پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
سيستم ارجاع کار داراي اشکالات زيادي بود

مديرکل راه و شهرسازي تهران درگفت‌وگو با«صما»:

نتيجه خوبي از کميسيون ماده 100 در سيستم ارجاع کار حاصل نشد/ کيفيت مهندسي در وضعيت تساوي جايگاه مهندسان ارتقا نمي‌يابد

مدير کل راه و شهرسازي استان تهران با تاکيد بر اينکه سيستم ارجاع کار داراي اشکالات زيادي بود گفت: هرچند اين سيستم محسناتي هم به همراه دارد، اما اشکال بزرگ آن اين است که در اين سيستم همه مهندسان در يک سطح قرار مي‌گيرند. نتيجه خوبي از کميسيون ماده 100 در سيستم ارجاع کار حاصل نشد/ کيفيت مهندسي در وضعيت تساوي جايگاه مهندسان ارتقا نمي‌يابدنادر محمدزاده در گفت و گو با «صما» با بيان اينکه در سيستم ارجاع کار مهندسان داراي سطح بالاتر با مهندسان داراي سطح پايين‌تر در سطح جداگانه‌اي قرار نمي‌گيرند و سازمان نظام مهندسي به نوبت به مهندسان کار ارجاع مي‌کند.

وي توضيح داد: درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد.

به گفته مدير کل راه و شهرسازي استان تهران در حالتي که ناظر را نظام مهندسي انتخاب مي‌کند، ناظر بعد از اينکه انتخاب مي‌شود، با مالک مي‌تواند به هر نتيجه‌اي برسد. شهرداري هم که در اين فرآيند تکليف کنترل و بازرسي را برعهده ندارد و حاصل آن همين وضعيتي مي‌شود که اکنون با آن مواجهيم و نظارت دقيق ساختمان ها تا حدود زيادي به وجدان شخصي آن ناظر برمي گردد.

محمدزاده با بيان اينکه در اين فرآيند ما از يک جنبه به موضوع نگاه مي‌کنيم، افزود: هرچند گفته مي شود که سيستم ارجاع کار، امور سازمان نظام مهندسي را ساماندهي مي کند و نظم مي بخشد و از آنجايي که مهندسان با مالک ارتباطي ندارند، روش بهتري است، اما در اين بين صحبت از يکسري حلقه‌هاي پيوسته است که اگر اين حلقه‌ها به درستي کار نکنند، حتما آسيب خود را به حلقه هاي ديگر مي‌زنند.

انتخاب ناظر توسط نظام مهندسي مانع از مصوبات کميسيون ماده 100 نشد

اين مسئول در پاسخ به اين پرسش که با توجه به تخلفات شهرداري در قالب کميسيون ماده 100، آيا اين نهاد صلاحيت قبول مسئوليت کنترل و بازرسي ساختمان ها را دارد گفت: نکته اين است که ما تا به حال هم که سازمان نظام مهندسي، مسئوليت کنترل ساختمان ها را از طريق مهندسان ناظري که معرفي مي‌کرد، برعهده گرفته بود؛ نتيجه مطلوبي از ماده 100 نگرفته بوديم و درواقع اين موضوع مانع از آن امر نشده بود.

وي با تاکيد بر اينکه البته حتما شهرداري‌ها بايد به وظايف خود عمل کنند، يادآور شد: نکته بعدي اين است که شوراي عالي يک مصوبه اي دارد که حدود يکسال از اين مصوبه مي‌گذرد و در اين مصوبه گفته شده که در ماده 100 چه مواردي قابليت جريمه دارد.

محمدزاده تاکيد کرد: طبق ماده 100 قانون شهرداري‌ها، مواردي قابليت جريمه دارد که خلاف اصول، شهرسازي، بهداشتي و فني و مهندسي و... نباشد. شوراي عالي معماري و شهرسازي به عنوان بالاترين مرجع، اصول شهرسازي را تعريف کرده است و اگر اصول شهرسازي در آنجا رعايت شود، بسياري از ساخت‌وسازهايي که در ماده 100 جريمه مي‌شود، اصولا نبايد جريمه شود.

بيمه ساختمان ها، حلقه گمشده رعايت اصول شهرسازي

مدير کل راه و شهرسازي استان تهران با بيان اينکه در ماده 100 فقط شهرداري عضو نيست، ادامه داد: در کميسيون ماده 100 نماينده دادگستري، نماينده شوراي شهر و يک نماينده از وزارت کشور عضو هستند و دبيري آن نيز بر عهده شهرداري است که پرونده‌ها را در کميسيون ماده 100 مطرح مي‌کند. اما مسئله اين است که کميسيون ماده 100 بايد اصول شهرسازي را رعايت کند.

وي افزود: براي اين منظور حتما بايد حلقه بعدي يعني بيمه در کنار قضيه قرار بگيرد و يا کساني که مسئوليت ساخت‌وساز را برعهده دارند، بايد ضمانت آنچه را که ساخته اند، بدهند. بنابراين اگر اين اقدامات انجام نشود و حلقه‌ها به درستي کنار هم قرار نگيرند، دچار آسيب مي شويم.

محمدزاده در عين حال تاکيد کرد: وزارت راه و شهرسازي به استناد قانون مي‌گويد که ناظر براي کارفرما و مالک کار مي‌کند، بنابراين کنترل ساختمان برعهده ناظر يا مالک نيست، بلکه وظيفه کنترل مربوط به شهرداري است و شهرداري بايد براي تحقق اين امر بازرساني را در اختيار بگيرد تا بر ساختمان‌ها بازرسي و نظارت کنند.

اين مسئول با اشاره به راهکاري که مي‌تواند اين حلقه را تکميل کند، بيان کرد: در قانون راهکاري که براي آن پيش‌بيني شده، موضوع بيمه براي گارانتي و تضمين محصول نهايي است. تا زماني که نفعي براي کنترل ساختمان پيش‌بيني نشود و اين موضوع، وظيفه قانوني و الزام‌آور دستگاه‌هاي نظارتي نباشد، نمي توان نتيجه مطلوبي گرفت.

 


1397/6/18


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


 • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

 • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌استنياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستندهيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده استدرواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتدبلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداريتقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني استهزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروزشهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختندهفت ميليارد به حساب سازمان بازگشتتجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده استضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيستسازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيستدو بحران جدي در شهرداري ...شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديدآسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشندسيستم ارجاع نظارت کار معيوب استسازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان استاعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي استجزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهرانانتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيداگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشدمعاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجراييموضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل استوزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانستاشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماندبه هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمدتا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامداداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شودشعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کردبازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوندطرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله استاهداف برنامه ملي بازآفريني شهريبرگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي استگردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومانعمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شودبايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است     

 

    

    • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
    • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

     دزدي افکار= عقيم شدن فکر

     آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
     logo-samandehi