پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود

عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي در گفت و گو با «صما»:

منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود/ دست مهندسان حرفه‌مند در حوزه طراحي باز باشد

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با اشاره به ابلاغيه حذف تعارض منافع وزير راه و شهرسازي گفت: وقتي افراد شاغل در وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو و نفت و افرادي را که بنا به تخصص خود وارد اين حرفه شده‌اند، از ادامه فعاليت حرفه‌اي منع مي‌کنيم، يعني به شکلي افراد حرفه‌مندتر را از چرخه کار حرفه‌اي خارج مي‌کنيم. منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود/ دست مهندسان حرفه‌مند در حوزه طراحي باز باشداحمدرضا طاهري اصل در گفت و گو با «صما» ادامه داد: در اينجا اين سوال از وزير مطرح است که اگر حقوق پايه يک کارمند به هر دليلي کفاف زندگي او را ندهد، آيا بايد به دنبال شغل‌هايي مثل رانندگي، ميوه‌فروشي و فعاليت‌هايي برود که مربوط به حرفه وي نيست و فعاليت حرفه‌اي خود را کنار بگذارد؟ آيا يک پزشک اگر در يک بيمارستان کار ‌کند، از داير کردن مطب منع مي‌شود؟

وي با انتقاد از اينکه با اجراي اين ابلاغيه و منع کردن کارمندان از فعاليت ساختماني، در حال حذف افراد حرفه‌مندتر از چرخه ساخت‌وساز هستيم، گفت: ما به اين ترتيب افرادي را که مي‌توانند در فعاليت‌هاي ساخت‌وساز نقش داشته و پل ارتباطي بين ساخت‌وساز با وزارتخانه متبوع خود باشند، از ادامه کار منع مي‌کنيم.

طاهري اصل با بيان اينکه خارج کردن کارمندان وزارتخانه‌هاي مختلف از چرخه ساخت‌وساز، ظلم به کارمندان و فعاليت حرفه‌اي آنها است گفت: با اين ابلاغيه، ما برخلاف اصلاح قانون نظام مهندسي که در آن بحث حرفه‌مندي را مطرح مي‌کنند، عمل مي‌کنيم.

وي افزود: شايد درست باشد که يک مهندس شاغل در يک ارگان، هم از نظر حقوقي درآمد داشته باشد و هم فرصت کافي براي نظارت نداشته باشد، اما او حداقل مي‌تواند طراحي کند و خارج از ساعات فعاليت اداري خود به فعاليت حرفه‌اي در زمينه طراحي و مشاوره بپردازد.

پاک کردن صورت مسئله، راه درستي براي حذف فساد و رانت نيست

وي در پاسخ به اينکه با توجه به ارتباطات خاص و رانت‌هايي که در گرفتن پروژه‌ها از سوي شاغلان 9 نهاد مذکور وجود دارد، آيا اجراي اين ابلاغيه مي‌تواند گامي براي مبارزه با فساد باشد، گفت: ما نبايد به دليل اينکه جوابي براي اين مسئله نداريم، صورت مسئله را پاک کنيم.

اين مسئول با تاکيد بر لزوم کنترل عملکرد کارمندان تصريح کرد: در هر صورت اين ارتباطات بين کارکنان شهرداري‌ها و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي که بتوانند يکسري پروژه‌ها را خود بگيرد، امکان دارد. مي‌توان اين دسته از کارمندان را از کار نظارت منع کرد، ولي بايد دست آنها را در طراحي باز بگذاريم و بايد چاره‌انديشي کنيم، نه اينکه صورت مسئله را کاملا پاک کنيم.

وي با بيان اينکه حتي يک مهندس خود اگر فعاليت نکند، مي‌تواند پروژه را بگيرد و با پروانه بقيه مهندسان کار کند، گفت: اگر مهندسي به عنوان کارمند شهرداري، وزارت کشور، نفت يا نيرو بخواهد تخلف کند، در زمره پروانه خود تخلف نمي‌کند، اما پروژه‌ها را به يکسري از دوستان مي‌دهد و اين رويه اي است که اکنون هم بعضا اتفاق مي‌افتد.

طاهري اصل تاکيد کرد: پس اگر بحث تخلف و گرفتن پروژه مطرح باشد، به هر طريقي مي‌توانند اين کار انجام دهند و بيش از ظرفيت کاري خود از ظرفيت بقيه استفاده ‌کنند. بنابراين دليل موجهي نيست که افراد حرفه‌مند را از فعاليت حرفه‌اي خود معذور کنيم و کنار بگذاريم. چون در اين حالت حقوق شهروندي را رعايت نکرده‌ايم.

کارمندان با حقوق 2 تا 3 ميليوني تامين مالي نمي‌شوند

وي با بيان اينکه نبايد همه را به اين چشم ببينيم که شايد فعاليت خلاف انجام دهند، يادآور شد: بايد ببينيم که براي تامين درآمد آنها چه بايد کرد. در حال حاضر برخي مهندسان سال‌هاست در وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و کشور با حقوق 2 تا 3 ميليون توماني فعاليت مي‌کنند که تامين مالي نمي‌شوند. آيا آنها بايد فعاليت حرفه‌اي را کنار بگذارند و بعد از بازنشستگي کار حرفه اي خود را انجام دهند.

وي با تاکيد بر اينکه پاک کردن صورت مسئله راهکار درستي نيست، افزود: راهکارهاي بهتري مي‌شد براي اين موضوع انديشيد و روش‌هاي کنترلي بهتري را اجرايي کرد تا اينکه مهندسان مکلف شوند تا پروانه خود را تحويل وزارت راه و شهرسازي و يا اداره کل راه و شهرسازي بدهند.

رييس کميسيون انرژي شوراي مرکزي درخصوص راهکار پيشنهادي براي اين منظور بيان کرد: اگر قرار باشد افرادي را که وقت نظارت و بازرسي ندارند، از کار منع کنيم، مي‌توانند به فعاليت طراحي و مشاوره بپردازند. همچنين اگر احتمال تخلف گرفتن پروژه‌ها وجود دارد، ظرفيت مهندسان مشخص است و بيش از اين ظرفيت، نبايد اجازه فعاليت را به آنها بدهيم.

دست مهندسان حرفه مند در زمينه طراحي باز باشد

وي با بيان اينکه مهندسان اگر واقعا اهل کار حرفه اي باشند، مي‌توانند از کل کشور در بخش طراحي سفارش کار بگيرند و در زمينه طراحي، دست مهندسان در کل کشور باز است، افزود: يا اينکه مهندسان مي‌توانند پروانه خود را داشته باشند و در قسمت مشاوره فعاليت کنند. چون پروانه حق قانوني مهندسان است که به عنوان وجهه خود گرفته‌اند و شايد يک مهندس اصلا دوست داشته باشد، پروانه اشتغال خود را قاب بگيرد و بخواهد خود را به عنوان يک فرد حرفه‌مند معرفي کند.

طاهري اصل افزود: فرضا گرفتن گواهي‌نامه رانندگي افرادي که در تاکسيراني مشغول هستند، چون احتمال دارد که تاکسي بخرند و مسافرکشي کنند، دليل موجهي براي اين کار نيست و لذا حق طبيعي مهندسان را نبايد از آنها گرفت.

وي با ارائه يک مثال ديگر ادامه داد: به کدام پزشکي مي‌توانند بگويند که چون در بيمارستان کار مي‌کند، حق راه اندازي مطب و فعاليت خارج از بيمارستان را ندارد؟ او يک پروانه نظام پزشکي دارد که بايد از آن استفاده کند و در برابر حرفه خود جوابگو باشد.

طاهري اصل با بيان اينکه دولت و ملت هزينه کرده‌اند که يک مهندس در خدمت آباداني کشور خود باشد، اظهار کرد: ما نمي‌توانيم بگوييم به صرف اينکه فردي در يک ارگان دولتي کار مي‌کند نمي‌تواند در جاي ديگري کار کند.

وي با بيان اينکه تعارض منافع تعاريف مختلفي دارد گفت: يک جنبه تعارض منافع، اين نيست که هر دو طرف در يک طرف ميز قرار دارند. حذف افراد حرفه‌مند باعث رفع تعارض منافع نمي شود. بر اين اساس از وزير راه دعوت شده تا ضمن حضور در جلسه شوراي مرکزي، منظور خود را از تعارض منافع به طور آشکار بيان کند و ما هم تعاريف خود را از آن ارائه دهيم.

 


1396/11/30


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


 • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

 • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌استنياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستندهيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده استدرواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتدبلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداريتقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني استهزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروزشهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختندهفت ميليارد به حساب سازمان بازگشتتجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده استضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيستسازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيستدو بحران جدي در شهرداري ...شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديدآسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشندسيستم ارجاع نظارت کار معيوب استسازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان استاعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي استجزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهرانانتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيداگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشدمعاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجراييموضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل استوزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانستاشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماندبه هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمدتا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامداداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شودشعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کردبازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوندطرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله استاهداف برنامه ملي بازآفريني شهريبرگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي استگردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومانعمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شودبايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است     

 

    

    • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
    • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

     دزدي افکار= عقيم شدن فکر

     آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
     logo-samandehi