يکشنبه 24 تير 1397
   English     فارسی
شهر کارگاه نيست. شهر يک سازمان اجتماعي است

عباس آخوندي؛ وزير راه و شهرسازي

شهردار تهران

وزير راه و شهرسازي طي يادداشتي تحت‌عنوان شهردار تهران به اهميت و تاثير انتخاب شهردار يک شهر با نگاه ملي به آينده توسعه شهري در ايران پرداخت. شهردار تهران

متن يادداشت وزير راه و شهرسازي تحت عنوان شهردار تهران به شرح زير است:

انتخاب شهردار تهران موضوعي است که مدتي است نقل محفل‌هاست. در تهران، اين انتخاب فراتر از تعيين يک شهردار براي يک شهر است چرا که اين انتخاب در تنظيم نگاهي ملي به آينده توسعه‌ي شهري در ايران تاثير فراواني دارد. بنابراين، سؤال بنيادين اين است که انتظار داريم شهردار چه مساله‌اي را حل کند؟ و يا بهتر بگوييم شهردار در کنار شوراي شهر و در هماهنگي با دولت مرکزي چه مساله‌اي را مي‌خواند حل کنند؟

قاعدتا اين انتخاب بايد معطوف به پاسخ به اين سؤال بايد باشد. تهران همانند ساير کلان‌شهرهاي ايران دچار دو چالش بنيادين؛ زيست‌پذيري شهري و جابجايي و حرکت در شهر است. عملا، انگاره غالب در مديريت شهري در ايران فداکردن زيست‌پذيري شهري براي تامين سهولت امکان حرکت خودرو از مجراي شهرفروشي و آينده‌ي شهر بوده‌است. شگفت آنکه آنچه در اين رهگذر مهم نبوده‌است، کيفيت زيست شهروند و حرکت پياده‌ است.

سال گذشته که داستان انتخاب شهردار تهران در دستور کار شوراي منتخب بود، تعدادي از اعضاي شورا با من ملاقات داشتند و در اين باره مشورت کردند. من به دوستان گفتم از شهردارتان چه مي‌خواهيد؟ در ابتدا از شدت وضوح و سادگي اين سؤال موجب جاخوردن دوستان شد. بلا فاصله به دوستان گفتم بيش از ۳۰ سال است که به همين سؤال ساده پاسخ داده نشده‌است.

اگر شهر تبديل به جنگل ساختماني و بي‌هويت شده، اگر تمام خاطرات مردم شهر و بافت‌هاي با ارزش آن ويران شده، اگر باغ‌‌هاي شهر نابود شده، اگر از شدت آلودگي شهر دچار تنگي نفس شده، اگر سرعت حرکت ماشين در ساعات اوج در آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌هاي شهري به کمتر از ۷ کيلومتر در ساعت رسيده و اگر در عمل عابران پياده به ويژه زنان، کودکان، سالخوردگان و معلولان حقي بر شهر ندارند، اگر اسکان غيررسمي برابر با ۵۰% اسکان رسمي شده و مشکلات ساختاري ديگر همه‌ي اين‌ها به‌دليل پاسخ ندادن به همين سؤال بسيار ساده ‌است. نشان آن هم نوع شهرداراني است که تا کنون انتخاب شده‌اند.

انتظار از شهردار به تلقي ما از شهر باز مي‌گردد. يک وقت است که ما شهر را يک سازمان اجتماعي که کوچکترين سلول تشکيل‌دهنده‌ي آن شهروندان هستند قلمداد مي‌کنيم و کالبد شهر را ظرفي براي تامين امنيت، ايمني، رفاه، سرزندگي و مبادلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم مي‌دانيم، در اين صورت در پي شهرداري که شهر و روح شهر را بفهمد و از توسعه‌ي شهري تلقي ارتقاي کيفيت زندگي داشته باشد، خواهيم رفت. در مقابل، ديدگاهي وجود دارد که شهر را يک بافت کالبدي مي‌داند و برترين تصويري که براي مديريت شهرداري ارائه مي‌نمايد، يک کارگاه بزرگ عمراني است، در اين صورت شهردار بايد يک مدير پرژه‌ي عمراني باشد.

اينک که شورا يکبار ديگر مي‌خواهد اقدام به انتخاب شهردار کند، شايسته است که از خود بپرسد از شهردار چه مي‌خواهد و براي خودش چه نقشي قائل است. من به عنوان وزير راه و شهرسازي و مسؤول سياست‌گذاري توسعه شهري در ايران خواسته‌هاي مشخصي دارم. من اول مي‌خواهم شهردار، تهران را تهران کند. البته اين کار سخت و درازمدت است و در پاره‌اي از موارد هم بازگشت به اصالت تهران غير ممکن. ليکن، با اين وجود کارهاي زيادي مي‌توان انجام داد. خيلي مهم است که شهردار يک تصويري از هويت شهر تهران داشته باشد. شهر را بفهمد.

حسي هم از روح شهر داشته باشد. و برنامه بازآفريني شهر تهران را در مفهوم کامل خود در دستور کار خود قرار دهد. در کنار محيط فرهنگي و اجتماعي شهر تهران قاعدتا شهردار بايد توجهي هم به محيط طبيعي تهران داشته باشد. اين شهر يک باغ‌شهر بوده که بخش وسيعي از باغ‌هاي آن ويران شده‌است. فضاهاي باغي باقيمانده و يا پادگان‌هاي درون شهر تنها نفس‌کش‌هاي تهران هستند.

بجاي هزينه ميليارد دلاري ساخت پل صدر مي‌شد، تمام باغ‌هاي پيراموني کن، بجز فضاي سکونت‌گاهي آنان و يا بخش وسيعي از پادگان‌ها خريداري و تبديل به پارک‌هاي عمومي مي‌شد. تا اين فضاها هم از مخاطره بورس‌بازان زمين خارج و هم حق مردم و مالکان به آنها داده مي‌شد. پيشنهاد من ملي‌کردن باغ‌هاي باقيمانده و پادگان‌هاي تهران با حفظ حقوق مالکان آنهاست. البته دولت بايد در اين ارتباط به کمک شهرداري بيايد. دوم اينکه شهر حتما نياز به عمران و آباداني دارد ليکن، شهر کارگاه نيست. شهر يک سازمان اجتماعي است.

بنابراين، شهردار بايد حق مردم به شهر را تامين کند. اولين حق شهروندان، حاکميت قانون، انضباط شهري و دسترسي آزاد به اطلاعات است. شهردار قانون فروش اگر از هر پنجه‌اش هنر ببارد به‌کار شهر نمي‌آيد. فساد در زير چتر اتخاذ تصميم سريع و انقلابي، بنام خدمت به مردم و بي‌اعتنايي به قانون نهفته‌است. شهردار تهران بايد برنامه‌ي روشني براي مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت اطلاعاتي داشته باشد.

سوم خواسته من از شهردار اين است که به شهروندان، سلامتشان، کيفيت زندگي‌شان و حقوقشان بيش از ساختمان‌ها اهميت دهد. شهروندان بايد ديده شوند و حرفشان شنيده شود. اين يک شعار نيست، شهرداري که اين کار را بخواهد انجام دهد بايد ايجاد فضاهاي عمومي براي زندگي جمعي مردم و جوانان را در اولويت قرار دهد. زنان، مردان، جوانان، دختران و پسران نهايتا جايي براي زندگي اجتماعي و تجربه‌ي اجتماعي، اعم از فرهنگي، هنري، شادي، بازي، خريد، تفريح، سينما، نماز، عزاداري، گفت‌وگو و... مي‌خواهند.

اين تصور که همه چيز را مي‌توان در مراکز تجاري مجلل و يا بنجل خلاصه کرد بدترين تصور است. نهايتا از اين مراکز شادماني و حس رضايت بر نمي‌آيد. بلکه برعکس پرسه و بي‌هدفي حاصل آن است. شهر نيازمند فضاهاي عمومي‌است که مردم به آنها حس تعلق داشته باشند و با آنها خود را معرفي کنند. جايي که در آنها خانواده‌ها به ويژه زنان و دختران احساس ايمني کنند.

چهارم شهردار بايد باور داشته باشد که شهرداري نهاد حکمروايي شهري است و نه ابزار اعمال اراده‌ي سوداگران. به نظر مي‌رسد در يکي دو دهه‌ي گذشته اين سوداگران بودند که شهر را برنامه‌‌ريزي و مديريت مي‌کنند. شهرداران در عمل مجري خواسته‌هاي سوداگرانه و زودگذر آنان بودند و اين شد تهران که ديگر تهران نيست. پنجم آنکه شهري که در آن نمي‌شود نفس کشيد بجاي اجراي پل‌هاي متعدد در آن بايد به فکر توسعه‌ي حمل‌ونقل عمومي ريل‌پايه بود.

حال اين مي‌تواند توسعه مترو باشد و يا ريل سبک مانند تراموا. قاعدتا در بخش حمل و نقل خودرو محور نيز حمل‌ونقل اتوبوس‌هاي عمومي بايد اولويت داشته‌باشد. ششم شهري که هر روز بيش از پانصد هزار خودرو وارد آن مي‌شود و از آن خارج مي‌گردد نيازمند مديريت يک‌پارچه مرکز-حومه از جمله حمل‌ونقل يکپارچه درون‌شهري و حومه‌اي است.

در چنين شهري زندگي حومه‌نشينان مستقل از مرکز نيست. شهردار تهران بايد فهم روشني از مجموعه‌ي شهري تهران؛ يعني نحوه‌ي زندگي حدود نه ميليون ساکن تهران و ۴.۵ ميليون ساکن پيرامونِ آن و تاثير و تاثر اين سکونت‌گاه‌ها بر يکديگر داشته باشد. شهر طبقاتي موجود تهران که دقيقا به محله‌هاي فقيرنشين و غني نشين تقسيم شده، محصول بي‌توجهي به همين مطلب است. شهردار و شوراي شهر تهران بايد نگران بي‌عدالتي شهري که در تهران موج مي‌زند باشند.

هفتم توسعه در اين شهر بايد مبتني بر توسعه‌ي حمل‌ونقل عمومي با تاکيد بر ريل (TOD) باشد. به عبارت ديگر توسعه‌ي شهر بايد ريل‌پايه باشد تا در آن هواي پاک، سلامت، ارزاني، ايمني و شادي و رضايتمندي عمومي قابل استحصال باشد. هشتم آنکه امکان انتقال مراکز لجستيکي، انبارها و خدماتي از اين دست به بيرون شهر وجود دارد.

با اين اقدام هم مي‌توان ورود ترابري سنگين به شهر را کاهش داد و هم با استفاده از اراضي‌اي که از اين رهگذر آزاد مي‌شوند سطوح خدماتي شهر را که تهران از فقر آن در رنج است تامين کرد. نهم نهايتا هزينه شهر از جيب مردم پرداخت مي‌شود. شهردار بايد شهر را اقتصادي اداره کند. از يک طرف بايد هزينه شهرداري را تا حد ممکن کاهش دهد و از طرف ديگر هر که بامش بيش برفش بيشتر.

گفته مي‌شود که تعداد کارکنان شهرداري چندين برابر سازمان مصوب آن مي‌باشد. قاعدتا بايد چاره‌اي براي اين موضوع داشت. در همين ارتباط، شهردار وظيفه‌ي ارتقاي دانش بدنه‌ي مديريتي شهرداري و ظرفيت‌سازي در حوزه‌ي منابع انساني براي پذيرش ماموريت‌ها توسط نسل جوان است. دهم آنکه شهر تهران در برابر سوانح به ويژه زلزله آسيب‌پذير است. بحث داشتن انديشه‌اي براي مديريت بحران در کلان‌شهر تهران غير قابل فراموشي است.

