English     فارسی
ضعف بازرسي و نظارت بر عملکرد مسئولان سازمان‌هاي نظام مهندسي

«صما» گزارش مي‌دهد:

الزامات ارتقاي بازرسي در ساخت‏‌وساز و نظام‌مهندسي/ بازرسان در سيستم فعلي به مديران نان مي‌دهند

صما- طي سال‌هاي اخير تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند. الزامات ارتقاي بازرسي در ساخت‏‌وساز و نظام‌مهندسي/ بازرسان در سيستم فعلي به مديران نان مي‌دهند

علي‌رغم اينکه طبق قانون، سازمان هاي نظام مهندسي بايد از مسائل مالي و اقتصادي فاصله بگيرند و به وظايف قانوني خود يعني ارتقاي جايگاه مهندسي بپردازند؛ اما به گفته صاحب نظران، در سال هاي گذشته نظامات مهندسي به امور خارج از وظايف خود پرداخته اند و در اين پروسه تنها منافع عده خاصي تامين شده است. اين رويکرد‌ خود موجب بروز مشکلات متعددي در اين سازمان‌ها شده و لازمه رفع آنها، اصلاح اين ساختار است.

در اين بين يکي از عوامل مهم در بروز اين مسائل، ضعف بازرسي و نظارت بر عملکرد مسئولان سازمان‌هاي نظام مهندسي است. به طوري که فقدان سيستم‌ بازرسي دقيق در اين سازمان‌ها منجربه افزايش تخلفات در آنها شده و نمونه بازر آن در اختلاس هاي اخير قابل مشاهده است.

به گزارش «صما» برخي بر اين باورند که با توجه به ناکارآمدي شوراي مرکزي و بازرسان در نظارت بر عملکرد هيات مديره‌ها، بايد يک سيستم نظارتي دقيق، فراتر از آنچه که اکنون در اين سازمان‌ها به عنوان سيستم بازرسي وجود دارد، تعريف شود تا به طور دقيق بر اين سازمان‌ها اعمال نظارت و کنترل کند؛ سيستمي که در آن تمامي اقدامات و سازوکارهاي مالي به صورت شفاف و مشخص در اختيار اعضاي سازمان و جامعه مهندسان قرار گيرد و در عين حال با متخلفان برخورد شود.

در سيستم فعلي، بازرسان به مديران نان مي‌دهند

در همين راستا رييس کميسيون حقوقي انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اينکه در همه نهادها و Ngo ها مسئله اي به نام بازرسي مطرح است، گفت: بازرسي به معناي جايگاهي است که بايد به طور دقيق عملکردها و به خصوص مسائل مالي را کنترل کند.

محمد علي رباني در گفت و گو با «صما» با اشاره به ضعف هاي موجود در اين زمينه بيان کرد: متاسفانه در بازرسي هايي که انجام مي شود، بازرسان به مديران نان مي دهند. چرا که مي دانند اگر بخواهند با مديران در بيفتند، درواقع شرايطي از سوي مديران براي آنها ايجاد مي شود که در آينده ديگر نمي توانند از اين سمت برخوردار باشند.

ضرورت پيش بيني ساختار مستقل براي بخش بازرسي

وي ادامه داد: از همين رو عيب و ايراد در اين حوزه مربوط به بخش بازرسي است و براي رفع اين ضعف ها بايد استقلالي براي بخش بازرسي قائل شوند تا به واسطه اين استقلال، افرادي که وظيفه بازرسي را برعهده مي گيرند، امکان کنترل و نظارت بر عملکرد مديران را داشته باشند و طبق قانون تجارت، تخلفات انجام شده را گزارش دهند.

رييس کميسيون حقوقي انجمن انبوه سازان استان تهران با ابراز تاسف از اينکه تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است، تصريح کرد: در دوره هشتم يکي از مهمترين اهداف اعضاي هيئت مديره بايد شفافيت مالي باشد و اين مهم به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

وي خاطر نشان کرد: شفاف سازي مالي در سازمان هاي نظام مهندسي نيز در گروي بازرسي دقيق انجام مي پذيرد.

شفاف سازي امور حرفه اي، گام مهم در ارتقاي بازرسي

در همين حال رييس سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان درخصوص راهکارهاي ارتقاي بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي گفت: وضعيت بازرسي و کنترل در سازمان ها از يک استان به استان ديگر متفاوت است و براي آسيب شناسي در اين حوزه بايد مفهوم کنترل و بازرسي در شوراي مرکزي و سازمان هاي نظام مهندسي را به طور جداگانه بررسي کنيم.

مهدي رضايي در گفت و گو با «صما» با بيان اين مطلب افزود: در برخي از موارد، ضعف بازرسي، مربوط به شوراي مرکزي است و در مواردي نيز استان هاي خاصي را در برمي گيرد.

وي ادامه داد: اما به طور کلي در برخي از استان ها اقدامات مناسبي را انجام داده اند که مي تواند به عنوان الگو در ساير استان ها هم مورد استفاده قرار بگيرد.

رضايي در تشريح اين اقدامات بيان کرد: به طور مثال در بحث بازرسي و کنترل، بسياري از استان ها به اين سمت و سو رفته اند که اين بازرسي و کنترل را چه در امور اداري و چه در امور حرفه اي سازمان، به سمت شفافتر شدن و در معرض ديد قرارگرفتن ببرند و حتي مراجع مختلف در آن دخيل شده اند.

طراحي نرم افزاري براي بازرسي دقيق در ساخت و ساز

وي همچنين در تشريح الزامات بهبود بازرسي در امر ساخت و ساز ادامه داد: به عنوان نمونه اگر يک نرم افزاري طراحي شود که عوامل دخيل در ساخت و ساز اعم از مالک، ناظر، سازمان نظام مهندسي و راه و شهرسازي به صورت همزمان درخصوص وضعيت نظارت، بازرسي و کنترل فعاليت هاي ساختماني در جريان قرار بگيرند، عملا مي توان بهترين بازرسي و کنترل را روي فعاليت هاي حرفه اي انجام داد.

رضايي با بيان اينکه اين گونه فعاليت ها در برخي سازمان هاي نظام مهندسي استان ها انجام شده است، افزود: استان هرمزگان به دنبال استفاده از اين تجربيات است و به طور قطع استان هاي ديگر نيز به فکر استفاده از چنين اقداماتي هستند و اگر اين گونه اقدامات شکل منسجمي پيدا کند، کفايت خواهد کرد.

جايگاه بازرسي در ساخت و ساز و عملکرد هيئت مديره ها

رييس سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان اضافه کرد: مگر اينکه به طور مثال اين بحث بازرسي را برمبناي آن بازرسي تعريف کنند که در شيوه نامه ابلاغي وزارت راه و شهرسازي به آن اشاره شده و در اين صورت بايد به بحث بازرسي به عنوان يک مقوله جديد يا بازار جديد بايد نگاه کنيم.

وي ادامه داد: اما اگر منظور اين نباشد و بازرسي به معني کنترل بر فعاليت هايي باشد که اعضاي هيئت مديره انجام مي دهند، هر کدام مقوله متفاوتي است که بحث جداگانه اي مي طلبد. اما به هر جهت در بخش کنترل که بازرسان بايد بر روي فعاليت اعضاي هيئت مديره نظارت داشته باشند، ضعف هايي مشاهده مي شود که اين ضعف ها شايد به اعضا مربوط نباشد و بيشتر به ساختار قانوني يا فعاليت بازرسان يا نوع عملکرد آنها باز مي گردد.

لزوم تغيير در نحوه انتخاب بازرسان

به گزارش «صما» اين موضوعات در حالي مطرح مي شود که به عقيده بسياري از صاحب نظران، انتخاب بازرسان از سوي هيئت مديره ها خود عاملي است که موجب مي شود تا بازرسان امکان برخورد جدي با عملکردهاي مغاير با قانون هيئت مديره ها و تخلفات آنها را نداشته باشند.

رضايي در اين خصوص معتقد است: در بسياري از جاها نوع انتخاباتي که در سازمان وجود دارد، مي تواند به نحوه ديگري انجام پذيرد تا بتواند موثرتر باشد. ازجمله اين موضوعات شوراي انتظامي است. حتي در ساختار شوراي مرکزي نيز بعضا انتخاب هايي صورت مي گيرد که اگر به شيوه کنوني انجام نگيرد، شايد بتواند تاثيرگذاري بيشتري به همراه داشته باشد.

ايراد در انتخاب بازرسان و اعضاي شوراي مرکزي

وي تاکيد کرد: همين مسائلي که در انتخاب بازرسان در سازمان هاي نظام مهندسي وجود دارد، در شوراي مرکزي و يا انتخاب خود اعضاي شوراي مرکزي نيز وجود دارد. اين موارد دست به دست هم مي دهد تا آن اثربخشي که هر کدام از آنها مي توانند داشته باشند، کمرنگتر شود.

رضايي يادآور شد: اين اشکالات به قانون برمي گردد و بايد براي اصلاح آنها به سراغ اصلاح قانون برويم. تعجيل در اصلاح قانون و يا ناديده گرفتن هر يک از بخش ها در اصلاح قانون، آن قانون را ناکارآمد مي کند.

وي خاطرنشان کرد: براي بهبود وضعيت بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي بايد تمامي عوامل حضور موثر و محکم و قوي داشته باشند تا نتيجه خوبي از آن حاصل شود.

انتهاي پيام/

کد خبر:

 


1397/9/25

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...با فساد مبارزه ...بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه