English     فارسی
ارجاع رانت يا ارجاع کار؟

«صما» بررسي مي‌کند:

ارجاع رانت يا ارجاع کار؟

صما- شيوه‌نامه جنجالي اخير وزير راه درباره لغو ارجاع نظارت کارسازمان نظام‌مهندسي ساختمان در حالي اين روزها به محل چالش اختلاف‌نظر بين سازمان‌هاي نظام‌مهندسي و وزارت راه تبديل‌شده که بررسي‌ها حاکي از آن است که به دليل وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کنند.

ارجاع رانت يا ارجاع کار؟به گزارش خبرنگار«صما» پس‌ازآنکه وزير راه و شهرسازي صريح‌ترين نقدها را به شيوه ارجاع نظارت کار در سازمان نظام‌مهندسي ساختمان به کار برد، دو روز بيش اما او يک موضع‌گيري احساسي نسبت به اين موضوع وارد کرد و گفته است: «از دچار شدن سرنوشت مهندسان به توزيع كوپن قلبم به درد مي‌آيد».

ذکر اين نکته ضروري مي‌نمايد هرچند که به دليل ابلاغ شتاب‌زده بخش‌نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي، انتقادهاي مطرح‌شده به وزيرراه تا حدي معقولانه به نظر مي‌رسد اما آن‌سوي ماجرا چنانچه به برخي از شرايط ناعادلانه حاکم برسيستم ارجاع نظارت نگاهي بيندازيم مي‌بينيم که وزيرراه محق بوده‌است که دست به اصلاحات جنجالي در سازمان نظام‌مهندسي ساختمان بزند.

به‌عنوان‌ مثال گزارش‌ها واصله حاکي از آن است که در بسياري از استان‌ها توزيع کار از طريق سامانه ارجاع نظارت نه‌تنها به‌صورت مکانيزه نيست، بلکه بهترين پروژه‌هاي مهندسي را که عموماً داراي بهترين موقعيت مالي و مکاني است گلچين و به خودي‌ها ارجاع داده مي‌شود، اما در مقابل عده ديگري سال‌ها سال‌هاي بايد در صف ارجاع نظارت معطل دريافت کار باشند.

گفته مي‌شود در اثر اين شرايط، بسياري از شرکت‌هاي مهندسي که پيش‌ازاين از بنيه مالي ضعيفي برخوردار بوده‌اند، به لطف ارجاع رانتي نظام ارجاع کار در سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، ازنظر مالي رشد چشمگير غيرعادي داشته‌اند و مثلاً برخي از آن‌ها که ساکن محله‌هاي ضعيف شهر بوده‌اند و از سطح کيفي زندگي بسيار نازلي برخوردار بوده‌اند، يک‌شبه ره صدساله را رفته‌اند و محل سکونت آن‌ها از محله‌هاي جنوب شهر ناگهان به پنت هاوس‌هاي بالا شهر تغييريافته است و همچنين وسيله نقليه آن‌ها بعضاً از پرايد به بنز تغييريافته است.

درعين‌حال هرچند بسياري از بدنه جامعه مهندسي از اين وضعيت شديداً ناراضي هستند و حتي از اين شيوه به باندبازي نيز ياد مي‌کنند اما از قرار معلوم گويا با توجه به اينکه اين عده از انسجام کافي برخوردار نيستند و همچنين به دليل فقدان يک ليدروعدم دسترسي به تريبون براي رساندن صداي اعتراضشان، نتيجتاً به اکثريتي خاموش تبديل‌شده‌اند که تحت تأثير اقليت پرسروصدا که داراي اتحاد تريبون هستند به حاشيه رانده‌شده‌اند و به دين ترتيب تضييع حقوق آن‌ها به‌هيچ‌وجه محلي از اعراب ندارد.

ذکر اين نکته ضروري است که فساد حاکم بر سيستم ارجاع نظارت تاکنون بارها از زبان مسئولان وزارت راه بيان‌شده است، چه اينکه به‌عنوان‌مثال براي اولين بار چهار سال پيش معاون مسکن و ساختمان دريک همايشي عنوان کرد که در سازمان نظام‌مهندسي تهران در دو سال ونيم گذشته 10 ميليون مترمربع کار عمراني از 750 پروژه ساختماني ميان تعدادي مهندس تقسيم‌شده که آن مهندسان انتخابي بودند.

همچنين اخيراً اکبر ترکان نيز از قبضه شدن کار بين تعداد معدودي شرکت در نظام‌مهندسي خبر داد که بيانگر اثبات رانت در اين سيستم است.

حتي گفته‌شده است که چندي پيش نيز دريک اقدام غيرقانوني، دريکي از استان‌ها، به‌صورت شبانه و خارج از نوبت، به برخي از شرکت‌هاي فاقد صلاحيت، کارهاي کلان ارجاع داده‌شده است و البته علاوه بر تمامي اين موارد شايد بتوان گفت که بارزترين مصداق وجود تخلف و رانت در سيستم ارجاع نظارت نظام‌مهندسي ساختمان‌ها مربوط به تخلف ۴۰۰ ميليارد ريالي استان تهران بود که درزمان انتشار اين خبر بسياري از اعضاي جامعه مهندسي دست به اعتراض زدند.

به‌هرروي با توجه به تخلفات گسترده در سيستم ارجاع نظارت بدون شک بازنگري در اين سيستم و انجام اصلاحت امري ضروري است هرچند که برخي از مهندسان هم براين باورند که چنانچه سيستم نظام ارجاع حذف شود، ممکن است امضاء فروشي مجدداً شيوع پيدا کند چراکه به باور آن‌ها مهندس براي جلب نظر بسازبفروش‌ها ناگزيراست که از خطاهاي ساخت چشم‌پوشي کند تا در آينده کارهاي بيشتري به وي محول شود، اين در حالي است که بر اساس آنچه در آيين‌نامه کنترل ساختمان پيش‌بيني‌شده است، راه‌اندازي شرکت‌هاي بازرسي ساخت، باعث خواهد شد که مماشات بين مهندس و مالک از بين برود.

به‌هرروي حرف‌وحديث‌ها ادامه دارد و بايد ديد درنهايت سرنوشت توزيع کار بين مهندسان چه مي‌شود. آيا قلب وزيرراه از انجام اصلاحات التيام خواهد يافت يا اينكه لبخند رضايت بر لب مخالفان اصلاحات در نظام‌مهندسي نقش خواهد بست؟

 


1397/2/19

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه