جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
حذف ۵درصد نظارت

معاون وزير راه‌و شهرسازي مطرح کرد:

با حذف ۵درصد نظارت دستمان از جيب مهندسان ناظر خارج شد/ شهرداري‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در خصوص ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي مبني بر حذف ۵ درصد از حقوق مهندسان ناظر بيان کرد: ما در اين ابلاغيه تنها مصوبه داخلي معاون وزير وقت در اين خصوص را حذف کرديم و تنها مي‌خواهيم دستمان را از جيب مهندسان ناظر درآوريم تا خودشان براي پول خود تصميم بگيرند، اين مسئله قطعا آغازي براي بهتر شدن فرآيند‌ها و اصلاحات خواهد بود. با حذف ۵درصد نظارت دستمان از جيب مهندسان ناظر خارج شد/ شهرداري‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند

حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، در همايش ملي نگهداري از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حريق با نگاهي به حادثه پلاسکو اظهار داشت: از اينکه در اين جلسه تمامي مسئولين درگير در بحث ساختمان را همزمان با سالروز حلادثه پلاسکو مي‌بينم بسيار خشنودم. چرا که اين وفاق مي‌تواند نشاني از بهتر شدن شرايط موجود باشد.

مظاهريان در اين خصوص ادامه داد: يکسال گذشته زماني که اين حادثه تلخ رخ داد باورش براي تمام ما بسيار سخت بود چراکه ساختماني کهن (۵۴ ساله) که نمادي از معماري و شهرسازي و مديريت شهري زمان خود بود، در برابر چشمان ما فرو ريخت. ساختماني که طبق گزارش‌هاي آن زمان يکي از نمادهاي ايمني و امنيت در کشور تلقي مي‌شد.

معاون وزير راه و شهرسازي در اشاره به گزارش نوشته شده در خصوص حادثه پلاسکو گفت: اين گزارش اشاره مي‌کند که پلاسکو فرو نريخت بلکه به پا خاست تا انسجام ساختار و جامعه مدني ايران را به پرسش بگيرد. ريخته شدن پلاسکو سوال بزرگي براي ايرانيان بود که همچنان پاسخي براي آن داده نشده است، سوالي مبني بر اينکه ما بايد چکار مي‌کرديم تا شاهد اين اتفاق نباشيم؟

وي با بيان اينکه حادثه ساختمان پلاسکو مربوط به يک منطقه و محله بود، ولي اثرات ملي بر جاي گذاشت، گفت: اين حوادث تاکنون چندين بار تکرار شده،حوادثي که گاهي از آن‌ها درس گرفتيم و گاهي نه. به طور مثال جامعه مهندسين در زمان زلزله رودبار و منجيل به درستي از آن عبرت گرفت و موفق به تدوين قانون ۲۸۰۰ و مقررات ملي ساختمان شد حال اينکه اين درس‌ها و عبرت‌ها تا چه حد صحيح و مناسب بوده قضاوتش با تاريخ است.

به گفته اين مقام مسئول، در حادثه پلاسکو فداکاري‌هاي زيادي انجام شد و افرادي جان خود را از دست دادند اتفاق تلخي که با به کار گيري درايت و تدابير لازم مي‌توانستيم جلوي آن را بگيريم. در حقيقت فداکاري زماني روي مي‌دهد که عده‌اي مجبور به کشيدن جور بي‌فکري ديگران شوند.

مظاهريان با اشاره به زلزله اخير استان تهران بيان کرد: گويي در اين اتفاق قادر متعال خواستار دادن هشداري به مردم بود، عدد ۵.۳ ريشتري اين زلزله در مقياسي بود که ما بترسيم، ياد بگيريم، ولي در عين حال کشته‌اي ندهيم چرا که اگر بزرگي اين زلزله کمتر از ۵ ريشتر بود هيچ کس متوجه آن نمي‌شد و اگر بالاي ۶ ريشتر بود هزاران کشته برجاي مي‌گذاشت.

وي با بيان اينکه به اعتقاد من ناآرامي‌هاي ماه گذشته نيز در کشور هشداري براي تمامي ما بود تا بگويد مسائلي در راه است، گفت: هشدار‌ها داده مي‌شود مانند پدري مهربان که راه و هشدار را به فرزند خود نشان مي‌دهد، ولي مسئول اعمال آن نخواهد بود. ما مهندسان نيز در حيطه کاري خود بايد با دريافت اين هشدار‌ها براي مسير آينده خود تصميم گيري کنيم.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنان خود، تدوين قوانين، تغيير رويه‌ها و ايجاد راهکار‌هاي مناسب براي تسهيل زندگي مردم را عوامل سنجش کار حرفه‌اي مهندسان در کشور دانستو افزود: قطعا پيمانه‌اي که براي سنجش کار ما وجود دارد، از دو بخش رضايت مردم از کار مهندسي و رضايت اعضاي سازمان‌ها از کار آن‌ها تشکيل مي‌شود. نتيجه اين رضايت‌هاست که موفقيت ما را نشان مي‌دهد، مسئله‌اي که بنده ارزيابي آن را در زمان فعلي بر عهده تک تک شما مي‌گذارم.

وي خاطرنشان کرد: در حوزه حوادث ساختماني يک اصل بديهي وجود دارد، اينکه اگر ساختماني طبق مقررات ملي ساخته شود فرو نمي‌ريزد. اما مسئله اين است که طبق گزارش رسمي وزارت راه و شهرسازي از زلزله اخير کرمانشاه اين مقررات در بين مجموعه‌هاي مسکوني موجود در منطقه رعايت نشده بود.امري که در صورت انجام مي‌توانست از کشته‌ها و خرابي‌هاي بسياري جلوگيري کند.

مظاهريان در اينراستا افزود: بحثي که ما در دو سال گذشته در وزارت راه و شهرسازي به دنبال آن بوديم، کنترل ساختمان و جلوگيري از همين خرابي‌ها بود. در حقيقت داستان آيين نامه کنترل ساختماني که وزارت راه و شهرسازي آن را تهيه و طي مشارکت گسترده‌اي به اصلاح آن پرداخت، يک درون مايه اساسي تحت عنوان کنترل ساخمان دارد مسئله‌اي که بايد مسئول واقعي آن مشخص شود.

وي در ادامه تمام جوهره آيين‌نامه و اختلاف‌هاي پيراموني آن را بر سر همين مسئله دانست و گفت: قطعا پذيرش اين مسئوليت کاري سخت و دشوار است با توجه به قوانين موجود، وزارت راه و شهرسازي موظف به نظارت عاليه در اين بخش است. نظارتي که مي‌تواند با بررسي ۲ تا ۵ درصد از محصول صحت کارکرد‌هاي موجود را مشخص کند.

مظاهريان ادامه داد: براساس اين تعريف به اين نتيجه مي‌رسيم که وزارت راه و شهرسازي مسئوليت کنترل ساختمان را وظيفه خود نمي‌داند، اما در مقابل سازمان نظام مهندسي نه تنها اين وظيفه را بر عهده خود مي‌پندارد، بلکه به بياني ديگر خواستار دادن اين مسئوليت به سازمان درآيين‌نامه‌هانيزاست.مسئله‌اي که مسئوليت بسيار بزرگي به شمار رفته و مي‌گويد اگر در ساختماني حادثه‌اي رخ داد، مسئول آن ما هستيم پس به سراغ ما بياييد.

وي در اشاره به آيين‌نامه جديد کنترل ساختمان که از سوي وزارت راه و شهرسازي تهيه شده است، گفت: اين آيين نامه طبق تجارب جهاني موجود ادعا مي‌کند که دولت محلييا به بياني ديگر شهرداري و مراجع صدور پروانه ساختماني مسئول کنترل ساختمان در کشور هستند چراکه اين مراجع در صورت صدور پروانه بايد بتوانند کاري که انجام مي‌دهند را کنترل کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به وجود اين اختلاف در آيين نامه کنترل ساختمان کشور در سنوات گذشته گفت: معاونت حقوقي رياست جمهوري با برگزاري جلسه هيات عمومي با حضور ۱۶ حقوقدان به اتفاق آراي اعضاي هيات اعلام کرد که طبق همين قوانين موجود مسئول کنترل ساختمان در کشور شهرداري‌ها هستند. مسئله‌اي که توسط ۱۶ حقوقدان با بهره گيري از قوانين سابق بررسي و اعلام شد و روشني آن بر همگان آشکار است.

مظاهريان همچنين در خصوص ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي مبني بر حذف ۵ درصد از حقوق مهندسان ناظر بيان کرد: ما در اين ابلاغيه تنها مصوبه داخلي معاون وزير وقت در اين خصوص را حذف کرديم، قطعا سازمان‌ها حق دارند در مجامع خود به بررسي و چگونگي عملکرد آن بپردازند. اين مسئله بر عهده مهندسان است که با حقوقشان چکار کنند، ما تنها مي‌خواهيم دستمان را از جيب آن‌ها در آوريم تا خودشان براي پول خود تصميم بگيرند اين مسئله قطعا آغازي براي بهتر شدن فرآيند‌ها و اصلاحات خواهد بود.

وي در ادامه سخنان خود تاکيد کرد: با توجه به اختلافات کنوني ميان سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت راه و شهرسازي اينوزارتخانه آماده بررسي مسائل و اختلاف نظرات با سازمان نظام مهندسي و ساير بخش‌ها بوده تا با ايجاد همگرايي بيشتر نتايج بهتري در حرفه حاصل شود.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در پايان با بيان اينکه قطعا آينده بهتري براي مردم، مهندسي و سازمان‌ها در راه است، گفت: وجود اين فضا‌ها براي انجام گفتگو‌هاي آزادانه و بهره‌مندي از يک جامعه ايده‌آل دلايلي بر اين ادعاست که همواره تلاش دارد هدف روشني را در مسير پيش رو به ما نشان دهد. به اعتقاد من ما مهندسان بايد اصلاح را از درون شروع کنيم تا اينکه اجازه دهيم کسي از بيرون آن را به ما تحميل کند.

 

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 


1396/10/27

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi