پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
اصلي ترين بحث اين است که ما فرآيندها را اصلاح کنيم

وزيرراه وشهرسازي در حاشيه همايشHSE مطرح کرد:

اطمينان دارم مهندسان از بخش‌نامه عدم تعارض استقبال مي‌کنند/ مانع از ايجاد تعارض منافع شويم

وزير راه وشهرسازي در حاشيه اولين جشنواره ملي نشان تعالي HSEضمن تبريک روز مهندس و ابراز اميدواري بابت اينکه سازمان نظام مهندسي بتواند به ماموريت‌هاي اصلي خود جامه عمل بپوشاند درعين حال بخش نامه عدم تعارض منافع را مقدمه اي بر رعايت مقررات ايمن‌سازي ساختان‌ها تلقي کرد وگفت: اطمينان دارم که جامعه مهندسي وسازمان‌هاي نظام مهندسي از اين بخش نامه استقبال خواهند کرد. اطمينان دارم مهندسان از بخش‌نامه عدم تعارض استقبال مي‌کنند/ مانع از ايجاد تعارض منافع شويم

به گزارش خبرنگار «صما» عباس آخوندي ظهرامروز درحاشيه اولين جشنواره تعاليHSE درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براينکه بخش نامه عدم تعارض چه پيامدهاي مثبتي براي صنعت ساختمان خواهد داشت ضمن توضيح اين مطلب که جامعه بايد بتواند به اقدامات وخدمات مهندسي اطمينان کامل کند و مهندسان به عنوان يک مرجع قابل قبول درجامعه نقش آفريني داشته باشند گفت : با اين رويکرد مدتي است که دولت بحث اخلاق مهندسي را که عمدتا متکي به عدم تعارض منافع بوده است را مطرح کرده و در اين موضوع آيين نامه در هيات وزيران به تصويب و متعاقب آن آيين نامه ودستورالعمل‌هايي ابلاغ کرده است.

وزير راه و شهرسازي با يادآوري اين موضوع که با اين نگاه اقدام به اصلاح دستورالعمل‌هاي قبلي کرديم خاطرنشان ساخت: حرف اساسي ما اين است که تمام کساني که در حوزه عمومي چه دولت، شهرداري و شرکت‌هايي دولتي قرار دارند که نهايتا بايد يک فعاليت مهندسي را نظارت، کنترل و تاييد کنند نبايد در موضوع اجرا و طراحي مسووليت داشته باشند چرا که اگر دو طرف ميز بنشينند امکان و احتمال خطا وجود دارد.

آخوندي تاکيد کرد: آن چيزي که مي تواند درجامعه اين اطمينان را ايجاد کند اين است که مهندسان به اين اخلاق عمومي وفادار باشند و به آن عمل مي‌کنند. به همين خاطر اين موضوع در صدر برنامه هاي وزارتخانه راه وشهرسازي قرارگرفت و موضوع را با سازمان نظام مهندسي مطرح کرديم ومطمين هستيم که سازمان‌هاي نظام مهندسي در سراسرکشور وهمچنين همه مهندسان از اين امر استقبال خواهند کرد.

وزير راه و شهرسازي خاطرنشان ساخت: البته اين موضوع، افزون بربحث اخلاق عمومي و ايجاد اعتماد جامعه به مهندسان از جهت تفکيک شغل بسيار مهم است تا مهندسان جوان وکساني که وارد بازارکار مي‌شوند بتواند به مشاغل طراحي، نظارت و اجرا دسترسي داشته باشند.

آخوندي با تاکيد بر اينکه اصلي ترين بحث اين است که ما فرآيندها را اصلاح کنيم و مانع از ايجاد تعارض منافع شويم تا اگر خداي نکرده درفرآيندها تخلفي رخ داد، افراد منفعتي در اغماض فرايندها نداشته باشند اظهار داشت : بنابراين بحث عدم تعارض منافع مقدمه اي بر رعايت ايمن سازي ساختمان‌ها است و براي افزايش ايمني البته مقررات خاص آن موجود است ولي همه مهندسان بايد نسبت به اين موضوع آموزش ببيند.

منبع صما


1396/12/6


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


 • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

 • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌استنياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستندهيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده استدرواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتدبلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداريتقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني استهزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروزشهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختندهفت ميليارد به حساب سازمان بازگشتتجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده استضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيستسازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيستدو بحران جدي در شهرداري ...شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديدآسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشندسيستم ارجاع نظارت کار معيوب استسازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان استاعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي استجزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهرانانتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيداگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشدمعاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجراييموضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل استوزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانستاشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماندبه هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمدتا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامداداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شودشعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کردبازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوندطرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله استاهداف برنامه ملي بازآفريني شهريبرگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي استگردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومانعمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شودبايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است     

 

    

    • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
    • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

     دزدي افکار= عقيم شدن فکر

     آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
     logo-samandehi