English     فارسی
تعليقي‌ترين دوران مديريت ساخت‌و ساز طي چهار دهه اخير

«صما» تحليل مي‌کند:

تعليقي‌ترين دوران مديريت ساخت‌و ساز طي چهار دهه اخير

براي اولين بار طي چهاردهه اخير بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند و مي توان گفت که در حال حاضر حوزه ساخت و ساز فاقد سطح عاليه تصميم گيري و روساي ثابت و مستقر در محل کار است و سه رکن اساسي حوزه ساخت وساز به حالت تعليق درآمده است. تعليقي ترين دوران مديريت ساخت وساز طي چهار دهه اخير

به گزارش«صما» اولين تعليق در حوزه ساخت و ساز مربوط به رئيس سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان کشور بود که درست در روزهايي که زمزمه هاي رفتن عباس آخوندي از وزارتخانه راه وشهرسازي قوت گرفت، اين وزيرسابق در مکاتبه اي با معاون خود پروانه رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان کشوررا معلق کرد ، دليل آن هم استنکاف فرج لله رجبي از اجراي قانون نظام مهندسي عنوان شد.

گفته مي‌شود از قرار معلوم وزير راه وشهرسازي از سال گذشته با ابلاغيه بخشنامه اي به فرج الله رجبي دستور داده است که به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغ کند که از آن پس حق انتخاب ناظر براي کارفرما ها را ندارند و حق الزحمه مهندسان ناظر نيز نبايد به حساب سازمانهاي نظام مهندسي واريز شود. اما عدم تمکين فرج الله رجبي به اين دستور باعث شده در آستانه برگزاري انتخابات هيات مديره مهندسي نظام مهندسي استانها،وزيرسابق راه و شهرسازي، تصميم به تعليق پروانه او که به معناي عزل وي ازسمت رياست شوراي مرکزي شد بگيرد و بدين ترتيب اين سازمان به عنوان يکي از ارکان ساخت و ساز بدون متولي و رييس شود.

به فاصله کوتاهي ازاين اتفاق اين بار نوبت وزارتخانه راه وشهرسازي به عنوان يکي ازديگر از مهمترين ارکان ساخت وساز رسيد که به دليل استعفاي عباس آخوندي ،فاقد وزير داراي رأي اعتماد از مجلس شود. عباس آخوندي از40 روز قبل با مکاتبه با رييس جمهوري با برشمردن دلايلي استعفاي خود را تقديم رييس جمهور کرد.

در محتواي اين نامه عباس آخوندي خطاب به حسن روحاني گفته بود در ارتباط با «روش بازآفريني شهري» مدنظر رئيس جمهوري ايران، نمي‌تواند کار موثري انجام دهد، لذا از حسن روحاني براي ترک دولت، «رخصت» خواسته بود. وبدين ترتيب با پذيرش آن در نهايت اين وزارتخانه به عنوان مهمترين رکن ساخت وساز بدون وزير ماند و هم اکنون سرپرست موقت اداره آن را به عهده گرفته است.

در همين بين اما مطرح شدن قانون منع بکارگيري بازنشستگان باعث شد که حضور افشاني در جايگاه شهردار تهران نيز دچار تزلزل شود و علي رغم اينکه اخبار مختلفي مبني بر استثنا قايل شدن براي حضو شهردار تهران مطرح شد، اما او هم شامل اين استثنا نشد و در نهايت با مخالفت نمايندگان مجلس با يک فوريت طرح مسثني کردن شهردار تهران از قانون منع بکارگيري بازنشتگان رفتن او ازشهرداري حتمي شد و با اين رويداد ، شهرداري تهران هم به لحاظ مديريتي به سرنوشت وزرات راه وشهرسازي و شوراي مرکزي نظام مهندسي دچار شده است.

ذکر اين نکته ضرروي مي نمايند که به طورکلي طي چهار سال اخير تزلزل مديريتي در سه نهاد مذکور پيش ازآنکه به صورت رسمي وعلني به عزل ، ترک و استعفاي مسوولان آن منتهي شود، به شدت حاکم بوده است،چه اينکه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور طي اين سال‌ها با بخش نامه هاي رگباري وزارتخانه راه و شهرسازي دايما درمعرض تزلزل و عدم ثابت قرارگرفته اند. وزارت راه وشهرسازي با استيضاح هاي مکرر مجلسي ها، مرتبا در هول و ولا قرارگرفته است و شهرداري تهران هم با رفتن محمد علي نجفي و قرار گرفتن شهرداري که از روز آمدنش زير تيغ قانون منع بکارگيري بازنشستگي قرار گرفت نيز همانند دو نهاد ذکر شده ،مديريتي لرزان را از سرگذراند.

به هرروي هر چند که تغيير مديريت‌ها در نهادهاي مختلف اتفاقي رايج است اما به باور کارشناسان اين اولين بار است که طي چهل سال گذشته سه حوزه اصلي مديريت ساخت و ساز در کشور به طور همزمان فاقد مديريت مسؤل مي شود.

متقارن شدن تعليق مديريت‌ها در اين سه نهاد اما با پيامدهاي بسياري همراه خواهد بود و همچون خسوف و کسوف که وقوع آن کوتاه اما آثار آن دراز مدت تر است حتماً پيامدهاي داراي هزينه را در حد خود به بخش ساختمان و شهرسازي تحميل خواهد کرد که سرگرداني بازار معاملات مسکن، وقفه در اتخاذ سياست‌هاي باز آفريني شهري، ناتوان‌سازي نظام مهندسي و سست شدن نسبي کنترل بر عملکرد مهندسان ناظر، تعويق در پرداخت مطالبات پيمانکاران شهرداري و وزارت راه و سرگرداني مديران مياني در اتخاذ تصميمات راهبردي به ويژه در تعاملات اساسي بين سه دستگاه فوق و در نتيجه حاکم شدن بلاتکليفي بر ذي‌نفعان و ارباب رجوع تنها بخشي از آن خواهد بود.

 


1397/8/6

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه