پنجشنبه 26 مهر 1397
   English     فارسی
مبارزه با فساد در حوزه خدمات مهندسي

عباس آخوندي؛ وزير راه و شهرسازي

مبارزه با فساد در حوزه خدمات مهندسي

وزير راه و شهرسازي به دنبال ابلاغ دستورالعمل اجرايي منع پذيرش و يا قبول منافع متعارض در ارايه خدمات مهندسي ساختمان در يادداشتي با عنوان"مهندسان جوان؛ اينک نوبت شماست که براي آينده بهتر خودتان بجنگيد" مهندسان را در برداشتن گامي استوار در راه مبارزه با فساد نهادين شده در حوزه خدمات مهندسي ساختمان، فراخواند. مبارزه با فساد در حوزه خدمات مهندسي

دستور العمل اجرايي منع پذيرش همزمان اموري که واجد زمينه و يا متضمن منافع متعارض است را ابلاغ کردم. امروز بسيار سبک‌بال هستم چون هدفي که چندين سال در پيِ آن بودم، موفق به تحقق آن شدم و گامي استوار در مبارزه با فساد نهادين در حوزه‌ي خدمات مهندسي برداشتم.

البته اين موضوع شوربختانه منحصر به بازار مهندسي نيست و در بازارهاي مختلف رواج دارد. خيلي‌ها از سويي از ناکارآمدي و روند نزولي قدرت رقابت اقتصاد ملي ايران با رقباي منطقه‌اي و جهاني و کارايي پايين نيروي انساني در ايران سخن مي‌گويند. و از سوي ديگر، بسياري از متخصصان از نبود بازار کارِ مناسب شکوه دارند. افزون بر اين‌ها، خريداران خدمات از کيفيت خدمت، نامعين بودن خدمتي که در برابر پرداخت هزينه دريافت مي‌کنند و رواج فساد گسترده در بازار ناراضي مي‌باشند.

...................................

دستورالعمل اجرايي منع پذيرش و يا قبول منافع متعارض در ارايه خدمات مهندسي ساختمان

..................................

تجربه‌ي طولاني در حوزه‌ي سياست‌گذاري بهمن آموخته تا زماني که منافع متعارض فرارويِ کارکنان دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها وساير نهادهاي عمومي فراهم است، نبايد انتظار سلامت اداري، شفافيت و کارايي مبتني بر رقابت داشته‌باشيم. تا وقتي امکان استفاده از رانتِ قرار گرفتن در دو سوي ميز و قدرت پيش‌راندن امور مبتني بر توان گردش نوکِ قلم وجود دارد، امکان لغزش نيز فراهم‌آور است. بي‌ترديد خرد حکم مي‌کند که لغزش‌گاه‌ها را از ميان برداشت و نه آنکه با لغزيدگان جنگيد. در نظر هم داشته باشيم که وظيفه‌ي دولت، خلق فضاي کارِ مساعد براي شهروندان خلاق و حرفه‌مند است و نه رقابت کارمندان دولت با شهروندان. موضوعي که به تدريج به دست فراموشي سپرده شده‌است.

مطمئن هستم که اين اقدام از سوي تمام مردم و مهندسان که نهايتا در پيِ افزايش کارآمدي و سلامت دستگاهِ اداري، توسعه‌ي فناوري و افزايش قدرت رقابتي مهندسي اقتصاد ايران در برابر رقبا، شفافيتِ در گردش اطلاعات و ارجاع کارها بر مبناي قدرت رقابت حرفه‌اي بنگاه‌هاي مهندسي، ارتقاي اخلاق حرفه‌اي و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خريداران خدمت آنان هستند استقبال خواهد شد. چون اين اقدام مهم‌ترين گام در جهت ايجاد اکوسيستم سالم و پرانرژي براي خلق نوآوري‌هاي مهندسي است.

اين کار به‌تنهايي قدرت خلق کار مستقيم براي جوانان مهندس و به تبع آن خلق فرصت‌هاي شغلي براي فعاليت‌هاي وابسته به مهندسي ساختمان است. توسعه‌ي اشتغال از راه پول‌‍‌پاشي فراهم نمي‌شود. راه‌کار خلق زمين مساعد براي بالندگي مهندسان است.

اطمينان دارم که مهندسان عمق اتفاق مثبتي که با حضور فعال آنان در صحنه دفاع از حقوق خود با رعايت اخلاق حرفه‌اي و احترام به خريداران خدمات‌شان و مراقبت از استقرار رقابت در بازار خدمات مهندسي درک مي‌کنند. اين اقدام يک گام بنيادين در جهت شکل‌گيري بازار متکي بر دانش، کارايي و رقابت حرفه‌اي است و منجر به شکل‌گيري کسب‌وکارهاي نوبنيان (استارت‌آپ‌هاي) مهندسي ساختمان توسط مهندسان جوان و افزايش فرصت‌هاي شغلي است. لذا، بي‌گمان بسيار بهتر از من از اين فضا پاسداري خواهند کرد.

 

 


1396/11/15

 • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
 • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

  دزدي افکار= عقيم شدن فکر


  پدر
  دستانت بوسيدني است به حرمت شرافتت مي ايستم و تعظيم مي کنم چه بيدار چه خفته چه آرام گرفته در خاک
  net
  logo-samandehi