‌هاي خود را اصلاح کنيم

«صما» بررسي مي‌کند:

پاسخگوي تخريب بيمارستان نوساز در زلزله کرمانشاه کدام سازمان است؟/ به‌دنبال مقصر معلوم مي‌گرديم/ پاي مهندسان پروانه‌دار هم در ميان است

صما- لحظاتي بعد از وقوع زلزله 7.6 ريشتري کرمانشاه بود که خبرهايي از تخريب فاز دوم بيمارستان اسلام‌آباد غرب که يک سال قبل افتتاح‌شده بود شنيده شد. پاسخگوي تخريب بيمارستان نوساز در زلزله کرمانشاه کدام سازمان است؟/ به‌دنبال مقصر معلوم مي‌گرديم/ پاي مهندسان پروانه‌دار هم در ميان است

به گزارش «صما» يکشنبه‌شب زلزله به بزرگي 7.6 ريشتري شهرهاي مختلف استان کرمانشاه را لرزاند در اين ميان بسياري از ساختمان‌هاي مسکوني و عمومي آسيب جدي ديد و باعث تأسف و تأمل بسياري از شهروندان شد. اما موضوع تاسف‌بار تر تخريب بيمارستان اسلام‌آباد غرب بود که تنها هفت ماه از افتتاح آن مي‌گذرد.

لحظاتي بعد از وقوع زلزله 7.6 ريشتري کرمانشاه بود که خبرهايي از تخريب فاز دوم بيمارستان اسلام‌آباد غرب که يک سال قبل افتتاح‌شده بود شنيده شد. فاز اول اين بيمارستان با قدمت بالاي 30 سال داشته و متعلق به دهه 60 همچنان برقرار و بدون آسيب بوده و اما فاز دو اين بيمارستان با تخريب بيش از 50 درصدي روبرو شده است.

پيمانکار بيمارستان بايد پاسخگو باشد

در اين ميان حشمت‌الله فلاحت پيشه نماينده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تخريب فاز دوم اين بيمارستان معتقد است قصوري در ساخت‌وساز اين بيمارستان شکل‌گرفته است.

وي تأکيد مي‌کند: اگر بعد از زلزله اين بيمارستان فرونمي‌ريخت 23 نفر در اين بيمارستان فوت نمي‌شدند بنابراين پيمانکار اين بيمارستان بايد ازلحاظ فني پاسخگو باشد. در اين ميان وزير بهداشت نيز مکرراً اعلام کرده است مقصران ساخت بيمارستان‌هاي ناايمن بايد به دستگاه قضايي معرفي شوند.

سازمان نظام‌مهندسي در ساخت‌وساز پروژه‌هاي دولتي دخالت ندارد

در اين ميان رئيس سازمان نظام‌مهندسي استان کرمانشاه بابيان اينکه فاز دوم بيمارستان تازه تأسيس اسلام‌آباد غرب از دولت نهم و دهم شروع بعد از توقف 4 ساله 30 درصد باقي‌مانده پروژه ساخت بيمارستان در دولت يازدهم تکميل شد. گفت: ازآنجايي‌که بيمارستان‌ها از بودجه‌هاي عمراني استفاده مي‌کنند تحت نظر نظام فني و اجرايي ساخته‌شده و سازمان نظام‌مهندسي در ساخت و نظارت آن دخالت ندارد.

علي‌اصغر همتي بابيان مطلب فوق به «صما» گفت: سازمان نظام‌مهندسي سازماني غيردولتي است که نمي‌تواند در پروژه‌هاي دولتي دخالت کند؛ بنابراين نظام فني و اجرايي با استخدام پيمانکاران منتخب خود اين پروژه‌ها را انجام مي‌دهند.

وي درنهايت گفت: البته به نظر مي‌رسد در ساخت‌وساز اين بيمارستان اغماض صورت گرفته و مصالح استفاده‌شده در اين پروژه مناسب نبوده است البته امروز اکيپي از مهندسان براي بررسي بيشتر اين موضوع به اسلام‌آباد غرب ارسال‌شده تا تحقيقات بيشتري در اين خصوص انجام بگيرد.

پروژه‌هاي دولتي نيز توسط مهندسان پروانه‌دار ساخته مي‌شود

در همين زمينه سخنگوي کميسيون عمران با نادرست خواندن گفته‌هاي رئيس سازمان نظام‌مهندسي استان کرمانشاه مبني بر عدم دخالت نظام‌مهندسي گفت: درست است سازمان نظام‌مهندسي به‌صورت مستقيم در اين پروژه‌ها حضور ندارند اما نظام فني و اجرايي از مهندساني استفاده مي‌کند که داراي پروانه مهندسي از سازمان نظام‌مهندسي هستند.

صديف بدري بابيان مطلب فوق به «صما» گفت: طراحي و اجراي پروژه‌هاي دولتي توسط پيمانکاراني انجام مي‌شود که دانش‌آموخته مهندس هستند؛ و پروانه صلاحيت از اين سازمان رادارند.

وي بابيان اينکه به‌هرحال اين تقسيم‌کارها مانع ابراز تأسف از وضعيت موجود نمي‌شود گفت: اگرچه سازه‌هاي مابعد از زلزله رودبار از وضعيت مطلوبي برخوردار است اما اين تخريب‌ها براي جامعه که هدف‌گذاري‌هاي مطلوبي براي صدور خدمات فني و مهندسي دارد برازنده نيست.

سخنگوي کميسيون عمران همچنين گفت: تخريب اين ميزان سازه‌ها مناسب کشور ما نيست اما نبايد انگشت اتهام را تنها به‌سوي سازمان نظام‌مهندسي بگيريم همه ارگان‌ها در اين ميزان خسارت سهيم هستند و نبايد ارگاني را مقصرتر از ارگان ديگر ببينيم.

وي درنهايت گفت: نبايد قضاوت‌هاي ما در خصوص ساخت‌وساز قرض ورزانه و مقايسه‌اي با خسارت‌هاي کشور عراق باشد تحليل اين موضوع نيازمند بررسي‌هاي کامل علمي از نوع زلزله‌شناسي و قصورات احتمالي باشد.

پاسخگوي تخريب بيمارستان نوساز در زلزله کرمانشاه کدام سازمان است؟/ به‌دنبال مقصر معلوم مي‌گرديم/ پاي مهندسان پروانه‌دار هم در ميان است

بايد قبول کنيم سازه‌هاي ما مشکل‌دارند

در همين زمينه بهرام عکاشه پدر زلزله‌شناسي ايران با نادرست خواندن گفته‌هاي سخنگوي عمران مجلس در خصوص بهبود وضعيت سازه‌هاي کشور گفت: درست است که ميزان اين زلزله ازنظر وسعت و شدت بسيار قوي بوده اما زلزله‌هاي ژاپن ده‌ها برابر قوي‌تر از اين زلزله بود و تاکنون هيچ‌گاه خسارتي به اين ميزان نداشته‌اند.

وي بابيان مطلب فوق به «صما» گفت: بايد قبول کنيم سازه‌هاي ما ازلحاظ اجرايي، نظارتي و مصالح ساختماني مشکلات عديده‌اي دارند. حال زمان آن رسيده که با مقصر کردن يکديگر موضوع به اين بزرگي را فيصله ندهيم و بايد تا دير نشده وضعيت سازه‌هاي خود را اصلاح کنيم. به‌هرحال اين ميزان تخريب رزومه مطلوبي براي ساخت‌وساز کشور نيست.

عکاشه بابيان اينکه خدا رو شکر ما سازمان نظام‌مهندسي را در سال 74 ايجاد کرديم خاطرنشان کرد: بدون ترديد دامنه اين حوادث بدون حضور سازمان نظام‌مهندسي شديدتر مي‌شد.

پدر زلزله‌شناسي ايران بابيان اينکه بايد شناخت کافي از محدوده‌هاي زمين‌شناسي در کشور داشته باشيم. گفت: آن چيزي که در ساخت‌وسازهاي ما اهميت چنداني ندارد همين زمين‌شناسي و مطالعات خاک و گسل است. به عقيده بنده ريشه اين حوادث بيشتر از نبود مطالعات جامع است.

وي درنهايت گفت: اين زلزله فرصت مناسبي است تا بر اهميت مطالعات قبل از ساخت سازه داشته باشيم. هر منطقه ايران به لحاظ گستردگي گسل‌ها نيازمند مطالعات متفاوت بوده و بايد هزينه‌هاي مطالعاتي را مبحث غيرضروري قلمداد نکنيم.

خواستار حضور پررنگ‌ سازمان نظام‌مهندسي در پروژه‌هاي دولتي هستيم

در همين زمينه نايب‌رئيس سابق سازمان نظام‌مهندسي کشور بابيان اينکه مشکل پروژه‌هاي عمومي و دولتي ناشي از عدم حضور مستقيم سازمان نظام‌مهندسي است، گفت: پيمانکاراني که از سوي نظام فني و اجرايي انتخاب مي‌شوند ممکن است فاقد صلاحيت باشند؛ در اصل پيمانکار تيم خود را انتخاب کرده و تعيين مي‌کند که چه کسي در پروژه حضور داشته باشند.

علي فرج زاده‌ها بابيان مطلب فوق به «صما» گفت: اجراي تمام پروژه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بر عهده نظام فني و اجرايي و تمام پروژه‌هاي خصوصي بر عهده سازمان نظام‌مهندسي است؛ بنابراين قصورات در پروژه‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي بر عهده سازمان نظام‌مهندسي نيست، البته ما خواستار حضور پررنگ سازمان نظام‌مهندسي در پروژه‌هاي دولتي هستيم و اين مورد در بازبيني قانون سازمان نظام‌مهندسي ديده‌شده است.

 


پاسخگوي تخريب بيمارستان نوساز در زلزله کرمانشاه کدام سازمان است؟/ به‌دنبال مقصر معلوم مي‌گرديم/ پاي مهندسان پروانه‌دار هم در ميان است

مصالح بي‌کيفيت عامل تخريب‌ شديد در زلزله کرمانشاه

وي بابيان اينکه آنچه در پروژه‌هاي تخريب‌شده زلزله کرمانشاه مکرراً ديده مي‌شود ناشي از عدم استفاده از مصالح ساختماني باکيفيت است، گفت: تا زماني که عزم جدي براي مقابله با ورود مصالح ساختماني بي‌کيفيت وجود ندارد اين نوع معضلات نيز در جامعه قابل‌مشاهده است.

فرج زاده‌ها گفت: ورود حجم بالاي مصالح ساختماني بي‌کيفيت به‌صورت قاچاق درد کنوني پروژه‌هاي ساختماني است که بايد با اين معضل به‌صورت جدي مقابله شود و اين درحالي است که صنعت ساخت و ساز کشور با معضل به کارگيري مصالح غيراستاندارد دست به گريبان است.

مديرکل دفتر فني‌و مهندسي سازمان تأمين اجتماعي با اعتقاد به اينکه جان و مال بهره برداران با چرتکه بساز به فروش‌ها ارزيابي مي‌شود، افزود: متاسفانه بسازندگان فاقد صلاحيت به دنبال کسب سود بيشتر از مصالح غير استاندارد و ارزان استفاده مي‌کنند.

وي بابيان اينکه سازمان نظام‌مهندسي در مقوله مصالح ساختماني مقصر نيست گفت: نظارت بر کيفيت مصالح بايد از درون کارگاه‌ها و به‌صورت روتين انجام شود، البته حضور ناظر مقيم هم مي‌تواند تأثير موفقي در پروژه قلمداد شود.

مدير کل دفتر فني‌و مهندسي سازمان تأمين اجتماعي در پايان گفت: نمودار تخريب بناها در زلزله‌هاي مختلف کشور، بيانگر رشد کيفيت بناها است؛ اما سؤال اينجاست که آيا وضعيت کنوني، مطلوب جامعه مهندسي و کشور است؟ بدون ترديد هرگز. کشور ما با پيشينه‌ پربار مهندسي و مهندسان توانمند و فوق‌العاده‌اي که در عرصه ساخت‌وساز دارد بايد براي ارتقاي هر چه بيشتر کيفيت ساخت‌وسازهاي کشور اقدام کند.

 


1396/10/24

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi