English     فارسی
صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي اعلام کرد:

صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي گفت: بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد. صدها پرونده تخلف از ضوابط معماري و شهرسازي به دادگاه ارجاع شده‌است

محمد شکرچي‌زاده رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، اعلام کرد: متأسفانه برخي تحقيقات و پژوهش هاي صورت گرفته از سوي اين مرکز در مراحل برنامه ريزي يا اجراي نوسازي بافت فرسوده شهرها مورد کم توجهي قرار مي گيرد و حضور کارشناسان اين مرکز در مراحل تصميم گيري اين طرح کم رنگ بوده است که اين نقص به ستاد وزارت راه و شهرسازي و نحوه ارتباط آن با مرکز باز مي گردد.

روزنامه اطلاعات از قول شکرچي‌زاده نوشت: تلاش هاي صورت گرفته براي ارتقاي نظام ساخت وساز در کشور و تدوين و اجراي مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه ۲۸۰۰ موجب مقاومت ساختمان هاي جديد در برابر مخاطرات محيطي شده است.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ادامه داد: در حالي که ۱۲ سال پيش زلزله ۲ر۶ ريشتري شهرستان بم دهها هزار کشته برجاي گذاشت، افزايش مقاومت ساختمان‌ها و ارتقاي ساخت و ساز به ويژه در مناطق روستايي موجب شد تا در زلزله ۳ر۷ ريشتري پارسال کرمانشاه تلفات بسيار کمتري داشته باشيم و خوشبختانه در زلزله پريشب قصر شيرين و سرپل ذهاب هيچ تلفات انساني نداشتيم.

وي افزود: از پارسال تاکنون حداقل ۳۰۰ پس لرزه شديد که بزرگاي برخي از آنها بيشتر از ۶ ريشتر است، در استان کرمانشاه به ثبت رسيده و حتي برخي بر اين نظرند که زلزله پريشب هم به گونه اي پس لرزه زلزله پارسال بوده است.

اين مقام مسئول، گفت: بيش از ۸۰ درصد از پهنه کشورما در نقاط زلزله خيز قرار دارد و ضروري است تا هنگام ساخت واحدهاي مسکوني، تجاري و خدماتي، راه ها و مجموعه هاي بزرگ تمامي ضوابط و دستورالعمل هاي ساخت و ساز را رعايت کنيم.

وي از ثبت شتاب ثقل ۴ر۰ در زلزله اخير سرپل ذهاب و همچنين ۱ر۰ در گيلانغرب توسط دستگاه‌هاي شتاب نگار مرکز تحقيقات در مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد و افزود:با توجه به اينکه حدود ۹۰ روستا با حدود ۱۵ هزار نفر جمعيت در مرکز کانوني زلزله قرار دارد، خوشبختانه خانه هاي روستايي که بازسازي شده‌اند، از زلزله آسيب جدي نديدند.

شکرچي زاده گفت: تحقيقات نشان مي دهد که برخي سازه هاي جديد در کلانشهرها و مراکز پرجمعيت بر اثر مکان يابي غلط استقرار، استفاده از مصالح نامرغوب يا عدم رعايت مقررات ساخت وساز داراي مقاومت کمي هستندکه بايد براي اين قبيل واحدها به سرعت تصميم گيري کرد.

وي ادامه داد: کارگروه تعيين اولويت هاي بخش مسکن در دوره مديريتي جديد وزارت راه و شهرسازي پيشنهادهايي از قبيل افزايش سقف تسهيلات مسکن براي کمک به خانه دار شدن مردم ارائه کرده که تصويب آن نيازمند موافقت بانک مسکن، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است.

به گفته رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، براي افزايش سقف تسهيلات مسکن ناگزير به افزايش سرمايه بانک مسکن هستيم.

وي در ادامه اين گفتگو با اشاره به مخاطرات محيطي براي طرح هاي شهرسازي و همچنين با تاکيد بر اينکه بر خلاف حرکات زلزله، پيش بيني فعاليت‌هاي آتشفشاني با استفاده از ابزارهاي علمي امکانپذير است، گفت: بر اين اساس لازم است تا با همکاري دستگاه‌هاي مختلف سامانه‌اي براي رصد آتشفشان دماوند ايجاد شود.

شکرچي زاده با تاکيد بر اينکه مخاطرات آتشفشان دماوند با استفاده از دانش و فناوري قابل اجرا است، گفت: با استفاده از ابزارهاي علمي مي‌توان تا حدودي مخاطرات فعاليت آتشفشان را کاهش داد.

وي با اشاره به مخاطرات ناشي از زلزله تاکيد کرد: در پيش نشانگرهاي زلزله هر چند که امروزه استفاده مي‌شود، ولي قابليت اطمينان کمي دارد. چرا که تنها تا چند ثانيه قبل از وقوع زلزله مي‌توان هشدار داد، ولي در مخاطرات آتشفشان اين امکان وجود دارد که هشدار به موقع صادر کرد.

به گفته رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، در صورتي‌که پايش مناسبي از فعاليت آتشفشان صورت گيرد، مي‌توان يکي دو روز قبل از فوران اصلي مردم را نسبت به مخاطرات آن آگاه کرد و تلفات ناشي از آن را کاهش داد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر دانش کافي و دستگاه‌هاي مورد نياز براي پايش آتشفشان دماوند در کشور وجود دارد، تاکيد کرد: از اين رو جفا است که نتوانيم ميان دستگاه‌هاي متولي هماهنگي ايجاد کنيم و از خسارات ناشي از آن بکاهيم.

دکتر شکرچي زاده با اشاره به برگزاري جلسات تخصصي پايش آتشفشان دماوند، اظهار داشت: در نشست قبلي مقرر شد تا دستورالعملي براي تصويب در کميسيون زيربنايي دولت تهيه شود و من هم در اين جلسه پيشنهاد مي‌کنم که براي پايش اين آتشفشان دو سناريو در پيش رو داريم.

وي سناريوي اول را استفاده از امکانات موجود براي پايش آتشفشان دماوند اعلام کرد و ادامه داد: دستگاه‌هاي مختلف بايد با استفاده از ابزارهاي رصدي موجود بتوانند ايستگاه‌هايي را براي پايش فعاليت‌هاي آتشفشان دماوند ايجاد کنند. بر اين اساس تلاش مي‌شود که تا پايان سال يک سامانه براي اين منظور مستقر شود.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي سناريوي دوم را همکاري از طريق کميسيون زيربنايي دولت خواند و گفت: بر اين اساس لازم است تا درخواست‌هاي همکاري در اين زمينه اعلام شود تا با مصوبه اين کميسيون برنامه‌هاي خود را در اين حوزه اجرايي کنيم.

وي در مورد فرجام واحدهاي مسکوني مهر گفت:طبق اهداف و برنامه هاي مشخص شده براي وزارت راه وشهرسازي، تا پايان برنامه ششم توسعه بايد ۴۰۰ هزار واحد باقي مانده مسکن مهر تعيين تکليف شده و اين پروژه به پايان برسد.

شکرچي زاده با اشاره به اينکه تمرکز بر بافت هاي ناکارآمد و اجراي طرح هاي مشخص شده در اين بخش بصورت سالانه از ديگر اهداف تعيين شده است، افزود: برخي از واحدهاي مسکن مهر داراي مشکل قضايي، اقتصادي، زيرساختي هستند يا درمحل نامناسبي ساخته شده است که همه آنها بايد در زمان مشخص تعيين تکليف شود.

وي رعايت استاندارهاي موجود در بخش مسکن را سبب طولاني شدن عمر ساختمان ها تا ۵۰ سال دانست و گفت: از مجموع ۲۲ استاندارد موجود در ساختمان هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد بخش ساختمان سازي و ۱۰ تا ۱۵ درصد استانداردهاي بخش بهينه سازي انرژي و صوت رعايت مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: ارزان بودن قيمت انرژي و ناآگاهي مهندسين از علم معماري سبب رعايت نشدن مبحث ۱۹ در بخش ساختمان شده است

دکتر غزال راهب معاون مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي هم به خبرنگاران گفت: در تحليل ارزيابي اجمالي که اخيراً پيرامون پرونده مسکن مهر صورت گرفت، به اين طرح به عنوان يک فرصت براي تأمين مسکن دهک هاي کم‌درآمد نگاه شد. اما متأسفانه در بخش شهرسازي و نحوه اجراي اين طرح شاهد عدم هماهنگي با طرح هاي بالادستي و نحوه قرارگيري طرح در خارج از محدوده هاي شهري هستيم.

به گفته وي، اجراي برخي از طرح هاي مسکن مهر منجر به توسعه خط شهر به سمت نواحي پيراموني شده و مشکلات ديگري را ايجاد کرده است. همچنين نحوه ساخت برخي از اين پروژه ها با استانداردهاي ساخت و ساز فاصله زيادي دارد که مشکلات ديگري براي تأمين مسکن قابل اطمينان دهک هاي کم درآمد به وجود آورده است.

دکتر راهب ادامه داد: حتي در ايجاد برخي تأسيسات روبنايي مسکن مهر مشکلاتي وجود دارد که با الگوهاي طراحي شده اوليه تفاوت دارد. به عنوان مثال شاهد تفاوت جدي ميان سرانه مراکز آموزشي، بهداشتي، انتظامي و درماني احداث شده در مسکن مهر با الگوهاي اوليه هستيم و به همين دليل طرح هاي به بهره برداري رسيده با کمبود شديد اين قبيل تأسيسات روبرو هستند.

وي افزود: در بخش شهرسازي هم شاهد مغايرت هاي متعدد طرح‌هاي در دست اجرا با طرح هاي جامع و تفصيلي برخي کلانشهرها هستيم که از طريق شوراي عالي معماري و شهرسازي گزارش اين قبيل مغايرت را براي دستگاه قضايي ارسال کرده ايم تا از ادامه ساخت برخي برج‌هاي بلندمرتبه و ابنيه مغاير با اصول شهرسازي جلوگيري شود.

معاون مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي تعدد اين مغايرت ها را ناشي از نهادينه نبودن نظام پايش و ارزيابي شهرسازي در کشور دانست و گفت: ناهنجاري هايي درزمينه عدم رعايت نقشه، طرح جامع و طرح تفصيلي ساختمان هاي بلندمرتبه کلانشهرها به چشم مي خورد که اغلب با استفاده از خلأهاي موجود در زمان تصويب طرح ها به وجود آمده اند.

 

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 


1397/9/8

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه