جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
انباشت دانش مهندسي در بنگاه‌هاي خصوصي محقق مي‌شود

وزير راه‌و شهرسازي تاکيد کرد:

تبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي است

وزير راه و شهرسازي با اشاره به مشکلات بسيار زياد حوزه نظام مهندسي ساختمان نيز در کشور بيان کرد: اين سازمان امروز به توزيع کوپن بين مهندسان و تامين امضاهاي لازم براي قرارداد مشغول است، اقدامي که وقتي از ان سخن گفته و انتقاد مي‌شود غوغايي به وجود مي‌ايد که چرا در مورد آن بحث مي‌کنيد، به واقع از چنين نظامي ارزش مهندسي و يا بنگاه مهندسي خارج مي‌شود؟ تبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي است

وزير راه و شهرسازي با بيان اين مطلب که بحث مهندسي و تکنيک با بحث بنگاه‌داري ۲ روي يک سکه هستند گفت: اگر آموزش مهندسي در آخر کار تبديل به امکان شکل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ مهندسي نشود، بدون شک از اين آموزش مهندسي نرخ بهره‌وري لازم به دست نخواهد آمد چراکه اينگونه آموزش‌ها بايد در بنگاه‌هاي مختلف انباشت شده و مرتب مورد بهبود و بازنگري قرار بگيرند.

به گزارش «صما» عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در يازدهمين کنگره بين‌المللي مهندسي عمران ضمن ابراز خرسندي براي حضور در جمع اساتيد دانشگاه و دانشجويان دانشکده فني و مهندسي دانشگاه تهران در خصوص اهميت بحث مهندسي عمران در کشور بيان کرد: در حال حاضر بيش از يک سوم بخش تشکيل سرمايه و اقتصاد ملي در ايران در حوزه مهندسي عمران صورت گرفته و مفهوم توجه به اين حوزه، افزايش بهره‌وري در حدودا يک سوم از سرمايه ملي در کشور خواهد بود، به عبارتي ديگر يک درصد افزايش بهره‌وري در اين بخش مي‌تواند در ۰.۳ از کل اقتصاد ايران افزايش بهره‌وري داشته باشد که قطعا موضوعي ساده نبوده و نمي‌توان به راحتي از آن عبور کرد.

آخوندي در اين راستا مفهوم اصلي مهندسي را حل مسئله دانست و افزود: به تصور من يک مهندس کار ديگري جز حل مسئله ندارد، زماني که موضوع حل مسئله را در حوزه مهندسي و جامعه حرفه‌اي بحث مي‌کنيم پيچيدگي ماجرا از آنجايي شروع مي‌شود که موضوع حل مسئله تنها داراي ابعاد تکنيکي نبوده و اگر بخش‌هاي غيرتکنيکي آن مهمتر از بخش تکنيني نباشد قطعا کم اهميت‌تر نخواهد بود.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: به تصور من مشکلي که در حال حاضر در حوزه مهندسي با ان روبه‌رو هستيم آن است که پس از گذشت ۸۰ سال از قدمت دانشکده فني هنوز درگير اين مسئله بوده و در بخش تکنيک متوقف شده‌ايم.

وي با بيان اينکه متأسفانه طي ۱۷۰ تا ۸۰ واحد گذرانده شده در رشته مهندسي عمران در دانشگاه بخش اعظمي از مطالب مربوط به بخش تکنيکي حوزه عمران است گفت: اين درحالي است که وقتي حوزه عمران را در جامعه مورد بررسي قرار مي‌دهيم شاهد ابعاد بسيار گسترده‌اي از آن هستيم، مسائلي که قطعا يک مهندس پيش از ورود به حوزه مهندسي بايد آن ها را مورد توجه قرار دهد.

ضرورت تغيير انگاره آموزش مهندسي در کشور

اين مقام مسئول همچنين در ادامه سخنان خود با تأکيد بر ضرورت تغيير انگاره آموزش مهندسي در کشور بيان کرد: من در اين راستا به مقايسه نحوه آموزش مهندسي خود در دانشگاه تهران و آموزش مهندسي براي پسرم در دانشگاه UCL لندن پرداخته و شاهد بودم که ما در روز نخست دانشگاه با حجم بالايي از رياضيات ۱ مواجه شده و درگير آن بوديم درحالي که دانشجويان مهندسي لندن در روز نخست از پروژه‌هاي بزرگ عمراني شهر بازديد کرده و به آن‌ها تأکيد شده بود که شما در آينده بايد مشکلات اين پروژه‌ها را حل نماييد.

عضو کابينه دولت دوزادهم ادامه داد: پسرم به اين نکته اشاره مي‌کرد که در روزهاي ابتدايي به ما آموزش مي‌دادند که در صورت اتمام دوره تحصيل مي‌خواهيد چه کاره شويد و در نهايت چه هدف و موضوعي را دنبال مي‌کنيد، موضوع مهم آن است که ابتدا جنس مسئله و مشکلات را شناخته و سپس به سراغ مسائل تئوري و درسي رويد.

به گفته آخوندي اين درحالي است که من ياد ندارم کسي در دانشکده فني تهران اينگونه با دانشجويان رفتار کرده باشد، من خود در زمان دانشگاه حدودا ۲۰ واحد رياضي را با اساتيد برجسته و سخت‌گير گذراندم ولي نکته مهم آن بود که در آخر کار نميدانستيم چه مسئله‌اي را بايد حل کنيم و زماني که از دانشگاه بيرون مي‌رويم چه کاره خواهيم شد؟

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين مطلب که متأسفانه همچنان تمام بخش آموزش مهندسي در ايران در مجموعه‌اي از مسائل تکنيکي خلاصه مي‌شود گفت: هنوز مواردي چون حل مسئله و ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، حقوقي و اقتصادي حوزه مهندسي مورد توجه ما در دانشکده‌هاي فني نيست در حالي که اين دانش بسيار بيشتر از يک مسئله تکنيکي ارزش داشته و داراي اهميت است.

وي در اين‌باره افزود: نکته مهم آن است که مشکل مذکور به وسيله يک نهاد و مقام دولتي رفع نشده و نياز به يک اجماع از سوي جامعه حرفه‌اي و دانشگاهي دارد، در حقيقت جامعه حرفه‌اي بايد اعلام کند که از دانشگاه چه مواردي را مي‌خواهد و در مقابل نيز دانشگاه بتواند تعامل خوبي را با آن برقرار کند.

اين مقام مسئول در اشاره به مسائل اقتصاد سياسي ايران نيز بيان کرد: به تصور من نحوه تأمين مالي پروژه‌هاي بزرگ و نحوه ارجاع فعاليت مهندسي در کشور يکي از اشکالات بنيادين در اين حوزه به شمار مي‌رود، درحال حاضر پروژه‌هاي بزرگ در ايران به دليل ماهيت اقتصادي‌شان همچنان توسط دولت تعريف شده و ما شاهد هستيم که تعداد پروژه‌هاي بزرگ و خارج از حوزه کاري دولت بسيار در کشور کم و محدود هستند.

عضو کابينه دولت تدبير و اميد همچنين خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با وجود تعداد بسياري شرکت‌هاي بزرگ بورسي حتي يک درصد از آن‌ها به گونه‌اي نيستند که از ابتدا در بخش خصوصي متولد، رشد کرده و در نهايت تبديل به بنگاه عمومي بزرگ مقياس شده باشند بلکه ابتدا در دولت شکل گرفته و با خميرمايه‌اي از بنگاه‌داري ۱۰۰ درصد دولتي، از دولت به بخش خصوصي منتقل شده‌اند.

آخوندي درباره مشکلات موجود در حوزه نحوه ارجاع کار مهندسي در ايران نيز بيان کرد: هم‌اکنون شرايطي در کشور حاکم است که ارجاع کار به يک بنگاه دولتي براي تمام مقامات ايران بسيار کم‌هزينه‌تر از آن است که پروژه‌اي به شکل رقابتي به شرکت‌هاي رقيب بخش خصوصي ارجاع داده شود، مسئله‌اي که بسيار جدي بوده و از اهميت بالايي برخوردار است.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در حال حاضر مکررا مي‌بينيم که دستگاه‌هايي که در حوزه عمران حجم حضور بسيار زيادي دارند توسط يک لايه از نهادهاي عمومي غيردولتي بوده و اگر هم از سوي بخش خصوصي باشد به عنوان بنگاه‌هاي دسته دوم نهادهاي مذکور محسوب مي‌شوند.

انباشت دانش مهندسي در بنگاه‌هاي خصوصي محقق مي‌شود

وي با تأکيد بر اين نکته که واقعيت اقتصاد سياسي همين مشکلات بوده و قابل پنهان کردن نسيت گفت: مي به خوبي مي‌دانم که در اين سيستم حرفه مهندسي شکل نخواهد گرفت چراکه محل انباشت دانش و حرفه مهندسي و فناوري در بنگاه‌هاي دولتي نبوده و تنها بنگاه بخش خصوصي است که مي‌تواند اين مسئله را رفع کند.

به گفته اين مقام مسئول همه در زمان سخنراني و به ظاهر از ارجاع کار به بخش خصوصي صحبت مي‌کنند ولي در عمل همه سيستم‌ها در فرايند ارجاع کار به سراغ بنگاه‌هاي دولتي مي روند چراکه اجراي کار را از اين طريق کم‌هزينه‌تر، بي‌ريسک‌تر، بي‌حرف و سخن‌تر و سالم‌تر مي‌بينند.

عضو کابينه دولت دوازدهم در ادامه سخنان خود تأکيد کرد: من به عنوان فردي که در حوزه عمران تحصيل کرده و در بخش سياست‌گذاري نيز کار کرده‌ام به خوبي مي‌دانم که بدون حل اين مسئله اساسا امکان انباشت دانش مهندسي وجود ندارد، مشکلي که همه بايد براي حل آن تلاش کرده و اجماع ملي براي ان داشته باشند چراکه بدون شک نيازمند بازنگري تمامي جزئيات مسئله خواهد بود.

آخوندي با بيان اين نکته که ما هنوز در بحث فلسفه مهندسي در کشور داراي مشکل هستيم گفت: به واقع بحث محاسبات در علم مهندسي چگونه صورت مي‌گيرد؟ درحال حاضر تمام دانش مهندسي ما در کشور تجويزي بوده و با ضرايب احتياطي محاسبه صورت مي‌گيرد، حال اگر کسي از يک مهندس بخواهد تا فعاليت خود را براساس سيستم عملکردي انجام دهد مي‌بينيم که تمام امور از زمان طراحي تا عقد قرارداد، بيمه مهندسي و اجراي کار و پرداخت صورت وضعيت همه دچار مشکل مي‌شود به همين دليل همه افراد سريعا و از ابتدا به سراغ همان روش تجويزي گذشته رفته و از آن استقبال مي کنند.

وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنان خود با تأکيد براينکه ما تاکنون پروژه‌هاي مهندسي شکست‌خورده بسياري در کشور داشته‌ايم که هيچ‌کدام قابل پيگيري نبوده است گفت: به نظر شما دليل اين اتفاق چيست؟ پروژه‌هايي که همگي در سيستم مهندسي تجويزي طراحي شده و اگر سيستم آن‌ها را از ابتدا بررسي کنيد مي‌بينيد تمامي اجزاها به خوبي رعايت شده اما در آخر کار اين سوانح را به وجود آورده‌اند.

وي ادامه داد: تصور کنيد من در وزارتخانه پروژه‌اي را به مناقصه گذاشته و يک شرکت مهندسي برنده آن مي‌شود. در اين زمان مقررات از اين شرکت چه مي خواهد؟ به جز صلاحيت سازمان نظام فني و اجرايي که با مدارکي چون ليست تعداد مهندسان و ماشين آلات و پروژه‌هاي مختلف توسط يک سيستم کاملا اداري در سازمان برنامه و بودجه صادر مي‌شود، مورد و مدرک ديگري را طلب مي‌کند؟ حال تصور کنيد اين پروژه پس از اخذ صلاحيت به مرحله اجرا رسيد ولي نتيجه مطلوب حاصل نشد، شما در اين زمان از چه کسي مي توانيد شکايت کنيد؟ از کارمند سازمان برنامه بودجه؟ متأسفانه بحث بيمه عملکرد مهندسي به هيچ وجه در سيتم ما معني و وجود خارجي ندارد و سيستم تنها با مدارکي خام و ابتدايي صلاحيت اجراي امور را صادر مي‌کند.

عضو کابينه دولت تدبير و اميد با تأکيد براينکه قطعا عملکرد نهايي براي همه افراد در اجراي پروژه‌هاي مهندسي اهميت دارد نه انجام شدن جزئيات فرايند گفت: وقتي در يک فضاي به ظاهر رقابتي پروژه‌اي شکست مي‌خورد، ضرر اصلي به سمت چه کسي روانه خواهد شد؟ با وجود اخذ ضمانت‌نامه اين ريسک را خود افراد تحمل مي‌کنند و يا دولت؟ اين درحالي است که اگر بخش خصوصي به جديت وارد حوزه کاري شود خود متحمل ريسک و ضرر خواهد بود.

آخوندي با تأکيد براينکه رقابت در اين فضا به هيچ وجه منصفانه نخواهد بود گفت: قطعا مشکلات ما بسيار فراتر از مسائل تکنيکي در حوزه مهندسي عمران خواهد بود و اين مسئله ابتدايي‌ترين و ساده‌ترين موضوعات به شمار مي‌رود.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به مشکلات بسيار زياد حوزه نظام مهندسي ساختمان نيز در کشور بيان کرد: اين سازمان امروز به توزيع کوپن بين مهندسان و تامين امضاهاي لازم براي قرارداد مشغول است، اقدامي که وقتي از ان سخن گفته و انتقاد مي‌شود غوغايي به وجود مي‌ايد که چرا در مورد آن بحث مي‌کنيد، به واقع از چنين نظامي ارزش مهندسي و يا بنگاه مهندسي خارج مي‌شود؟

وي در ادامه ضمن تأکيد بر ضرورت همکاري بيشتر دانشکده‌هاي فني و مهندسي با دانشکده حقوقي در مورد مسائل مربوط به اقتصاد مهندسي و سياسي بيان کرد: به نظر شما مي‌توان يک بنگاه مهندسي فقط ايراني در کشور داشت؟ قطعا يک بنگاه بايد بتواند در محيط بين‌المللي فعاليت کند، همانطور که اساتيد بزرگوار ما در بهترين دانشگاه‌هاي جهان تحصيل کرده‌اند بايد بنگاه‌هاي مهندسي ما نيز در سطح جهاني و با بنگاه‌هاي بين المللي حرفه‌اي به رقابت بپردازند.

اين مقام مسئول با تأکيد براينکه دانشگاه عمران و مهندسي و جامعه حرفه‌اي خود بايد متقاضي رفع موانع در حوزه اقتصاد مهندسي شوند گفت: ما مرتب در سيستم اداري خود به اين موضوع مي‌پردازيم ولي تا زماني که اين مسئله تبديل به يک خواسته عمومي نشود قطعا کاري از پيش نخواهد رفت.

عضو کابينه دولت تدبير و اميد و با بيان اين مطلب که بحث مهندسي و تکنيک با بحث بنگاه‌داري ۲ روي يک سکه هستند گفت: اگر آموزش مهندسي در آخر کار تبديل به امکان شکل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ مهندسي نشود، بدون شک از اين آموزش مهندسي نرخ بهره‌وري لازم به دست نخواهد امد چراکه اينگونه آموزش‌ها بايد در بنگاه‌هاي مختلف انباشت شده و مرتب مورد بهبود و بازنگري قرار بگيرند.

آخوندي در ادامه سخنان خود محيط اقتصادي، محيط حقوقي مناسب، پشتوانه نظام مالي و يک سري محيط بالنده را لازمه ايجاد بنگاه‌داري دانست و گفت: در حال حاضر اين محيطبراي بنگاه‌داري در کشور وجود ندارد و نکته مهم ان است که تا زمان عدم درک صورت مسئله اميدي به بهبود شرايط نيز وجود ندارد.

تبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به معنايمرگ حرفه مهندسي است

وي محيط بنگاه‌داري مهندسي و فرآيند اموزش مهندسي ۲ صورت مسئله اساسي در حوزه مهندسي عمران قلمداد کرد و افزود: درحال حاضر مهندسان تربيت شده در کشور بيتشر تکنسين و فن‌گرا هستند تا رفع‌کننده مسائل چراکه از مفاهيم تعهد مهندسي، موضوعات مالي و اقتصادي آن نيز چيزي نمي دانند.

وزير راه و شهرسازي با بيان اين مطلب که متأسفانه قرارداد و مفهوم آن در حيطه آموزش مهندسي ما در کشور ديده نشده است گفت: به تصور من مهندس در حوزه نظام مهندسي بايد در محور قرار گرفته و مسئوليت کار خود را بپذيرد، سازمان نظام مهندسي نيز نبايد به عنوان يک سازمان توزيع‌کننده کوپن عمل کند بلکه بايد در راستاي جمع‌آوري مهندسان با هدف اعتلاي دانش مهندسي اقدام کند.

آخوندي در ادامه سخنان خود تبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن را مرگ حرفه مهندسي دانست و افزود: در حوزه مقررات ملي ساختمان بايد به سمت عملکردگرايي رفته و دانش و راه‌حل‌هاي نوين بايد در کنار سيستم تجويزي قرار بگيرد.

وزير راه و شهرسازي فرضيه خود در حوزه نظام کلي را تنها بر مبناي رقابت اعلام کرد و گفت: بدون شک تنها موردي که مي‌تواند بنگاه‌داري را در ايران ايجاد کند رقابت سالم در حوزه مهندسي خواهد بود.

اين مقام مسئول ضمن ابراز آمادگي در خصوص ارائه کمک در حوزه استارت‌آپ‌ها و حوزه‌هاي تکنيکي و اموزشي به دانشگاه بيان کرد: اميد داريم که از اين پس با کمک‌هاي دانشکده فني که بنيان‌گذار دانش مهندسي نوين و مدرن در ايران است بتوانيم بار ديگر پرچم‌دار اصلاح محيط کار مهندسي در کنار آموزش تکنيک‌هاي اين حرفه باشيم./

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 


1397/2/22

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi