جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
پيمانه‌هاي سنجش عملکرد سازمان نظام مهندسي

حامد مظاهريان؛ معاون وزير راه و شهرسازي

پيمانه‌هاي سنجش عملکرد سازمان نظام مهندسي

بطور مشخص عملکرد سازمان هاي نظام مهندسي کشور را با دو پيمانه مي توان ارزيابي کرد:اعتماد، مشارکت و رضايت مهندسان عضو و باور و رضايتمندي مردم از خدمات مهندسي دريافت شده. پيمانه‌هاي سنجش عملکرد سازمان نظام مهندسي

روز گذشته در همايش ملي "نگهداري از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حريق با نگاهي به حادثه پلاسکو" شرکت داشتم.

در بخشي از سخنراني، يادآور شدم که براي سنجش عملکرد يک نهاد بايد سنگ محکي بيابيم تا بتوانيم به وسيله آن ميزان موفقيت آن نهاد را پايش کنيم. پيش تر در يادداشتي با همين رويکرد از عدم موفقيت فرهنگستان‌ها سخن گفتم.

به عقيده من بطور مشخص عملکرد سازمان هاي نظام مهندسي کشور را با دو پيمانه ميتوان ارزيابي کرد:

۱)اعتماد، مشارکت و رضايت مهندسان عضو
۲) باور و رضايتمندي مردم از خدمات مهندسي دريافت شده.

به نظرم مي‌رسد اگر رضايتمندي مهندسان را با نگاه به ميزان مشارکت آنها در مجامع عمومي و انتخابات نظام مهندسي رصد کنيم، نتيجه حاصل اميدوار کننده نيست.

همينطور در رضايتمندي مردم از خدمات مهندسي در بزنگاه‌هاي حوادث، طوري به چشم مي آيد که نمره قبولي نمي‌گيريم. البته به هيچ عنوان اين را متوجه کل جامعه مهندسان نمي‌دانم.

باور دارم يکي از ايرادها به رابطه کاري بين مهندسان و دريافت کنندگان خدمات مهندسي برمي گردد.

جايي که تضاد منافع خودنمايي مي کند و در نگاه بيروني تکليف مهندسان روشن نيست که خدمات مهندسي خود را براي چه کسي ارايه مي دهند. پول خدمات را از مالک دريافت مي کنند ولي شهرداري بهره مند از آن مي شود.

تلاش و اصرار وزارت راه در اين چند سال براي اصلاح قانون و آيين نامه، در اين راستا است.

 


1396/10/30

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi