جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
ارجاع رانت يا ارجاع کار؟

«صما» بررسي مي‌کند:

ارجاع رانت يا ارجاع کار؟

صما- شيوه‌نامه جنجالي اخير وزير راه درباره لغو ارجاع نظارت کارسازمان نظام‌مهندسي ساختمان در حالي اين روزها به محل چالش اختلاف‌نظر بين سازمان‌هاي نظام‌مهندسي و وزارت راه تبديل‌شده که بررسي‌ها حاکي از آن است که به دليل وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کنند.

ارجاع رانت يا ارجاع کار؟به گزارش خبرنگار«صما» پس‌ازآنکه وزير راه و شهرسازي صريح‌ترين نقدها را به شيوه ارجاع نظارت کار در سازمان نظام‌مهندسي ساختمان به کار برد، دو روز بيش اما او يک موضع‌گيري احساسي نسبت به اين موضوع وارد کرد و گفته است: «از دچار شدن سرنوشت مهندسان به توزيع كوپن قلبم به درد مي‌آيد».

ذکر اين نکته ضروري مي‌نمايد هرچند که به دليل ابلاغ شتاب‌زده بخش‌نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي، انتقادهاي مطرح‌شده به وزيرراه تا حدي معقولانه به نظر مي‌رسد اما آن‌سوي ماجرا چنانچه به برخي از شرايط ناعادلانه حاکم برسيستم ارجاع نظارت نگاهي بيندازيم مي‌بينيم که وزيرراه محق بوده‌است که دست به اصلاحات جنجالي در سازمان نظام‌مهندسي ساختمان بزند.

به‌عنوان‌ مثال گزارش‌ها واصله حاکي از آن است که در بسياري از استان‌ها توزيع کار از طريق سامانه ارجاع نظارت نه‌تنها به‌صورت مکانيزه نيست، بلکه بهترين پروژه‌هاي مهندسي را که عموماً داراي بهترين موقعيت مالي و مکاني است گلچين و به خودي‌ها ارجاع داده مي‌شود، اما در مقابل عده ديگري سال‌ها سال‌هاي بايد در صف ارجاع نظارت معطل دريافت کار باشند.

گفته مي‌شود در اثر اين شرايط، بسياري از شرکت‌هاي مهندسي که پيش‌ازاين از بنيه مالي ضعيفي برخوردار بوده‌اند، به لطف ارجاع رانتي نظام ارجاع کار در سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، ازنظر مالي رشد چشمگير غيرعادي داشته‌اند و مثلاً برخي از آن‌ها که ساکن محله‌هاي ضعيف شهر بوده‌اند و از سطح کيفي زندگي بسيار نازلي برخوردار بوده‌اند، يک‌شبه ره صدساله را رفته‌اند و محل سکونت آن‌ها از محله‌هاي جنوب شهر ناگهان به پنت هاوس‌هاي بالا شهر تغييريافته است و همچنين وسيله نقليه آن‌ها بعضاً از پرايد به بنز تغييريافته است.

درعين‌حال هرچند بسياري از بدنه جامعه مهندسي از اين وضعيت شديداً ناراضي هستند و حتي از اين شيوه به باندبازي نيز ياد مي‌کنند اما از قرار معلوم گويا با توجه به اينکه اين عده از انسجام کافي برخوردار نيستند و همچنين به دليل فقدان يک ليدروعدم دسترسي به تريبون براي رساندن صداي اعتراضشان، نتيجتاً به اکثريتي خاموش تبديل‌شده‌اند که تحت تأثير اقليت پرسروصدا که داراي اتحاد تريبون هستند به حاشيه رانده‌شده‌اند و به دين ترتيب تضييع حقوق آن‌ها به‌هيچ‌وجه محلي از اعراب ندارد.

ذکر اين نکته ضروري است که فساد حاکم بر سيستم ارجاع نظارت تاکنون بارها از زبان مسئولان وزارت راه بيان‌شده است، چه اينکه به‌عنوان‌مثال براي اولين بار چهار سال پيش معاون مسکن و ساختمان دريک همايشي عنوان کرد که در سازمان نظام‌مهندسي تهران در دو سال ونيم گذشته 10 ميليون مترمربع کار عمراني از 750 پروژه ساختماني ميان تعدادي مهندس تقسيم‌شده که آن مهندسان انتخابي بودند.

همچنين اخيراً اکبر ترکان نيز از قبضه شدن کار بين تعداد معدودي شرکت در نظام‌مهندسي خبر داد که بيانگر اثبات رانت در اين سيستم است.

حتي گفته‌شده است که چندي پيش نيز دريک اقدام غيرقانوني، دريکي از استان‌ها، به‌صورت شبانه و خارج از نوبت، به برخي از شرکت‌هاي فاقد صلاحيت، کارهاي کلان ارجاع داده‌شده است و البته علاوه بر تمامي اين موارد شايد بتوان گفت که بارزترين مصداق وجود تخلف و رانت در سيستم ارجاع نظارت نظام‌مهندسي ساختمان‌ها مربوط به تخلف ۴۰۰ ميليارد ريالي استان تهران بود که درزمان انتشار اين خبر بسياري از اعضاي جامعه مهندسي دست به اعتراض زدند.

به‌هرروي با توجه به تخلفات گسترده در سيستم ارجاع نظارت بدون شک بازنگري در اين سيستم و انجام اصلاحت امري ضروري است هرچند که برخي از مهندسان هم براين باورند که چنانچه سيستم نظام ارجاع حذف شود، ممکن است امضاء فروشي مجدداً شيوع پيدا کند چراکه به باور آن‌ها مهندس براي جلب نظر بسازبفروش‌ها ناگزيراست که از خطاهاي ساخت چشم‌پوشي کند تا در آينده کارهاي بيشتري به وي محول شود، اين در حالي است که بر اساس آنچه در آيين‌نامه کنترل ساختمان پيش‌بيني‌شده است، راه‌اندازي شرکت‌هاي بازرسي ساخت، باعث خواهد شد که مماشات بين مهندس و مالک از بين برود.

به‌هرروي حرف‌وحديث‌ها ادامه دارد و بايد ديد درنهايت سرنوشت توزيع کار بين مهندسان چه مي‌شود. آيا قلب وزيرراه از انجام اصلاحات التيام خواهد يافت يا اينكه لبخند رضايت بر لب مخالفان اصلاحات در نظام‌مهندسي نقش خواهد بست؟

 


1397/2/19

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi