سه شنبه 29 خرداد 1397
   English     فارسی
منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود

عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي در گفت و گو با «صما»:

منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود/ دست مهندسان حرفه‌مند در حوزه طراحي باز باشد

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با اشاره به ابلاغيه حذف تعارض منافع وزير راه و شهرسازي گفت: وقتي افراد شاغل در وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو و نفت و افرادي را که بنا به تخصص خود وارد اين حرفه شده‌اند، از ادامه فعاليت حرفه‌اي منع مي‌کنيم، يعني به شکلي افراد حرفه‌مندتر را از چرخه کار حرفه‌اي خارج مي‌کنيم. منع فعاليت کارمندان دولتي موجب رفع تعارض منافع نمي‌شود/ دست مهندسان حرفه‌مند در حوزه طراحي باز باشداحمدرضا طاهري اصل در گفت و گو با «صما» ادامه داد: در اينجا اين سوال از وزير مطرح است که اگر حقوق پايه يک کارمند به هر دليلي کفاف زندگي او را ندهد، آيا بايد به دنبال شغل‌هايي مثل رانندگي، ميوه‌فروشي و فعاليت‌هايي برود که مربوط به حرفه وي نيست و فعاليت حرفه‌اي خود را کنار بگذارد؟ آيا يک پزشک اگر در يک بيمارستان کار ‌کند، از داير کردن مطب منع مي‌شود؟

وي با انتقاد از اينکه با اجراي اين ابلاغيه و منع کردن کارمندان از فعاليت ساختماني، در حال حذف افراد حرفه‌مندتر از چرخه ساخت‌وساز هستيم، گفت: ما به اين ترتيب افرادي را که مي‌توانند در فعاليت‌هاي ساخت‌وساز نقش داشته و پل ارتباطي بين ساخت‌وساز با وزارتخانه متبوع خود باشند، از ادامه کار منع مي‌کنيم.

طاهري اصل با بيان اينکه خارج کردن کارمندان وزارتخانه‌هاي مختلف از چرخه ساخت‌وساز، ظلم به کارمندان و فعاليت حرفه‌اي آنها است گفت: با اين ابلاغيه، ما برخلاف اصلاح قانون نظام مهندسي که در آن بحث حرفه‌مندي را مطرح مي‌کنند، عمل مي‌کنيم.

وي افزود: شايد درست باشد که يک مهندس شاغل در يک ارگان، هم از نظر حقوقي درآمد داشته باشد و هم فرصت کافي براي نظارت نداشته باشد، اما او حداقل مي‌تواند طراحي کند و خارج از ساعات فعاليت اداري خود به فعاليت حرفه‌اي در زمينه طراحي و مشاوره بپردازد.

پاک کردن صورت مسئله، راه درستي براي حذف فساد و رانت نيست

وي در پاسخ به اينکه با توجه به ارتباطات خاص و رانت‌هايي که در گرفتن پروژه‌ها از سوي شاغلان 9 نهاد مذکور وجود دارد، آيا اجراي اين ابلاغيه مي‌تواند گامي براي مبارزه با فساد باشد، گفت: ما نبايد به دليل اينکه جوابي براي اين مسئله نداريم، صورت مسئله را پاک کنيم.

اين مسئول با تاکيد بر لزوم کنترل عملکرد کارمندان تصريح کرد: در هر صورت اين ارتباطات بين کارکنان شهرداري‌ها و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي که بتوانند يکسري پروژه‌ها را خود بگيرد، امکان دارد. مي‌توان اين دسته از کارمندان را از کار نظارت منع کرد، ولي بايد دست آنها را در طراحي باز بگذاريم و بايد چاره‌انديشي کنيم، نه اينکه صورت مسئله را کاملا پاک کنيم.

وي با بيان اينکه حتي يک مهندس خود اگر فعاليت نکند، مي‌تواند پروژه را بگيرد و با پروانه بقيه مهندسان کار کند، گفت: اگر مهندسي به عنوان کارمند شهرداري، وزارت کشور، نفت يا نيرو بخواهد تخلف کند، در زمره پروانه خود تخلف نمي‌کند، اما پروژه‌ها را به يکسري از دوستان مي‌دهد و اين رويه اي است که اکنون هم بعضا اتفاق مي‌افتد.

طاهري اصل تاکيد کرد: پس اگر بحث تخلف و گرفتن پروژه مطرح باشد، به هر طريقي مي‌توانند اين کار انجام دهند و بيش از ظرفيت کاري خود از ظرفيت بقيه استفاده ‌کنند. بنابراين دليل موجهي نيست که افراد حرفه‌مند را از فعاليت حرفه‌اي خود معذور کنيم و کنار بگذاريم. چون در اين حالت حقوق شهروندي را رعايت نکرده‌ايم.

کارمندان با حقوق 2 تا 3 ميليوني تامين مالي نمي‌شوند

وي با بيان اينکه نبايد همه را به اين چشم ببينيم که شايد فعاليت خلاف انجام دهند، يادآور شد: بايد ببينيم که براي تامين درآمد آنها چه بايد کرد. در حال حاضر برخي مهندسان سال‌هاست در وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و کشور با حقوق 2 تا 3 ميليون توماني فعاليت مي‌کنند که تامين مالي نمي‌شوند. آيا آنها بايد فعاليت حرفه‌اي را کنار بگذارند و بعد از بازنشستگي کار حرفه اي خود را انجام دهند.

وي با تاکيد بر اينکه پاک کردن صورت مسئله راهکار درستي نيست، افزود: راهکارهاي بهتري مي‌شد براي اين موضوع انديشيد و روش‌هاي کنترلي بهتري را اجرايي کرد تا اينکه مهندسان مکلف شوند تا پروانه خود را تحويل وزارت راه و شهرسازي و يا اداره کل راه و شهرسازي بدهند.

رييس کميسيون انرژي شوراي مرکزي درخصوص راهکار پيشنهادي براي اين منظور بيان کرد: اگر قرار باشد افرادي را که وقت نظارت و بازرسي ندارند، از کار منع کنيم، مي‌توانند به فعاليت طراحي و مشاوره بپردازند. همچنين اگر احتمال تخلف گرفتن پروژه‌ها وجود دارد، ظرفيت مهندسان مشخص است و بيش از اين ظرفيت، نبايد اجازه فعاليت را به آنها بدهيم.

دست مهندسان حرفه مند در زمينه طراحي باز باشد

وي با بيان اينکه مهندسان اگر واقعا اهل کار حرفه اي باشند، مي‌توانند از کل کشور در بخش طراحي سفارش کار بگيرند و در زمينه طراحي، دست مهندسان در کل کشور باز است، افزود: يا اينکه مهندسان مي‌توانند پروانه خود را داشته باشند و در قسمت مشاوره فعاليت کنند. چون پروانه حق قانوني مهندسان است که به عنوان وجهه خود گرفته‌اند و شايد يک مهندس اصلا دوست داشته باشد، پروانه اشتغال خود را قاب بگيرد و بخواهد خود را به عنوان يک فرد حرفه‌مند معرفي کند.

طاهري اصل افزود: فرضا گرفتن گواهي‌نامه رانندگي افرادي که در تاکسيراني مشغول هستند، چون احتمال دارد که تاکسي بخرند و مسافرکشي کنند، دليل موجهي براي اين کار نيست و لذا حق طبيعي مهندسان را نبايد از آنها گرفت.

وي با ارائه يک مثال ديگر ادامه داد: به کدام پزشکي مي‌توانند بگويند که چون در بيمارستان کار مي‌کند، حق راه اندازي مطب و فعاليت خارج از بيمارستان را ندارد؟ او يک پروانه نظام پزشکي دارد که بايد از آن استفاده کند و در برابر حرفه خود جوابگو باشد.

طاهري اصل با بيان اينکه دولت و ملت هزينه کرده‌اند که يک مهندس در خدمت آباداني کشور خود باشد، اظهار کرد: ما نمي‌توانيم بگوييم به صرف اينکه فردي در يک ارگان دولتي کار مي‌کند نمي‌تواند در جاي ديگري کار کند.

وي با بيان اينکه تعارض منافع تعاريف مختلفي دارد گفت: يک جنبه تعارض منافع، اين نيست که هر دو طرف در يک طرف ميز قرار دارند. حذف افراد حرفه‌مند باعث رفع تعارض منافع نمي شود. بر اين اساس از وزير راه دعوت شده تا ضمن حضور در جلسه شوراي مرکزي، منظور خود را از تعارض منافع به طور آشکار بيان کند و ما هم تعاريف خود را از آن ارائه دهيم.

 


1396/11/30


سررشته زندگي
هر لحظه اي كه به دليل رفتار ديگران با تشويش، نااميدي، اندوه، خشم يا رنجيدگي مي گذراني، لحظه اي ست كه سررشتهء زندگي را از دست داده اي.
«وين داير»

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي استگردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومانعمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شودبايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي استتجديدنظر در ضوابط ساخت و ساز با رويکرد معماري ايراني- اسلاميلايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت داده‌ايمتوزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه نداردرفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شودوزير راه و شهرسازي طي يادداشتي تحت‌عنوان شهردار تهران به اهميت و تاثير انتخاب شهردار يک شهر با نگاه ملي به آينده توسعه شهري در ايران پرداختتبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي استباتوجه به سابقه دکترآخوندي واشراف ايشان برمقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي ،مي‌توان گفت که بخش نامه هاي وي نيز کاملا قانوني است.وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کننداز دچارشدن سرنوشت مهندسان به توزيع‌کوپن قلبم به‌درد مي‌آيدشهرداري بايد تلاش کند چابک‌تر و تاثيرگذارتر شودوزير راه و شهرسازي درباره جنجال‌هايي که در سازمان نظام مهندسي رخ داده است اظهار داشت: نظام مهندسي دست در جيب مردم کرده و مي‌خواهد اين درآمد را بين خودشان توزيع کند و ما هم اقدام عجيبي نکرديم و گفتيم مبناي بخش‌نامه‌اي که اجازه اين کار را به نظام مهندسي داده اشتباه است و براي کسب درآمد نبايد دست در جيب ديگري کنند بلکه بايد با فروش خدمات درآمد کسب کنندوزارت‌ راه‌وشهرسازي در يك روند اصلاحي سه‌ساله تلاش كرده جلوي رانت عده كثيري را بگيرد و اين آيين‌نامه فقط بخشي از اين اقدام استبرخي شنيده‌ها حاکي از آن است که وزير راه به‌شدت به دنبال آن است که اصلاحات خود را نهادينه کند و در اين مسير حتي افراد بزرگ‌تري از سران نظام‌مهندسي در صف انتظار قرارگرفته‌انددولت با اين اقدام خود تلويحا پيام آشکاري را به جامعه مهندسي مخابره کرده وآن هم اينکه در انجام اصلاحات مورد نظرخود مصمم است و موضوع را با جديت پيگيري خواهد کردبي نظمي در ارائه خدمات مهندسي و به تبع آن ايجاد خلل در روند فعاليت ذينفعان و نهادهاي ذيربط موجب تعليق پروانه اشتغال رييس نظام مهندسي تهران شدانتقاد از نحوه آموزش مهندسان در سازمان‌هاي نظام مهندسيتغييرات در اداره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، اين سازمان را به گفته خودش از مسير بنگاه‌داري به سمت اعتلاي حرفه‌اي سوق دهدمقايسه اين پل با ۱۲ پل بزرگ دنياگمشده معماري؛ توجه به مسائل اجتماعي و محيط‌زيست استهيچ‌ نهادي جز دولت و ديوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را نداردبخش عمومي محلي (شهرداري‌ها) شيوه پيشنهادي تامين مالي را جايگزين شيوه ناکارآمد موجود نمايد، مي‌توان انتظار داشت يکي از زيربناهاي اصلي توسعه پايدار شهري حاصل مي‌شودعزم جدي براي اصلاح روند معيوب گسترش خارج از ضابطه شهرها تلاش براي حاکميت انضباط شهري در ايرانخطر گسلش سطح زمين در اثر زلزله در مناطق شهري و کلانشهرها از مسايلي است که بايد در طرح‌هاي کاربري اراضي شهري، مقررات و ضوابط ساخت و ساز و نيز بررسي ژئوتکنيکي پروژه‌ها مورد توجه قرار گيردوزير راه و شهرسازي از برخورد قاطع با افرادي خبر داد که از مهندسان ناظر درخواست دريافت ۵درصد حق‌الزحمه را مي‌کنندبرداشت هاي دوگانه از قانون باعث بروز مشکلاتوجود از هم گسيختگي اجتماعي و بحران هويت در تهران و ديگر شهرهاي ايران نياز به اثبات نداردمتخلفان به شوراي انتظامي سازمان‌هاي نظام مهندسي معرفي و با آنها برخورد مي‌شودبراي آباداني ايران و راست کردن کجي‌ها بيش از اين بايد هزينه بدهيم و من آماده‌امفرازوفرودهاي سازمان نظام‌مهندسي در سالي که گذشتدليل رکود در بازار مسکن، تشديد رکود اقتصادي استضعف نظام مهندسي در پاسخگويي به نيازهاي مهندساننگاهي لطيف و رندانه به برخي از رخدادهاي حوزه ساختمان با عنوان «ترين‌هاي صنعت ساختمان»دستور ابلاغ به کليه شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمانمسکن يک بخش فرابخشي است و در اين حوزه بايد استانداردها به روز رساني شودوزارت راه و شهرسازي در تلاش است ساختار موجود سازمان مهندسي ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسي اصلاح کند و صدور دو ابلاغيه اخير آخوندي نيز در اين راستا صورت گرفت، اما رئيس سازمان نظام مهندسي در برابراصلاحات مقاومت مي کندتفکيک نظارت از بازرسي نه تنها مسئوليت هاي حين ساخت شفاف مي شود، بلکه مي توان پيش بيني کرد مهندسان بيشتري تا دوبرابر وضع کنوني به کار گمارده شوندlogo-samandehi
آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 13057 مرتبه نمایش این صفحه: 13565 مرتبه