البته مي‌توان به اين سياهه افزود. ليکن به هر‌روي، من به عنوان وزير راه‌وشهرسازي از شهردار آينده‌ي تهران مشروط بر آن‌که اين فهم را از شهر داشته باشد و نخواهد شهرفروشي کند و اين سياست‌ها را پياده کند حمايت خواهم کرد. باميد اينکه شاهد اصلاح مسير مديريت شهرداري به جاده اصلي و افتادن بر روي ريل درست باشيم.

 


1397/2/22

logo-samandehi

با کليک بر شکل براحتي عضو شويد

 

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشدمعاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجراييموضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل استوزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانستاشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماندبه هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمدتا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامداداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شودشعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کردبازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوندطرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله استاهداف برنامه ملي بازآفريني شهريبرگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي استگردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومانعمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شودبايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي استتجديدنظر در ضوابط ساخت و ساز با رويکرد معماري ايراني- اسلاميلايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت داده‌ايمتوزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه نداردرفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شودوزير راه و شهرسازي طي يادداشتي تحت‌عنوان شهردار تهران به اهميت و تاثير انتخاب شهردار يک شهر با نگاه ملي به آينده توسعه شهري در ايران پرداختتبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي استباتوجه به سابقه دکترآخوندي واشراف ايشان برمقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي ،مي‌توان گفت که بخش نامه هاي وي نيز کاملا قانوني است.وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کننداز دچارشدن سرنوشت مهندسان به توزيع‌کوپن قلبم به‌درد مي‌آيدشهرداري بايد تلاش کند چابک‌تر و تاثيرگذارتر شودوزير راه و شهرسازي درباره جنجال‌هايي که در سازمان نظام مهندسي رخ داده است اظهار داشت: نظام مهندسي دست در جيب مردم کرده و مي‌خواهد اين درآمد را بين خودشان توزيع کند و ما هم اقدام عجيبي نکرديم و گفتيم مبناي بخش‌نامه‌اي که اجازه اين کار را به نظام مهندسي داده اشتباه است و براي کسب درآمد نبايد دست در جيب ديگري کنند بلکه بايد با فروش خدمات درآمد کسب کنندوزارت‌ راه‌وشهرسازي در يك روند اصلاحي سه‌ساله تلاش كرده جلوي رانت عده كثيري را بگيرد و اين آيين‌نامه فقط بخشي از اين اقدام استبرخي شنيده‌ها حاکي از آن است که وزير راه به‌شدت به دنبال آن است که اصلاحات خود را نهادينه کند و در اين مسير حتي افراد بزرگ‌تري از سران نظام‌مهندسي در صف انتظار قرارگرفته‌انددولت با اين اقدام خود تلويحا پيام آشکاري را به جامعه مهندسي مخابره کرده وآن هم اينکه در انجام اصلاحات مورد نظرخود مصمم است و موضوع را با جديت پيگيري خواهد کردبي نظمي در ارائه خدمات مهندسي و به تبع آن ايجاد خلل در روند فعاليت ذينفعان و نهادهاي ذيربط موجب تعليق پروانه اشتغال رييس نظام مهندسي تهران شدانتقاد از نحوه آموزش مهندسان در سازمان‌هاي نظام مهندسيتغييرات در اداره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، اين سازمان را به گفته خودش از مسير بنگاه‌داري به سمت اعتلاي حرفه‌اي سوق دهدمقايسه اين پل با ۱۲ پل بزرگ دنياگمشده معماري؛ توجه به مسائل اجتماعي و محيط‌زيست استهيچ‌ نهادي جز دولت و ديوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را نداردبخش عمومي محلي (شهرداري‌ها) شيوه پيشنهادي تامين مالي را جايگزين شيوه ناکارآمد موجود نمايد، مي‌توان انتظار داشت يکي از زيربناهاي اصلي توسعه پايدار شهري حاصل مي‌شودعزم جدي براي اصلاح روند معيوب گسترش خارج از ضابطه شهرها تلاش براي حاکميت انضباط شهري در ايرانآمار ماهانه: بازدید این صفحه: 25068 مرتبه نمایش این صفحه: 26258 مرتبه


 send message