English     فارسی
دو نامه بفاصله 1 روز

گزارش«صما» از نامه‌نگاري رجبي به روساي نظام‌مهندسي و هشدار مظاهريان:

رجبي: انجام دستورالعمل‏‌هاي مغاير با قانون مجاز نيست/ مظاهريان: رييس نظام‌مهندسي هيچ اختياري براي تفسير مصوبات وزارتخانه ندارد+نامه

به‌دنبال نامه نگاري رجبي، مظاهريان هم با اشاره به حد و حدود اختيارات قانوني رييس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي در قانون و آيين نامه، تاکيد کرده است که رييس اين سازمان هيچ گونه اختياري براي شرح و تفسير دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه هاي اين وزارتخانه ندارد. رجبي: انجام دستورالعمل‏‌هاي مغاير با قانون مجاز نيست/ مظاهريان: رييس نظام‌مهندسي هيچ اختياري براي تفسير مصوبات وزارتخانه نداردصما- در پي دستورالعمل وزير راه و شهرسازي در رابطه با لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان توسط سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، اخيرا رييس شوراي مرکزي نظام مهندسي کشور در نامه اي خطاب به روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان مبني بر کسر۵ درصدي حق نظارت گفته است: با توجه به اينکه تمام دريافت و پرداخت‏هاي سازمان‏ها‏ بايد با رعايت بودجه مصوب مجمع عمومي صورت پذيرد، لذا انجام دستورالعمل‏هاي مغاير با قانون از سوي هيأت مديره‏‌ها مجاز نيست.
به گزارش«صما» به دنبال اين نامه نگاري رجبي، مظاهريان هم با اشاره به حد و حدود اختيارات قانوني رييس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي در قانون و آيين نامه، تاکيد کرده است که رييس اين سازمان هيچ گونه اختياري براي شرح و تفسير دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه هاي اين وزارتخانه ندارد. بنابراين مصوبات و بخشنامه هاي اين وزارتخانه لازم الاجرا بوده و هر گونه تفسير خلاف آن يا عدم اجراي مفاد آنها، تخلف محسوب مي شود.

برپايه اين گزارش، مشروح نامه هاي دو مقام عالي رتبه سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي به شرح ذيل است:

نامه رجبي به روساي نظام مهندسي استان‌ها

به گزارش «صما» رجبي طي نامه اي نکاتي را به روساي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها متذکر شده است.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين نامه گفته است: سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، طي دو دهه به تدريج توانسته ‏اند جايگاه شايسته ‏اي در دفاع از حقوق بهره ‏برداران ساختمان کسب نمايند و از ساخت و سازهاي فاقد اصول فني و مقررات ملي ساختمان در حد توان و مقدورات جلوگيري کنند. اخلاق حرفه‏ اي و تکاليف قانوني ايجاب مي‏ کند که هيأت مديره ‏ها‏ تحت هيچ شرايطي از وظايف قانوني و ملي خود غفلت نورزند، بلکه با برنامه‏ ها‏يي دقيق‏ تر و هماهنگ در سراسر کشور بر توسعه کمي و کيفي اين فعاليت ‏ها‏ بيفزايند.

رجبي تاکيد کرده است: همانگونه که بعضي از مسئولان وزارت راه و شهرسازي، پس از انتشار ‏نامه‏ وزير اعلام کرده ‏اند؛ اين اقدام صرفاً به منزله لغو مداخله آن وزارتخانه در تعيين درصد حق‏ الزحمه مهندسان قابل ارزيابي است، زيرا در چارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (9) قانون مذکور، تعيين اين درصد در اختيار مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي‏باشد.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان در ادامه اين نامه نوشته است: با توجه به ماده (2) نظام‏نامه‏ مالي و معاملاتي که در راستاي بند (ف) ماده (114) اصلاحي آئين‏ نامه‏ اجرايي در جلسه شماره 200 شوراي مرکزي سازمان مورخ 1395/1/25 تصويب و ابلاغ شده است، تمام دريافت و پرداخت‏هاي سازمان‏ها‏ بايد با رعايت بودجه مصوب مجمع عمومي صورت پذيرد. لذا اخذ درصد حق الزحمه نظارت تا پايان سال جاري در چارچوب بودجه قانوني سال 1396 مورد تأکيد است. ضمناً براي سال 1397 درصد پيشنهادي هيأت مديره سازمان استان و تصويب مجمع عمومي ملاک عمل خواهد بود.

وي همچنين از اعضاي هيأت مديره‏ استان ها درخواست کرده تا افکار عمومي را با فعاليت‏هاي وسيع سازمان و بخصوص در حوزه آموزش، ترويج و کنترل مقررات ملي ساختمان آشنا سازند و از ظرفيت‏هاي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي به بهترين وجه در جهت ارتقاي کيفيت ساخت و ساز بهره ‏برداري کنند.

شايان ذکر است که هيأت مديره‏‌ها در چارچوب قانون، وظيفه پاسخگويي به اعضا را بر عهده دارند و مجاز به انجام دستورالعمل‏هاي مغاير با قانون نمي‏ باشند.

رجبي: انجام دستورالعمل‏‌هاي مغاير با قانون مجاز نيست/ مظاهريان: رييس نظام‌مهندسي هيچ اختياري براي تفسير مصوبات وزارتخانه ندارد

پاسخ مظاهريان به رجبي

اين در حالي است که حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در نامه اي خطاب به فرج اله رجبي رييس سازمان نظام مهندسي کشور نوشته است:

جناب آقاي مهندس رجبي

رييس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مرکزي)

عطف به نامه شماره 7862/د/ش م مورخ 9/11/1396 جناب عالي خطاب به روساي محترم سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها مراتب زير را به آگاهي مي رساند:

وظايف رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مرکزي) در ماده 116 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1375 احصا شده است. در بند «د» اين ماده «ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه هاي وزارت راه و شهرسازي به نظام مهندسي استان ها» جزو وظايف رييس سازمان مي باشد و در قانون و آيين نامه، هيچ گونه اختياري براي شرح و تفسير دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه هاي اين وزارتخانه داده نشده است؛ لذا تفسير و اعلامي که جناب عالي در بند 3 و انتهاي بند 4 نامه مذکور درخصوص بخشنامه شماره 02/100/55800 مورخ 26/10/1396 معمول فرموده ايد، خارج از حدود اختيارات رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان و فاقد وجاهت و اعتبار قانوني مي باشد.

ضمنا به اطلاع مي رساند برخي از بخشنامه هاي اين وزارتخانه که قبلا در اجراي همين بند براي ابلاغ به سازمان هاي استان ها به آن سازمان ارسال شده، به سازمان هاي استان ها ابلاغ نشده است و اين امر موجب بروز مشکلات حقوقي براي اين وزارتخانه گرديده است.

مظاهريان در پايان تاکيد کرده است: النهايه از آنجا که طبعا دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه هاي اين وزارتخانه در چارچوب قوانين و مقررات جاري تدوين و ابلاغ مي گردد، لازم الاتباع و لازم الاجرا بوده و هر گونه تفسير خلاف آن يا عدم اجراي مفاد آنها، تخلف محسوب مي شود.

رجبي: انجام دستورالعمل‏‌هاي مغاير با قانون مجاز نيست/ مظاهريان: رييس نظام‌مهندسي هيچ اختياري براي تفسير مصوبات وزارتخانه ندارد

انتهاي پيام/

 


1396/11/12

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه