English     فارسی
منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود

عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي در گفت و گو با «صما»:

منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود/ دست مهندسان حرفه‌مند در حوزه طراحي باز باشد

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با اشاره به ابلاغيه حذف تعارض منافع وزير راه و شهرسازي گفت: وقتي افراد شاغل در وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو و نفت و افرادي را که بنا به تخصص خود وارد اين حرفه شده‌اند، از ادامه فعاليت حرفه‌اي منع مي‌کنيم، يعني به شکلي افراد حرفه‌مندتر را از چرخه کار حرفه‌اي خارج مي‌کنيم. منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود/ دست مهندسان حرفه‌مند در حوزه طراحي باز باشداحمدرضا طاهري اصل در گفت و گو با «صما» ادامه داد: در اينجا اين سوال از وزير مطرح است که اگر حقوق پايه يک کارمند به هر دليلي کفاف زندگي او را ندهد، آيا بايد به دنبال شغل‌هايي مثل رانندگي، ميوه‌فروشي و فعاليت‌هايي برود که مربوط به حرفه وي نيست و فعاليت حرفه‌اي خود را کنار بگذارد؟ آيا يک پزشک اگر در يک بيمارستان کار ‌کند، از داير کردن مطب منع مي‌شود؟

وي با انتقاد از اينکه با اجراي اين ابلاغيه و منع کردن کارمندان از فعاليت ساختماني، در حال حذف افراد حرفه‌مندتر از چرخه ساخت‌وساز هستيم، گفت: ما به اين ترتيب افرادي را که مي‌توانند در فعاليت‌هاي ساخت‌وساز نقش داشته و پل ارتباطي بين ساخت‌وساز با وزارتخانه متبوع خود باشند، از ادامه کار منع مي‌کنيم.

طاهري اصل با بيان اينکه خارج کردن کارمندان وزارتخانه‌هاي مختلف از چرخه ساخت‌وساز، ظلم به کارمندان و فعاليت حرفه‌اي آنها است گفت: با اين ابلاغيه، ما برخلاف اصلاح قانون نظام مهندسي که در آن بحث حرفه‌مندي را مطرح مي‌کنند، عمل مي‌کنيم.

وي افزود: شايد درست باشد که يک مهندس شاغل در يک ارگان، هم از نظر حقوقي درآمد داشته باشد و هم فرصت کافي براي نظارت نداشته باشد، اما او حداقل مي‌تواند طراحي کند و خارج از ساعات فعاليت اداري خود به فعاليت حرفه‌اي در زمينه طراحي و مشاوره بپردازد.

پاک کردن صورت مسئله، راه درستي براي حذف فساد و رانت نيست

وي در پاسخ به اينکه با توجه به ارتباطات خاص و رانت‌هايي که در گرفتن پروژه‌ها از سوي شاغلان 9 نهاد مذکور وجود دارد، آيا اجراي اين ابلاغيه مي‌تواند گامي براي مبارزه با فساد باشد، گفت: ما نبايد به دليل اينکه جوابي براي اين مسئله نداريم، صورت مسئله را پاک کنيم.

اين مسئول با تاکيد بر لزوم کنترل عملکرد کارمندان تصريح کرد: در هر صورت اين ارتباطات بين کارکنان شهرداري‌ها و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي که بتوانند يکسري پروژه‌ها را خود بگيرد، امکان دارد. مي‌توان اين دسته از کارمندان را از کار نظارت منع کرد، ولي بايد دست آنها را در طراحي باز بگذاريم و بايد چاره‌انديشي کنيم، نه اينکه صورت مسئله را کاملا پاک کنيم.

وي با بيان اينکه حتي يک مهندس خود اگر فعاليت نکند، مي‌تواند پروژه را بگيرد و با پروانه بقيه مهندسان کار کند، گفت: اگر مهندسي به عنوان کارمند شهرداري، وزارت کشور، نفت يا نيرو بخواهد تخلف کند، در زمره پروانه خود تخلف نمي‌کند، اما پروژه‌ها را به يکسري از دوستان مي‌دهد و اين رويه اي است که اکنون هم بعضا اتفاق مي‌افتد.

طاهري اصل تاکيد کرد: پس اگر بحث تخلف و گرفتن پروژه مطرح باشد، به هر طريقي مي‌توانند اين کار انجام دهند و بيش از ظرفيت کاري خود از ظرفيت بقيه استفاده ‌کنند. بنابراين دليل موجهي نيست که افراد حرفه‌مند را از فعاليت حرفه‌اي خود معذور کنيم و کنار بگذاريم. چون در اين حالت حقوق شهروندي را رعايت نکرده‌ايم.

کارمندان با حقوق 2 تا 3 ميليوني تامين مالي نمي‌شوند

وي با بيان اينکه نبايد همه را به اين چشم ببينيم که شايد فعاليت خلاف انجام دهند، يادآور شد: بايد ببينيم که براي تامين درآمد آنها چه بايد کرد. در حال حاضر برخي مهندسان سال‌هاست در وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و کشور با حقوق 2 تا 3 ميليون توماني فعاليت مي‌کنند که تامين مالي نمي‌شوند. آيا آنها بايد فعاليت حرفه‌اي را کنار بگذارند و بعد از بازنشستگي کار حرفه اي خود را انجام دهند.

وي با تاکيد بر اينکه پاک کردن صورت مسئله راهکار درستي نيست، افزود: راهکارهاي بهتري مي‌شد براي اين موضوع انديشيد و روش‌هاي کنترلي بهتري را اجرايي کرد تا اينکه مهندسان مکلف شوند تا پروانه خود را تحويل وزارت راه و شهرسازي و يا اداره کل راه و شهرسازي بدهند.

رييس کميسيون انرژي شوراي مرکزي درخصوص راهکار پيشنهادي براي اين منظور بيان کرد: اگر قرار باشد افرادي را که وقت نظارت و بازرسي ندارند، از کار منع کنيم، مي‌توانند به فعاليت طراحي و مشاوره بپردازند. همچنين اگر احتمال تخلف گرفتن پروژه‌ها وجود دارد، ظرفيت مهندسان مشخص است و بيش از اين ظرفيت، نبايد اجازه فعاليت را به آنها بدهيم.

دست مهندسان حرفه مند در زمينه طراحي باز باشد

وي با بيان اينکه مهندسان اگر واقعا اهل کار حرفه اي باشند، مي‌توانند از کل کشور در بخش طراحي سفارش کار بگيرند و در زمينه طراحي، دست مهندسان در کل کشور باز است، افزود: يا اينکه مهندسان مي‌توانند پروانه خود را داشته باشند و در قسمت مشاوره فعاليت کنند. چون پروانه حق قانوني مهندسان است که به عنوان وجهه خود گرفته‌اند و شايد يک مهندس اصلا دوست داشته باشد، پروانه اشتغال خود را قاب بگيرد و بخواهد خود را به عنوان يک فرد حرفه‌مند معرفي کند.

طاهري اصل افزود: فرضا گرفتن گواهي‌نامه رانندگي افرادي که در تاکسيراني مشغول هستند، چون احتمال دارد که تاکسي بخرند و مسافرکشي کنند، دليل موجهي براي اين کار نيست و لذا حق طبيعي مهندسان را نبايد از آنها گرفت.

وي با ارائه يک مثال ديگر ادامه داد: به کدام پزشکي مي‌توانند بگويند که چون در بيمارستان کار مي‌کند، حق راه اندازي مطب و فعاليت خارج از بيمارستان را ندارد؟ او يک پروانه نظام پزشکي دارد که بايد از آن استفاده کند و در برابر حرفه خود جوابگو باشد.

طاهري اصل با بيان اينکه دولت و ملت هزينه کرده‌اند که يک مهندس در خدمت آباداني کشور خود باشد، اظهار کرد: ما نمي‌توانيم بگوييم به صرف اينکه فردي در يک ارگان دولتي کار مي‌کند نمي‌تواند در جاي ديگري کار کند.

وي با بيان اينکه تعارض منافع تعاريف مختلفي دارد گفت: يک جنبه تعارض منافع، اين نيست که هر دو طرف در يک طرف ميز قرار دارند. حذف افراد حرفه‌مند باعث رفع تعارض منافع نمي شود. بر اين اساس از وزير راه دعوت شده تا ضمن حضور در جلسه شوراي مرکزي، منظور خود را از تعارض منافع به طور آشکار بيان کند و ما هم تعاريف خود را از آن ارائه دهيم.

 


1396/11/30

جمعه 03 فروردين 1397

 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


نگاهي لطيف و رندانه به برخي از رخدادهاي حوزه ساختمان با عنوان «ترين‌هاي صنعت ...دستور ابلاغ به کليه شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ...مسکن يک بخش فرابخشي است و در اين حوزه بايد استانداردها به روز رساني ...وزارت راه و شهرسازي در تلاش است ساختار موجود سازمان مهندسي ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسي اصلاح کند و صدور دو ابلاغيه اخير آخوندي نيز در اين ...تفکيک نظارت از بازرسي نه تنها مسئوليت هاي حين ساخت شفاف مي شود، بلکه مي توان پيش بيني کرد مهندسان بيشتري تا دوبرابر وضع کنوني به کار گمارده ...قانون، منافع مردم و طرح تفصيلي اهميت ...هنوز براي واگذاري امر بازرسي و کنترل به شهرداري زود ...نمايندگان با 152 رأي مخالف استيضاح،‌ به ادامه فعاليت عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در دولت دوازدهم رأي مثبت ...به عنوان بالاترين مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهي مي ...استيضاح اختياري قانوني است که قانون اساسي به نمايندگان مجلس داده است و با ١٠ امضا رسميت مي‌يابد. اين اختيار و حق قانوني، تشکيک‌پذير نيست؛ ...متأسفانه ساخت‌وسازهاي ما در بحث مجري ذي‌صلاح جدي گرفته نمي‌شود و اين مبحث داراي ضعف قوانين گسترده ...کميسيون ماده 100 شهرداري‌ها موفق عمل ...غفلت از مقررات ملي در صدور پايان کار ساختمان ...سازمان‌هاي نظام مهندسي به مسئوليت اصلي خود که اعتلاي مهندسي و تنسيق امور مهندسان است بپردازند و از توزيع کار دست ...بازرس توسط شهرداري و ناظر توسط مالک انتخاب ...سرپرست معاونت امور حقوقي دولت طي نامه اي ۴ بندي، به وزير راه و شهرسازي، تکليف محدوده اختيار و تکليف شهرداري ها در موضوع کنترل ساختمان را تعيين ...استاندارد بودن ساختمان‌ در فرهنگ خريداران ايراني جايگاهي ...نظام‌مهندسي به يک سازمان مالي بزرگ تبديل ...بحث عدم تعارض منافع مقدمه اي بر رعايت ايمن سازي ساختمان‌ها ...اجراي اين مبحث تحت تاثير تلقي هزينه‌اي از آن به فراموشي سپرده شده ...خارج کردن کارمندان وزارتخانه‌هاي مختلف از چرخه ساخت‌وساز، ظلم به کارمندان و فعاليت حرفه‌اي آنها ...منع به کارگيري افراد دو يا چندشغله در سازمان هاي نظام مهندسي تا چه حد در کاهش فساد و رانت هاي احتمالي در بخش مهندسي موثر ...مجمع مي‌تواند تا 20درصد هم از حق‌الزحمه مهندسان ناظر برداشت ...حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي با نموداري به موضوع موفقيت ها و عدم موفقيت هاي پس از انقلاب اسلامي در زمينه شاخصه هاي فرهنگي پرداخته ...لغو کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان،‌درخواست ۵ ساله مهندسان ...کسر 5درصد از دستمزد مهندسان براي ارائه خدماتي نظير آموزش، رويکرد صحيحي ...شهرداران يزد، اردبيل و اروميه با اشاره به ضروت توجه به موضوع احياي بافت‌هاي فرسوده، بر ضرورت همراهي مردم و مسئولان جهت احياي اين بافت‌ها و تحقق مناسب ...امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسي ساختمان ديگر برکسي پوشيده ...چنانچه اولين بار است که مديريت يک سازمان را بر عهده گرفته‌ايد به اين نکته توجه کنيد که فرصت مديريت محدود است و تا مي‌توانيد خدمتگزاري ...گواهينامه واکنش در برابر آتش براي نماي ...
سررشته زندگي
هر لحظه اي كه به دليل رفتار ديگران با تشويش، نااميدي، اندوه، خشم يا رنجيدگي مي گذراني، لحظه اي ست كه سررشتهء زندگي را از دست داده اي.
«وين داير»
آمار: بازدید این صفحه: 12874 مرتبه نمایش این صفحه: 13888 مرتبه